Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Učiteľky 1. stupňa

Učiteľky na 1. stupni

 • Mgr. Anna Konečná - I. A
 • Mgr. Eva Ruskovská - I. B
 • Mgr. Katarína Kutná - I. C
 • Mgr. Mgr. Iveta Šimková - I. D
 • Mgr. Ľubomíra Vargová - II. A
 • PaedDr. Monika Červeňáková - II. B
 • Mgr. Dana Mrázová - II. C
 • Mgr. Katarína Ferenčiková - III. A
 • Mgr. Adela Ďurková- III. B
 • Mgr. Lenka Lecáková - III. C
 • Mgr. Daniela Jenčová - IV. A
 • Mgr. Eva Titková - IV. B
 • Mgr. Dana Hruškociová - IV. C
 • Mgr. Dagmar Puškášová - bez triedy

 • Bc. Ivana Drančáková - asistentka učiteľa
 • Jaroslava Chromišinová - asistentka učiteľa

Internetová žiacka knižka TOPlist