Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy 2018 / 2019

Formulár na odhlásenie z obeda


 • Zaujali sme aj ministerku školstva ...

  Projekt AMAVET 2019 Bratislava


  Projekt AMAVET

  V dňoch 6. až 7. júna 2019 sa žiaci našej školy - Nataša Ďurková, Šimon Korytko, Miroslava Szenczyová a Aneta Pavučková zúčastnili celoslovenského kola projektov Festival štyroch živlov spoločnosti AMAVET v Bratislave. Projekty boli pripravované pod vedením Mgr. Daniely Sotákovej. Témy našich projektov boli: Vplyv púpavy lekárskej na zdravie človeka a Vplyv kofeínu na zdravie detí v staršom školskom veku.

  Naše projekty prítomných zaujali, zvlášť ministerku školstva Martinu Lubyovú, ktorá ochutnávala výrobky z púpavy, odporúčala tieto výrobky patentovať a zdržala sa pri našom projekte takmer dvadsať minút. Z druhého projektu si urobila videozáznam. Týmto nám dala najavo, že ju naše projekty naozaj zaujali, čomu sa veľmi tešíme. Žiaci výborne reprezentovali našu školu, sme na nich hrdí a máme čo najpríjemnejšie spomienky na naše hlavné mesto.

   Projekt AMAVET 2019 Bratislava Projekt AMAVET 2019 Bratislava Projekt AMAVET 2019 Bratislava Projekt AMAVET 2019 Bratislava
   Projekt AMAVET 2019 Bratislava Projekt AMAVET 2019 Bratislava Projekt AMAVET 2019 Bratislava Projekt AMAVET 2019 Bratislava

  Projekt AMAVET 2019 Bratislava - fotogaléria

 • Školský rok 2018 / 2019 už minulosťou


  Záver školského roka 2018 / 2019

  V piatok 28. júna 2019 sa zatvorili brány našej školy v školskom roku 2018 / 2019. Slávnostné ukončenie školského roka sa začalo hymnou Slovenskej republiky. K žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovorila riaditeľka školy Mgr. Iveta Bačová. Zástupkyne riaditeľka školy Mgr. Mária Kešeľová a Ing. Renáta Strapoňová potom ocenili najúspešnejších žiakov vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach. Stalo sa už tradíciou na našej škole vyhlásiť TOP ŽIAKA / ŽIAČKU. Tento školský rok sa ňou stala HANA HVOZDIKOVÁ z IX. B. Srdečne jej k oceneniu gratulujeme ! Svoje ceny si prevzali aj najlepší zberači a zberačky papiera medzi jednotlivcami a triedami. Naši deviataci sa so školou rozlúčili veselo - spevom a učiteľov si uctili malou kvetinkou. Po hymne školy sa žiaci rozišli do tried, kde si prebrali od svojich triednych učiteliek a učiteľov vysvedčenia. Žiakom prajeme príjemné prežitie prázdnin a v septembri 2019 sa s nimi tešíme na stretnutie v novom školskom roku 2019 / 2020 !

   Záver školského roka 2018 / 2019 Záver školského roka 2018 / 2019 Záver školského roka 2018 / 2019 Záver školského roka 2018 / 2019
   Záver školského roka 2018 / 2019 Záver školského roka 2018 / 2019 Záver školského roka 2018 / 2019 Záver školského roka 2018 / 2019

  Záver školského roka 2018 / 2019 - fotogaléria

 • Vyhodnotenie zberu papiera za 2. polrok 2018 / 2019


  Zber papiera - výsledky súťaže

  Aj v tomto druhom polroku pokračoval na našej škole zber papiera. Do zberu sa zapojilo celkom 145 žiakov a 24 tried. Celkom sme nazbierali 29 495 kg papiera. Medzi jednotlivcami bola najúspešnejšia Ema Hrušková z II. C so 4228 kg pred Dominikom Kurucom z IX. C s 2085 kg a Simonou Ščerbovou zo IV. B s 1787 kg. Medzi triedami bola najúspešnejšia II. C s 5570 kg pred IV. B s 3525 kg a 4. A s 2135 kg. Najlepší jednotlivci (prvých 15 žiakov) bolo odmenených vecnými cenami, tri najlepšie kolektívy sladkou odmenou v podobe torty.


  Zber papiera - triedy


  Zber papiera - jednotlivci

 • Zábavné popoludnie v II. A


  Druhá a

  Žiaci II. A sa už nevedeli dočkať konca tohto školského roka. Spolu so svojou triednou učiteľkou Mgr. Katarínou Ferenčikovou užili jedno zábavné popoludnie plné zaujímavých hier, atraktívnych súťaží, veselého tanca a smiechu. Takouto veselou zábavou sa rozlúčili so školským rokom 2018 / 2019. Ak neveríte, pozrite si našu fotogalériu !

   Zábavné popoludnie v II. A Zábavné popoludnie v II. A Zábavné popoludnie v II. A Zábavné popoludnie v II. A
   Zábavné popoludnie v II. A Zábavné popoludnie v II. A Zábavné popoludnie v II. A Zábavné popoludnie v II. A

  Zábavné popoludnie v II. A - fotogaléria

 • Súťaž v krasopise - 1. stupeň


  Nočný motýľ

  Aj tohto školského roku 2018 / 2019 sa na 1. stupni uskutočnila súťaž v prepise textu z tlačenej podoby do písanej. Chceli by sme u žiakov aj takouto formou zdokonaľovať estetiku písaného tvaru písma, čiže krasopisu. Súťaž bola vyhodnotená za jednotlivé ročníky. Do súťaže postúpili dvaja najlepší žiaci z jednotlivých tried.


  Výsledky súťaže v krasopise

   Súťaž v krasopise - 1. stupeň Súťaž v krasopise - 1. stupeň Súťaž v krasopise - 1. stupeň Súťaž v krasopise - 1. stupeň
   Súťaž v krasopise - 1. stupeň Súťaž v krasopise - 1. stupeň Súťaž v krasopise - 1. stupeň Súťaž v krasopise - 1. stupeň

  Súťaž v krasopise: 1. stupeň - fotogaléria

 • Noc v škole - I. A


  Nočný motýľ

  V závere školského roka si žiaci 1.A triedy od svojej pani učiteľky vyslúžili odmenu za úspešné zvládnutie prvého ročníka - Noc v škole. Akcia začala zrazom v bývalých priestoroch družiny, kde si žiaci zložili veci, porozkladali karimatky a spacáky a pobrali sa do mestskej knižnice, kde im pracovníci pripravili zaujímavý program. Za úspešné zvládnutie aktivít ich čakala sladká odmena a večera - pizza. Po skončení aktivít v knižnici sa presunuli opäť do školy, kde sa prichystali na nočnú aktivitu - Hľadanie pokladu. Základnou výbavou bola baterka na svietenie si, kedže aktivita prebiehala po tme. Deti poklad úspešne našli a spravodlivo si ho v družstvách rozdelili. Následne sa presunuli do miestnosti na spanie, nesmela chýbať večerná hygiena, rozprávka na dobrú noc a potom sladký spánok. S prvými rannými lúčmi (o 5.00 hod.) deti urobili pani učiteľke ranný budíček, spoločne poupratovali a pred odchodom domov si stihli v telocvični ešte zahrať futbal. Zvyšok víkendu im už ostal na oddych a prípravu do školy.

   Noc v škole - I. A Noc v škole - I. A Noc v škole - I. A Noc v škole - I. A
   Noc v škole - I. A Noc v škole - I. A Noc v škole - I. A Noc v škole - I. A

  Noc v škole: I. A - fotogaléria

 • Oznam: Slávnostné ukončenie školského roka 2018 / 2019


  Sovička - logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na Obchodnej ulici 5 v Sečovciach oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné ukončenie školského roka 2018 / 2019 sa uskutoční dňa 28. júna 2019 (piatok) o 9.00 hod. v priestorch malej terasy za školskou jedálňou. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné ukončenie školského roka 2018 / 2019 uskutoční v priestoroch školskej telocvične.

 • Oznamy: Letná škola hier a Dni mesta Sečovce


  Sovička - logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na Obchodnej ulici 5 v Sečovciach oznamuje rodičom, že z dôvodu rekonštrukcie našej školskej jedálne, ktorú má na starosti Mesto Sečovce, sa neuskutoční LETNÁ ŠKOLA HIER. Za pochopenie ďakujeme !

  V piatok 21. júna 2019 pri príležitosti DŇA MESTA SEČOVCE sa uskutoční o 9:30 hod. MINIMARATÓN o pohár primátora mesta. Všetci žiaci sa v tento deň zúčastnia na akciách v meste. Vyučovanie na prvom stupni končí o 11.30 hod.. Školský klub detí bude fungovať ako v každý deň. Vyučovanie na druhom stupni končí o 12.00 hod.

 • Rozlúčka s prvým ročníkom


  Prváci

  Žiaci z I. C triedy a rozhodli, že sa rozlúčia s prvým ročníkom netradične a to ochutnávkou zmrzliny v cukrárni a veselým bowlingom. Prvý rok školskej dochádzky majú žiaci pomaly za sebou, takže to veselo roztočili na bowlingu pri hádzaní gúľ a triafaní do kolkov, ak sa niekomu podarilo zhodiť viac kolkov všetci sa tešili a veselými pokrikmi sa povzbudzovali navzájom, bowling bol neskôr nahradený stolným futbalom, kde sa malí panáčikovia len tak mihali a góly padali raz na jednu stranu, potom na druhú. Chcela by som žiačikom aj touto cestou popriať pokojné prázdniny a veľa síl do nového školského roku. Triedna učiteľka Dana Mrázová.


  Rozlúčka s prvým ročníkom - fotogaléria

 • Svetový deň bez tabaku


  Nástenka o tabaku

  Dňa 31. mája si pripomíname Svetový deň bez tabaku. Tabakový dym znižuje funkciu pľúc, jediným nádychom sa do nich dostanú stovky toxínov. Užívanie tabaku je výrazný rizikový faktor viacerých zhubných nádorov a úmrtí. Svetová zdravotnícky organizácia zvolila pre tohtoročný Svetový deň bez tabaku heslá – Nedovoľ, aby ti tabak vzal dych a Zvoľ zdravie, nie tabak. Upozorňuje tak, že tabak je smrteľný v akejkoľvek podobe a ohrozuje každého, kto je vystavený tabakovému dymu.Žiaci 1. stupňa vyhotovili „Erby boja proti fajčeniu“, ktoré sú vystavené na nástenke pri bočnom vchode do školy.

 • Návšteva na školskom dvore


  Nočný motýľ

  Deti sa učia na každom kroku, dôkazom sú aj tieto fotky. Na našom školskom dvore oddychoval najväčší európsky nočný motýľ: Okáň hruškový. Okáň hruškový (Saturnia pyri) je druh nočného motýľa z čeľade okáňovité (Saturniidae). Rozšírený je v južnej, juhovýchodnej a strednej Európe, v Malej Ázii, v Iráne a na Kaukaze. Húsenice dorastajú do dĺžky 12 – 15 cm. Dospelý jedinec dosahuje rozpätie krídel 10 – 20 cm a v strednej Európe ide o najväčší druh motýľa

   Návšteva na školskom dvore Návšteva na školskom dvore Návšteva na školskom dvore Návšteva na školskom dvore
   Návšteva na školskom dvore Návšteva na školskom dvore Návšteva na školskom dvore Návšteva na školskom dvore
 • Praktikantky v Školskom klube detí


  Logo školy - modrá sovička

  Každý rok k nám prichádzajú dievčatá z Súkromnej strednej odbornej školy DSA v Trebišov. Aj tento rok prišli šikovné dievčatá, ktoré už teraz preukázali značné kompetencie pri práci s deťmi v našom školskom klube detí nielen hrou na školskom dvore, ale aj výrobou šperku z recyklovaného materiálu.


  Praktikantky v Školskom klube detí


 • Druháci a tretiaci na výlete


  Výlet Bardejov

  Krásnou a neodmysliteľnou tradíciou, predzvesťou blížiaceho sa konca školského roka, sú školské výlety, na ktoré sa žiaci vždy veľmi tešia. Za poznaním historických, kultúrnych a prírodných pamiatok Slovenska sa 6. júna 2019 vybrali žiaci 2. a 3. ročníka do mesta Bardejov, ktorý je ideálnym miestom na školský výlet. Ako prvé navštívili historické námestie, kde si prehliadli Radnicu a Prírodovedné múzeum. Pešia prechádzka námestím bola spojená s nakupovaním a chutnou zmrzlinou. Popoludní navštívili Bardejovské kúpele. V ich krásnom prostredí ochutnali vodu z liečivých prameňov či chutné oplátky a v skanzene spoznali vzácne klenoty ľudovej architektúry. Radostnú a príjemnú atmosféru školského výletu umocnilo aj priaznivé letné počasie.

   Druháci a tretiaci na výlete Druháci a tretiaci na výlete Druháci a tretiaci na výlete Druháci a tretiaci na výlete
   Druháci a tretiaci na výlete Druháci a tretiaci na výlete Druháci a tretiaci na výlete Druháci a tretiaci na výlete

  Druháci a tretiaci na výlete - fotogaléria

 • Škola v prírode Stará Lesná


  Výlet Bardejov

  V dňoch 3. 6. – 7. 6. 2019 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili zotavovacieho pobytu v Škole v prírode v Starej Lesnej. Cieľom Školy v prírode bolo zotaviť organizmus žiakov a upevniť ich zdravie, poznať našu vlasť, jej krásy a prírodné bohatstvá, viesť žiakov k správnemu vzťahu k prírode, upevniť morálne vlastnosti, osvojiť si hygienické, spoločenské, kultúrne a pracovné návyky, upevniť a prehĺbiť prírodovedné a vlastivedné učivo na základe vlastných skúseností. V deň odchodu žiaci absolvovali turistickú vychádzku na Štrbskom plese, kde sa dozvedeli základné fakty o vzniku Štrbského plesa a o živočíchoch a rastlinách, ktoré sa nachádzajú v okolí.

  V Tatranskej Lomnici, sme navštívili aj Ski Museum, Múzeum TANAP a Expozíciu TANAP. Žiaci sa tam oboznámili s históriou zimných športov v Tatrách a pozreli si expozície fauny a flóry, ktoré tvoria bohatstvo Vysokých Tatier. V deň odchodu sme navštívili Beliansku jaskyňu, v ktorej pozorovali stalagmity a stalaktity. Zároveň tu videli aj netopierov, ktorým jaskyňa je vhodným zimoviskom. Žiaci spoznali časť Vysokých Tatier so všetkými prírodnými zaujímavosťami. Získali nové kamarátstva a naučili sa vzájomne si pomáhať a rešpektovať sa vo veľkej skupine.

   Škola v prírode Stará Lesná Škola v prírode Stará Lesná Škola v prírode Stará Lesná Škola v prírode Stará Lesná
   Škola v prírode Stará Lesná Škola v prírode Stará Lesná Škola v prírode Stará Lesná Škola v prírode Stará Lesná

  Škola v prírode Stará Lesná - fotogaléria

 • Siedmaci a ôsmaci na školskom výlete


  Výlet Rožňava

  Žiaci 7.A, 7.B, 8.A a štyria žiaci 8.C sa zúčastnili trojdňového koncoročného výletu v Rožňavskom okrese, kde boli ubytovaní v penzióne Jozefína v obci Krásnohorská Dlhá lúka. Prvý deň žiaci absolvovali pešiu túru v Zádielskej tiesňave s výstupom na planinu. Večer sa zoznámili s penziónom a jeho okolím, kde boli ubytovaní. Na druhý deň spoznali krásy kaštieľa Betliar a jeho záhrady, historické centrum mesta Rožňava, hrobku grófa Andrássyho a podvečer absolvovali krátku túru ku Krásnohorskej jaskyni, ktorá sa nachádzala v blízkosti penziónu. Posledný deň v doobedňajších hodinách žiaci navštívili počas krátkej prechádzky lesom Silickú ľadnicu a taktiež Gombaseckú jaskyňu. Záver koncoročného výletu bol ešte spestrený návštevou nákupného centra Optima v Košiciach. Z výletu žiakom zostalo veľa pekných zážitkov a spomienok.

   Siedmaci a ôsmaci na školskom výlete Siedmaci a ôsmaci na školskom výlete Siedmaci a ôsmaci na školskom výlete Siedmaci a ôsmaci na školskom výlete
   Siedmaci a ôsmaci na školskom výlete Siedmaci a ôsmaci na školskom výlete Siedmaci a ôsmaci na školskom výlete Siedmaci a ôsmaci na školskom výlete

  Siedmaci a ôsmaci na školskom výlete - fotogaléria

 • Čokoládová tretra - slovenské finále


  Čokoládová tretra - slovenské finále

  5. júna 2019 sa naša žiačka Emma Grajcarová zúčastnila v Košiciach celoslovenských pretekov v atletike do 11 rokov pod názvom Čokoládová tretra. Emma štartovala v kategórii dievčat v behu na 300 metrov. V tejto kategórií pretekalo 24 najlepších bežkýň z celého Slovenska. Bežalo sa v troch rozbehoch po osem pretekárok. Emma v rozbehu obsadila 7. miesto a celkovo sa umiestnila na 17. mieste z časom 51,38 sekúnd. Desať najlepších pretekárok postupovalo na medzinárodné preteky do Ostravy. Našej bežkyni a bojovníčke srdečne blahoželáme k tomuto krásnemu úspechu.

   Čokoládová tretra - slovenské finále Čokoládová tretra - slovenské finále Čokoládová tretra - slovenské finále Čokoládová tretra - slovenské finále
   Čokoládová tretra - slovenské finále Čokoládová tretra - slovenské finále Čokoládová tretra - slovenské finále Čokoládová tretra - slovenské finále
 • Medzinárodný deň mlieka


  Medzinárodný deň mlieka

  Mlieko je prvou potravou, s ktorou sa stretneme po svojom narodení a sprevádza nás po celý život. Je jednou zo základných potravín pre všetky vekové skupiny populácie vzhľadom na nezastupiteľný význam jeho biologickej hodnoty pri zabezpečení správnej výživy obyvateľstva. Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie každý tretí májový utorok. Tohto roku to pripadlo na 21. mája. V našej škole sme si poslanie tohto dňa a nezastupiteľný význam mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravú výživu ľudí pripomenuli prostredníctvom rozhlasovej relácie Prečo piť mlieko a konzumovať mliečne výrobky, ktorú odvysielali žiaci II.A a III. C triedy. Mliečnu výživu našich žiakov obohatila celotýždňová ponuka zdravej desiaty, ktorá bola starostlivo pripravená v školskej jedálni.

  Ako žiakom desiata chutila ? Celkovo sa predalo 1033 desiat, z toho 633 ks pre žiakov I. stupňa a 400 ks pre žiakov II. stupňa. Tu je poradie najobľúbenejších desiat: 1. Detská krupica s posýpkou, ovocný džús – 275ks, 2. Čokoládový puding s piškótami, malinový džús – 243 ks, 3. Krajec chleba s vajíčkovou nátierkou a pažítkou, ovocný krabičkový čaj – 213 ks, 4. Šatôčka s tvarohovou plnkou a ovocný džús jablkový – 158 ks, 5. Krajec chleba so syrečkovou nátierkou a redkvičkou, ovocný nápoj broskyňový – 144 ks

   Medzinárodný deň mlieka Medzinárodný deň mlieka Medzinárodný deň mlieka Medzinárodný deň mlieka
   Medzinárodný deň mlieka Medzinárodný deň mlieka Medzinárodný deň mlieka Medzinárodný deň mlieka
 • Prváci na výlete


  Prváci na výlete

  Dňa 5. júna 2019 sa prváci spoločne tešili zo školského výletu. Nasadli na autobus a odviezli sa do Košíc. Pokračovali jazdou vláčikom na „Košickej detskej historickej železnici“. Vyskúšali si sprievodcovské čiapky a úsmev na tvári im vykúzlila parná lokomotíva, ktorej jazdu sprevádzal oblak dymu. V areáli pre nich pripravili divadelné predstavenie „Pinokio“. Najviac sa však tešili na „Údolie Manitou“, kde v „teepee“ stanoch boli pripravené tvorivé dielne, indiánske tance, maľovanie na tvár a športové aktivity.


  Prváci na výlete - fotogaléria


  Prváci na výlete - fotogaléria

 • Tvoríme spoločne


  Tvoríme spoločne

  Dňa 6. júna 2019 sme si v prvej „bé“ pripravili tvorivé dielne. Tvorili sme spoločne. Babky, mamky, detičky. Maľovali na tričká, vytvárali otlačky modrotlačou, spievali, recitovali, tancovali. Najväčší úspech mali dinosaury, ktorých si pripravili spolu s pani vychovávateľkou Bibiánou Baňackou. „Moja mamka varí, perie, upratuje.“ napísali na srdiečka s otlačkami svojich rúk. Triedna učiteľka Monika Červeňáková sa tešila, že deti dokázali svojimi slovami poďakovať za lásku a odmenou im bola návšteva cukrárne i pizzérie.


