Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Učiteľky a učitelia 2. stupňa

Učiteľky a učitelia na 2. stupni

 • Mgr. Milan Siksa - V. A
 • Mgr. Magdaléna Petrovská - V. B
 • Mgr. Jana Slotová - V. C
 • Mgr. Ivana Ujhelyiová - VI. A
 • Mgr. Martin Magyar - VI. B
 • Mgr. Marianna Novýkmecová - VII. A
 • Mgr. Andrea Záhradníková - VII. C
 • Mgr. Daniela Sotáková - VIII. A
 • Mgr. Branislav Soták - VIII. B
 • Mgr. Jana Obrinová - VIII. C
 • Mgr. Marta Kačuňová - IX. A
 • PaedDr. Lenka Hoľanová - IX. C
 • PaedDr.Mária Brecková - bez triedy
 • Mgr. Katarína Dziváková - bez triedy
 • RNDr. Dana Hudáková - bez triedy
 • PaedDr. Jaroslava Ihnátová - bez triedy
 • PhDr. Bibiana Kravcová - výchovná poradkyňa, školský psychológ
 • Mgr. Valentín Kožuch - bez triedy
 • Mgr. Ján Vaľovský - bez triedy

 • Mgr. Stanislav Svepeš - asistent učiteľa

Internetová žiacka knižka TOPlist