Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Školský klub detí - ŠKD

Pedagogickí zamestnanci - školský klub detí - 2021 / 2022
Oddelenie Meno a priezvisko Emailová adresa Triedy
1. oddelenie Bc. Miroslav Onderko miroslav.onderko@zsobchodna.eu I. A, II. A
2. oddelenie Viktória Hohošová viktoria.hohosova@zsobchodna.eu I. D, II. B
3. oddelenie Bibiana Baňacká bibiana.banacka@zsobchodna.eu III. A, I. B
4. oddelenie Bc. Eva Rozmanová eva.rozmanova@zsobchodna.eu III. B, IV. B
5. oddelenie Bc. Ľubica Kelbelová lubica.kelbelova@zsobchodna.eu I. C, III. C
6. oddelenie Bc. Viola Popaďáková viola.popadakova@zsobchodna.eu II. C, IV. A
7. oddelenie Mária Winklerová maria.winklerova@zsobchodna.eu III. D, IV. C
Internetová žiacka knižka TOPlist