Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

TESTOVANIE 5 - 2018

TESTOVANIE 5 - 2018: dôležité informácie

  • TESTOVANIE 5 - 2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda).
  • Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ
  • Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyka a literatúra.
  • Cieľom TESTOVANIA 5 - 2018 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5 - 2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1
  • Informácie o TESTOVANÍ 5 - 2018 sú zverejnené na tejto stránke: www.nucem.sk

TESTOVANIE 5 - 2018: dôležité dokumenty


Internetová žiacka knižka TOPlist