Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy 2019 / 2020

Formulár na odhlásenie z obeda


Jedálny lístok: 14. október - 18. október 2019


 • Oznam školskej jedálne pre rodičov


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce v súlade s Všeobecným závänym nariadením mesta Sečovce číslo 2/2019, šiesty diel § 12 odstavec 2, s účinnosťou od 5. októbra 2019 oznamuje rodičom žiakov, že finančné pásma pre poskytovanie stravy žiakom základnej školy sú: 1. stupeň: 1,15 € a 2. stupeň 1,23 €. Výška dotácie pre žiakov (1,20 €) nie je postačujúca, a preto zákonný zástupca žiaka 2. stupňa je povinný okrem režijných nákladov vo výške 0,15 € za obed uhradiť doplatok za poskytnutý obed vo výške 0,03 € za odobratý obed.

 • #BeActive na ZŠ Obchodnej


  Logo školy

  Za našu aktívnu účasť v rámci Európskeho týždňa športu - #Be Active od 23. septembra 2019 do 27. septembra 2019 sme dostali v týchto októbrových dňoch ocenenie od riaditeľa Národného športového centra - pána Borisa Čavajdu z Bratislavy. Toto ocenenie je pre našu školu dôkazom o správnosti vybraných športových aktivít venovaných našim žiakom.


  Poďakovanie za #Be Active na ZŠ Obchodnej

 • Prváci z "déčky" boli pri koníkoch ...


   Prváci boli pri koníkoch Prváci boli pri koníkoch Prváci boli pri koníkoch Prváci boli pri koníkoch
   Prváci boli pri koníkoch Prváci boli pri koníkoch Prváci boli pri koníkoch Prváci boli pri koníkoch
 • Navštívili sme SOVIČKU - I. A


  Logo školy

  Krásne a slnečné popoludnie sme strávili v záhrade Sovičky. Čakalo nás tam veľa prekvapení. Maľovanie búdky , kreslenie a lepenie listov, prekážková dráha s loptičkami, hádzanie na cieľ a lezenie po lane. Bolo to zábavné popoludnie, ktoré sme strávili v tomto príjemnom prostredí.


  Navštívili sme SOVIČKU - fotogaléria


 • Európsky týždeň športu BE ACTIVE


  Logo školy

  Do Európskeho týždňa športu sme sa zapojili po štvrtýkrát. Od 23. septembra do 27. septembra 2019 učitelia a vychovávatelia pripravili pre žiakov bohatú ponuku zaujímavých pohybových aktivít. Európsky týždeň športu sme otvorili 23. septembra hodinou telesnej a športovej výchovy na prvej vyučovacej hodine. Svieže ranné počasie nám prialo, takže väčšina žiakov cvičila na školskom dvore alebo sa vybrala na vychádzku.

  Podobne, ako v predchádzajúcich ročníkoch, o popoludňajšie pohybové aktivity prejavili pekný záujem mladší žiaci, počas celého týždňa si s radosťou zacvičilo 537 žiakov /štafetový beh 41 žiakov, kotúľanie lôpt 20 žiakov, vlajková naháňačka 43žiakov, bedminton 70 žiakov, hra so štipcami 28 žiakov, kameň, papier nožnice 120 žiakov, bodová stena 58 žiakov, súboj s loptami 37 žiakov, hra so šatkou 70 žiakov a skákanie cez švihadlo 50 žiakov/. Na II. stupni sa pohybovým aktivitám venovalo 97 žiakov, zahrali si futbal, florbal, súťažili v slackline či v silovom pretláčaní.

  Celkovo počas celého týždňa športovalo 634 žiakov. Veríme, že ponúknuté pohybové aktivity boli pre deti dobrou príležitosťou na pravidelnú fyzickú aktivitu a prispeli k pozitívnym návykom, ktoré môžu prechádzať do dospelosti.

  Európsky týždeň športu bol obohatený o zdravú výživu. Chutnú a zdravú desiatu pre žiakov pripravili pani kuchárky v našej školskej jedálni. Predaný počet desiat – 1088 kusov, z toho 556 na 1. stupni a 532 na 2. stupni, svedčí o tom, že zdravá desiata našim žiakom chutí /detská krupica – 287 ks, čokoládový puding – 266 ks, bageta so syrovou nátierkou 206 ks, jogurt – 183ks, kaiserka 146 ks/.


