Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Školská jedáleň

Pokyny pre stravníkov

  • Platbu za odobranú stravu uhrádzať do 15. dňa daného kalendárneho mesiaca
  • Platbu môžete uhradiť v hotovosti u vedúcej školskej jedálne
  • Prevodom cez internetbanking, trvalým príkazom
  • Vena obedov: 1,16 € pre 1. stupeň, 1,24 € pre druhý stupeň
  • Odhlasovanie z obeda: osobne alebo telefonicky 056 678 27 54 do 8.00 hod.
  • Prihlasovanie na obed: osobne alebo telefonicky 056 678 27 54 do 8.00 hod.

Vyplácanie obedov

Platba internetbankingom:

  • číslo účtu: SK12 0200 0000 0016 3595 8954 (v tvare IBAN)
  • variabilný symbol – mesiac, za ktorý platíte poplatok za stravu
  • poznámka – meno dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje

Zverejnenie faktúr - školská jedáleň

Faktúry na zverejnenie - rok 2018 (školská jedáleň)
01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018
07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018

Zverejnenie faktúr - školská jedáleň podľa rokov

Faktúry na zverejnenie - roky 2012 - 2017 (školská jedáleň)
Rok 2017 (388kB) Rok 2016 (380kB) Rok 2015 (656kB)
Rok 2014 (416kB) Rok 2013 (360kB) Rok 2012 (368kB)

Internetová žiacka knižka TOPlist