Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Fotogaléria - ŠKD 2018 / 2019

Navštívili nás herci z DJZ Prešov

Návrat na fotogalériu - ŠKD 2018 / 2019

Internetová žiacka knižka TOPlist