  Tvoríme spoločne - fotogaléria

 • Skáčeme pre zdravie - výsledky súťaže


  Skáčeme pre zdravie - výsledky súťaže

  Dňa 29. mája 2019 sa do súťaže v skákaní cez švihadlo zapojilo spolu 67 žiakov 1. stupňa. Víťazkou sa stala Viktória Korytková z I. C s 230 skokmi za minútu. Druhé miesto obsadila Samanta Rácová z III. B so 138 skokmi za minútu. Tretie miesto patrilo Alžbete Puškášovej z III. C so 136 skokmi za minútu. Najúspešnejšou tiredou sa stala III. C s 12 zapojenými žiakmi a 935 skokmi za minútu. Víťazom srdečne blahoželáme !


  Skáčeme pre zdravie - fotogaléria


  Skáčeme pre zdravie - výsledky

   Skáčeme pre zdravie - výsledky súťaže Skáčeme pre zdravie - výsledky súťaže Skáčeme pre zdravie - výsledky súťaže Skáčeme pre zdravie - výsledky súťaže
   Skáčeme pre zdravie - výsledky súťaže Skáčeme pre zdravie - výsledky súťaže Skáčeme pre zdravie - výsledky súťaže Skáčeme pre zdravie - výsledky súťaže
 • Pocta básnikovi - spomienka na Mikuláša Kasardu


  Mikuláš Kasarda

  Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, Mesto Sečovce a Základná škola, Obchodná 5, Sečovce Vás pozývajú na odhalenie pamätnej tabule Mikulášovi Kasardovi, ktoré sa uskutoční 10. júna 2019 / pondelok / o 16, 00 hod. v priestoroch základnej školy. Zároveň Vás o 18,00 hod pozývame na spomienkovú liturgiu v Chráme apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach. Slávi vladyka Milan Chautur, košický eparciálny biskup. Všetci ste srdečne vítaní !


  Pocta básnikovi - spomienka na Mikuláša Kasardu

 • Poznávací zájazd Krakov – Osvienčim – Wieliczka


  Poznávací zájazd Krakov – Osvienčim – Wieliczka

  V dňoch 29. - 31. mája 2019 sa uskutočnila zaujímavá exkurzia pre žiakov7., 8. a 9.ročníka. Prvou zastávkou na ceste do Poľska boli Wadovice – miesto, kde sa narodil pápež Ján Pavol II. Po dlhšej hodinke sme už smerovali ďalej do cieľa prvého dňa exkurzie – bývalého najväčšieho nemeckého vyhladzovacieho tábora v Osvienčime. Pohybovali sme sa po miestach, kde prežívali svoje posledné hodiny života tisícky väzňov, videli sme časť toho, čo po nich zostalo – tony vlasov, kufre, detské topánky, ošatenie, okuliare... . Prezreli sme si maličké kobky, množstvo originálnych fotografií, plynovú komoru a naše kroky smerovali aj do 2.tábora, kde väzni spali v drevených barakoch – pôvodne stajne pre kone - horšie ako zvieratá. Na týchto miestach zahynulo v čase 2.svetovej vojny viac ako milión ľudí, hlavne Židov. Všetky tieto nevinné obete sme si pripomenuli položením venca k stene smrti (,,Šciana Šmierci“).

   Poznávací zájazd Krakov – Osvienčim – Wieliczka Poznávací zájazd Krakov – Osvienčim – Wieliczka Poznávací zájazd Krakov – Osvienčim – Wieliczka Poznávací zájazd Krakov – Osvienčim – Wieliczka
 • Poznávací zájazd Krakov – Osvienčim – Wieliczka


  Poznávací zájazd Krakov – Osvienčim – Wieliczka

  Druhý deň patril návšteve kráľovského mesta Krakova (bývalé hlavné mesto), ktorým preteká rieka Visla. Najkrajší bol kráľovský zámok Wawel so všetkým, čo k nemu patrí. Od neho sme prešli po kráľovskej ceste na hlavné námestie – rínok. Nezabudneme ani na vysokú vežu Mariánskeho kostola , z ktorej sa každú hodinu ozýva zvučka ,,hejnal.“ Zastavili sme sa pri slávnej univerzite známej v Európe už v stredoveku, na ktorej študoval aj Mikuláš Koperník – Jagellonská univerzita. Záver dňa patril jednej z najstarších soľných baní na svete vo Wieliczke, 138 metrov pod zemou, kde sme strávili aj noc. Na vlastné oči sme videli priestory, v ktorých sa po stáročia ťažila soľ, obdivovali sme nádherné krištáľové lustre zo soli, sochu sv.Kingy, veľkú sieň (pojme až 500 ľudí) so sochou pápeža Jána Pavla II., ktorý baňu osobne navštívil. Večer sme si vychutnali dobroty poľskej kuchyne hlboko pod zemou. Boli to a isto pre nás ostanú nezabudnuteľné zážitky na celý život.

   Poznávací zájazd Krakov – Osvienčim – Wieliczka Poznávací zájazd Krakov – Osvienčim – Wieliczka Poznávací zájazd Krakov – Osvienčim – Wieliczka Poznávací zájazd Krakov – Osvienčim – Wieliczka
 • Medzinárodný deň detí na našej škole


  Medzinárodný deň detí na našej škole

  V piatok 31. mája 2019 sme na škole oslávili Medzinárodný deň detí. Pre naše detí bol pripravený športový a kultúrny program. Deti si mohli zmerať svoje sily a schopnosti v lezení na strom pomocou lana, prechod po lane, podliezanie popod prekážkovú dráhu, vyšantiť sa na skákacom hrade (žiaci prvého stupňa) či zastrieľať zo vzduchovky (žiaci druhého stupňa). Atraktívne bolo aj maľovanie na tvár, farbenie vlasov či modelovanie z balónov. Kultúrnym programom prispela aj Základná umelecká škola Sečovce: vystúpili speváčky ľudových piesní Nikola Jenčíková a Aneta Pavúčková, deťom sa predstavili aj hudobné skupiny Rondo a Magnet. Najviac sa však deti asi tešili na tombolu a možnosť vyhrať zaujímavé ceny.

  Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za pomoc a podporu pri organizovaní Medzinárodného dňa detí: p. Nová, p. Ščerbáková, p. Hoľanová, p. Stegnitz, p. Kožuchová, p.Seman, p. Hoang Tuan a firmám TMMING a TESCO. Srdečne ďakujeme !


  Medzinárodný deň detí (11 fotogalérií)

   Medzinárodný deň detí na našej škole Medzinárodný deň detí na našej škole Medzinárodný deň detí na našej škole Medzinárodný deň detí na našej škole
   Medzinárodný deň detí na našej škole Medzinárodný deň detí na našej škole Medzinárodný deň detí na našej škole Medzinárodný deň detí na našej škole
 • Projekt AMAVET 2019 Trebišov


  Projekt AMAVET

  Dňa 22. mája 2019 sa žiaci Nataša Ďurková, v neprítomnosti Šimon Korytko, Aneta Pavučková a Miroslava Szenczyová zúčastnili okresnej prehliadky projektov Festival štyroch živlov AMAVET. Žiaci súťažili s doma projektmi: Vplyv púpavy lekárskej na zdravie človeka a Vplyv kofeínu na zdravie detí v staršom školskom veku. Projekty boli vytvorené pod vedením Mgr. Daniely Sotákovej. Zároveň, čomu sa veľmi tešíme, naše projekty postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 7. júna 2019 v Bratislave. Všetkým zúčastneným držíme palce.


   Projekt AMAVET 2019 Trebišov Projekt AMAVET 2019 Trebišov Projekt AMAVET 2019 Trebišov Projekt AMAVET 2019 Trebišov
   Projekt AMAVET 2019 Trebišov Projekt AMAVET 2019 Trebišov Projekt AMAVET 2019 Trebišov Projekt AMAVET 2019 Trebišov
 • Čítajme si 2019


  Čítajme si 2019

  Dňa 30. mája sa naša škola zapojila do projektu Čítajme si. Cieľom podujatia bolo zaujať deti čítaním a priblížiť im zaujímavú aktivitu, ktorú v posledných rokoch vytláča pohodlnosť nových technológií. Krstnou mamou celého projektu je známa prozaička pani Oľga Feldeková. Čítanie sa uskutočnilo v našej školskej knižnici. V čase od 9,00 do 15,00 hodiny. Do tohto podujatia sa zapojilo 204 žiakov. Toto podujatie sa snaží každý rok získať a nadchnúť pre čítanie čo najviac detských čitateľov, čo sa nám aj podarilo. Opäť sa zapojilo viac žiakov, ako minulý rok.


  Čítajme si 2019 - fotogaléria


  Čítajme si 2019 - fotogaléria

   Čítajme si 2019 Čítajme si 2019 Čítajme si 2019 Čítajme si 2019
   Čítajme si 2019 Čítajme si 2019 Čítajme si 2019 Čítajme si 2019
 • Skáčeme pre zdravie - 1. stupeň


  Skáčeme pre zdravie

  Radi športujete ? Zvládnete niekoľko preskokov cez švihadlo ? Potom Vám nič nebráni, aby ste prišli medzi nás a urobili tak niečo pre svoje zdravie. Pripravujeme súťaž práve pre Vás! V tomto školskom roku organizujeme 5. ročník súťaže Skáčeme pre zdravie. Veríme, že sa prihlásite. Základná škola, Obchodná 5, Sečovce pre žiakov I. stupňa v malej telocvični ZŠ, Obchodná 5, Sečovce, 29. mája 2019 o 13:30 hod. Doneste si športové oblečenie, športovú obuv, švihadlo.


  Plagát k súťaži Skáčeme pre zdravie - 1. stupeň

 • Čokoládová tretra 2019


  Čokoládová tretra 2019

  Čokoládová tretra sú medzinárodné atletické preteky detí 3 krajín(Česko, Slovensko, Poľsko), ktoré sú zamerané na deti 1. stupňa základných škôl mimo atletických oddielov. Sú to jediné preteky pre šprintérov, ktoré vrcholia na jednom z najväčších podnikov svetovej atletiky IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava pred 15 000 divákmi! Na slovenskom štvrťfinále v Košiciach sa zúčastnili aj naši žiaci. Najviac sa darilo Emme Grajcarovej, ktorá skončila v behu na 300 m na treťom mieste časom 52,44s. Týmto výsledkom si vybojovala právo účasti na slovenskom finále dňa 5. júna 2019 v Košiciach. Gratulujeme a držíme palce vo finále !


  Čokoládová tretra 2019 - diplom


  Čokoládová tretra 2019 - nominačný list


   Čokoládová tretra 2019 Čokoládová tretra 2019 Čokoládová tretra 2019 Čokoládová tretra 2019
   Čokoládová tretra 2019 Čokoládová tretra 2019 Čokoládová tretra 2019 Čokoládová tretra 2019
 • Gymnastika nás stále baví – JUMP ARENA


  Gymnastika nás stále baví – JUMP ARENA

  Dňa 23. mája 2019 sme mali s tímom gymnastiek skvelý deň. Dievčatá, ktoré sa každý týždeň stretávajú a trénujú, aby vynikali v tomto nádhernom, no veľmi náročnom športe sa dočkali odmeny za snahu, poctivú prácu a výbornú dochádzku na krúžok gymnastiky. Odmena prišla vo forme návštevy novootvorenej JUMP ARÉNY v Košiciach. Zabávali sme sa skákaním, saltami, robili sme aj voľné pády, súťaže v parkúre a hádzanie do basketbalového koša po odraze z trampolíny. Inak, skákanie je pekná drina a vôbec to nie je také jednoduché, ako to vyzerá. Všetci príjemne unavení sme cestou domov so smiechom spomínali, ako sme sa mali dobre a čo všetko sme zažili. A to je to hlavné, tešiť sa z maličkostí, pretože práve smiech je športom našej duše.


  Gymnastika nás stále baví – JUMP ARENA


   Gymnastika nás stále baví – JUMP ARENA Gymnastika nás stále baví – JUMP ARENA Gymnastika nás stále baví – JUMP ARENA Gymnastika nás stále baví – JUMP ARENA
   Gymnastika nás stále baví – JUMP ARENA Gymnastika nás stále baví – JUMP ARENA Gymnastika nás stále baví – JUMP ARENA Gymnastika nás stále baví – JUMP ARENA
 • Dejepisno - technická exkurzia Košice


  Dejepisno- technická exkurzia Košice

  Dňa 17. mája 2019 sa žiaci 5.ročníka spolu so svojimi triednymi učiteľmi vybrali na dejepisno-technickú exkurziu do Košíc. Navštivili Slovenské technické múzeum - expozíciu letectva a lietadiel. Tu si mohli pozrieť niektoré typy lietadiel, napr. známeho ČMELIAKA, práškovacie a postrekové lietadlo, či posedieť si na palube ozajstného lietadla. Neskôr sa presunuli do Východoslovenského múzea - tzv. Miklušovej väznice. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o živote ľudí v stredovekých Košiciach. Prezreli si priestory známej košickej väznice, ako aj priestory, v ktorých býval košický kat, dozvedeli sa informácie o spôsobe trestov v stredoveku.


   Dejepisno- technická exkurzia Košice Dejepisno- technická exkurzia Košice Dejepisno- technická exkurzia Košice Dejepisno- technická exkurzia Košice
   Dejepisno- technická exkurzia Košice Dejepisno- technická exkurzia Košice Dejepisno- technická exkurzia Košice Dejepisno- technická exkurzia Košice
 • The ONLINES - inscenovaná učebná pomôcka v anglickom jazyku


  The ONLINES - inscenovaná učebná pomôcka v anlickom jazyku

  Dňa 21. mája sa žiaci 7.-9.ročníka presunuli na „vyučovanie" do Trebišova, kde sa zúčastnili úžasného predstavenia The ONLINES, ktoré bolo koncipované ako inscenovaná učebná pomôcka v anglickom jazyku. Hlavný hrdina Miloš žije vo svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je ako hľadať zmysel života v kope špinavých ponožiek. Bol to príbeh o Milošovi, Zuze a Vladovi, o lákavom tajomnom hlase, o predstavách a skutočnosti. On, ona, oni – online vždy a všade. Existuje ešte vôbec život offline? Nad týmito témami sa naši žiaci zamýšľali počas, ale aj po predstavení, nakoľko sa autorom podarilo pripraviť pre žiakov zrozumiteľný a príjemný divadelný zážitok s prepojením do reálneho života.

   The ONLINES - inscenovaná učebná pomôcka v anlickom jazyku   The ONLINES - inscenovaná učebná pomôcka v anlickom jazyku   The ONLINES - inscenovaná učebná pomôcka v anlickom jazyku   The ONLINES - inscenovaná učebná pomôcka v anlickom jazyku
   The ONLINES - inscenovaná učebná pomôcka v anlickom jazyku   The ONLINES - inscenovaná učebná pomôcka v anlickom jazyku   The ONLINES - inscenovaná učebná pomôcka v anlickom jazyku   The ONLINES - inscenovaná učebná pomôcka v anlickom jazyku
 • Kurz aktívnej angličtiny spoločnosti TALK TALK


  Kurz aktívnej angličtiny spoločnosti TALK TALK

  V týždni od 6. do 10. mája 2019 sa 34 našich žiakov od 7. po 9. ročník zúčastnilo kurzu aktívnej angličtiny spoločnosti TALK TALK s lektormi z Veľkej Británie a USA. Od začiatku si žiaci prácu s lektormi veľmi obľúbili. Mark Hurst a Ailsa Chambers komunikovali zábavnou formou, boli vtipní, nápomocní, komunikatívni, trpezliví a veľmi priateľskí. Mali pripravené rôzne zaujímané úlohy, hravou formou a tvorivými aktivitami viedli žiakov ku komunikácii v anglickom jazyku. Všetci žiaci hodnotili vyučovanie s nimi veľmi pozitívne, žiakov takéto vyučovanie bavilo, niektorí by prijali aj viac hodín denne, prípadne mať kurz aspoň dvakrát v školskom roku. Veľmi nás teší, že aj lektori sa po každom odučenom dni vyjadrovali o žiakoch len v superlatívoch, cítili sa uvoľnene a príjemne na našej škole. Radi ich privítame aj o rok!

   Kurz aktívnej angličtiny spoločnosti TALK TALK  Kurz aktívnej angličtiny spoločnosti TALK TALK  Kurz aktívnej angličtiny spoločnosti TALK TALK  Kurz aktívnej angličtiny spoločnosti TALK TALK
 • Navštívili nás herci z Divadla Jonáša Záborského v Prešove


  Navštívili nás herci z DJZ Prešov

  Dňa 15. mája 2019 náš Školský klub detí navštívili herci Divadla Jonáša Záborského z Prešova. Našim deťom zahrali predstavenie O psíkovi, z ktorého sa deti hádam poučili, že aj zvieratká majú svoje city a nie sú to hračky na jeden deň. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a hercov odmenili na záver búrlivým potleskom.


  Navštívili nás herci z DJZ Prešov


   Navštívili nás herci z DJZ Prešov  Navštívili nás herci z DJZ Prešov  Navštívili nás herci z DJZ Prešov  Navštívili nás herci z DJZ Prešov
   Navštívili nás herci z DJZ Prešov  Navštívili nás herci z DJZ Prešov  Navštívili nás herci z DJZ Prešov  Navštívili nás herci z DJZ Prešov
 • Medzinárodný deň mlieka - zdravá desiata


  Zdravá desiata

  Mlieko je prvou potravou, s ktorou sa stretneme po svojom narodení a sprevádza nás po celý život. Je jednou zo základných potravín pre všetky vekové skupiny populácie vzhľadom na nezastupiteľný význam jeho biologickej hodnoty pri zabezpečení správnej výživy obyvateľstva. Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka, ktorý sa koná každoročne vždy tretí májový utorok ponúkame žiakom školy objednávku mliečnej desiaty.


  Medzinárodný deň mlieka - zdravá desiata

 • Krajské kolo v hádzanej chlapcov Sečovce


  Hádzana - lopta

  3. mája 2019 hostila naša škola krajské kolo v hádzanej chlapcov. V silnej konkurencii piatich družstiev z Košíc, Michaloviec, Spišskej Novej Vsi a Medzeva sa žiaci našej školy prebojovali do finále, v ktorom porazili súpera z Michaloviec a po víťazstve postúpili na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 11. - 12. júna 2019 v Nových Zámkoch. Najlepším strelcom turnaja sa stal Erik Fenár, za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Alex Zorvan, obidvaja žiaci našej školy. Z úspechu žiakov našej školy pod vedením Mgr. Valentína Kožucha a Mgr. Milana Siksu sa všetci tešíme, prajeme im veľa síl a ešte viac víťazstiev na Majstrovstvách Slovenska!


  Krajské kolo v hádzanej chlapcov Sečovce

 • Deň Zeme 2019


  Deň Zeme 2019

  Koordinátori environmentálnej výchovy Základnej školy, Obchodná 5 pripravili pre deti, kolegov i verejnosť v rámci Dňa Zeme zaujímavé aktivity. Cieľom bolo priblížiť žiakom environmentálnu výchovu ako výchovu živú, aby pri nej prežívali radosť, zábavu a napínavosť. Každoročné celoškolské upratovanie, prebieha počas celého mesiaca pod vedením triednych učiteľov. S vedúcou ŠKD pani Winklérovou sme supermarketu TESCO odovzdali výtvarné práce, ktoré boli nainštalované v priestoroch predajne. Žiaci našej školy vyzdobili chodníky predajne kreslenými obrázkami našej Zeme.

  Deň Zeme sprevádzali rozhlasová relácia, prezentácia, kreslenie na chodník, Zem - čo jej škodí a čo jej prospieva, tvorba výtvarných prác, Pexeso - zvieratá, Pexetrio – Poznáš naše stromy? Hod loptičkou „zemeguľa“ za zdravú ZEM. V školskej knižnici v rámci čítania s porozumením a rozvoja finančnej gramotnosti sa žiaci štvrtého ročníka zapojili do čítania „Rozprávka lesa „ s knihou Naša príroda, spoznávali chránené rastliny, kríky, stromy a živočíchy Slovenska.

  Na škole počas celého školského roka prebieha zber papiera, zber bateriek , zber použitých žiaroviek , zber nefunkčnej elektroniky a zber vrchnákov z PET fliaš pre malého Alexa. Pani učiteľka PaedDr. Monika Červeňáková vyzbierané vrchnáky odovzdala. Aj naďalej sa škola bude venovať pomoci chorým deťom a zároveň tak učiť žiakov vážiť si život iných , chrániť si svoj a triedením odpadu prispievať k ochrane prírody našej Zeme.