  Európsky týždeň športu BE ACTIVE - fotogaléria


 • Prednáška s besedou "ZABUDNUTÉ SEČOVCE"


  Logo školy

  Dňa 10. októbra 2019 sa žiaci VIII. B a VIII. C zúčastnili na prvej vyučovacej hodine prednášky spojenej s besedou pod názvom ZABUDNUTÉ SEČOVCE. O známych, ale aj menej známych budovách a osbnostiach nášho mesta im prišiel porozprávať a formou krátkej prezentácie aj predstaviť pán Ing. Peter Sklenčár, PhD., MBA, ktorý sa popri svojej práci venuje aj skúmaniu histórie mesta Sečovce. Priblížil žiakom osudy viacerých, dnes už neexistujúcich stavieb (Vladárov kaštieľ, Fayova kúria, židovská synagóga, zaniknuté kostoly, ... ) na starých dobových fotografiách, porozprával zaujímavé osudy ľudí, ktorí tu žili a písali históriu mesta Sečovce.

   Zabudnuté Sečovce Zabudnuté Sečovce Zabudnuté Sečovce Zabudnuté Sečovce
 • Prváci športujú ...


  Logo školy

  Dňa 1. októbra sa uskutočnilo športové popoludnie pre žiakov 1. A, 1. B, 1. C a 1. D triedy v telocvični základnej školy. Triedne učiteľky Mgr. Anna Konečná, Mgr. Eva Ruskovská, Mgr. Katarína Kutná, Mgr. Iveta Šimková a vychovávateľ Bc. Miroslav Onderko pripravili pre prváčikov rôzne športové aktivity, ktoré sa im veľmi páčili. Zatancovali si, súťažili v štafetových hrách, zbierali farebné plastové vrchnáčiky, precvičili si postreh pri nosení lôpt na paliciach, bežali slalom a preskakovali cez prekážky. Všetko to športové zápolenie sa ukončilo futbalovým turnajom. Deti sa cítili príjemne, viac sa medzi sebou spoznali a skamarátili.

   Prváci športujú ... Prváci športujú ... Prváci športujú ... Prváci športujú ...
   Prváci športujú ... Prváci športujú ... Prváci športujú ... Prváci športujú ...

  Prváci športujú - fotogaléria (2)


 • Európsky deň jazykov


  Logo školy

  Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sme v našej škole pripravili na 2. stupni vyučovanie anglického, nemeckého a ruského jazyka netradičným spôsobom.

  Svoje krásne prezentácie o krajinách EU prezentovali piataci. Po prezentáciách sa okrem čierneho čaju s mliekom podávali počas celého dňa tradičné sladkosti a koláčiky. Nemčinári pripravili aktivity a kvíz o prepojení anglického a nemeckého jazyka. V sekcii ruského jazyka si žiaci vypočuli informácie o suveníroch ako matrioška, chochlama, rezbar po kosti, pili čaj zo samovaru a mali možnosť ochutnať ruský perník. Žiaci, ktorí sa koncom minulého školského roku zúčastnili exkurzie v Londýne prezentovali spolužiakom zážitky a fotografie v anglickom jazyku.

  Nakoľko cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, tento školský rok sme sa zapojili i my, slovenčinári. V tento deň sme si pripomenuli nielen významných predstaviteľov štúrovskej generácie, ale aj krásu a rozmanitosť nášho folklóru. Príjemnú atmosféru vyučovacích hodín dotvárali ľudové piesne, ktoré sme si s chuťou zaspievali, ako aj vyučujúce slovenčiny, ktoré boli oblečené v parchovianskom i šarišskom kroji. Prežili sme všetci úžasný deň.


