Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Faktúry - škola

Faktúry školy 2012 / 2019

Faktúry na zverejnenie - rok 2018 (škola)
01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018
07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018

Faktúry školy za roky 2012 / 2017

Faktúry sú spracované podľa rokov

Faktúry na zverejnenie - roky 2012 - 2017 (škola)
Rok 2017 (4,49MB) Rok 2016 (476kB) Rok 2015 (672kB)
Rok 2014 (672kB) Rok 2013 (672kB) Rok 2012 (672kB)

Internetová žiacka knižka TOPlist