  Deň Zeme 2019 (4 fotogalérie)


   Deň Zeme 2019  Deň Zeme 2019  Deň Zeme 2019  Deň Zeme 2019
   Deň Zeme 2019  Deň Zeme 2019  Deň Zeme 2019  Deň Zeme 2019
 • Okresné kolo súťaže „Slávik Slovenska 2019“


  Slávik Slovenska 2019

  2. mája 2019 sa v Centre voľného času v Trebišove stretli víťazi školských kôl v speve ľudových piesní, na okresnom kole súťaže „Slávik Slovenska 2019.“ Našu školu reprezentovali: Jakub Korytko z 1.C triedy, súťažil v 1.kategórii, Nikola Jenčíková zo 4.C triedy, súťažila v 2. kategórii, Šimon Korytko, žiak 8.A triedy, súťažil v 3. kategórii. Naši súťažiaci predviedli svoj spevácky talent a vyspievali si krásne umiestnenia. Jakubko, ktorý sa zúčastnil tejto súťaže prvý krát, sa umiestnil na 2. mieste. Nikolka, získala 1. miesto a postup na krajské kolo. Šimon sa vo veľkej konkurencii umiestnil na 2. mieste. Našim víťazom blahoželáme a prajeme ešte veľa speváckych úspechov.


   Okresné kolo súťaže „Slávik Slovenska 2019“ Okresné kolo súťaže „Slávik Slovenska 2019“ Okresné kolo súťaže „Slávik Slovenska 2019“ Okresné kolo súťaže „Slávik Slovenska 2019“
   Okresné kolo súťaže „Slávik Slovenska 2019“ Okresné kolo súťaže „Slávik Slovenska 2019“ Okresné kolo súťaže „Slávik Slovenska 2019“ Okresné kolo súťaže „Slávik Slovenska 2019“
 • Triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 3. mája 2019 (piatok) o 16.30 hod. sa uskutočnia triedne schôdze Združenia rodičov školy pod vedením triednych učiteliek a učiteľov. Tešíme sa na stretnutie s Vami, milí rodičia !

 • 25. Metamorfózy slova 2019


  Hviezdoslav

  Celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko–odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu a divadla poézie. V rámci 65. Hviezdoslavovho Kubína 25. apríla 2019 okres Trebišov na krajskej súťažnej prehliadke 25. Metamorfózy slova v MsKS v Michalovciach úspešne reprezentovala žiačka III. C triedy Daniela Vasilková. Za svoj umelecký prednes básne Princ Bajaja získala v rámci I. kategórie Čestné uznanie. Srdečne blahoželáme !

   25. Metamorfózy slova 2019 25. Metamorfózy slova 2019 25. Metamorfózy slova 2019 25. Metamorfózy slova 2019
 • Tretiaci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach


  Slovenské technické múzeum

  Pre 56 žiakov tretieho ročníka bola 9. apríla 2019 príjemným spestrením vyučovania exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku cieľavedome zhromažďuje, hodnotí, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné doklady o vývoji techniky a exaktných vied z celého územia Slovenska. Mnohé zaujímavé informácie z vedecko – technickej oblasti žiaci získali prostredníctvom interaktívnych hier v interaktívnej špecializovanej expozícii vo Vedecko-technickom centre pre deti a mládež a poznatky z astronómie v špecializovanom zariadení Planetária.


  Tretiaci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach


  Tretiaci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach


   Tretiaci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach Tretiaci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach Tretiaci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach Tretiaci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach
   Tretiaci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach Tretiaci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach Tretiaci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach Tretiaci navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach
 • Prváci v divadle


  Bábkové divadlo

  Po veľkonočných prázdninách v piatok 26. 4. 2019 sa žiaci prvých ročníkov pod vedením svojich triednych učiteliek zúčastnili návštevy bábkového divadla v Košiciach. Predstavenie pod názvom Podmorská rozprávka sa žiakom veľmi páčilo a zaujalo ich hlavný predstaviteľ žralok Zelenáč. Svoju radosť z predstavenia prejavili spontánnym potleskom. Tento príjemný deň sme zakončili prehliadkou mesta a počúvaním spievajúcej fontány. Spokojní, unavení s množstvom zážitkov sme sa vrátili späť do školy.

   Prváci v divadle Prváci v divadle Prváci v divadle Prváci v divadle
   Prváci v divadle Prváci v divadle Prváci v divadle Prváci v divadle
 • Slávik Slovenska - 1. kategória


  Bábkové divadlo

  24. apríla 2019 sa uskutočnilo školské kolo v 1. kategórii speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019. Súťažilo šestnásť žiakov 1. – 3. ročníkov. Spievali jednu povinnú pieseň a druhú si zvolili podľa vlastného výberu. K prvému miestu sme blahoželali prvákovi, z I. C triedy, Jakubovi Korytkovi. Pripravoval sa pod vedením triednej učiteľky Mgr. D. Mrázovej. II. miesto získala žiačka II. A triedy Dominika Kačmárová pod vedením Mgr. K. Ferenčikovej. „Nič tak nedokáže zapáliť slovenskú dušu, ako ľudová pieseň...“ a to dokázali svojim spevom i deti z I. B, I. C, II. A, II. B, II. C a z III. C. Odborným garantom súťaže bola učiteľka ZUŠ Mgr. Mária Lehončáková. Pomáhali jej Mgr. Iveta Šimková a Mgr. Lenka Lecáková. Ďakujeme im za ich názor a usmernenie, ktoré vyjadrili ako členovia poroty. Víťazovi prajeme veľa úspechov i v okresnom kole.


  Slávik Slovenska - 1. kategória


   Slávik Slovenska - 1. kategória Slávik Slovenska - 1. kategória Slávik Slovenska - 1. kategória Slávik Slovenska - 1. kategória
   Slávik Slovenska - 1. kategória Slávik Slovenska - 1. kategória Slávik Slovenska - 1. kategória Slávik Slovenska - 1. kategória
 • Tvorivé veľkonočné dielne


  Logo školy

  Stužky, kvety, ozdoby si vo štvrtok 11. apríla 2019 v I. B triede pripravili deti ich starí rodičia aj súrodenci. Na tvorivých dielňach privítali všetky ruky, ktoré boli ochotné pomôcť. Deti sa tešili, lebo každé z nich si pripravilo aj ukážku práce s interaktívnou tabuľou. V krojoch si zaspievali ľudové piesne. Domov odchádzali s veľkonočnou ikebanou, kraslicami a zážitkami.


  Tvorivé veľkonočné dielne

 • Slávnostný zápis predškolákov do 1. ročníka


  Logo školy

  Vážení rodičia, chceme vám úprimne poďakovať za dôveru, ktorú ste prejavili nám – našej škole – tým, že ste prišli na zápis do 1. ročníka. Počet zapísaných prváčikov je ocenením našej práce. Spokojnosť rodičov, návraty našich bývalých žiakov, celkový záujem o našu školu, to sú hlavné priority našej každodennej práce. Tomuto cieľu podriadime všetko naše úsilie a snaženie nielen dnes, ale aj v budúcnosti. Milé deti, veríme, že sa vám v našej škole páčilo, a že sa už teraz tešíte na september.

  ĎAKUJEME ZA VAŠU PREJAVENÚ DÔVERU !


   Slávnostný zápis predškolákov do 1. ročníka Slávnostný zápis predškolákov do 1. ročníka Slávnostný zápis predškolákov do 1. ročníka Slávnostný zápis predškolákov do 1. ročníka
   Slávnostný zápis predškolákov do 1. ročníka Slávnostný zápis predškolákov do 1. ročníka Slávnostný zápis predškolákov do 1. ročníka Slávnostný zápis predškolákov do 1. ročníka

  Slávnostný zápis predškolákov do 1. ročníka (6 fotogalérií)

 • Okresné kolo Biologickej olympiády - kategórie D a E


  Logo školy

  V kategórii E pre žiakov 9. ročníka sa darilo Lei Kukovej z IX. B, ktorá skončila na druhom mieste a vybojovala si postup na krajské kolo súťaže do Košíc. Dňa 25. apríla 2019 sa v Trebišove v priestoroch Centra voľného času uskutočnilo Okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D. Našu školu reprezentovali Veronika Ferková zo VII. B a Zuzana Ferková zo VII. B, ktoré skončili na druhom a treťom mieste. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a k úspechom srdečne blahoželáme !

 • Európsky imunizačný týždeň 24. 4. 2019 - 30. 4. 2019


  Logo školy

  Očkovanie alebo „vakcinácia“ patrí medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného zdravotníctva, ktoré ochránilo milióny ľudí pred infekčnými chorobami. Slovenská republika sa v roku 2019 už po 14 krát zapojí do aktivít európskeho imunizačného týždňa (EIW). Kampaň je vyhlasovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou, zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti očkovania po celý život a tým pomáhať udržiavať kolektívnu imunitu v európskom regióne. Aktivity sú vykonávané v súlade s cieľmi Európskeho vakcinačného akčného plánu 2015-2020. EIW je v SR realizovaný pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku a participujú na nich všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva na Slovensku.


  Európsky imunizačný týždeň

 • Svetový deň zdravia 2019


  Logo školy

  V roku 1950 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)vyhlásila 7. apríl za Svetový deň zdravia (World Healthy Day), ktorým si pripomíname vznik WHO v roku 1948. Tento dátum býva tradične sprevádzaný podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému, ktorou upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať aktuálne zvýšenú pozornosť. Tento rok je témou Svetového dňa zdravia: Univerzálne zdravotné poistenie: pre každého a všade. Cieľom tohtoročnej kampane je zdôrazniť, že zdravie je dôležité pre každého človeka.

  V našej škole sme sa do Svetového dňa zdravia zapojili 8. apríla 2019 organizáciou športového podujatia – florbalu pre žiakov 1. stupňa, ktorý zorganizovali koordinátorka Prevencie závislostí Mgr. Katarína Kutná a Zdravej školy Mgr. Dana Hruškociová v spolupráci s vyučujúcimi telesnej výchovy Mgr. Milanom Siksom, Mgr. Valentínom Kožuchom a vychovávateľom ŠKD Bc. Miroslavom Onderkom. Florbal si s radosťou z pohybu zahralo 70 detí rozdelených do tímov, ktoré si medzi sebou zdravo zasúťažili.  Svetový deň zdravia 2019

 • Veľkonočné sviatky 2019


   Veľká noc 2019
 • Vyhodnotenie akcie: Marec - mesiac knihy


  Marec - mesiac knihy

  Náš školský parlament si aj tento rok v mesiaci marec pripravil pre všetkých žiakov našej školy aktivitu v písaní básne, rozprávky, či dramatického príbehu. Do súťaže sa zapojilo 30 žiakov a ich práce boli naozaj výborné. Všetci zúčastnení žiaci boli odmenení sladkosťou a tie najlepšie práce peknými odmenami. Z prác žiakov bola vytvorená školská kniha, ktorú si budete môcť pozrieť vo vestibule školy. Ocenenia získali: 1. miesto: Ema Porubenská 9. B a Martin Hoľan 4. B. 2. miesto: Adriana Krámerová 4. B a Anabelka Panáková 3. B. 3. miesto : Tobias Siksa 3. C, Samko Štafura 3. A a Lea Babičová 3. C . Trieda I. B sa do tejto akcie školského parlamentu zapojila maľovaním výkresov. Výhercom srdečne blahoželáme !

   Vyhodnotenie akcie: Marec - mesiac knihy Vyhodnotenie akcie: Marec - mesiac knihy Vyhodnotenie akcie: Marec - mesiac knihy Vyhodnotenie akcie: Marec - mesiac knihy
 • Boli sme na pošte (2. B trieda)


  Logo školy

  Ako správne napísať adresu, oslovenie, blahoželanie, to sme sa naučili v triede na hodine slovenského jazyka. V dnešnej dobe elektronickej komunikácie už nie je bežné posielať blahoželania a listy poštou. Žiaci 2. B si kúpili veľkonočné pohľadnice, vypísali pozdrav a vybrali sa na poštu poslať ich svojim najbližším.

   Boli sme na pošte (2. B trieda) Boli sme na pošte (2. B trieda) Boli sme na pošte (2. B trieda) Boli sme na pošte (2. B trieda)
   Boli sme na pošte (2. B trieda) Boli sme na pošte (2. B trieda) Boli sme na pošte (2. B trieda) Boli sme na pošte (2. B trieda)
 • Boli sme v mestskej knižnici


  Logo školy

  Dňa 28. marca 2019 sa žiaci 1. A triedy spolu so svojou pani učiteľkou Mgr. Ľubomírou Vargovou zúčastnili slávnostného zápisu do mestskej knižnice v Sečovciach. Žiaci si tu zároveň vypožičali aj knihy na čítanie, ktoré sa im veľmi páčia. Tetám a ujom, pracujúcim v knižnici sľúbili, že budú knižnicu navštevovať častejšie.

   Boli sme v mestskej knižnici Boli sme v mestskej knižnici Boli sme v mestskej knižnici Boli sme v mestskej knižnici
 • Svetový deň vody 2019


  Logo školy

  Svetový deň vody je venovaný drahocennej tekutine, bez ktorej nie je možný život. Témou a mottom Svetového dňa vody 2019 je "Leaving no one behind" („Nenechať nikoho bokom“ alebo „Brať na každého ohľad“) vychádzajúc z Agendy 2030, ktorá dáva svetu prísľub do roku 2030 zabezpečiť „vodu pre všetkých“ v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja, z ktorého musí mať každý človek prospech.

  Tohtoročnú tému a motto svetového dňa vody sme si v našej škole pripomenuli rozhlasovou reláciou vysielanou žiakmi III.C a IV.B triedy, nástennými novinami pri prváckom vchode do školy a projektovým vyučovaním zameraným na ochranu a šetrenie vody doma, v škole a v prírode, ktoré bolo spojené s poznávaním sladkovodných živočíchov, ich ilustráciami a následnou výstavkou na nástenke vo vestibule školy. Podobne ako po minulé roky žiaci ochutnávali ovocné a bylinkové čaje a minerálne vody.


   Svetový deň vody 2019 Svetový deň vody 2019 Svetový deň vody 2019 Svetový deň vody 2019
   Svetový deň vody 2019 Svetový deň vody 2019 Svetový deň vody 2019 Svetový deň vody 2019
 • Čo vieš o hviezdach ? - 2019


  Logo školy

  Okresné kolo súťaže Čo vieš o hviezdach? 2019 v 1. a 2. kategórii sa konalo v dňoch 18. a 19. marca 2019 v Múzeu Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove. Spolu sa v obidvoch kategóriách zúčastnilo 28 súťažiacich ( 19 v 1. kategórii a 9 v 2. kategórii). Súťažiaci si overili svoje vedomosti z astronómie formou písomných odpovedí zo všeobecnej astronómie, testu z kozmonautiky, histórie astronómie a astronomických prístrojov, tajničky, príkladov, slepej mapy hviezdnej oblohy - súhvezdí a hviezd.

  Našu školu v 1. kategórii (4. - 6. ročník) reprezentovali: Emma Kičinková, ktorá skončila na treťom mieste a postúpila na krajské kolo súťaže do Košíc.Na 4. mieste skončil Sebastián Steranka zo 4. ročníka. Súťaže sa ešte zúčastnili: Adriana Kramerová, Tamara Šoltésová, Simona Ščerbová a Gabriel Mihok

  Našu školu v 2. kategórii (7. - 9. ročník) reprezentovali: Kristián Jevák, ktorý skončil na treťom mieste a postúpil na krajské kolo súťaže do Košíc. Na 4. mieste skončil Marek Leškanič zo 8. ročníka. K úspešným výsledkom žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy !

 • Spoločenské hry v III. A


  Logo školy

  V pondelok 4. apríla 2019 sa žiaci III.A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej, zahrali spoločenské hry, ktoré si doniesli z domu. Každý žiak si odprezentoval svoje obľúbené spoločenské hry. Žiakov zaujala triedna akcia a navrhli, aby sme ju určite zopakovali. Naučili sa niečo nové a prehĺbili si vzťahy medzi sebou.  Spoločenské hry v III. A

 • Slávnostný zápis do 1. ročníka: 6. - 7. apríl 2019


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na Obchodnej ulici 5 v Sečovciach srdečne pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov a príbuznych na slávnostný zápis do 1. ročníka,ktorý sa uskutoční v dňoch 6. - 7. apríla 2019 (sobota a nedeľa) v čase od 13.00 do 17.00. Jednotlivé vstupy sa začínajú vždy 5 minút pred celou hodinou. Viac informácií nájdete na našej stránke: Zápis do 1. ročníka .

  Dôležité !

  Prosíme rodičov, ktorí majú možnosť vytlačiť Žiadosť o zápis dieťaťa do základnej školy, aby ju vyplnenú a podpísanú obidvoma rodičmi priniesli na zápis.

  Žiadosť bude možné podpísať aj priamo pri zápise - je však potrebná prítomnosť oboch rodičov(zákonných zástupcov).


  Žiadosť o zápis dieťaťa do základnej školy (Word)


  Slávnostný zápis do 1.ročníka - pozvánka

 • Deň otvorených dverí na ZŠ Obchodná


  Logo školy

  Dňa 22. marca 2019 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí pre predškolákov. Budúci prváčikovia sa v sprievode svojich rodičov mohli oboznámiť so životom vo veľkej škole. V úvode ich privítala riaditeľka školy Mgr. Iveta Bačová, ktorá ich oboznámila so životom školy. Rodičom sa prihovorili aj psychologička PhDr. Alena Wagnerová a logopedička PaedDr. Iveta Fedorko z Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove. V priebehu dvoch vyučovacích hodín mohli nakuknúť do tried na 1. aj 2. stupni. Vedenie školy touto cestou ďakuje všetkým rodičom a predškolákom, ktorí sa Dňa otvorených dverí zúčastnili za prejavenú dôveru a veríme, že sa spolu stretneme na slávnotnom zápise v apríli 2019. Ďakujeme !  Deň otvorených dverí na ZŠ Obchodná (5 fotogalérií)   Deň otvorených dverí na ZŠ Obchodná Deň otvorených dverí na ZŠ Obchodná Deň otvorených dverí na ZŠ Obchodná Deň otvorených dverí na ZŠ Obchodná
   Deň otvorených dverí na ZŠ Obchodná Deň otvorených dverí na ZŠ Obchodná Deň otvorených dverí na ZŠ Obchodná Deň otvorených dverí na ZŠ Obchodná
 • 2% daní pre našu školu


  Logo školy

  Vážení rodičia, priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane ! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole na Obchodnej ulici v Sečovciach. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% ! Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy. Viac informácií, ako postupovať pri darovaní 2% daní, ako aj potrebné tlačivá na stiahnutie, nájdete na našej stránke:


  2% daní pre našu školu


  ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU A PODPORU !

 • Dramatizácia rozprávky „Mášenka a medveď“


  Logo školy

  Jednu z najkrajších ruských ľudových rozprávok Mášenka a medveď, ktorú nájdete v knihe Drevený zámoček, si zahrali 22. 3. 2019 žiaci III.C v Mestskej knižnici Sečovce. Táto rozprávka o láske k starým rodičom je dobrým námetom na dramatizáciu, ktorá prináša deťom radosť a uspokojenie a zároveň im dáva dostatok priestoru na sebavyjadrovanie a spoluprácu navzájom.

  Hneď po príchode do knižnice čakali na žiakov scenáre. Po prečítaní scenára si deti rozdelili role podľa toho, čím chceli byť oni samé. Rozprávkové postavy sa obliekli aj do „kostýmov“ a nechýbali im ani potrebné rekvizity. Rozprávku si zahrali niekoľkokrát, kde si striedali role, aby v rozprávke účinkovali všetci. Každé dieťa bolo prínosom pre túto rozprávku, hrali sme divadielko, smiali sa a zabávali. Tretiaci rolu hercov perfektne zvládli.  Dramatizácia rozprávky „Mášenka a medveď“  Dramatizácia rozprávky „Mášenka a medveď“

 • TESTOVANIE 9 - 2019: 3. apríl 2019


  Logo školy

  TESTOVANIE 9 - 2019 pre žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod. z matematiky a slovenského jazyka. Testovanie prebehne písomnou a elektronickou formou, ktoré sú rovnocenné. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Podrobnejšie informácie nájdete aj na našej stránke v časti Testovanie 9, ako aj na stránkach www.nucem.sk a www.etest.sk.


  Dôležité dokumenty pre TESTOVANIE 9 - 2019 :  Základné informácie o TESTOVANÍ 9 a harmonogram TESTOVANIA 9


  Harmonogram pre online TESTOVANIE 9


  Špecifikácia testu z matematiky pre TESTOVANIE 9


  Špecifikácia testu z vyučovacích jazykov pre TESTOVANIE 9

 • Oznam o riaditeľskom voľne pre žiakov


  Logo školy

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 3. apríla 2019 - t. j. (streda) udeľuje žiakom riaditeľské voľno v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa paragrafu 150, odsek 5) z organizačných dôvodov (TESTOVANIE 9). V uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň a nebude fungovať ani Školský klub detí.

