Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Zápis do 1. ročníka

Školský rok 2020 / 2021

Elektronická prihláška k zápisu žiaka do 1. ročníka na školský rok 2020 / 2021

Informácie k zápisu do 1. ročníka

Vedenie Základnej školy Obchodná 5 v Sečovciach oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční od 15. apríla do 17. apríla 2020, vždy od 15:00 hod. do 18:00 hod. v priestoroch školy.

Zápis do 1.ročníka sa uskutoční bez dieťaťa, len za prítomnosti zákonných zástupcov.

Prihlášku na zápis dieťaťa do 1.ročníka je nutné vypísať on-line. V prípade, že zákonný zástupca nemá tu možnosť, bude mu vyplnená pri zápise.

Všetky dokumenty potrebné k zápisu a to: Dotazník k zápisu do 1. ročníka; Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD; Splnomocnenie zákonného zástupcu; Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky; Odporučenie k odkladu povinnej školskej dochádzky. Posledné dva dokumenty vyplňte len v tom prípade, ak žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky.

Dokumenty sú zverejnené na tejto stránke a bude nutné ich vypísať doma a priniesť k zápisu. V prípade, že rodič nemá možnosť vytlačiť dotazník doma, bude mu poskytnuté tlačivo pri zápise.

Žiadame rodičov, pokiaľ je možné, aby dotazníky priniesli k zápisu už vyplnené doma, a tým zrýchlili celý proces zápisu, aby sa znížila možnosť nákazy koronavírusom COVID-19.

Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. K zápisu je nutný podpis oboch zákonných zástupcov. V prípade, že jeden zo zákonných zástupcov sa nemôže dostaviť na zápis, je nutné doložiť splnomocnenie.

Všetky potrebné dokumenty bude možné poslať vopred na e-mailovú adresu: zapis@zsobchodna.eu

Vážení rodičia, snažili sme sa čo najviac uľahčiť zápis vašich detí na našu školu. Pri súčasnej zložitej situácii sme urobili maximum opatrení, aby sme pri zápise minimalizovali kontakt medzi všetkými zúčastnenými osobami. Veríme, že tieto opatrenia prijmete s pochopením.


Dokumenty vo WORDE


Čo ponúka naša škola pre žiakov

Informácie pre zákonných zástupcov k zápisu

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka

Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

Splnomocnenie

Žiadosť o odklad povinnej školskej docxhádzky

Odporučenie k odkladu povinnej školskej docxhádzky


Plagát k zápisu

Zápis do 1. ročníka
Internetová žiacka knižka TOPlist