Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Pedagogickí zamestnanci 1. stupňa

Pedagogickí zamestnanci - prvý stupeň
Trieda Meno a priezvisko Emailová adresa
I. A Mgr. Anna Konečná anna.konecna@zsobchodna.eu
I. B Mgr. Eva Ruskovská eva.ruskovska@zsobchodna.eu
I. C Mgr. Katarína Kutná katarina.kutna@zsobchodna.eu
I. D Mgr. Iveta Šimková iveta.simkova@zsobchodna.eu
II. A Mgr. Ľubomíra Vargová lubomira.vargova@zsobchodna.eu
II. B PaedDr. Monika Červeňáková monika.cervenakova@zsobchodna.eu
II. C Mgr. Dana Mrázová dana.mrazova@zsobchodna.eu
III. A Mgr. Katarína Ferenčiková katarina.ferencikova@zsobchodna.eu
III. B Mgr. Adela Ďurková adela.durkova@zsobchodna.eu
III. C Mgr. Lenka Lecáková lenka.lecakova@zsobchodna.eu
IV. A Mgr. Daniela Jenčová daniela.jencova@zsobchodna.eu
IV. B Mgr. Eva Titková eva.titkova@zsobchodna.eu
IV. C Mgr. Dana Hruškociová dana.hruskociova@zsobchodna.eu
bez triedy Mgr. Dagmar Puškášová dagmar.puskasova@zsobchodna.eu
asistentka učiteľa Bc. Ivana Drančáková ivana.drancakova@zsobchodna.eu
asistentka učiteľa Jaroslava Chromišinová jaroslava.chromisinova@zsobchodna.eu
asistentka učiteľa Kamila Jenčová kamila.jencova@zsobchodna.eu
Internetová žiacka knižka TOPlist