 • Gymnastický štvorboj Košice - krajské kolo


  Logo školy

  Dňa 27. marca 2019 sa žiačky našej školy po druhýkrát zúčastnili na krajskom kole v gymnastickom štvorboji základných škôl, ktoré sa konalo v špecializovanej gymnastickej telocvični Gymnastik v Košiciach. Mladí gymnasti i gymnastky si prešli počas súťaže štyrmi náradiami. Museli predviesť svoje kvality i umenie na hrazde, lavičke, v preskoku i akrobacii.

  Našu školu reprezentovali na krajskom kole dievčatá v troch kategóriách. Kategória A: Dorota Jenčová, Ema Kožuchová, Laura Karafová, Hana Ihnátová a Lea Babičová (žiačky 3.ročníka), dievčatá obsadili 4.miesto. Kategória B: Simona Holomanová, Alžbeta Némethová, Liana Lukáčová, Liana Nováková, Petra Ďuricová (žiačky 4.-6.ročníka), obsadili 5.miesto. Kategória C: Laura Ferková, Natália Zvozilová, Aneta Pavučková a Natália Lukáčová (žiačky 7.-8.ročníka), dievčatá sa umiestnili na 6. mieste.

  Pekné výkony ozdobili niekedy aj slzičky, pády i objatia družstva. Ku športu to však patrí. Dievčatá si zaslúžia obrovskú pochvalu a poďakovanie, lebo ich cvičenie bolo na vysokej úrovni.


   Gymnastický štvorboj Košice - krajské kolo Gymnastický štvorboj Košice - krajské kolo Gymnastický štvorboj Košice - krajské kolo Gymnastický štvorboj Košice - krajské kolo
   Gymnastický štvorboj Košice - krajské kolo Gymnastický štvorboj Košice - krajské kolo Gymnastický štvorboj Košice - krajské kolo Gymnastický štvorboj Košice - krajské kolo
 • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín: 1. kategória


  Logo školy

  Umelecké slovo očarilo svojou krásou dňa 26. marca 2019 v priestoroch Múzea v Trebišove, kde sa konal 65. ročník v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2019. V I. kategórii – umelecký prednes poézie – získala žiačka Daniela Vasilková z III. C triedy 1. miesto. 4. miesto v I. kategórii – umelecký prednes prózy – patrilo Biance Bérešovej zo IV. B triedy. Srdečne blahoželáme!

 • Okresné kolo Pytagoriády pre 3. a 4. ročník


  Logo školy

  Dňa 26. marca 2019 sa v Trebišove v Centre voľného času uskutočnilo Obvodné kolo pytagoriády pre žiakov základných škôl. V kategórii P3 žiakov tretieho ročníka našu školu reprezentoval Matej Kmec z III. C, ktorý skončil na 6. mieste a Marián Mendel z III. C, ktorý sa umiestnil na 15. mieste. V kategórii P4 to boli Zuzana Remenická z IV. D, ktorá skončila na 1. mieste a Tobias Kačuň zo IV. B, ktorý skončil na štvrtom mieste. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy !

 • Okresné kolo Pytagoriády pre 5. a 8. ročník


  Logo školy

  Dňa 26. marca 2019 sa v Trebišove v Centre voľného času uskutočnilo Obvodné kolo pytagoriády pre žiakov základných škôl. V kategórii P5 žiakov piateho ročníka našu školu reprezentoval Ema Romanová z V. A, ktorá skončila na 8. mieste a Radoslava Jacková z V. B, ktorá sa umiestnil na 11. mieste. V kategórii P6 (šiestaci) to boli Dávid Tomáš zo VI. D, ktorý skončil na 8. mieste a Matej Talian zo VI. C, ktorý skončil na 22. mieste. V kategórii P7 žiakov siedmeho ročníka našu školu reprezentovali Sofia Királyiová zo VII. B, ktorá skončila na 6. mieste a Michal Tynik zo VII. B, ktorý sa umiestnil na 11. mieste. V kategórii P8 (ôsmaci) to boli Marek Leškanič z VIII. A, ktorý skončil na 16. mieste a Ema Kolesárová z VIII. C, ktorá skončila na 21. mieste. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy !

 • Okresné kolo Chemickej olympiády


  Logo školy

  Dňa 22. marca 2019 sa v Trebišove v Centre voľného času uskutočnilo Obvodné kolo Chemickej olympiády pre žiakov základných škôl. V kategórii D žiakov deviateho ročníka našu školu reprezentovala Laura Ferková z IX. C, ktorá sa umiestnil na 11. mieste. Ďakujeme jej za vzornú reprezentáciu školy !

 • Slávnostný zápis prvákov do školskej knižnice


  Logo školy

  V marci knižnica ožíva detským čítaním viac ako po iné mesiace. Stalo sa už tradíciou, že práve v tomto mesiaci privítame našich prvákov a slávnostne ich zapíšeme do školskej knižnice. Ani v tomto roku to nebolo inak. Privítali sme postupne všetky tri prvácke triedy. Po splnení troch úloh , každý žiak bol pasovaný za čitateľa školskej knižnice. Úsmev, radosť a spokojnosť vládla u detí a sľub, že budú veľa čítať.  Slávnostný zápis prvákov do školskej knižnice  Slávnostný zápis prvákov do školskej knižnice

 • Návšteva Mestskej knižnice v Sečovciach


  Logo školy

  Dňa 20. marca 2019 si žiaci II.B triedy pripomenuli MAREC - mesiac knihy návštevou mestskej knižnice v Sečovciach. Spoločne si prečítali básne známej slovenskej detskej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej, tvorili vlastný príbeh a vypožičali si domov knihy na mimočítankové čítanie.


   Vesmír očami detí 2019 Vesmír očami detí 2019 Vesmír očami detí 2019 Vesmír očami detí 2019
 • Vesmír očami detí 2019


  Logo školy

  Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v tomto roku vyhlásila v poradí 34. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do okresného kola, ktoré organizuje Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie sa aj tento rok zapojili žiaci našej školy. V okresnom kole žiačka III. B triedy Laura Karaffová získala 3. miesto v II. kategórii a jej práca postupuje do finále do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Veríme, že Laurina práca uspeje aj v tvrdej celonárodnej konkurencii. Žiačka svojou prácou Vesmírna svetluška vyjadrila svoje predstavy o vesmíre. Blahoželáme jej k umiestneniu v okresnom kole.


   Vesmír očami detí 2019 Vesmír očami detí 2019 Vesmír očami detí 2019 Vesmír očami detí 2019
 • DEŇ OTVOTENÝCH DVERÍ - 22. MAREC 2019


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na Obchodnej ulici 5 v Sečovciach srdečne pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA ZŠ OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, ktorý sa uskutoční dňa 22. marca 2019 (piatok) od 9.00 do 11.45 hod.. Tešíme sa na Vás všetkých.


  Deň otvorených dverí - pozvánka

 • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády


  Logo školy

  Dňa 13. marca 2019 sa v Trebišove v Centre voľného času uskutočnilo Obvodné kolo Fyzikálnej olympiády pre žiakov základných škôl. V kategórii F žiakov ôsmeho ročníka našu školu reprezentoval Marek Leškanič z VIII. A, ktorý sa umiestnil na 6. mieste. K úspechu srdečne blahoželáme !

 • Okresné kolo v hádzanej chlapcov a dievčat


  Logo školy

  Dňa 13.marca 2019 sa v Trebišove v Mestskej športovej hale uskutočnilo Okresné kolo v hádzanej chlapcov a dievčat. Viac sa darilo chlapcom, ktorí okresné kolo vyhrali a vybojovali si postup na krajské kolo súťaže. Dievčatá skonšili na druhom mieste a postup im tesne unikol. Obom kolektívom ďakujemeza úspešnú reprezentáciu školy !

 • Medzinárodný týždeň priateľstva


  Logo školy

  Priateľstvo nie je možné nikde kúpiť, priatelia môžu do našich sŕdc len nečakane vstúpiť. Keď je priateľ ďaleko a všetko sa zdá divné, v mojom srdci zostáva a vždy je pri mne. Práve vtedy, keď sa náš svet celý rúca, priateľ drží našu ruku a dotýka sa pri tom srdca. Priatelia sú anjeli, ktorí nám pomáhajú, keď naše krídla zabudli lietať. Skutočné priateľstvo je ako voda. Je nevyhnutná pre život a veľmi ťažko sa dá nájsť. K tomu, aby sa z ľudí stali priatelia stačí začať milým slovom a úsmevom.

  Počas Medzinárodného týždňa priateľstva boli pre žiakov 1. stupňa pripravené rôzne aktivity. V pondelok to bolo rozhlasové vysielanie, v utorok si žiaci mali možnosť v počítačovej učebni pozrieť videá a prezentácie na danú tému. „Iskierkou priateľstva“ sa začala v stredu prvá vyučovacia hodina. Žiaci si pod vedením povereného žiaka zo IV. B triedy vytvorili v jednotlivých triedach koleso a poslali si symbolickú iskierku priateľstva. Vo štvrtok sme nainštalovali na chodbe pri počítačovej učebni reťaz priateľstva zo sŕdc priateľstva. V závere týždňa, teda v piatok, sa uskutočnili priateľské stretnutia pri spoločenských hrách.

  Priateľstvo je tá najprirodzenejšia túžba človeka. A tam, kde fungujú dobré vzťahy sa cítime všetci dobre.  Medzinárodný týždeň priateľstva  Medzinárodný týždeň priateľstva

 • TÝKA SA TO AJ VÁS


  Logo školy

  Preventívny rovesnícky program „Týka sa to aj vás...?“ je určený žiakom I. stupňa základnej školy. Jeho cieľom je naučiť deti samostatnému protidrogovému správaniu a rozhodovaniu. V piatok 8. marca 2019 privítali žiaci III. A, III. B a III. C triedy medzi sebou Mgr. Jána Rusnáka, pracovníka CPPPaP v Trebišove, ktorý im prišiel priblížiť danú problematiku a tým ich motivovať k zdravému spôsobu života. Deti potrebujeme naučiť, že každý z nás je zodpovedný za svoje zdravie a všetci dohromady musíme chrániť zdravie ostatných.


   TÝKA SA TO AJ VÁS TÝKA SA TO AJ VÁS TÝKA SA TO AJ VÁS TÝKA SA TO AJ VÁS
 • Týždeň na kolobežkách


   Týždeň na kolobežkách Týždeň na kolobežkách Týždeň na kolobežkách Týždeň na kolobežkách
   Týždeň na kolobežkách Týždeň na kolobežkách Týždeň na kolobežkách Týždeň na kolobežkách
 • Ako som sa stal hrdinom / Kto je pre mňa hrdina


  Logo školy

  Dňa 3. marca 2019 sa v priestoroch kaštieľa Trebišov konala slávnostná vernisáž spojená s vyhodnotením 1. ročníka literárnej súťaže na tému Ako som sa stal hrdinom / Kto je pre mňa hrdina, ktorej vyhlasovateľom je Koordinátor ochrany detí pred násilím v Trebišove v spolupráci s CVČ a Slovenským červeným krížom. V tejto súťaži získala svojou literárnou prácou 3. miesto žiačka VIII.A Ester Malackaničová. Blahoželáme!


   Ako som sa stal hrdinom / Kto je pre mňa hrdina Ako som sa stal hrdinom / Kto je pre mňa hrdina Ako som sa stal hrdinom / Kto je pre mňa hrdina Ako som sa stal hrdinom / Kto je pre mňa hrdina
   Ako som sa stal hrdinom / Kto je pre mňa hrdina Ako som sa stal hrdinom / Kto je pre mňa hrdina Ako som sa stal hrdinom / Kto je pre mňa hrdina Ako som sa stal hrdinom / Kto je pre mňa hrdina
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín – II. a III. kategória


  Logo školy

  Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín, nás opäť presvedčilo, že máme šikovných a nadaných žiakov. Táto prehliadka mladých talentov bola veľmi zaujímavá a priniesla milé prekvapenia. Nebolo ľahké sa rozhodnúť. V II. kategórii poéziu vyhrala Natália Tothová zo VI. A. V próze 1. miesto získal Lukáš Kocák z V. A. Na druhom mieste sa umiestnili Simona Holomanová zo VI. A a Lili Nováková z V. B. Tretie miesto patrilo Márii Tirpákovej zo VI. A. V III. kategórii poéziu vyhrala Aneta Pavučková zo VII. C pred Vanesou Gerdovou zo VII. A a Veronikou Ferkovou zo VII. B. V próze 1. miesto porota neudelila a druhé miesto obsadili Zuzana Ferková zo VII. B a Natália Zvozilová zo VII. A. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.


   Školské kolo Hviezd. Kubín – II. a III. kategória Školské kolo Hviezd. Kubín – II. a III. kategória Školské kolo Hviezd. Kubín – II. a III. kategória Školské kolo Hviezd. Kubín – II. a III. kategória
   Školské kolo Hviezd. Kubín – II. a III. kategória Školské kolo Hviezd. Kubín – II. a III. kategória Školské kolo Hviezd. Kubín – II. a III. kategória Školské kolo Hviezd. Kubín – II. a III. kategória
 • Krásne dopoludnie v knižnici


  Logo školy

  V stredu 27. februára 2019 navštívili žiaci III.C Mestskú knižnicu v Sečovciach. Krásne dopoludnie v knižnici bolo spojené nielen s výmenou kníh, ale hlavne s aktívnou a tvorivou činnosťou žiakov. Žiaci najprv formou hlasného čítania spoznali krásny a dojímavý príbeh Oscara Wilda Šťastný princ. Tento príbeh o úprimnej láske, bolestnom utrpení a zaslepenej márnivosti sveta, obsahuje symbolické posolstvo, ktoré očividne rozochvelo srdiečka žiakov. Aktívni a tvoriví boli žiaci aj pri tvorbe príbehu o zime, ktorí utvorili formou hry „ Pavučina“. Do klbka „zvili“ krátky príbeh „Čarovná zima“.


  Čarovná zima - III. C

   Krásne dopoludnie v knižnici Krásne dopoludnie v knižnici Krásne dopoludnie v knižnici Krásne dopoludnie v knižnici
   Krásne dopoludnie v knižnici Krásne dopoludnie v knižnici Krásne dopoludnie v knižnici Krásne dopoludnie v knižnici
 • Valentínsky bowling III. A


  Logo školy

  Žiaci III.A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej strávili popoludnie trocha v inom štýle pohybovej aktivity ako štandardne a to v posilňovaní svojich bicepsov. Žiaci si v neďalekom zariadení SLZA zahrali bowling a stolný futbal. Zlepšili si nielen svoju kondíciu, ale upevnili si aj svoje kolektívne vzťahy. Na valentínske popoludnie im tak ostali pekné spomienky.


   Valentínsky bowling III. A Valentínsky bowling III. A Valentínsky bowling III. A Valentínsky bowling III. A
   Valentínsky bowling III. A Valentínsky bowling III. A Valentínsky bowling III. A Valentínsky bowling III. A


  Valentínsky bowling v III. A

 • Priateľský bowling


   Priateľský bowling Priateľský bowling Priateľský bowling Priateľský bowling
   Priateľský bowling Priateľský bowling Priateľský bowling Priateľský bowling
 • Čokoláda je fajn, ale kniha je láska


  Logo školy

  Valentínske popoludnie v I. B sa nieslo v duchu „Medzinárodného dňa darovania kníh – International book giving day“. Dňa 14. 2. 2019 si žiaci na sviatok svätého Valentína vzájomne vymenili svoje obľúbené knihy. Priniesli si ich z domu a vedeli o nich veľmi pekne rozprávať. Prečítali si z nich úryvky. Niektorí si nakoniec knihu odnášali späť domov, lebo sa jej nedokázali vzdať. Vyrobili aj valentínske záložky a rozdali ich najbližším. Najväčší úspech malo posedenie v pizzérii. Tam ich prekvapili pracovníci mestskej knižnice, ktorí túto akciu podporili. Ďakujeme.


  Valentínske popoludnie v I. B

 • VALENTÍNSKE POPOLUDNIE V IV. B


  Logo školy

  V stredu 13. februára 2019 si užívali žiaci zo IV. B triedy „Valentínske popoludnie“. Každý z nás si praje, aby bol milovaný a šťastný. Šťastie sa neraz ukrýva v tých najmenších daroch. A tak štvrtáci vyrobili „Valentínky“ pre svojich najbližších, aby ich potešili. Potom si zasúťažili, zatancovali a pochutili na pizzi, sladkých a slaných dobrotách. Prežili nezabudnuteľné zábavné chvíle, ktoré pomohli upevniť priateľské vzťahy v kolektíve.


  Valentínske popoludnie v IV. B

 • Valentínsky bowling žiakov III.B a III.C


  Logo školy

  Podobne ako v minulom školskom roku aj tento rok strávili veľmi príjemné spoločné popoludnie žiaci III. B a III. C pri príležitosti sviatku Svätého Valentína. Dňa 13. februára 2019 v sprievode triednych učiteliek Mgr. Evy Titkovej a Mgr. Dany Hruškociovej si zahrali bowling v neďalekom Motoklube Slza, Sečovce. Počas celej akcie vládla príjemná športovo –zábavná atmosféra, ktorú umocnili vzájomné kamarátske rozhovory.


   Valentínsky bowling žiakov III.B a III.C Valentínsky bowling žiakov III.B a III.C Valentínsky bowling žiakov III.B a III.C Valentínsky bowling žiakov III.B a III.C

  Valentínsky bowling - III. B a III. C

 • NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE


  Logo školy

  Dňa 4. februára 2019 v popoludňajších hodinách žiaci IV. B triedy so svojou triednou učiteľkou navštívili Mestskú knižnicu v Sečovciach. Pani Mária Májovská všetkých privítala. PhDr. Branislav Bruňák štvrtákov zasvätil do tajov vesmíru, zároveň ocenil vedomosti žiakov z danej oblasti. Potom si štvrtáci prelistovali dostupné encyklopédie a vypožičali si knihy. Domov odchádzali s chuťou čítať a rozširovať si vedomosti.


   NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE
   NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE
 • Valentínske korčuľovanie v Trebišove


  Logo školy

  K sviatku svätého Valentína na našej škole už neodmysliteľne patrí aj Valentínske korčuľovanie na klzisku v Trebišove, ktoré pre žiakov druhého stupňa zorganizoval školský parlament. Väčšina žiakov tak v tento deň vymenila učenie a skúšanie za aktívny pohyb na ľade. Atmosféra na ľade bola výborná, žiaci boli disciplinovaní, aj keď sa niektorí posťažovali, že čas na klzisku plynie akosi príliš rýchlo.:) Veríme, že o rok sa na ľade opäť stretneme.


   Valentínske korčuľovanie v Trebišove Valentínske korčuľovanie v Trebišove Valentínske korčuľovanie v Trebišove Valentínske korčuľovanie v Trebišove
   Valentínske korčuľovanie v Trebišove Valentínske korčuľovanie v Trebišove Valentínske korčuľovanie v Trebišove Valentínske korčuľovanie v Trebišove
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2. - 4. ročník


  Logo školy

  Dňa 14. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre žiakov 2. - 4. ročníka základných škôl v prednese poézie a prózy. Do súťaže sa zapojilo 25 žiakov. Víťazkou v prednese poézie sa stala Daniela Vasilková z III.C . Druhé miesto získali Simona Ščerbová a Nina Lisyová zo IV. B. Tretie miesto získal Sebastián Zeher zo IV.C a Vanessa Ďurková zo IV.A. Víťazkou v prednese prózy sa stala Bianca Bérešová zo IV.B. Druhé miesto obsadili Tamarka Šoltésová zo IV. B a Emília Borovská z III. C. Na treťom mieste sa umiestnil Adam Korytko z III. C a Nikolka Jenčíková zo IV.C. Všetkým víťazom srdečne gratulujeme a víťazkám držíme palce na okresnom kole súťaže.


   Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2. - 4. ročník Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2. - 4. ročník Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2. - 4. ročník Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2. - 4. ročník
   Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2. - 4. ročník Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2. - 4. ročník Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2. - 4. ročník Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2. - 4. ročník

  Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň

 • Okresné kolo Dejepisnej olympiády


  Logo školy

  Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre žiakov 6. - 9. ročníka sa uskutočnilo dňa 14. februára 2019 v priestoroch Centra voľného času v Trebišove. V kategórii šiestakov (F) TOMÁŠ KMEC - VI. B skončil na 11.mieste a LAURA DUDIČOVÁ - VI. C na 14.mieste. Medzi siedmakmi (kategória E) TIMOTEJ ĎUBEK - VII. C skončil na 9. mieste a KRISTIÁN JEVÁK - VII. A skončil na 11. mieste. Medzi ôsmakmi (kategória D) ŠIMON KORYTKO a MICHAL PETRUS - VIII. A skončili na 4. a 5. mieste. V kategórii deviatakov (C) RÓBERT PETRUŠKA - IX. C skončil na 3. mieste a OLIVER KRASS - IX.B na 5. mieste. K úspechom srdečne blahoželáme !

