Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Združenie rodičov ZŠ, Obchodná 5, Sečovce

Združenie rodičov školy

  • Bc. Daniela Kašníková :predseda ZRŠ
  • Ing. tatiana Komjatyová: hospodárka ZRŠ
  • Miriam Šiňanská : člen
  • Anna Whitley : člen
  • Bc. Michal Petrus: člen

Občianske združenie pri ZRŠ

Vážení rodičia, priatelia školy, chceme poďakovať všetkým tým, ktorí doteraz prispeli našim žiakom dvoma percentami z dane. Škole ako samotnej túto sumu nemôžete poukázať. Preto vzniklo Občianske združenie pri Základnej škole na Obchodnej ul. v Sečovciach.

V tomto školskom roku Občianske združenie pri Základnej škole na Obchodnej ul. v Sečovciach je úspešne zaregistrované a môže byť prijímateľom sumy 2 % (3 %) zaplatenej dane.

Pevne veríme, že v tomto školskom roku pomôžete našim žiakom darovaním 2 % dane.

Vedenie školy

Internetová žiacka knižka TOPlist