Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Učiteľky 1. stupňa

Učiteľky na 1. stupni

 • Mgr. Ľubomíra Vargová - I. A
 • PaedDr. Monika Červeňáková - I. B
 • Mgr. Dana Mrázová - I. C
 • Mgr. Katarína Ferenčiková - II. A
 • Mgr. Adela Ďurková - II. B
 • Mgr. Lenka Lecáková - II. C
 • Mgr. Daniela Jenčová - III. A
 • Mgr. Eva Titková - III. B
 • Mgr. Dana Hruškociová - III. C
 • Mgr. Eva Ruskovská - IV. A
 • Mgr. Katarína Kutná - IV. B
 • Mgr. Dagmar Puškášová - IV. C
 • Mgr. Anna Konečná - IV. D
 • Mgr. Iveta Šimková - bez triedy

Internetová žiacka knižka TOPlist