  Európsky deň jazykov - fotogaléria (2)


 • Exkurzia do Londýna - jún 2019


  Logo školy

  V dňoch 17. – 21. júna 2019 sa 14 žiakov našej školy 7. - 9. ročníka spolu s pani učiteľkou Kačuňovou zúčastnilo exkurzie do Londýna. Exkurzia bola náročná, pretože po takmer 31 hodinovej jazde autobusom žiaci celý deň chodili po Londýne a spoznávali jeho hlavné pamiatky a atrakcie na vlastné oči. Večer boli všetci radi, keď si mohli aspoň trochu odpočinúť a načerpať nové sily do ďalšieho dňa. Žiaci, ale aj pani učiteľka, boli ubytovaní v anglických rodinách, a tak vzdelávanie pokračovalo povinnou konverzáciou s anglickou „mamou alebo otcom“ aj večer či ráno.

  Zažili sme nezabudnuteľné chvíle na London Eye a 4D kine, vo Windsore, Westminister Palace, na Downing Street, na Camden Market, Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square či na nákupoch na Oxford Street. Úžasná bola aj návšteva Legolandu, kde sme strávili tiež krásne chvíle. Na ďalší deň sme chodili po parkoch v Greenwichi, kde sme videli a odfotili sa na nultom poludníku, fotili sme plachetnicu Cutty Sark a námorné múzeum.

  Plavili sme sa loďou po Temži a unavení sme posledný deň dokončili prechádzkou po The City – centrum Londýna s jeho mrakodrapmi a modernou architektúrou. Navštívili sme pevnosť a dnes múzeum Tower of London, kde sme videli kráľovské korunovačné klenoty a rôzne brnenia. Z hradieb Toweru sme videli most Tower Bridge, ktorý sme si nenechali ujsť a odfotili si ho. Nielen pre chlapcov bola zaujímavá návšteva štadiónu futbalového klubu Chelsea Stamford Bridge, kde sme si urobili milión fotiek a z celej exkurzie máme milión nezaplatiteľných zážitkov.


  Exkurzia do Londýna - jún 2019 - fotogaléria (4)


 • Vitamínový deň v Školskom klube detí


  Logo školy

  Červené jabĺčko, modrá slivka, sladká mrkvička, šťavnaté hrozienko ... V školskom klube detí sa v septembri stále rozprávame o dôležitosti zdravej stravy a neostávame len pri rozprávaní. Ochutnávame ovocie a zeleninu z našich záhrad, spoločne si z nich pripravujeme rôzne pomazánky a šaláty.


  Vitamínový deň v ŠKD - fotogaléria


 • ŠTVRTÁ "A" na vychádzke


  Logo školy

  V utorok 17. septembra sa vybrali žiaci IV. A triedy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Danielou Jenčovou spoznávať blízke okolie. Slnečné počasie im doprialo hodinovú vychádzku do Kochanoviec, kde sa žiaci doslova „vybláznili“ na detskom ihrisku. Celí natešení a uvoľnení sa vrátili domov s tým, že takúto akciu si určite ešte zopakujú.


  ŠTVRTÁ "A" na vychádzke - fotogaléria


 • Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia


  Logo školy

  Dňa 18. septembra 2019 si žiaci IX. A a IX. C na hodinách dejepisu a občianskej náuky pripomenuli Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia - 9. september formou besedy, ktorú pre nich pripravili p. učiteľka Ihnátová a p. učiteľ Vaľovský. Zaujímavosti zo života a ťažký osud židovskej komunity v Sečovciach počas druhej svetovej vojny žiakom priblížil formou krátkej prezentácie p. učiteľ Marek Marjov zo Spojenej školy Sečovce. O osudoch ľudí rozprával na základe spomienok z rozhovorov s ľuďmi, ktorí prežili holocaust. Dobové fotografie Sečoviec, ako aj žijúcich svedkov tej doby ešte viac umocnili atmosféru na vyučovacej hodine. Rozprávanie pána Mgr. Marjova bolo poučné a zaujímavé. Spoločne veríme, že podobné chvíle v budúcnosti už nikdy nikto nebude prežívať !

   Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september
   Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september
 • Európsky týždeň športu 23. - 30. september 2019


  Európsky týždeň sportu

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojí do Európskeho týždňa športu. Pre žiakov sú pripravené rozne športové aktivity počas celého týždňa. Sprievodnou akciou je aj ponuka zdravej výživy pre žiakov a učiteľov školy.

