Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Testovanie 9 - 2019

Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2018 / 2019

  • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9 – 2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
  • Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. apríla 2019 (utorok).
  • Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.
  • Testovanie na našej škole prebehne elektronickou aj písomnou formou.
  • Informácie o Testovaní 9 -2019 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Dôležité dokumenty k TESTOVANIU 9 (písomná aj elektronická forma)


Viac informácií na:

www.nucem.sk

www.etest.sk


Internetová žiacka knižka TOPlist