Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Vedenie školy

Riaditeľ školy

Mgr. Iveta Bačová
(poverená vedením školy od 26. augusta 2018)

Telefón: 0948 726 692


Zástupkyňa riaditeľa školy - 1. stupeň

Mgr. Mária Kešeľová
(poverená zástupkyňa riaditeľa školy od 26. augusta 2018)

Telefón: 0948 997 264


Zástupkyňa riaditeľa školy - 2. stupeň

Ing. Renáta Strapoňová

Telefón: 0902 616 278

Internetová žiacka knižka TOPlist