  Pondelok 23. 9. 2019 1. stupeň: Štafetový beh 2. stupeň: Futbal 5. a 6. ročník, SLACKLINE, Silové pretláčanie
  Utorok 24. 9. 2019 1. stupeň: Bedminton, Vlajková naháňačka, Kotúľanie lôpt 2. stupeň: Futbal 7. až 9. ročník
  Streda 25. 9. 2019 1. stupeň: Zábavné pohybové hry (Hra so šatkou, Kameň, papier, nožnice) 2. stupeň: Florbal 5. a 6. ročník
  Štvrtok 26. 9. 2019 1. stupeň: Zábavné pohybové hry (Bodová stena, Hra so štipcami, Súboj s loptami) 2. stupeň: Florbal 7. až 9. ročník
  Piatok 27. 9. 2019 1. stupeň: Skáčeme cez švihadlo 2. stupeň: SLACKLINE, Silové pretláčanie

  Európsky týždeň športu 23. - 30. september 2019


  Ponuka zdravej desiaty 23. - 30. september 2019


 • Plenárne a triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce oznamuje rodičom, zákonným zástupcom žiakov, že dňa 20. septembra 2019 (piatok) o 16.30 hod. sa uskutoční plenárna schôdza Združenia rodičov školy v priestoroch školskej telocvične. Po skončení plenárnej schôdze budú pokračovať triedne schôdze Združenia rodičov školy pod vedením triednych učiteliek a učiteľov. Tešíme sa na stretnutie s Vami, milí rodičia !

 • Slávnostné otvorenie školského roka minulosťou


  Logo školy

  Školský rok 2019 / 2020 sme začali hymnou Slovenskej republiky. S príhovorom k žiakom, rodičom a pedagógom vystúpila pani riaditeľka Mgr. Iveta Bačová. Naši piataci spoznali nových triednych učiteľov, ktorých im predstavila zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň Ing. Renáta Strapoňová. Nakoniec sa dočkali aj naši prváčikovia, ktorí spoznali svoje nové triedne učiteľky. Predstavila im ich zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň Mgr. Mária Kešeľová. Slávnostné otvorenie školského roka sa skončilo školskou hymnou.


  Otvorenie nového školského roka - fotogaléria (2)


 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019 / 2020


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce oznamuje žiakom, rodičom i širokej verejnosti, že slávnostné otvorenie školského roka 2019 / 2020 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 (pondelok) o 9.00 hod. v priestoroch za školskou jedálňou. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie uskutoční v priestoroch školskej telocvične. Už teraz sa tešíme na Vás, naši budúci prváci !

 • Ako to bude v školskom roku 2019 / 2020 ?


  Logo školy

  Školský rok 2019 / 2020 sa začína 1. septembra 2019 (nedeľa). Pravidelné školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Vyučovanie v prvom polroku končí 31. januára 2020 (piatok). Vyučovanie v druhom polroku 2019 / 2020 sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí 30. júna 2020 (utorok). Pre piatakov je určené TESTOVANIE 5 - 2019, ktoré sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 (streda). Nahradný termín Testovania 5 nie je stanovený. Pre deviatakov je určené TESTOVANIE 9 - 2020, ktoré sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda). Náhradný termín testovania je 15. apríla 2020 (streda). Uvedené termíny Testovania 9 sa týkajú žiakov v školách s vyučovacím jazykom slovenským.

 • Prázdniny v školskom roku 2019 / 2020


  Prázdniny Posledný deň
  vyučovania
  Termín prázdnin Začiatok vyučovania
  po prázdninách
  Jesenné 29. október 2019
  utorok
  30. október - 31.október 2019 4. november 2019
  pondelok
  Vianočné 20. december 2019
  piatok
  23. december 2019
  7. január 2020
  8. január 2020
  streda
  Polročné 31. január 2020
  piatok
  3. február 2020
  pondelok
  4. február 2020
  utorok
  Jarné 28. február 2020
  piatok
  2. marec - 6. marec 2020 9. marec 2020
  pondelok
  Veľkonočné 8. apríl 2020
  streda
  9. apríl - 14. apríl 2020 15. apríl 2020
  streda
  Letné 30. jún 2020
  utorok
  1. júl - 31. august 2020 2. september 2020
  streda

  Termíny jarných prázdnin sú uvedené pre žiakov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Internetová žiacka knižka TOPlist