Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

TESTOVANIE 5 - 2019

TESTOVANIE 5 - 2019: dôležité informácie

TESTOVANIE 5 - 2019 pre žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod. z matematiky a slovenského jazyka. Testovanie prebehne písomnou formou. Cieľom TESTOVANIA 5 - 2019 je overiť úroveň vedomostí a zručnosti žiakov pri prechode z 1. stupňa na druhý stupeň.

TESTOVANIE 5 - 2019: dôležité dokumentyE-TESTOVANIE 5-2019 sú elektronické testy slúžiace pre prípravu žiakov na testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020 (Testovanie 5-2019, resp. T5-2019). Obsahové zameranie a štruktúra testov je porovnateľná s testami riadneho termínu Testovania 5-2019, ktoré sa uskutoční papierovou formou 20. novembra 2019.

Prípravné E-TESTOVANIE 5-2019 sa uskutoční na základných školách, ktoré majú licencie pre systém e-Test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským). Pre žiakov Košického samosprávneho kraja je termín testovania stanovený na 6. november 2019 (streda). Viac informácií k testovaniu nájdete na: www.nucem.sk a www.etest.sk a našej stránke Testovanie 5.


Dôležité dokumenty:


Špecifikácia testu z matematiky
Špecifikácia testu zo slovenského jazyka
Špecifické požiadavky testovania T5
Harmonogram online testovania T5
Odpoveďové hárky - nácvik


Internetová žiacka knižka TOPlist