Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Školský klub detí - ŠKD

Pedagogickí zamestnanci - školský klub detí
Oddelenie Meno a priezvisko Emailová adresa Triedy
1. oddelenie Bibiana Baňacká bibiana.banacka@zsobchodna.eu I. A, II. B
2. oddelenie Bc. Eva Rozmanová eva.rozmanova@zsobchodna.eu I. B, III. A
3. oddelenie Bc. Ľubica Kelbelová lubica.kelbelova@zsobchodna.eu I. C, IV. A
4. oddelenie Bc. Miroslav Onderko miroslav.onderkoa@zsobchodna.eu I. D, III. B
5. oddelenie Bc. Viola Popaďáková viola.popadakova@zsobchodna.eu II. A, IV. A
6. oddelenie Mária Winklerová maria.winklerova@zsobchodna.eu III. C, III. A
7. oddelenie Helena Glezová helena.glezova@zsobchodna.eu II. C, III. C
Internetová žiacka knižka TOPlist