 • Prváci z "céčky" na bowlingu


  Logo školy

  Deň svätého Valentína oslavovali žiaci z I.C na bowlingu v Motoklube SLZA Sečovce.Celý deň sa tešili na ťažké gule, ktorými budú hádzať až sa dočkali. S veľkou radosťou a nadšením prežívali túto športovú aktivitu a veru podávali výkony, za ktoré by sa nehanbili ani starší žiaci. Páčilo sa im vzájomné súperenie v hádzaní ťažkých gúľ, ale aj v stolnom futbale, kde sa aj dievčatá ukázali ako veľmi šikovné hráčky. Vyšantení a vysmiati sa vrátili prváci späť do školy nabití energiou a dobrou náladou.


  Prváci z "céčky" na bowlingu

 • TESTOVANIE 9 - 2019: 3. apríl 2019


  Logo školy

  TESTOVANIE 9 - 2019 pre žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod. z matematiky a slovenského jazyka. Testovanie prebehne písomnou a elektronickou formou, ktoré sú rovnocenné. Žiaci, ktorí sa chcú zúčastniť elektonického testovania, majú šancu vyskúšať si túto možnosť formou Generálnej skúšky T9 (GS T9), ktorá sa uskutoční dňa 13. februára 2019 (streda). Cieľom GS T9 je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" E-Testovaním 9. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test. Žiaci deviatych ročníkov sa môžu na elektronickú formu TESTOVANIA T9 prihlásiť u pani zástupkyne Ing. Renáty Strapoňvovej do 25. januára 2019.


  Dôležité dokumenty pre TESTOVANIE 9 - 2019 :


  GS E-Testovanie 9-2019 – Špecifické požiadavky testovania – offline aj online forma


  GS E-Testovanie 9-2019 – Harmonogram pre ZŠ s VJS – online


  GS E-Testovanie 9-2019 – prehľad vzťahov a jednotiek – MAT


  Anotácia testu z MATEMATIKY


  Anotácia testov zo SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY


 • Čitateľská gramotnosť v Školskom klube detí


  Logo školy

  V rámci zlepšovania čitateľskej gramotnosti si deti v šiestom oddelení Školského klubu detí čítajú od začiatku školského roku úryvky z knihy Brandona Mulla Fablehaven - Epidémia tieňov. Do čítania sa pustili s veľkou chuťou, dokonca si založili aj svoj vlastný čitateľský denník.


   Čitateľská gramotnosť v Školskom klube detí Čitateľská gramotnosť v Školskom klube detí Čitateľská gramotnosť v Školskom klube detí Čitateľská gramotnosť v Školskom klube detí
   Čitateľská gramotnosť v Školskom klube detí Čitateľská gramotnosť v Školskom klube detí Čitateľská gramotnosť v Školskom klube detí Čitateľská gramotnosť v Školskom klube detí
 • Školské kolo Dejepisnej olympiády


  Logo školy

  Prinášame Vám výsledky školského kola Dejepisnej olympiády pre žiakov 6. - 9. ročníka. V kategórii šiestakov (F) sa víťazom stal TOMÁŠ KMEC - VI. B pred LAUROU DUDIČOVOU - VI. C . Medzi siedmakmi (kategória E) sa najviac darilo KRISTIÁNOVI JEVÁKOVI - VII. A pred TIMOTEJOM ĎUBEKOM - VII. C . Najúspešnejšími žiakmi v ôsmom ročníku (kategória D) sa stali ŠIMON KORYTKO a MICHAL PETRUS - VIII. A. Kategóriu deviatakov (C) vyhrali OLIVER KRASS - IX. B a RÓBERT PETRUŠKA - IX. C. K úspechom srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole v Trebišove.


  Výsledky školského kola Dejepisnej olympiády

 • Okresné kolo Geografickej olympiády Trebišov


  Logo školy

  Dňa 7. februára 2019 sa uskutočnilo Okresné kolo Geografickej olympiády v priestoroch Centra voľného času v Trebišove. Najlepšie umiestnenie dosiahol v kategórii E (žiaci 8. - 9. ročníka) MAREK LEŠKANIČ z VIII. A, ktorý skončil na 2. mieste a vybojoval si účasť na krajskom kole súťaže v Košiciach. V kategórii F (žiaci 6. - 7. ročníka) PAVOL KELBEL z VII. A skončil na 12. mieste. V kategórii G (žiaci 5. ročníka) sa najviac darilo EME KIČIŇKOVEJ z V. A, ktorá skončila na 5.mieste. K úspešným výsledkom našim žiakom srdečne blahoželáme !


  Výsledky Okresného kola Geografickej olympiády 2019

 • Okresné kolo Matematickej olympiády Trebišov


  Logo školy

  Dňa 30. januára 2019 sa uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády v Trebišove. V kategórii Z9 (deviaty ročník) sa našim žiakom darilo. Na 3. mieste sa umiestnila Hana Hvozdiková z IX. B a na štvrtom mieste sa umiestnila Ema Kmecová z IX. A. V kategórii Z5 našu školu reprezentovali: Jakub Rimbala z V. A, ktorý skončil na 2. mieste a Ema Romanová z V. A, ktorá skončila na 5. mieste. K úspešným výsledkom našim žiakom srdečne blahoželáme !

 • VÝPIS KLASIFIKÁCIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKA


  Logo školy

  Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v posledný vyučovací deň 1. polroka školského roka (31. januára 2019) vydá triedny učiteľ žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok na poslednej vyučovacej hodine. Tento výpis nie je verejnou listinou. Neobsahuje ani odtlačok pečiatky a nie je potrebné, aby ho podpisoval štatutárny orgán školy, teda riaditeľ školy. Riadne vysvedčenie za prvý aj druhý polrok dostanú všetci žiaci na konci školského roka.

 • Detský karneval - 1. stupeň


  Logo školy

  Dňa 28. januára 2019 o 9.30 hod. sa telocvičňa školy premenila na rozprávkové kráľovstvo. Postarali sa o to žiaci I. stupňa, ktorí sa obliekli do nádherných a zaujímavých masiek. Zábavu rozprúdil pozvaný hosť kúzelník Wolf. Mal pre žiakov pripravené kúzla, show so svojou veselou skupinou bábkových zvierat a minidisco show. Žiaci boli jeho programom nadšení. Počas karnevalu bol vyhodnotený zber papiera. Ocenení boli jednotlivci i najlepšie kolektívy tried.

  Aj v tomto školskom roku tak ako po iné sa našli sponzori z radov rodičov žiakov, ale i papiernictvo TIMING a PAPIER - TABAK J. Kačuráková, ktorí pomohli organizátorkám – učiteľkám štvrtých ročníkov - pripraviť ceny do tomboly. Náhodným losovaním tomboly sme urobili radosť štyrom žiakom z každej triedy na prvom stupni. Do každej triedy bola taktiež zakúpená spoločenská hra. Žiaci prežili nezabudnuteľný zábavný deň. Tešíme sa zasa o rok!


  Detský karneval - 1. stupeň (4 fotogalérie)

 • DEŇ KOMPLIMENTOV


  Logo školy

  Dňa 24. januára si pripomíname Deň komplimentov. Ani v tomto školskom roku to nebolo inak. Kompliment je dobromyseľné a priateľské vyjadrenie sa k inej osobe či o ej, ktorý vyzdvihuje niečo, čo sa nám na nej obzvlášť páči, čo na nej oceňujeme. Môže pritom ísť o jej osobné vlastnosti, či výkony, alebo vonkajšie znaky, napr. vkusné oblečenie, príťažlivý vzhľad. Všetci sa občas potrebujeme cítiť dôležitými a úprimný kompliment je na to ľahkým prostriedkom. V tento deň sa žiaci snažili potešiť svojich spolužiakov príjemným komplimentom. Do schránky na vrátnici školy bolo vhodených niekoľko lístkov, ktoré obsahovali povedané alebo prijaté komplimenty.


  Naše komplimenty

 • Vyhodnotenie zberu papiera za 1. polrok 2018 / 2019


  Logo školy

  Naša škola už tradične organizuje zber papiera. Medzi žiakmi sa teší veľkej obľube. Najúspešnjších žiakov naša škola zvykne za ich snahu odmeniť. Aj v tomto školskom roku sa máme čím pochváliť. V kategórii jednotlivcov sa najúspešnejším žiakom satl Dominik Kuruc z IX. C - 3283 kg. Na druhom mieste skončila Emma Hrušková z II. C - 1707 kg. Tretí skončil Tomáš Kurpáš z III. B - 727 kg. Najúspešnejšou triedou sa stala II. C - 2629 kg pred III. B - 1770 kg a II. A - 1339 kg. Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do zberu papiera srdečne ďakujeme a želáme im veľa chuti do zberu papiera aj v druhom polroku !


  Vyhodnotenie zberu papiera za 1. polrok 2018 / 2019 - jednotlivci


  Vyhodnotenie zberu papiera za 1. polrok 2018 / 2019 - triedy

 • Karneval pre žiakov prvého stupňa


  Logo školy

  Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Každý rok pripravujeme karneval aj pre žiakov I. stupňa našej školy. Tešíme sa na pravú karnevalovú zábavu, ktorá je plánovaná na 28. januára 2019 o 9:30 hod. v telocvični školy. Zaspomínajte si s nami, aké to bolo v minulom školskom roku:


  Spomienka na karneval 2017 / 2018


  Spomienka na karneval 2017 / 2018


  Spomienka na karneval 2017 / 2018


  Pozvánka na karneval 2018 / 2019

 • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku


  Logo školy

  Dňa 17. januára 2019 sa uskutočnilo Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku v priestoroch Základnej školy na ulici Okružnej v Michalovciach (6. ZŠ). Našu školu reprezentovali v kategórii 1B (žiaci 8. - 9. ročníka) Hana Hvozdiková a Lea Kuková , obe žiačky z IX. B. Lea Kuková sa umiestnila celkovo na 2. mieste a postúpila na krajské kolo súťaže do Košíc. K dosiahnutým úspechom žiačkam srdečne gratulujeme !

 • Športovo-zábavný deň piatakov


  Logo školy

  Dňa 18. januára 2019 sa uskutočnil Športovo-súťažný deň, ktorý bol určený pre našich piatakov. Nebol to však len šport a zábava, ale aj vzdelávanie. Z obyčajného piatku sa stal pre našich piatakov celkom výnimočný deň. Spolu s triednými učiteľmi Mgr. Ivanou Ujhelyiovou a Mgr. Martinom Magyarom, MBA. sa zabavili, s vyučujúcimi telesnej výchovy Mgr. Milanom Siksom a Mgr. Valentínom Kožuchom aj zašportovali. Po skončení akcie spokojnosť žiakov a úsmevy na ich tvárach hovorili za všetko.


   Športovo-zábavný deň piatakov Športovo-zábavný deň piatakov Športovo-zábavný deň piatakov Športovo-zábavný deň piatakov
   Športovo-zábavný deň piatakov Športovo-zábavný deň piatakov Športovo-zábavný deň piatakov Športovo-zábavný deň piatakov
  Športovo-zábavný deň piatakov - fotogaléria


  Športovo-zábavný deň piatakov - fotogaléria


 • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku


  Logo školy

  Dňa 16. januára 2019 sa uskutočnilo Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v priestoroch Centra voľného času na Masarykovej ulici v Trebišove. V náročnej a silnej konkurencii sa naši žiaci nestratili. V kategórii 1A (žiaci 6. - 7. ročníka) sa Kristián Jevák zo VII. A umiestnil na 3. mieste. V kategórii 1B (žiaci 8. - 9. ročníka) sa Bianka Brindová z IX. B umiestnila na 4. mieste. K dosiahnutým úspechom žiakom srdečne gratulujeme !

 • Zimné radovánky v III. C


  Logo školy

  Perinbaba, ty si zlato, ten tvoj sniežik stojí za to ! Čosi biele na zem letí, radujú sa všetky deti.

  Bohatá nádielka snehu vylákala 16. januára na školský dvor aj žiakov III.C spolu s triednou učiteľkou Mgr. Danou Hruškociovou. Krásne a radostné popoludnie strávili hrami na snehu, stavaním snehuliakov a rôznych stavieb, guľovaním a šmýkaním. Počas zimných radovánok veľmi milo potešili triednu učiteľku nádherným srdcom zo snehu.


   Zimné radovánky v III. C Zimné radovánky v III. C Zimné radovánky v III. C Zimné radovánky v III. C
  Zimné radovánky v III. C - fotogaléria


 • Zimné hry na snehu III. A


  Logo školy

  Dňa 15. januára 2019 si žiaci III. A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej spríjemnili popoludnie stavaním snehuliakov. Využili to, čo im príroda poskytla - veľké množstvo čerstvého snehu. Počas „zdravej aktivity“ začalo svietiť slniečko. Z akcie všetci odchádzali vymrznutí a usmiatí.


   Zimné hry na snehu III. A Zimné hry na snehu III. A Zimné hry na snehu III. A Zimné hry na snehu III. A
  Zimné hry na snehu III. A - fotogaléria


 • Popoludnie III. B na snehu


  Logo školy

  Pani Zima nás potešila svojou snehovou nádielkou a tak vylákala žiakov III. B triedy s triednou učiteľkou Mgr. Evou Titkovou v jedno popoludnie zašantiť si do snehu. A tak sa začalo snehové dobrodružstvo. Na školskom dvore vyrástli snehové hradby, snehové gule a snehové kreslá. Do triedy sme sa vracali príjemne unavení a žiaci mali krásne mrazom vymaľované líčka. Ak nám pani Zima dopraje ešte čerstvý sniežik, tak si to radi zopakujeme.


   Popoludnie III. B na snehu Popoludnie III. B na snehu Popoludnie III. B na snehu Popoludnie III. B na snehu
  Popoludnie III. B na snehu - fotogaléria


 • Zimné hry na snehu I. C


  Logo školy

  Tohtoročná zima nadelila bohatú nádielku snehu, tak sa žiaci I. C triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. D. Mrázovej rozhodli otužiť a dostatočne vyšantiť pri rôznych hrách na snehu. Deti s radosťou nielen stavali snehuliakov, lovili tuleňov, ale kreslili do snehu a súťažili v triafaní na terč. Veselý smiech a radosť im sršala z detských očí a o zábavu na snehu veru nebola núdza.


   Zimné hry na snehu I. C Zimné hry na snehu I. C Zimné hry na snehu I. C Zimné hry na snehu I. C
  Zimné hry na snehu I. C - fotogaléria


 • Novoročné šantenie v snehu


   Novoročné šantenie v snehu Novoročné šantenie v snehu Novoročné šantenie v snehu Novoročné šantenie v snehu
 • Triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 11. januára 2019 (piatok) o 16.30 hod. sa uskutočnia triedne schôdze Združenia rodičov školy pod vedením triednych učiteliek a učiteľov. Tešíme sa na stretnutie s Vami, milí rodičia !

 • Vianočný a novoročný vinš


  Logo školy

  Vianoce sú, keď rozlúskneme orechovú škrupinku, a pod tanier si dáme z kapra šupinku, keď na oplátky rozdáme si med, keď máme vieru, že je krajší svet, keď do daru si dáme lásku, pohodu, keď sa na seba usmievame a máme dobrú náladu. Vianoce sú pohladenie pre dušu, keď ľudia k sebe blízko sú.

   Vianoce
 • Vianočné perníčky v I. A


  Logo školy

  Dňa 19. decembra 2018 si žiaci 1. A triedy spríjemnili popoludnie spolu s rodičmi a starými rodičmi pri zdobení perníkov. Pripravili sa tak na blížiace sa vianočné sviatky. Žiaci preukázali svoje schopnosti a šikovnosť. Popoludnie sa vydarilo a deti odchádzali domov spokojné s balíčkami ozdobených perníčkov.


   Vianočné perníčky v I. A Vianočné perníčky v I. A Vianočné perníčky v I. A Vianočné perníčky v I. A
  Vianočné perníčky v I. A - fotogaléria


 • Šaliansky Maťko - 3. kategória


  Logo školy

  Dňa 19. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko pre žiakov 6. a 7. ročníka základných škôl v prednese slovenských povestí. Víťazkou sa stala Natália Zvozilová zo VII. A pred Anetou Pavučkou zo VII. C a Natáliou Tóthovou zo VI. A. Dievčatám gratulujeme a víťazke držíme palce na okresnom kole súťaže.


   Šaliansky Maťko - 3. kategória Šaliansky Maťko - 3. kategória Šaliansky Maťko - 3. kategória Šaliansky Maťko - 3. kategória
 • Šaliansky Maťko - 2. kategória


  Logo školy

  Dňa 12. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko pre žiakov 4. a 5. ročníka základných škôl v prednese slovenských povestí. Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov. Víťazkou sa stala Vanesa Ďurková zo IV. A pred Biancou Bérešovou zo IV. B a Lianou Novákovou zo V. B. Dievčatám gratulujeme a víťazke držíme palce na okresnom kole súťaže.


  Šaliansky Maťko - 2. kategória - fotogaléria


 • Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY P5 - P8


  Logo školy

  V mesiaci december sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA pre žiakov 5. - 8. ročníka základnej školy. Do súťaže sa celkom zapojilo 29 žiakov. Víťazkou v kategórii piatakov (P5) sa stala Radoslava Jacková z V. B. V kategórii šiestakov (P6) sa víťazom stal Matej Talian zo VI. C. V kategórii siedmakov (P7) bol najúspešnejší Michal Tynik zo VII. B. Medzi ôsmakmi sa najviac darilo Marekovi Leškaničovi zo VIII. A. Víťazom srdečne gratulujeme a držíme palce na okresnom kole súťaže !


  Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY P5 - P8

 • Vianočná akadémia 2018 minulosťou


  Logo školy

  Vianočná akadémia s názvom HVIEZDNA NOC, ktorú pripravili žiaci a žiačky našej školy pod vedením svojich učiteliek a učiteľov, je už minulosťou. Na nádherné chvíle strávené v Mestskom kultúrnom stredisku sa nedá len tak ľahko zabudnúť. Pripomeňme si tú predvianočnú atmosféru tohto vystúpenia zachytenú objektívom fotoaparátu.

   Vianočná akadémia HVIEZDNA NOC Vianočná akadémia HVIEZDNA NOC Vianočná akadémia HVIEZDNA NOC Vianočná akadémia HVIEZDNA NOC
   Vianočná akadémia HVIEZDNA NOC Vianočná akadémia HVIEZDNA NOC Vianočná akadémia HVIEZDNA NOC Vianočná akadémia HVIEZDNA NOC

  Vianočná akadémia HVIEZDNA NOC ... (6 fotogalérií)

 • Pozvánka na Vianočnú akadémiu 2018


  Logo školy

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce Vás srdečne pozýva na vianočnú akadémiu pod názvom HVIEZDNA NOC, ktorá sa uskutoční dňa 18. decembra 2018 o 16.30 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku Sečovce. Tešíme sa na stretnutie s Vami !


  Pozvánka na Vianočnú akadémiu

 • Oznam o riaditeľskom voľne pre žiakov

  a stavebných úpravách školskej jedálne


  Logo školy

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 21. decembra 2018 - t. j. (piatok) udeľuje žiakom riaditeľské voľno v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa paragrafu 150, odsek 5) z prevádzkových dôvodov.


  Logo školy

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, ktorí sa stavujú v školskej jedálni, že dňa 20. decembra 2018 - t. j. (štvrtok) sa bude vydávať žiakom len suchý obed vo forme balíčkov. Hlavným dôvodom je začiatok stavebných úprav v našej školskej jedálni. Ďakujeme za pochopenie.

 • Súťaž z informatiky IBOBOR 2018


  Logo školy

  Do informatickej súťaže IBOBOR 2018 sa na našej škole zapojilo celkom 191 chlapcov a dievčat 2. - 9. ročníka. Súťažili v štyroch kategóriách: DROBEC, BOBRÍK, BENJAMÍN a KADET. Úspešných riešiteľov bolo 39, ktorí si za svoje vedomosti prevzali diplomy. Najlepší výsledok dosiahol v kategórii BOBRÍK Jakub Rimbala z V. A, ktorý získal plný počet 96 bodov a v rámci celého Slovenska skončil na 1. - 543. mieste. Žiačka Radoslava Jacková z V. B so ziskom 88 bodov skončila v rámci Slovenska na 743. - 1282. mieste. Vynikajúcimi výsledkami potešili aj štvrtáci Zuzana Remenická a Tobias Kačuň, ktorí s 84 resp. 80 bodmi obsadili v tej istej kategórii 1310. - 1996. resp. 2026. - 2418. miesto. V kategórii BENJAMÍN (maximum 80 bodov) sa najviac darilo Jánovi Langmayerovi zo VII. A, ktorý získal 70,67 bodov a obsadil v celoslovenskom poradí 1523. - 1748. miesto. V kategórii KADET (maximum 80 bodov) sa najlepšie darilo Eme Kmecovej z IX. A, ktorá so ziskom 73,06 bodu skončila v celoslovenskom hodnotení na 768. - 1582. mieste. Viac informácii o súťaži najdete na stránke: www.ibobor.sk, kde sa môžete aj otestovať, aké výsledky by ste dosiahli. Žiakom k úspešnej reprezntácii školy srdečne gratulujeme !


