Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Záujmové útvary - 2018 / 2019

Záujmové útvary - 1. stupeň
Trieda Názov záujmového útvaru Meno a priezvisko Deň Čas
I. A Pohybové hry Mgr. Ľubomíra Vargová Utorok 13.00 - 15.00
I. B Žabia škola PaedDr. Monika Červeňáková Štvrtok 13.00 - 15.00
I. C Zábavné hry Mgr. Dana Mrázová Pondelok
Štvrtok
13.00 - 14.00
II. A Hravépopoludnie Mgr. Katarína Ferenčiková Streda
Piatok
13.00 - 14.00
II. B Bračekovia - mravčekovia Mgr. Adela Ďurková Streda
Štvrtok
13.00 - 14.00
II. C Pohybom vpred Mgr. Lenka Lecáková Pondelok
Štvrtok
13.00 - 14.00
III. A Zo všetkého trošku Mgr. Daniela Jenčová Pondelok 13.00 - 15.00
III. B Hrami poznávame svet Mgr. Eva Titková Utorok 13.00 - 15.00
III. C Zahrajme sa spolu Mgr. Dana Hruškociová Piatok 13.00 - 15.00
IV. A Netradičné hry Mgr.Eva Ruskovská Utorok 14.00 - 16.00
IV. B Učíme sa a hráme Mgr. Katarína Kutná Pondelok 13.30 - 15.30
IV. D Hráme sa a čítame Mgr. Anna Konečná Pondelok 13.30 - 15.30

Záujmové útvary - 2. stupeň
Názov záujmového útvaru Meno a priezvisko Deň Čas
Veselé popoludnia Mgr. Katarína Dziváková Štvrtok 13.55 - 15.55
Matematika hrou PaedDr. Lenka Hoľanová Utorok
Štvrtok
13.55 - 14.55
Gymnastika Mgr. Marta Kačuňová Štvrtok 13.55 - 15.55
Slovenčina pre všetkých Mgr. Jana Obrinová Utorok
Štvrtok
13.55 - 14.55
Karate Mgr. Ondrej Ondovčík Štvrtok 13.55 - 15.55
Futbal Mgr. Milan Siksa Pondelok 13.55 - 15.55
Futbal Mgr. Milan Siksa Utorok 13.55 - 15.55
Šikovníček Mgr. Jana Slotová Štvrtok 13.55 - 15.55
Loptové hry Mgr. Branislav Soták Pondelok 13.55 - 15.55
Svet fantázie Mgr. Daniela Sotáková Štvrtok 13.55 - 15.55
Hravá slovenčina Mgr. Ivana Ujhelyiová štvrtok 13.55 - 15.55
Ja a počítač Mgr. Ján Vaľovský Pondelok 13.55 - 15.55
Internetová žiacka knižka TOPlist