Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Záujmové útvary - 2018 / 2019

Záujmové útvary - 1. stupeň
Trieda Názov záujmového útvaru Meno a priezvisko Deň Čas
I. A Pohybové hry Mgr. Anna Konečná Utorok
streda
13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
I. B Netradičné hry Mgr. Eva Ruskovská Štvrtok 12.15 - 14.15
I. C Všetko. čo nás baví Mgr. Katarína Kutná Štvrtok 13.00 - 15.00
I. D Zábavné a pohybové hry Mgr. Iveta Šimková Streda 12.15 - 14.15
II. A Pohybové hry Ľubomíra Vargová Streda 12.15 - 14.15
II. B Žabia škola PaedDr. Monika Červeňáková Štvrtok 12.15 - 14.15
II. C Žabia škola Mgr. Dana Mrázová Štvrtok 13.00 - 15.00
IV. A Zo všetkého trošku Mgr. Daniela Jenčová Utorok 13.00 - 15.00
IV. B Hrami poznávame svet Mgr. Eva Titková Utorok 13.00 - 15.00
IV. C Hrami sa i učíme Mgr. Dana Hruškociová Piatok 12.30 - 14.30
III. A Hravé popoludnie Mgr. Katarína Ferenčiková Štvrtok
Piatok
13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
III. B Bračekovia mravčekovia Mgr. Adela Ďurková Utorok
Štvrtok
14.00 - 15.00
14.00 - 15.00
III. C Pohybom vpred Mgr. Lenka Lecáková Utorok
Piatok
13.00 - 14.00
13.00 - 14.00

Záujmové útvary - 2. stupeň
Názov záujmového útvaru Meno a priezvisko Deň Čas
Tvoríme s fantáziou Mgr. Katarína Dziváková Utorok 13.55 - 15.55
Matematika pre deviatakov PaedDr. Lenka Hoľanová Utorok 13.55 - 15.55
Gymnastika Mgr. Marta Kačuňová Štvrtok 13.55 - 15.55
Hýb sa Mgr. Marianna Novýkmecová Štvrtok 13.55 - 15.55
Pestrá paleta Mgr. Jana Obrinová Štvrtok 13.55 - 15.55
Matematika pre deviatakov Mgr. Magdaléna Petrovská Štvrtok 13.55 - 15.55
Futbal Mgr. Milan Siksa Pondelok 13.55 - 15.55
Futbal Mgr. Milan Siksa Streda 13.00 - 15.00
Šikovníček Mgr. Jana Slotová Štvrtok 13.00 - 15.00
Loptové hry Mgr. Branislav Soták Streda 13.55 - 15.55
Svet fantázie Mgr. Daniela Sotáková Štvrtok 13.55 - 15.55
Počítače pre nás Mgr. Ján Vaľovský Pondelok 13.55 - 15.55
Internetová žiacka knižka TOPlist