  Súťaž z informatiky IBOBOR 2018 - fotogaléria


 • Krajské kolo vo florbale žiačok Košice


  Logo školy

  Dňa 3. decembra 2018 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo vo florbale žiačok. Turnaja sa zúčastnilo 11 družstiev. Naše dievčatá sa v základnej skupine umiestnili na prvom mieste. Vo finálovej skupine skončili napokon na treťom mieste. Za svoje výkony získali medailu a pohár pre našu školu. Školu na tomto turnaji reprezentovali tieto dievčatá: Klára Funfrovičová, Laura Ferková, Veronika Ferková, Tamara Kučmová, Timea Semanová, Daniela Ďumbalová, Barbora Andrejčáková, Vanesa Gerdová, Sofia Mazárová, Patrícia Jendželovská, Nikola Cigánpalová, Sofia Szücsová a Ema Porubenská . K peknému športovu úspechu žiačkam pod vedením učiteľov telesnej výchovy srdečne gratulujeme


   Krajské kolo vo florbale Krajské kolo vo florbale Krajské kolo vo florbale Krajské kolo vo florbale
   Krajské kolo vo florbale Krajské kolo vo florbale Krajské kolo vo florbale Krajské kolo vo florbale
 • Vianočné perníčky v III. B


  Logo školy

  12. decembra 2018 v popoludňajších hodinách žiaci III. B triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Evy Titkovej si predvianočný čas spestrili zdobením perníkov pri počúvaní vianočných kolied. Perníky zdobili podľa vlastnej fantázie a takto prejavili svoju kreativitu. Krásna vôňa vyzdobených perníkov lákala deti aj k ochutnávke a takto si pripomenuli blížiace sa Vianoce.


   Vianočné perníčky v III. B Vianočné perníčky v III. B Vianočné perníčky v III. B Vianočné perníčky v III. B
  Vianočné perníčky v III. B - fotogaléria


 • Školský parlament a adventný kalendár


  Logo školy

  Školský parlament pripravil pre žiakov školy adventný kalendár, ktorý stojí vo vestibule školy pri hlavnom vchode. V zalepených obálkach sa skrýva zaujímavá úloha na daný deň, ktorá sa žiakom oznamuje formou krátkej správy v školskom rozhlase. Žiaci už súťažili v čistote tried, v slušnom správaní. Písali krátke básničky, kreslili svoju predstavu o zime. Zo zaujímavých akcií to bol napríklad deň bez skúšania či domácich úloh, ale aj teplákový deň v utorok 11. decembra 2018. Ako sa tejto úlohy zhostili naši žiaci a učitelia ? Pozrite si našu krátku fotogalériu pod textom.


   Školský parlament a adventný kalendár Školský parlament a adventný kalendár Školský parlament a adventný kalendár Školský parlament a adventný kalendár
   Školský parlament a adventný kalendár Školský parlament a adventný kalendár Školský parlament a adventný kalendár Školský parlament a adventný kalendár
 • Mikulášsky bowling s rodičmi v IV. D


  Logo školy

  Rodičia a deti zo 4. D spolu s pani učiteľkou Mgr. Annou Konečnou strávili príjemný čas pri Mikulášskom bowlingu, ktorý bol spojený aj so súťažou o najkrajší obrázok. Celý večer bolo počuť smiech, veselú vravu, ale i spev rozšantených detí. Bol to večer plných hier, kreslenia a radostí.


   Mikulášsky bowling s rodičmi v IV. D Mikulášsky bowling s rodičmi v IV. D Mikulášsky bowling s rodičmi v IV. D Mikulášsky bowling s rodičmi v IV. D
  Mikulášsky bowling s rodičmi v IV. D - fotogaléria


 • Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória


  Logo školy

  Dňa 11.decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo v recitačnej súťaži pod názvom Šaliansky Maťko. Žiaci sa zapojili do súťaže s povesťami, ktoré im boli veku najbližšie a obsahom najpútavejšie. Vo veľmi vyrovnanom boji zvíťazila žiačka 3. C triedy Daniela Vasilková, ktorú pripravovala pani učiteľka Mgr. Dana Hruškociová. Na 2. mieste sa umiestnila žiačka 3. A triedy Tatiana Madeline Tomášová, ktorú pripravovala pani učiteľka Mgr. Daniela Jenčová. Na 3. mieste sa umiestnila žiačka 3. B triedy Alexandra Bajusová, ktorú pripravovala pani učiteľka Mgr. Eva Titková. Všetkým umiestneným žiačkam srdečne blahoželáme a víťazke držíme palce, pretože bude reprezentovať našu školu v okresnej súťaži Šaliansky Maťko.


   Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória
   Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória
 • Mikuláš na krúžku gymnastiky


  Logo školy

  Vo štvrtok na svätého Mikuláša sme si krúžok gymnastiky spríjemnili mikulášskymi doplnkami, čelenkami a čiapkami a dievčatá si mohli podľa výberu zacvičiť na svojom najobľúbenejšom náradí. Tým je verte-neverte hrazda. Tiež prevetrali trampolínu pri premetoch a saltách, fitlopty, na gymnastickom páse a žinenkách vymýšľali nové zostavy. V závere sa nikomu nechcelo z telocvične odísť, pretože gymnastika je jednoducho skvelá.


   Mikuláš na krúžku gymnastiky Mikuláš na krúžku gymnastiky Mikuláš na krúžku gymnastiky Mikuláš na krúžku gymnastiky
   Mikuláš na krúžku gymnastiky Mikuláš na krúžku gymnastiky Mikuláš na krúžku gymnastiky Mikuláš na krúžku gymnastiky
 • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „ Zdravý životný štýl“


  Logo školy

  Výtvarnú súťaž už tradične organizuje Centrum voľného času v Sečovciach. Žiakom našej školy sa na súťaži darilo. V duhej kategórii pre žiakov 1. a 2 . ročníka základných škôl sa na 1. mieste umiestnil Tomáš Chromišin z I. B a na treťom mieste sa umiestnili Emma Ihnátová z I. C a Alex Pavúr z I. A. V tretej kategórii žiakov 3. a 4. ročníka sa na 1. mieste umiestnila Lea Babičová z III. C a druhé miesto získala Tatiana Madeline Tomášová z III. A. Naša škola ešte získala aj ocenenie v kategórii spoločných prác - konkrétne to boli žiaci III. A triedy. K úspechom srdečne blahoželáme !

 • Vianočné perníčky v III. A


  Logo školy

  Dňa 6. decembra 2018 si žiaci III. A triedy pod vedením Mgr. Daniely Jenčovej spríjemnili popoludnie zdobením perníkov. Už tretí rok spolu so svojimi rodičmi krášlili perníky originálnymi vzormi. Počas „sladkej aktivity“ nezabudli aj ochutnávať perníčky. Predvianočnú atmosféru sprítomnilo počúvanie vianočných kolied. Z akcie všetci odchádzali vo vianočnej nálade a s ozdobenými perníčkami.


   Vianočné perníčky v III. A Vianočné perníčky v III. A Vianočné perníčky v III. A Vianočné perníčky v III. A
   Vianočné perníčky v III. A Vianočné perníčky v III. A Vianočné perníčky v III. A Vianočné perníčky v III. A

  Vianočné perníčky v III. A - fotogaléria


 • Výtvarná súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.


  Logo školy

  Do výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ sa naša škola zapája pravidelne. Aj v tento školský rok sa našim žiakom darilo. V kategórii žiakov 1. stupňa sa na druhom mieste umiestnil Tobias Siksa z III. C. Tretie misto získala Ema Kožuchová z III. C. V kategórii žiakov druhého stupňa druhé miesto obsadil Marek Leškanič z VIII. A. Tretie miesto získala Natália Boboková z VIII. A. Srdečne blahoželáme !


   Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória

  Diplom 1. stupeň - 2. miesto - Tobias Siksa


  Diplom 1. stupeň - 3. miesto - Ema Kožuchová


  Diplom 2. stupeň - 2. miesto - Marek Leškanič


  Diplom 2. stupeň - 3. miesto - Natália Boboková

 • Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ...


  Logo školy

  Tabule popísané mikulášskymi básničkami, triedy vyzdobené už vianočnou výzdobou, to bol obraz jednotlivých tried na našej škole vo štvrtok 6. decembra 2018. Všetci žiaci túžobne očakávali príchod Mikuláša. Rázne zabúchanie na dvere ich potešilo, no aj sklamalo. V triede sa nakrátko objavil čert. Anjelíci ho však rýchlo z triedy vyhnali a urobili tak priestor pre Mikuláša. Deti Mikulášovi zarecitovalli básničky, zaspievali rôzne pesničky. Mikuláš si ich s radosťou vypočul a potom deťom s pomocníkmi - anjelíkmi rozdali balíčky plné sladkosti.


   Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ... Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ... Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ... Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ...
   Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ... Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ... Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ... Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ...

  Na svätého Mikuláša ... (6 fotogalérií)


 • Putovanie časom v Školskom klube detí


  Logo školy

  Každý rok v Školskom klube detí putujeme časom. Niekedy sa vyberieme do sveta vecí , ktoré nás obklopujú, písmo ktoré sa vyvíjalo v čase, hračky meniace sa v čase. Tento rok sme sa vybrali na prechádzku Hlavnou ulicou, ktorá menila nielen svoj výzor, ale aj svoj názov a dnes ju poznáme pod názvom Obchodná ulica.


   Putovanie časom v Školskom klube detí Putovanie časom v Školskom klube detí Putovanie časom v Školskom klube detí Putovanie časom v Školskom klube detí
   Putovanie časom v Školskom klube detí Putovanie časom v Školskom klube detí Putovanie časom v Školskom klube detí Putovanie časom v Školskom klube detí
 • Vesmír a slnečná sústava - súťaž


  Logo školy

  Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, útvar astronómie v Trebišove pri príležitosti Dňa zimného slnovratu usporiadalo dňa 4. decembra 2018 pre žiakov 4. ročníkov základných škôl v meste Sečovce súťaž pod názvom „Vesmír a slnečná sústava“. Našu školu reprezentovali štyri dvojice štvrtákov. Najviac sa darilo Sebastiánovi Stierankovi a Branislavovi Malikovi zo IV. D triedy, ktorí obsadili 1. miesto. Na 2. mieste sa umiestnili Adriana Kramérová a Tamara Šoltésová zo IV. B triedy. Srdečne blahoželáme !


   Vesmír a slnečná sústava - súťaž Vesmír a slnečná sústava - súťaž Vesmír a slnečná sústava - súťaž Vesmír a slnečná sústava - súťaž
   Vesmír a slnečná sústava - súťaž Vesmír a slnečná sústava - súťaž Vesmír a slnečná sústava - súťaž Vesmír a slnečná sústava - súťaž
 • Projekt DENTAL ALARM pre žiakov


  Logo školy

  Aj v tomto školskom roku sa naši druháci zapojili do osvetového programu Dental Alarm. Do projektu sa zapojilo 16 žiakov. Deti sa zúčastnili štyroch školení. Vyškolení študenti zubného lekárstva naučili žiakov, ako sa starať o zubné zdravie. Hravou formou a praktickými činnosťami si žiaci osvojili správnu techniku čistenia zúbkov. Každý žiak získal po školení diplom a rôzne motivačné materiály . Počas školenia sme pomohli aj životnému prostrediu. Zapojili sme sa do zberu použitých zubných kefiek. Vyzbierali sme ich presne 101 a tak sme získali zberné koše na triedenie odpadu.


   Dental Alarm Dental Alarm Dental Alarm Dental Alarm

  Dental Alarm - fotogaléria


 • Beseda o oslobodení Sečoviec


  Logo školy

  Dňa 4. decembra 2018 sa ukutočnila beseda pre žiakov siedmeho a deviateho ročníka k 74. výročiu oslobodenia mesta Sečoviec počas druhej svetovej vojny. Na besede sa zúčastnil pán Peter Novýkmec, ktorý sa vo svojom voľnom čase venuje skúmaniu miest bojov v blízkom okolí. Žiakom zaujímavou a pútavou formou priblížil priebeh ťažkých bojov o Sečovce a Dargovský priesmyk cez osudy vojakov aj civilných obyvateľov. Žiaci si mohli prezrieť fotografie starej bojovej techniky, dobové zbrane (nefunkčné), staré vojenské mapy v ruštine.


   Beseda o oslobodení Sečoviec Beseda o oslobodení Sečoviec Beseda o oslobodení Sečoviec Beseda o oslobodení Sečoviec
 • Práca s časopisom R&R


  Logo školy

  Súčasťou výučby anglického jazyka je aj práca s časopisom R&R. Žiaci z tried 5. A a z 5. B si tento časopis objednali po prvý krát a hneď sa im zapáčil. Časopis vychádza každý mesiac a nachádzajú sa tam zaujímavé články k aktuálnym sviatkom a slávnostiam. V každom časopise je čítanie a počúvanie s porozumením, cvičenia zamerané na novú slovnú zásobu a gramatické cvičenia. Žiaci sa taktiež môžu zapojiť aj do súťaží o zaujímavé ceny. Naši žiaci sú veľmi kreatívni a ochotní zapojiť sa do každej súťaže, za čo im vyslovujem veľké ĎAKUJEM.


   Práca s časopisom R&R Práca s časopisom R&R Práca s časopisom R&R Práca s časopisom R&R

  Práca s časopisom R&R - fotogaléria


 • Európsky týždeň boja proti drogám


  Logo školy

  Drogy sú všade okolo nás. Sprevádzajú náš život od kolísky po hrob. Niektoré sú legálne, iné zakázané. Sú predovšetkým obchodom, v ktorom sa obracajú nepredstaviteľné peniaze a veľa zničených životov. Nemôžeme ich zlikvidovať, ale môžeme urobiť kroky na elimináciu ich rizík. Prvým takýmto krokom je prevencia. Každoročne v našej škole organizujeme aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám, ktorý sa tento rok uskutočnil v dňoch od 19. novembra do 27. novembra 2018.

  V pondelok to bola rozhlasová relácia, nasledujúci deň sa premietali prezentácie na chodbe školy. Celý týždeň žiaci tvorili leporelá na tému drogy. Vo štvrtok prebiehali aktivity na rozvoj tvorivosti a v piatok daného týždňa sa uskutočnila prednáška pre 4. a 8. ročník s Mgr. Jánom Rusnákom z CPPP v Trebišove. Týždeň plný aktivít o drogách bol obohatený futbalovým turnajom, ktorý sa niesol v duchu nosnej témy "Zober loptu, nie drogy". Na futbalovom turnaji bola hojná účasť žiakov z každého ročníka. Pri rozhodovaní futbalových zápasov asistovali kolegovia telesnej a športovej výchovy. Európsky týždeň naplnil očakávania a spokojnosť koordinátoriek drogovej prevencie primárnych závislostí - Mgr. Kataríny Kutnej a Mgr. Daniely Sotákovej.


  Európsky týždeň boja proti drogám (2 fotogalérie)


 • Okresné kolo súťaže „Zemplin špiva i hutori“


  Logo školy

  V utorok 27. novembra 2018 sa v sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove stretli víťazi školských kôl v speve i v hovorenom slove na okresnom kole súťaže „Zemplin špiva i hutori.“. Našu školu reprezentovali v sólovom speve žiaci Adam Korytko z 3. C triedy v 1. kategórii, ktorý sa umiestnil na treťom mieste. Nikola Jenčíková zo 4. C triedy súťažila v 2. kategórii, kde sa umiestnila na prvom mieste. Aneta Pavučková, žiačka 7.C triedy, súťažila v 3. kategórii a takisto sa umiestnila na prvom mieste. Naši súťažiaci predviedli svoj spevácky talent a dočkali sme sa krásnych umiestnení. Našim víťazom blahoželáme a prajeme ešte veľa speváckych úspechov.


   Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori
   Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori
 • Boli sme v kine CINEMAX Košice


  Logo školy

  Dňa 21. novembra 2018 počas celoslovenského testovania piatakov sa žiaci I. stupňa v doprovode svojich triednych učiteliek zúčastnili filmového predstavenia v Košiciach v kine Cinemax. Pozreli si rozprávku Piadinôžka, ktorá sa im veľmi páčila. Už teraz sa tešia na ďalší výlet do kina.


   Boli sme v kine CINEMAX Košice Boli sme v kine CINEMAX Košice Boli sme v kine CINEMAX Košice Boli sme v kine CINEMAX Košice
   Boli sme v kine CINEMAX Košice Boli sme v kine CINEMAX Košice Boli sme v kine CINEMAX Košice Boli sme v kine CINEMAX Košice
 • Beseda o historických Sečovciach


  Logo školy

  Dňa 30. novembra 2018 sa uskutočnila beseda pre žiakov ôsmych ročníkov o histórii mesta Sečovce. Besedu organizačne pre žiakov pripravila pani učiteľka Jaroslava Ihnátová. Žiakom zaujímavé informácie o meste Sečovce prišiel odprezentovať pán Ing. Peter Sklenčár. Priblížil žiakom osudy viacerých, dnes už neexistujúcich stavieb (Vladárov kaštieľ, Fayova kúria, židovská synagóga, zaniknuté kostoly, ... ) na starých dobových fotografiách, porozprával zaujímavé osudy ľudí, ktorí tu žili a písali históriu mesta Sečovce.


   Beseda o Sečovciach Beseda o Sečovciach Beseda o Sečovciach Beseda o Sečovciach
   Beseda o Sečovciach Beseda o Sečovciach Beseda o Sečovciach Beseda o Sečovciach
 • Okresné kolo Technickej olympiády


  Logo školy

  Dňa 29. novembra 2018 sa v Trebišove uskutočnilo Okresné kolo Technickej olympiády pre žiakov základných škôl. Našim žiakom sa na súťaži darilo. V kategórii B pre žiakov 5. - 7. ročníka sa Ľubomír Štempák zo VII. C umiestnil na peknom štvrtom mieste. Viac sa darilo v kategórii A pre žiakov 8. - 9. ročníka Viliamovi Pristášovi a Dávidovi Šintajovi z VIII. C, ktorí skončili na treťom mieste. Žiakom k dosiahnutým úspechom srdečne gratulujeme !

 • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka


  Logo školy

  Dňa 28. novembra 2018 (streda) sa v Trebišove v priestoroch Centra voľného času na Masarykovej ulici konalo Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu tu reprezentovala víťazka školského kola olympiády, žiačka IX. B triedy Hana Hvozdiková, ktorá sa umiestnila na deviatom mieste.

 • Boli sme na hokeji v Košiciach


  Logo školy

  Dňa 27. novembra 2018 sa časť žiakov 2. stupňa (asi 48) vybrala v poobedňajších hodinách autobusom do Košíc. Rozhodli sa, že navštívia východniarske hokejové derby medzi Košicami a Popradom v STEEL ARÉNE. Chladné a studené počasie neprekážalo, všetci sa na zápas tešili a Košičanov aj výdatne podporovali svojimi hlasivkami. Domov sa vrátili neskoro večer plní nových zážitkov a emócií. Už teraz sa tešia na ďalší takýto hokejový výlet do Košíc.


   Boli sme na hokeji Boli sme na hokeji Boli sme na hokeji Boli sme na hokeji
 • Naši deviataci na exkurzii v Košiciach


  Logo školy

  Dňa 21. novembra 2018 počas testovania sa piatakov naši deviataci sa vybrali pod vedením svojich triednych učiteľov na prehliadku historického centra Košíc. Prezreli si viaceré pamätihodnosti: Dóm svätej Alžbety, ktorý ich najviac zaujal. Poprechádzali sa aj po historickej pešej zóne v okolí Štátneho divadla, prezreli si archeologické nálezy v centre mesta - staré vstupné brány.


   Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých
 • Okresné kolo v basketbale chlapcov


  Logo školy

  Dňa 19. novembra 2018 sa uskutočnilo Okresné kolo v basketbale, kde naši žiaci sa umiestnili na 2. mieste. Vo finále prehrali so Základnou školou Milana Rastislava Štefánika v Trebišove. Našu školu reprezentovali títo chlapci: Sebastián Žemba, Richard Borovič, Matúš Pigula, Richard Matta, Ján Lukáč, Maroš Varga, Alex Zorvan, Roland Toth, Erik Fenár.


