Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Nepedagogickí zamestnanci

Ďalší zamestnanci školy

 • Pani Júlia Rozmanová - sekretariát školy
 • Pani Gabriela Harbulová - sekretariát školy
 • Pani Irena Hankošáková - vedúca školskej jedálne
 • Pani Viera Hankoščáková - kuchárka
 • Pani Milota Bajusová - kuchárka
 • Pani Marcela Hohošová - kuchárka
 • Pani Viera Šandorová - kuchárka
 • Pani Erika Geročová - kuchárka
 • Pani Marta Krolová - upratovačka
 • Pani Anna Šiňanská - upratovačka
 • Pani Jana Hruškociová - upratovačka
 • Pani Anna Michališinová - upratovačka
 • Pani Adela Harbulová - upratovačka
 • Pán Jozef Kuca - údržbár/kurič
 • Pán Kristián Brinda - správca počítačovej siete

Internetová žiacka knižka TOPlist