Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Fotogaléria - školský rok 2018 / 2019

Tretiaci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach a planetárium

Návrat na fotogalériu - školský rok 2018 / 2019

Internetová žiacka knižka TOPlist