   BAsketbal chlapci BAsketbal chlapci BAsketbal chlapci BAsketbal chlapci
 • Hádzanársky turnaj v našej telocvični


  Logo školy

  Dňa 16. novembra 2018 sa v telocvični našej základnej školy uskutočnil hádzanársky turnaj pre chlapcov a dievčatá. Jeho organizátormi boli naša škola a Centrum voľného času v Sečovciach. Na turnaji nešlo o výsledky, ale o príjemné strávenie voľných chvíľ s kamarátmi pri športe.


   Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých
   Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých
 • Okresné kolo vo florbale žiačok


  Logo školy

  Dňa 15. novembra 2018 sa uskutočnilo Okresné kolo vo florbale, kde naše žiačky sa umiestnili na 1.mieste a postúpili tak na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 3. decembra 2018 v Košiciach. Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Klára Funfrovičová, Laura Ferková, Veronika Ferková, Barbora Andrejčáková, Tamara Kučmová, Patrícia Jendželovská, Nikola Ciganpálová, Sofia Mazárová, Ema Porubenská, Vanesa Gerdová, Sofia Szücsová a Daniela Ďumbalová.


   Florbal dievčatá Florbal dievčatá Florbal dievčatá Florbal dievčatá
 • Hovoríte po španielsky ?


  Logo školy

  Tento rok majú žiaci druhého stupňa možnosť navštevovať krúžok španielčiny, ktorý je každý piatok poobede. Krúžok vedie lektor Carol Serrano, ktorý momentálne pôsobí na Spojenej škole v Sečovciach. Okrem výučby španielčiny si žiaci precvičia aj anglický jazyk, v ktorom s Carlosom komunikujú. Carlos využíva vo výučbe interaktívnu tabuľu a zaujímavé aktivity a aj preto sa našim žiakom španielčina veľmi páči.


   Krúžok španielčiny Krúžok španielčiny Krúžok španielčiny Krúžok španielčiny
 • Siedmaci na exkurzii v Košiciach


  Logo školy

  21. novembra 2018 sa žiaci siedmych ročníkov zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. Ide o múzeum technického zamerania s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré dokumentuje vývoj vedy a techniky na území Slovenska. Žiaci si mohli obzrieť zbierky nielen z oblasti kováčstva, hutníctva, fyziky, kinematografie, ale aj rôzne ozdobné predmety z kovu. Veríme, že žiaci sa opäť niečo nové naučili, a tak si rozšírili svoje obzory.


   Technické múzeum Košice Technické múzeum Košice Technické múzeum Košice Technické múzeum Košice
 • Zahráme si pexeso v Školskom klube detí


  Logo školy

  Po príprave na vyučovanie a napísaní domácich úloh si deti VI. a VII. oddelenia Školského klubu detí zasúťažili v hre s pexesom. Pexeso je druh kartovej hry, pri ktorej je dôležitá hlavne pamäť. Deti si precvičili pamäť a zároveň spríjemnili sychravé jesenné popoludnie. Akcia sa deťom páčila, preto sme sa rozhodli, že si ju určite ešte aspoň raz zopakujeme .


   Zahráme si pexeso v Školskom klube detí Zahráme si pexeso v Školskom klube detí Zahráme si pexeso v Školskom klube detí Zahráme si pexeso v Školskom klube detí
   Zahráme si pexeso v Školskom klube detí Zahráme si pexeso v Školskom klube detí Zahráme si pexeso v Školskom klube detí Zahráme si pexeso v Školskom klube detí
 • Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach


  Logo školy

  Dňa 21. novembra 2018 sa počas testovania piatakov žiaci ôsmych ročníkov zúčastnili prehliadky mesta Košice. Aj napriek tomu, že Košice nie sú od Sečoviec ďaleko, žiaci nemali doposiaľ možnosť navštíviť priestory Dómu Sv. Alžbety. Aj keď bol dlhé roky ukrytý pod lešením, dnes si ho turisti môžu vychutnať naplno. Preto sme sa rozhodli nahliadnuť dovnútra a veru sa oplatilo. Dóm sv. Alžbety, je úžasná stavba. Za jeho krásu, monumentálnosť, výtvarné stvárnenie by sa určite nehanbili ani v Mekke svetovej gotiky vo Francúzsku. Preto dóm v Košiciach treba vidieť! Ročne ho vraj navštívi viac turistov, ako je obyvateľov mesta. Žiakom ďakujeme za disciplínu počas celej exkurzie.


   Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach
   Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach
 • Šiestaci boli na exkurzii v Nižnej Myšli a Budimíri


  Logo školy

  Dňa 21. novembra 2018 sa počas testovania piatakov žiaci šiestych ročníkov zúčastnili zaujímavej dejepisnej exkurzie do Nižnej Myšle a Budimíra. V známej archeologickej lokalite v Nižnej Myšli sa v obecnom múzeu zoznámili s archeologickými nálezmi, ktoré sa našli v katastri obce. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácii o živote ľudí v dobe bronzovej (asi 1800 rokov pred narodením Krista). Po skončení prehliadky si to autobusom namierili do Budimíra. V miestnom kaštieli sa dozvedeli o spôsobe života ľudí v 18. - 20. storočí (osud rodiny Ujházyovej). Prezreli si aj expozíciu nástenných hodín, ktoré sú tam umiestnené a dozvedeli sa zaujímavé informácie o spôsobe merania času v minulosti a dnes. Aj keď počasie nebolo ideálne, žiaci odchádzali domov spokojní s peknými zážitkami a zaujímavými informáciami.


   Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre
   Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre
 • TESTOVANIE 5 - 2018: 21. november 2018


  Logo školy

  TESTOVANIE 5 - 2018 pre žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod. z matematiky a slovenského jazyka. Testovanie prebehne písomnou formou. Cieľom TESTOVANIA 5 - 2018 je overiť úroveň vedomostí a zručnosti žiakov pri prechode z 1. stupňa na druhý stupeň.


  Dôležité dokumenty pre TESTOVANIE 5 - 2018 :


  Základné informácie pre TESTOVANIE 5 - 2018


  Špecifikácia testu z matematiky


  Špecifikácia testu zo slovenského jazyka


  Test z matematiky z E-TESTOVANIA 5 - 2018


  Test zo slovenského jazyka z E-TESTOVANIA 5 - 2018


  Odpoveďový hárok z matematiky pre TESTOVANIE 5 - 2018


  Odpoveďový hárok zo slovenského jazyka pre TESTOVANIE 5 - 2018


 • Projekt DENTAL ALARM - zber zubných kefiek


  Zdravá desiata

  Naša škola sa tento rok zapojila do projektu DENTAL ALARM. V súvislosti so zapojením sa školy do Dental Alarmu, vyhlasujeme zber zubných kefiek. Nepotrebné zubné kefky môžete priniesť do školy a odovzdať triednemu učiteľovi. Zber trvá do 30. novembra 2018. Nepotrebné zubné kefky budú použité na recykláciu a budú z nich vyrobené koše na triedenie odpadu pre školy.


  Projekt DENTAL ALARM - zber zubných kefiek

 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku


  Logo školy

  Dňa 16. novembra 2018 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1A (žiaci 5. - 7. ročníka) – zúčastnilo sa 11 žiakov, 1B (8. , 9. ročník) - súťažilo 5 žiakov. Súťaž prebiehala online v programe Socrative, kde si súťažiaci overili vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. Výhercovia jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v januári 2019 v Trebišove. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

  V kategórii 1A sa víťazom stal Kristián JEVÁK, 7.A. Druhé miesto obsadil Patrik PETRUŠKA, 7.B a na treťom mieste sa umiestnila Kristína JENČOVÁ, 7.B.

  V kategórii 1B sa víťazkou stala Bianka BRINDOVÁ, 9.B. Druhé miesto obsadil Ján IVAN, 9.A a na treťom mieste sa umiestnil Richard MATTA, 9.A.


   Školské kolo olympiády z angličtiny Školské kolo olympiády z angličtiny Školské kolo olympiády z angličtiny Školské kolo olympiády z angličtiny
 • Týždeň zdravia v našej škole


  Zdravá desiata

  Jesenné obdobie predstavuje zvýšené riziko vzniku vírusových ochorení, najmä chrípky. Aby nás imunitný systém ubránil pred chorobami, musíme dbať na vyvážený prísun vitamínov a minerálov, viac sa venovať relaxácii, žiť v súlade s prírodou. Pre posilnenie imunitného systému žiakov škola ponúka v týždni od 26. novembra – 30. novembra 2018 zdravú desiatu, ktorú si môžu objednať u svojej triednej učiteľky alebo svojho triedneho učiteľa do 23. novembra 2018.


  Týždeň zdravia v našej škole - ponuka

 • Informatická súťaž IBOBOR 2018 - kategória BOBRÍK


  Logo školy

  Dňa 16. novembra 2018 sa konalo celoslovenské kolo súťaže IBOBOR 2018 v kategórii BOBRÍK pre žiakov 4. a 5. ročníka. Žiaci súťažili online v internetovom teste s 12 úlohami v časovom intervale 30 minút, kde mohli získať maximálne 96 bodov. Do súťaže sa zapojilo 27 žiakov 4. ročníka a 24 žiakov 5. ročníka.

  Najúspešnejšou žiačkou v rámci 4. ročníka bola Zuzana Remenická zo IV. D - 84 bodov pred Tobiasom Kačuňom zo IV. B - 80 bodov a Klárou Kopčovou - zo IV. A so ziskom 76 bodov. Pekné výsledky dosiahli aj Michal Koško zo IV. A a Gabriel Mihok zo IV. C so ziskom 72 bodov.

  Najúspešnejším žiakom v rámci 5. ročníka bol Jakub Rimbala z V. A - 96 bodov pred Radoslavou Jackovou z V. B - 88 bodov. Darilo sa aj Lukášovi Kocákovi z V. B so ziskom 76 bodov a Bianka Kičiňovej - z V. A so ziskom 72 bodov. K úspechu žiakom srdečne gratulujeme !

 • ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI - školské kolo 1. kategória


  Logo školy

  Dňa 15. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI. V prvej kategórii žiakov 1. - 3. ročníka súťažilo celkom 14. žiakov

  Najúspešnejším žiakom sa stal Adam Korytko z III. C pred Laurou Duránikovou z III. B a Timeou Pavučkovou z II. A, ktoré skončili na druhom mieste. Na treťom mieste skončili: Lea Babičová a Sonja Lea Paločková z III. C, Jakub Korytko z I. C a Leónie Tomášová z II. B.

  Na štvrtom mieste skončili: Nikola Barilová, Aneta Hricisková, Viktória Václavská a Elizabeth Vargová z I. B, Alžbeta a Katarína Šamudovské z I. A, Zuzana Domaičová z II. C. K úspechom žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za popoludnie plné zemplínsky piesní. Víťaz súťaže bude reprezentovať našu školu na okresnom kole súťaže v Trebišove 27. novembra 2018. Držíme palce !


   Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori

  ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI - fotogaléria


 • Predchádzame šikane, kyberšikane, extrémizmu


  Logo školy

  12. novembra 2018 sa v našej škole konala beseda pre žiakov siedmeho ročníka s názvom Predchádzame šikane, kyberšikane, extrémizmu s Bc. Alexandrou Kuchárovou z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove. Naši žiaci sa tak dozvedeli nielen o nebezpečenstve, ktoré na nich číha prostredníctvom internetu, ale aj o tom, ako sa majú správať k ľuďom s inou pleťou. Príslušníčka Obvodného oddelenia Policajného zboru v Trebišove im vysvetlila, ako majú reagovať v prípade zistenia, že niekto je týraný. Sú grafity umením alebo vandalizmom? Aj na túto otázku dostali odpoveď. Pevne veríme, že beseda splnila svoj cieľ a naši siedmaci sa tak naučili správnym veciam i správaniu.

 • Píšeme si listy alebo OUR PENFRIENDS


  Logo školy

  Na našej škole už druhý rok pokračuje krásny projekt, ktorý sa týka korešpondencie v anglickom jazyku so žiakmi z Poľska, konkrétne z mesta Brodnica a Francúzska z mesta Grenoble a regiónu Normandia. Žiaci píšu krásne listy, v ktorých si precvičia anglický jazyk a jeho používanie v reálnom živote a navyše sa dozvedia zaujímavé fakty o Poľsku a Francúzsku. Nachádzajú si nových priateľov, takzvaných penfriends a učia sa nové poľské a francúzske slová, slovné spojenia a vety. Žiaci sú z tohto projektu veľmi nadšení a nevedia sa dočkať ďalších listov.


   Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov
   Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov
 • Informatická súťaž IBOBOR 2018 - kategória BENJAMÍN


  Logo školy

  Dňa 14. novembra 2018 sa konalo celoslovenské kolo súťaže IBOBOR 2018 v kategórii BENJAMÍN pre žiakov 6. a 7. ročníka. Žiaci súťažili online v internetovom teste s 15 úlohami v časovom intervale 40 minút, kde mohli získať maximálne 80 bodov. Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov 6. ročníka a 17 žiakov 7. ročníka.

  Najúspešnejším žiakom v rámci 6. ročníka bol Eduard Popaďák zo VI. A - 64,01 bodov pred Kristiánom Horňákom zo VI. A - 50,69 bodov a Anetou Domaničovou - zo VI. A so ziskom 49,69 bodov a Natáliou Tóthovou so ziskom 49,36 bodov.

  Najúspešnejším žiakom v rámci 7. ročníka bol Ján Langmayer zo VII. A - 70,67 bodov pred Štefanom Marhefkom zo VII. A - 68,01 bodov a Vanesou Gerdovou zo VII. A - 59,01 bodov, Damiánom Hoľanom zo VII. C - 58,68 bodov a Dávidom Pristášom zo VII. A - 52,02 bodov . K úspechu žiakom srdečne gratulujeme !

 • Informatická súťaž IBOBOR 2018 - kategória DROBEC


  Logo školy

  Dňa 13. novembra 2018 sa konalo celoslovenské kolo súťaže IBOBOR 2018 v kategórii DROBEC pre žiakov 2. a 3. ročníka. Žiaci súťažili online v internetovom teste s 9 úlohami v časovom intervale 30 minút, kde mohli získať maximálne 72 bodov. Do súťaže sa zapojilo 14 žiakov 2. ročníka a 30 žiakov 3. ročníka.

  Najúspešnejšími žiakmi v rámci 2. ročníka boli Peter Janda, Adrián Hudák, Leonie Tomášová z II. B a Zoja Kešeľová z II. A po - 40 bodov pred Damiánom Kocúrom z II. A - 37 bodov a Adamom Holomanom - z II. A so ziskom 36 bodov.

  Najúspešnejšou žiačkou v rámci 3. ročníka bola Katarína Rolníková z III.C - 52 bodov pred Sonjou Leou Paločkovou, Tomášom Kmecom a Alžbetou Puškášovou z III. C po - 48 bodov a Anabelou Panákovou a Tomášom Kurpášom z III. B so ziskom 44 bodov. K úspechu žiakom srdečne gratulujeme !

 • Informatická súťaž IBOBOR 2018 - kategória KADET


  Logo školy

  Dňa 12. novembra 2018 sa konalo celoslovenské kolo súťaže IBOBOR 2018 v kategórii KADET pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci súťažili online v internetovom teste s 15 úlohami v časovom intervale 40 minút, kde mohli získať maximálne 80 bodov. Do súťaže sa zapojilo 18 žiakov 8. ročníka a 12 žiakov 9. ročníka.

  Najúspešnejším žiakom v rámci 8. ročníka bol Kristián Topor z VIII. C - 54,69 bodov pred Marekom Leškaničom z VIII. A - 54,14 bodov a ďalšou štvoricou žiakov: Katarína Ferenčiková, Nataša Ďurková, Lucia Pencáková a Michal Petrus - všetci z VIII. A so ziskom 50,69 bodov.

  Najúspešnejšou žiačkou v rámci 9. ročníka bola Ema Kmecová z IX. A - 73,34 bodov pred Tamarou Glezovou z IX. C - 68,01 bodov a Klárou Funfrovičovou z IX. C so ziskom 63,34 bodov. Dobré výsledky dosiahli aj Hana Hvozdiková a Natália Lengyelová z IX. B a Laura Ferková z IX.C so ziskom 60,02 bodov. K úspechu žiakom srdečne gratulujeme !

 • Slávnostná imatrikulácia prvákov 2018 / 2019


  Logo školy

  Dňa 9. novembra 2018 sa v malej telocvični uskutočnila slávnostná imatrikulácia našich prváčikov, na ktorú sa tešili nie len oni, ale najmä naši deviataci, ktorí si pre nich pripravili rozprávku o Snehulienke a trpaslíkoch. Hlavnou myšlienkou rozprávky bolo ukázať prváčikom, že nie vonkajšia krása je pre nás dôležitá. Dôležité je, byť krásny vo vnútri, pomáhať si navzájom, byť čestný, počúvať pani učiteľku. Po rozprávke sa naši prváčikovia imatrikulačným aktom stali právoplatnými žiakmi našej školy.

  Po slávnostnej imatrikulácii si deviataci pre svojich najmladších spolužiakov pripravili zaujímavé stanovištia, kde sa kreslilo, hľadali sa rybky v bazéniku, či hrali sa loptové hry. Pri odchode dostali maličké darčeky ako spomienku na imatrikuláciu. Našim prváčikom ešte raz želáme veľa úspechov a kopec trpezlivosti pri učení.


   Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov
   Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov


  Slávnostná imatrikulácia prvákov (3 fotogalérie)

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


  Logo školy

  Dňa 23. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, ktorej sa zúčastnili žiaci ôsmych a deviatych ročníkov. Všetci súťažiaci sa museli popasovať s troma kolami súťaže. Spomedzi všetkých žiakov nakoniec zvíťazila Hana Hvozdiková z IX. B triedy, ktorá zároveň postupuje na okresné kolo. Druhé miesto obsadil Šimon Korytko z VIII. A a na treťom mieste sa umiestnil Viliam Pristáš z VIII. C. Srdečne blahoželáme!

 • E - TESTOVANIE 5 - 2018 ako príprava na TESTOVANIE 5 - 2018


  Logo školy

  E-TESTOVANIE 5-2018 sú elektronické testy slúžiace pre prípravu žiakov na testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl v školskom roku 2018/2019 (Testovanie 5-2018, resp. T5-2018). Obsahové zameranie a štruktúra testov je porovnateľná s testami riadneho termínu Testovania 5-2018, ktoré sa uskutoční papierovou formou 21. novembra 2018.

  Prípravné E-TESTOVANIE 5-2018 sa uskutoční na základných školách, ktoré majú licencie pre systém e-Test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským). Pre žiakov Košického samosprávneho kraja je termín testovania stanovený na 6. november 2018 (utorok). Viac informácií k testovaniu nájdete na: www.nucem.sk a www.etest.sk a našej stránke Testovanie 5.


  Dôležité dokumenty:


  Špecifikácia testu z matematiky


  Špecifikácia testu zo slovenského jazyka


  Špecifické požiadavky testovania T5


  Harmonogram online testovania T5


 • Beseda o vesmíre pre 1. stupeň


  Logo školy

  V dňoch 25. októbra a 26. októbra 2018 sa na 1. stupni v jednotlivých triedach uskutočnili besedy s pracovníkmi Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie. Na množstvo zvedavých otázok poskytli žiakom odpovede Mgr. M. Gimová, B. Lešková. Žiakov 1. a 2. ročníka podmanila Hviezdna rozprávka, v ktorej sa dozvedeli o našej Zemi, Slnku a o planétach slnečnej sústavy. Žiaci 3. a 4. ročníka získali nové poznatky o Zemi, vesmírnych telesách, oboznámili sa s aktivitami človeka vo vesmíre. Žiakov zaujali názorné ukážky kúska vesmíru vo forme meteoritov. Aj takouto formou poodhalili žiaci skryté tajomstvá blízkeho i vzdialeného vesmíru, svoje vedomosti môžu zužitkovať v blížiacich sa súťažiach Vesmír a slnečná sústava a Čo vieš o hviezdach.


  Beseda o vesmíre pre 1. stupeň (2 fotogalérie)

 • Divadelné predstavenie KRTKO A ZÁHRADKA


  Logo školy

  Dňa 25. októbra 2018 boli žiaci IV. B triedy v MŠ na Kochanovskej ulici, kde im „škôlkari“ zahrali divadelné predstavenie pod názvom „Krtko a záhradka“. Pod vedením svojich učiteliek Aleny Bérešovej a Kataríny Štefankovej deti zahrali poučnú rozprávku so spevom a tancom. Predstavenie bolo veľmi pekné a pútavé. Štvrtáci svojich malých kamarátov odmenili potleskom a vlastnoručne vyrobenými motýlikmi s lízankami. Po predstavení sa mohli zahrať v herni materskej školy a tak si zaspomínať na obdobie, kedy oni sami boli škôlkarmi.


  Divadelné predstavenie KRTKO A ZÁHRADKA - fotogaléria


 • Mesiac úcty k starším - III. C


  Logo školy

  Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav letí, veľa zdravia - šťastia od všetkých detí. Nech Vám úsmev zdobí Vašu tvár a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám.

