Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín - 1. stupeň - 2019/2020
I. A I. B I. C I. D
II. A II. B II. C
III. A III. B III. C
IV. A IV. B IV. C
Rozvrh hodín - 2. stupeň - 2019/2020
V. A V. B V. C
VI. A VI. B
VII. A VII. C
VIII. A VIII. B VIII. C
IX. A IX. C
Internetová žiacka knižka TOPlist