Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Školský klub detí - ŠKD

Vychovávateľky a vychovávatelia v ŠKD

  • Bc. Viola Popaďáková - 1. oddelenie - I. A, II. A
  • Bibiana Baňacká - 2. oddelenie - I. B, IV. B
  • Helena Glezová - 3. oddelenie - I. C, IV.C
  • Bc. Ľubica Kelbelová - 4. oddelenie - II. C, III. A
  • Eva Rozmanová - 5. oddelenie - II.A, III. B
  • Mária Winklerová - 6. oddelenie - III. C, IV. D
  • Bc. Miroslav Onderko - 7. oddelenie - II. B, IV. A

Internetová žiacka knižka TOPlist