  Krásnymi, vlastnoručne vyrobenými a ozdobenými srdiečkami potešili svojich starých rodičov žiaci III. C triedy v októbri 2018 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.


  Mesiac úcty k starším - III. C

 • Jazdecký klub NOXWEL - exkurzia prvákov

  Exkurzia

  Vo štvrtok popoludní 25. októbra 2018 kráčali žiaci z I. C triedy na malú exkurziu do jazdeckého klubu Noxwel v Sečovciach. Cestou opisovali svoje zážitky s koníkmi a tešili sa na tie, ktoré uvidia. Pri vstupe do areálu nás privítal pán Jozef Mikloš, ktorý sa nám venoval skoro dve hodiny. Ukázal deťom koníky, ktoré jazdia aj na pretekoch a mali sme možnosť vidieť ako sa predvádzajú na cvičisku, deti mohli koníky nakŕmiť jabĺčkami. Deťom sa páčil aj malý tancujúci poník a koník bielej farby, ktorý si chceli pohladkať pre šťastie. Veľkým prekvapením pre deti boli aj iné zvieratka, ktoré boli milé, krotké a veľmi prítulné videli sme tam psíkov, zajačikov, mačičky. V ďalšej časti exkurzie sa mohli deti pohojdať na lane a zviesť sa na kolotoči. Deťom sa táto exkurzia veľmi páčila a v príjemnej nálade sme odchádzali späť do školy.


   Jazdecký klub NOXWEL - exkurzia prvákov Jazdecký klub NOXWEL - exkurzia prvákov Jazdecký klub NOXWEL - exkurzia prvákov Jazdecký klub NOXWEL - exkurzia prvákov

  Jazdecký klub NOXWEL - exkurzia prvákov


 • Medzinárodný deň školských knižníc


  Logo školy

  Medzinárodný deň školských knižníc sa organizuje už roky vždy štvrtý októbrový pondelok. Pri tejto príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa na našej škole v III. B triede konala zaujímavá akcia pod názvom: Hrnček var !. Akcia sa uskutočnila 22. októbra 2018. Žiaci tak mali mali možnosť ocitnúť sa nachvíľu v prekrásnom svete kníh a rozprávok.

   Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR ! Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR ! Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR ! Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR !
   Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR ! Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR ! Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR ! Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR !

  Plagát k Medzinárodnému dňu školských knižníc


  Rozprávka pre našich predškolákov - HRNČEK VAR ! (4 fotogalérie)

 • #BeActive na ZŠ Obchodnej


  Logo školy

  Za našu aktívnu účasť v rámci Európskeho týždňa športu - #BeActive v mesiaci september 2018 sme dostali v týchto októbrových dňoch ocenenie od riaditeľa Národného športového centra - pána Borisa Čavajdu z Bratislavy. Toto ocenenie je pre našu školu dôkazom o správnosti vybraných športových aktivít venovaných našim žiakom.


  Poďakovanie za #BeActive na ZŠ Obchodnej

 • Oznam o riaditeľskom voľne pre žiakov


  Logo školy

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 29. októbra 2018 - t. j. (pondelok) udeľuje žiakom riaditeľské voľno v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa paragrafu 150, odsek 5) z organizačných dôvodov.

 • Jesenné prázdniny 2018


  Logo školy

  Posledným vyučovacím dňom pred jesennými prázdninami je piatok 26. októbra 2018. V pondelok 29. októbra 2018 majú žiaci udelené riaditeľské voľno. V utorok 30.októbra 2018 je štátny sviatok - deň pracovného pokoja. V stredu až piatok 31. októbra - 2. novembra 2018 sú jesenné prázdniny. Vyučovanie po jesenných prázdninách sa začne v pondelok 5. novembra 2018.

 • Svetový deň duševného zdravia


  Zdravie

  Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Nezaslúžene málo pozornosti venujeme najmä tej duševnej zložke. Pritom dobre vieme, že telo a duša sú spojené nádoby. Duševné zdravie by sme mali hodnotiť a starať sa o neho rovnako ako o telesné. Podľa informácií cca 27% populácie EÚ trpí niektorou z diagnostikovateľných duševných porúch, depresia je hlavnou príčinou samovrážd, duševné ochorenia sú na 3. mieste invalidizácie.

  Liga za duševné zdravie prišla na jeseň 2018 s celonárodnou kampaňou Vyliečme nezáujem. „Chceme upozorniť spoločnosť, že jednotlivci aj inštitúcie, ministerstvá, úrady a celá spoločnosť by mali venovať duševnému zdraviu viac pozornosti,“ uviedol Breier a pripomenul, že 10. októbra je Svetový deň duševného zdravia. Pre žiakov je veľmi dôležité predchádzať záťaži vhodným striedaním práce a odpočinku. Dôležité je zmysluplné trávenie voľného času, vhodná výživa, dodržiavanie všetkých pravidiel zdravého životného štýlu.

  V našej škole sme si tiež pripomenuli Svetový deň duševného zdravia v stredu – 10. októbra 2018. Žiaci rozdávali pri jednotlivých vchodoch do školy symboly duševného zdravia – nezábudky. Krásnym prianím duševného zdravia, ktoré je pre prácu pedagóga dôležité, potešili učiteľov školy. Všetky informácie si každý mal možnosť prečítať na nástenke pri vchode do školy. To, že sa duševné zdravie týka každého z nás a ako sa máme o duševné zdravie starať všetkým priblížili v rozhlasovej relácii žiaci IV. B a III. C triedy. Prajeme Vám šťastný úsmev a pevné zdravie – telesné aj duševné !


   Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia
 • Výstava jesenných ikebán


  Zdravie

  Aj v tomto školskom roku zorganizovali žiaci školského parlamentu výstavu jesenných ikebán, do ktorej sa zapojili celé triedy a aj jednotlivci z prvého a druhého stupňa. Krásne ikebany vyrábali žiaci spolu so svojimi učiteľkami, či už na hodinách pracovného vyučovania, v školskom klube, či na krúžku. Vyrobené ikebany sú naozaj krásne. Všetky ikebany budú vystavené ešte celý týždeň, až do začiatku jesenných prázdnin, na dolnej chodbe oproti hlavnému vchodu.


   Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia
 • Prváci pri práci


  Logo školy

  Žiaci I. B sa v mesiaci október pustili pod vedením triednej učiteľky PaedDr. Moniky Červeňákovej a vychovávateľky Bibiány Baňackej do tvorivých aktivít. Kreslili, maľovali jablká i hrušky, zberali listy na výkresy a ikebany, z plastelíny vymodelovali prvé písané písmeno: a. Starí rodičia priniesli na výstavu vypestovanú zeleninu i ovocie. 8. októbra spoločne dotvorili záložky do kníh. Odmenou im bola vychádzka do okolia. Majiteľ firmy SONAP ich pozval do svojho areálu. Tam si pozreli výstavu starých motoriek. Fotografie na detskej motorke im vykúzlili úsmev na tvári. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri aktivitách pomáhali.


  Prváci pri práci


 • Svetový deň výživy


  Desiata

  16. októbra si pripomínajú ľudia Svetový deň výživy vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane Slovenska. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Pri príležitosti tohto dňa sme v našej škole pripravili viaceré aktivity. Pre žiakovi 1. stupňa to bola už tradičná súťaž Najväčšie jablko a najväčšia hruška na desiatu, ktorá je spojená s následnou výstavou ocenených plodov, nástenné noviny vo vestibule školy a rozhlasové vysielanie, v ktorom každoročne hovoríme o jedle. Tento rok sme rozprávali na tému Ako si správne rozdeliť jedlo počas dňa.


  Najväčšie jablko - výsledky za triedu


  Najväčšia hruška - výsledky za triedu


  Najväčšie jablko a hruška - výsledky 1.stupeň

   Svetový deň výživy Svetový deň výživy Svetový deň výživy Svetový deň výživy
   Svetový deň výživy Svetový deň výživy Svetový deň výživy Svetový deň výživy
 • Svetový deň ochrany zvierat


  zvierata

  Dňa 4. októbra 2018 sa v spolupráci environmentálnych koordinátorov 1. a 2. stupňa, učiteľov a ŠKD uskutočnili aktivity k Svetovému dňu ochrany zvierat. Koordinátori environmentálnej výchovy pripravili pre deti, kolegov i verejnosť tvorivé aktivity. Žiaci I. stupňa kreslili plagáty zákonom chránených zvierat, riešili zábavné úlohy – skladali drevené pexeso, drevené puzzle, vytvárali zvieracie rodinky. Z gaštanov a prírodnín sme si vytvorili v spolupráci s ŠKD oddelenie pani Winklerovej a Bc. Onderka sovičku. Svoj postoj k ochrane zvierat žiaci preukázali aj nazbieraním gaštanov pre zvieratká v lese, ktoré odovzdali lesníkovi Eduardovi Jenčovi. Obrázky a projekty vznikali postupne, počas celého týždňa. Hotovú galériu prác môžete vidieť v priestoroch školy. Žiaci si pozreli aj zaujímavú prezentáciu a vypočuli rozhlasovú reláciu, ktorá pre nich bola pripravená počas prestávky koordinátorom II. stupňa. Aktivity prebiehali postupne od raňajších hodín, počas vyučovania. Každá z tried prispela k dobrej nálade. Akcia splnila svoje edukačné ciele.


  Svetový deň ochrany zvierat (2 fotogalérie)

 • Zberáme vrchnáky pre Timoteja


  vrchnaky

  Koordinátori environmentálnej výchovy Základnej školy, Obchodná 5, v rámci ochrany života a zdravia spolu s učiteľmi , žiakmi a rodičmi sa zapájajú do zberu vrchnákov „PET“ fliaš. Hlavnou myšlienkou je nielen ochrana prírody formou recyklovania a triedenia odpadu ale najmä pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Vrchnáky zbierame na škole aj naďalej a to pre Timoteja, ktorý trpí detskou mozgovou obrnou v kvadruspatickej forme ťažkého stupňa. Timotej je na domácej pľúcnej ventilácií je kŕmený sondou, nositeľom tracheostomickej kanyly a je epileptik. Chlapček je ležiaci, nevie udržať hlavičku a ani sedieť. Napriek všetkým diagnózam všetko vníma a vyjadruje očkami , robí radosť všetkým ale hlavne maminke. Žiaci sa zapájajú do tohto zberu s cieľom pomôcť ťažko chorému dieťaťu. Vyjadrujú tak svoj postoj vzájomne si pomáhať bez nároku na akúsi odmenu. Učia sa tak pomáhať jeden druhému, vážiť si ľudský život a chrániť si aj ten svoj. Prispievame tým k rozvoju osobnosti žiakov tak, že nadobudnú schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí. Zároveň pochopia potrebu ochrany životného prostredia, ktorú využijú na ušľachtilú pomoc pre malého Timoteja. Svojou pomocou si žiaci uvedomujú potrebu chrániť si to najvzácnejšie čo človek má - zdravie a život


   Vrchnáky pre Timoteja Vrchnáky pre Timoteja Vrchnáky pre Timoteja Vrchnáky pre Timoteja
 • 16. október - Svetový deň potravín


  Logo školy

  Výživa patrí k rozhodujúcim faktorom,ktoré ovplyvňujú zdravie každého z nás. Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasujeme súťaž NAJVÄČŠIE JABLKO, HRUŠKA NA DESIATU.Kto sa môže do súťaže zapojiť? Každý žiak 1. stupňa, ktorý si 16.októbra prinesie na desiatu jablko, hrušku - čo najväčšie. Žiak, ktorý bude mať najväčšie jablko alebo hrušku, získa diplom. Žiaci, ktorí budú mať najväčšie jablko alebo hrušku v rámci celého 1.stupňa, získajú vecné ceny.


  Najväčšie jablko a hruška - 1.stupeň

 • Mesiac úcty k starším - III. A


  Logo školy

  Dňa 11. októbra 2018 žiaci III.A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej uskutočnili akciu v rámci októbra - mesiaca „Úcty k starším“ pod názvom „ Vyrezávanie tekvíc so starými rodičmi“. Nálada bola výborná. Vnuci a vnučky spolu so starými rodičmi vytvorili krásne jesenné dekorácie z tekvíc aj z iných prírodnín a kvetín. Niektorí žiaci si svoje tekvice zobrali domov. Na akcii bolo pripravené aj malé pohostenie. Všetci odchádzali domov s úsmevom na tvári.


  Mesiac úcty k starším - III. A (2 fotogalérie)

 • Testovanie 5 2018 sa blíži


  Logo školy

  TESTOVANIE 5 - 2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda). Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka základných škôl. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyka a literatúra. Základné informácie o TESTOVANÍ 5 - 2018 sú zverejnené na tejto stránke: www.nucem.sk.Informácie o dôležitých dokumentoch o Testovaní 5 -2018 nájdete aj na našej stránke v časti TESTOVANIE 5

 • Európsky týždeň športu #Be active


  Desiata

  Do Európskeho týždňa športu sa škola zapojila už tretíkrát. Po dvojročnej skúsenosti sme v týždni od 24. septembra do 28. septembra 2018 pre žiakov opäť pripravili množstvo zaujímavých pohybových aktivít. Už tradične všetci žiaci a učitelia školy otvorili Európsky týždeň športu hodinou telesnej a športovej výchovy v pondelok 24. septembra na prvej vyučovacej hodine. Tento rok nám počasie veľmi neprialo. Dážď spôsobil, že sme cvičili nielen v telocvični, ale aj v triedach.

  O popoludňajšie pohybové aktivity prejavili pekný záujem mladší žiaci, čo potvrdili svojou účasťou – štafetový beh 56 žiakov, futbal 61 žiakov, bedminton 67 žiakov, hra so šatkou 26 žiakov, gumová škôlka 32 žiakov, bodová stena 36 žiakov, súboj s loptami 50 žiakov, hra so štipcami 30 žiakov a skákanie cez švihadlo 34 žiakov. Účasť žiakov II. stupňa na pohybových aktivitách bola menšia – futbal 46 žiakov, štafetový beh 6 žiakov, atletika 5 žiakov, florbal 30 žiakov. Ako vidieť, žiaci na II. stupni mali najväčší záujem o loptové hry. Celkovo počas celého týždňa športovalo 392 žiakov 1. stupňa a 87 žiakov 2. stupňa. Veríme, že ponúknuté pohybové aktivity sú pre deti dobrou príležitosťou na pravidelnú fyzickú aktivitu a prispeli k pozitívnym návykom, ktoré môžu prechádzať do dospelosti.

  Európsky týždeň športu sme obohatili aj o zdravú výživu. Zdravú desiatu pre žiakov pripravili tety kuchárky v našej školskej jedálni. Predaný počet desiat – 1111 kusov, z toho 650 na 1. stupni a 461 na 2. stupni, svedčí o tom, že zdravá desiata našim žiakom chutí: detská krupica – 289 ks, chlieb s vajíčkovou nátierkou – 221ks, tvarohový koláč – 217 ks, cereálna bagetka 208 ks, ovocný jogurt 176 ks.


   Európsky týždeň športu #Be active Európsky týždeň športu #Be active Európsky týždeň športu #Be active Európsky týždeň športu #Be active
 • Európsky deň jazykov na našej škole


  Logo školy

  26. septembra 2018 sa na našej škole konal Európsky deň jazykov. Na našej škole sa vyučuje anglický, nemecký a ruský jazyk, preto sa kládol väčší doraz na krajiny hovoriace týmito jazykmi, ale nielen na ne. Žiaci sa zapojili do rôznych aktivít ako napríklad výroba triednych plagátov, vlajok európskych krajín, prezentácie o európskych krajinách, výroby muffinov s vlajkami. Žiaci boli taktiež oboznámení, ako sa ľudia zdravia v rôznych krajinách Európy. Bola pripravená výstavka žiackych prác. Žiaci si tento deň užili a tešili sa z neho. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník.

   Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole

  Európsky deň jazykov na našej škole


 • Plenárne a triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce oznamuje rodičom, zákonným zástupcom žiakov, že dňa 5. októbra 2018 (piatok) o 16.30 hod. sa uskutoční plenárna schôdza Združenia rodičov školy v priestoroch školskej telocvične. Po skončení plenárnej schôdze budú pokračovať triedne schôdze Združenia rodičov školy pod vedením triednych učiteliek a učiteľov. Tešíme sa na stretnutie s Vami, milí rodičia !

 • #BeActive - aktivity 24. - 26. september 2018


  Logo školy

  Európsky týždeň športu sme začali v pondelok 24. septembra 2018 športovými aktivitami v rámci prvej vyučovacej hodiny. Počasie nám síce neprialo, ale ani to nás neodradilo od športových aktivít. Športovali sme v telocvičniach školy, ale aj v improvizovaných priestoroch tried. Telocvičňa v poobedňajších hodinách zažila štafetový beh žiakov 1.stupňa. Neskôr ich vystriedali starší spolužiaci na druhom stupni, kde si žiaci mali možnosť zahrať futbal. V utorok 25. septembra 2018 si žiaci 1. stupňa vyskúsali svoje zručnosti v kolektívnych športoch (futbal,badminton), kým žiaci 2. stupňa sa venovali štafetovému behu. V stredu 26. septembra 2018 sa žiaci 1. stupňa venovali zábavným pohybovým hrám, ich starší spolužiaci súťažili v rôznych atletických disciplínach.


  #BeActive - aktivity 24. - 26. september 2018 - fotogaléria (4)


 • #BeActive na ZŠ Obchodnej


  Logo školy

  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2018 pobeží už jeho 4. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.Základná škola, Obchodná 5, Sečovce sa do 4. ročníka tejto akcie zapojí pod názvom #BeActive na ZŠ Obchodnej v dňoch od 24. septembra do 28. septembra 2018 prostredníctvom rôznych aktivít. Viac informácií o aktivitách nájdete v priloženom plagáte. Súčasťou aktivít k týždňu športových aktivít je aj ponuka zdravej desiaty pre žiakov a zamestnacov školy.


  Plagát k #BeActive na ZŠ Obchodnej


  Ponuka zdravej desiaty


 • Slávnostné otvorenie školského roka minulosťou


  Logo školy

  Školský rok 2018 / 2019 sa začal už tradične hymnou Slovenskej republiky. S príhovorom k žiakom, rodičom a pedagógom vystúpila pani riaditeľka Mgr. Iveta Bačová. Naši piataci spoznali nových triednych učiteľov, ktorých im predstavila zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň Ing. Renáta Strapoňová. Nakoniec sa dočkali aj naši prváčikovia, ktorí spoznali svoje nové triedne učiteľky. Predstavila im ich zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň Mgr. Mária Kešeľová. Slávnostné otvorenie školského roka sa skončilo školskou hymnou.


  Otvorenie nového školského roka - fotogaléria (3)


 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018 / 2019


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce oznamuje žiakom, rodičom i širokej verejnosti, že slávnostné otvorenie školského roka 2018 / 2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 (pondelok) o 9.00 hod. v priestoroch za školskou jedálňou. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie uskutoční v priestoroch školskej telocvične. Už teraz sa tešíme na Vás, naši budúci prváci !

 • Ako to bude v školskom roku 2018 / 2019 ?


  Logo školy

  Školský rok 2018 / 2019 sa začína 1. septembra 2018 (sobota). Pravidelné školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Vyučovanie v prvom polroku končí 31. januára 2019 (štvrtok). Vyučovanie v druhom polroku 2018 / 2019 sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí 28. júna 2019 (piatok). Pre piatakov je určené TESTOVANIE 5 - 2018, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2018 (streda). Nahradný termín Testovania 5 nie je stanovený. Pre deviatakov je určené TESTOVANIE 9 - 2019, ktoré sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) pre žiakov 9. ročníka. Náhradný termín testovania je 16. apríla 2019 (utorok). Uvedené termíny Testovania 9 sa týkajú žiakov v školách s vyučovacím jazykom slovenským.

 • Prázdniny v školskom roku 2018 / 2019


  Prázdniny Posledný deň
  vyučovania
  Termín prázdnin Začiatok vyučovania
  po prázdninách
  Jesenné 30. október 2018
  utorok
  31. október - 2.november 2018 5. november 2018
  pondelok
  Vianočné 21. december 2018
  piatok
  23. december 2018
  7. január 2019
  8. január 2019
  utorok
  Polročné 31. január 2019
  štvrtok
  1. február 2019
  piatok
  4. február 2019
  pondelok
  Jarné 15. február 2019
  piatok
  18. február - 22. február 2019 25. február 2019
  pondelok
  Veľkonočné 17. apríl 2019
  streda
  18. apríl - 23. apríl 2019 24. apríl 2019
  streda
  Letné 28. jún 2019
  piatok
  1. júl - 31. august 2019 2. september 2019
  pondelok

  Termíny jarných prázdnin sú uvedené pre žiakov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Internetová žiacka knižka TOPlist