Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Informácie pre rodičov

Organizácia školského roku 2018 / 2019

 • Školský rok 2018 / 2019 sa začína 1. septembra 2018 (sobota).
 • Pravidelné školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
 • Vyučovanie v prvom polroku končí 31. januára 2019 (štvrtok).
 • Vyučovanie v druhom polroku 2018 / 2019 sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí 28. júna 2019 (piatok).
 • Pre piatakov je určené TESTOVANIE 5 - 2018, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2018 (streda). Nahradný termín Testovania 5 nie je stanovený.
 • Pre deviatakov je určené TESTOVANIE 9 - 2019, ktoré sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) pre žiakov 9. ročníka. Náhradný termín testovania je 16. apríla 2019 (utorok). Uvedené termíny Testovania 9 sa týkajú žiakov v školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

 • TESTOVANIE 5 - 2018, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2018 (streda). Nahradný termín Testovania 5 nie je stanovený.Testovanie 5 - 2018 prebehne na základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.
 • Informácie o Testovaní 5-2018 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2018 sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra pre školy s vyučovacím jazykom slovenským.
 • Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. apríla 2019 (štvrtok) pre školy s vyučovacím jazykom slovenským.
 • Informácie o Testovaní 9-2019 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Termíny prázdnin pre žiakov základných škôl 2018 - 2019

Prázdniny Posledný deň
vyučovania
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
Jesenné 30. október 2018
utorok
31. október - 2.november 2018 5. november 2018
pondelok
Vianočné 21. december 2018
piatok
23. december 2018
7. január 2019
8. január 2019
utorok
Polročné 31. január 2019
štvrtok
1. február 2019
piatok
4. február 2019
pondelok
Jarné 15. február 2019
piatok
18. február - 22. február 2019 25. február 2019
pondelok
Veľkonočné 17. apríl 2019
streda
18. apríl - 23. apríl 2019 24. apríl 2019
streda
Letné 28. jún 2019
piatok
1. júl - 31. august 2019 2. september 2019
pondelok

Termíny jarných prázdnin sú uvedené pre žiakov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Internetová žiacka knižka TOPlist