Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Zápis do 1. ročníka - 6. a 7. apríl 2019

Informácie k zápisu 2019

  • Zápisu sa zúčastnia deti, ktoré do 31.8.2019 dovŕšia 6 rokov.
  • Na zápis prichádza dieťa spolu so zákonným zástupcom.
  • Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
  • Na zápise rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa zároveň oznámi, či bude jeho dieťa navštevovať v rámci vyučovania etickú výchovu alebo náboženstvo.
  • Rodič sa tiež rozhodne, či jeho dieťa bude navštevovať školský klub detí.
  • Rodič nahlási, či jeho dieťa sa bude stravovať v školskej jedálni.

Informácie pre zákonných zástupcov k zápisu

Čo ponúka naša škola pre žiakov

Plagát k zápisu

Zápis do 1. ročníka
Internetová žiacka knižka TOPlist