Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Informácie pre rodičov

Organizácia školského roku 2019 / 2020

Školský rok 2019 / 2020 sa začína 1. septembra 2019 (nedeľa). Pravidelné školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Vyučovanie v prvom polroku končí 31. januára 2020 (piatok). Vyučovanie v druhom polroku 2019 / 2020 sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí 30. júna 2020 (utorok). Pre piatakov je určené TESTOVANIE 5 - 2019, ktoré sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 (streda). Nahradný termín Testovania 5 nie je stanovený. Pre deviatakov je určené TESTOVANIE 9 - 2020, ktoré sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda). Náhradný termín testovania je 15. apríla 2020 (streda). Uvedené termíny Testovania 9 sa týkajú žiakov v školách s vyučovacím jazykom slovenským.


TESTOVANIE 5 - 2019: dôležité informácie

TESTOVANIE 5 - 2019 sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda). Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyka a literatúra. Cieľom TESTOVANIA 5 - 2019 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5 - 2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1. Informácie o TESTOVANÍ 5 - 2019 sú zverejnené na tejto stránke: www.nucem.sk

TESTOVANIE 5 - 2019: dôležité dokumentyTestovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2019 / 2020

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9 – 2019 sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda). z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. apríla 2020 (utorok). Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Testovanie prebehne elektronickou aj písomnou formou. Informácie o Testovaní 9 -2020 sú zverejnené na www.nucem.sk.


Dôležité dokumenty k TESTOVANIU 9 (písomná aj elektronická forma)


Termíny prázdnin pre žiakov základných škôl 2019 - 2020

Prázdniny v školskom roku 2019 / 2020


Prázdniny Posledný deň
vyučovania
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
Jesenné 29. október 2019
utorok
30. október - 31.október 2019 4. november 2019
pondelok
Vianočné 20. december 2019
piatok
23. december 2019
7. január 2020
8. január 2019
streda
Polročné 31. január 2020
piatok
3. február 2020
pondelok
4. február 2020
utorok
Jarné 28. február 2020
piatok
2. marec - 6. marec 2020 9. marec 2020
pondelok
Veľkonočné 8. apríl 2020
streda
9. apríl - 14. apríl 2020 15. apríl 2020
streda
Letné 30. jún 2020
utorok
1. júl - 31. august 2020 2. september 2020
streda

Termíny jarných prázdnin sú uvedené pre žiakov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Internetová žiacka knižka TOPlist