Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy 2018 / 2019

Formulár na odhlásenie z obeda


Jedálny lístok 10. december - 14. december 2018

Novinky zo života školy 2017 / 2018


 • Pozvánka na Vianočnú akadémiu 2018


  Logo školy

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce Vás srdečne pozýva na vianočnú akadémiu pod názvom HVIEZDNA NOC, ktorá sa uskutoční dňa 18. decembra 2018 o 16.30 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku Sečovce. Tešíme sa na stretnutie s Vami !


  Pozvánka na Vianočnú akadémiu

 • Oznam o riaditeľskom voľne pre žiakov


  Logo školy

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 21. decembra 2018 - t. j. (piatok) udeľuje žiakom riaditeľské voľno v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa paragrafu 150, odsek 5) z prevádzkových dôvodov.

 • Oznam o stavebných úpravách školskej jedálne


  Logo školy

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, ktorí sa stavujú v školskej jedálni, že dňa 20. decembra 2018 - t. j. (štvrtok) sa bude vydávať žiakom len suchý obed vo forme balíčkov. Hlavným dôvodom je začiatok stavebných úprav v našej školskej jedálni. Ďakujeme za pochopenie.

 • Školský parlament a adventný kalendár


  Logo školy

  Školský parlament pripravil pre žiakov školy adventný kalendár, ktorý stojí vo vestibule školy pri hlavnom vchode. V zalepených obálkach sa skrýva zaujímavá úloha na daný deň, ktorá sa žiakom oznamuje formou krátkej správy v školskom rozhlase. Žiaci už súťažili v čistote tried, v slušnom správaní. Písali krátke básničky, kreslili svoju predstavu o zime. Zo zaujímavých akcií to bol napríklad deň bez skúšania či domácich úloh, ale aj teplákový deň v utorok 11. decembra 2018. Ako sa tejto úlohy zhostili naši žiaci a učitelia ? Pozrite si našu krátku fotogalériu pod textom.


   Školský parlament a adventný kalendár Školský parlament a adventný kalendár Školský parlament a adventný kalendár Školský parlament a adventný kalendár
   Školský parlament a adventný kalendár Školský parlament a adventný kalendár Školský parlament a adventný kalendár Školský parlament a adventný kalendár
 • Mikulášsky bowling s rodičmi v IV. D


  Logo školy

  Rodičia a deti zo 4. D spolu s pani učiteľkou Mgr. Annou Konečnou strávili príjemný čas pri Mikulášskom bowlingu, ktorý bol spojený aj so súťažou o najkrajší obrázok. Celý večer bolo počuť smiech, veselú vravu, ale i spev rozšantených detí. Bol to večer plných hier, kreslenia a radostí.


   Mikulášsky bowling s rodičmi v IV. D Mikulášsky bowling s rodičmi v IV. D Mikulášsky bowling s rodičmi v IV. D Mikulášsky bowling s rodičmi v IV. D
  Mikulášsky bowling s rodičmi v IV. D - fotogaléria


 • Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória


  Logo školy

  Dňa 11.decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo v recitačnej súťaži pod názvom Šaliansky Maťko. Žiaci sa zapojili do súťaže s povesťami, ktoré im boli veku najbližšie a obsahom najpútavejšie. Vo veľmi vyrovnanom boji zvíťazila žiačka 3. C triedy Daniela Vasilková, ktorú pripravovala pani učiteľka Mgr. Dana Hruškociová. Na 2. mieste sa umiestnila žiačka 3. A triedy Tatiana Madeline Tomášová, ktorú pripravovala pani učiteľka Mgr. Daniela Jenčová. Na 3. mieste sa umiestnila žiačka 3. B triedy Alexandra Bajusová, ktorú pripravovala pani učiteľka Mgr. Eva Titková. Všetkým umiestneným žiačkam srdečne blahoželáme a víťazke držíme palce, pretože bude reprezentovať našu školu v okresnej súťaži Šaliansky Maťko.


   Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória
   Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória
 • Mikuláš na krúžku gymnastiky


  Logo školy

  Vo štvrtok na svätého Mikuláša sme si krúžok gymnastiky spríjemnili mikulášskymi doplnkami, čelenkami a čiapkami a dievčatá si mohli podľa výberu zacvičiť na svojom najobľúbenejšom náradí. Tým je verte-neverte hrazda. Tiež prevetrali trampolínu pri premetoch a saltách, fitlopty, na gymnastickom páse a žinenkách vymýšľali nové zostavy. V závere sa nikomu nechcelo z telocvične odísť, pretože gymnastika je jednoducho skvelá.


   Mikuláš na krúžku gymnastiky Mikuláš na krúžku gymnastiky Mikuláš na krúžku gymnastiky Mikuláš na krúžku gymnastiky
   Mikuláš na krúžku gymnastiky Mikuláš na krúžku gymnastiky Mikuláš na krúžku gymnastiky Mikuláš na krúžku gymnastiky
 • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „ Zdravý životný štýl“


  Logo školy

  Výtvarnú súťaž už tradične organizuje Centrum voľného času v Sečovciach. Žiakom našej školy sa na súťaži darilo. V duhej kategórii pre žiakov 1. a 2 . ročníka základných škôl sa na 1. mieste umiestnil Tomáš Chromišin z I. B a na treťom mieste sa umiestnili Emma Ihnátová z I. C a Alex Pavúr z I. A. V tretej kategórii žiakov 3. a 4. ročníka sa na 1. mieste umiestnila Lea Babičová z III. C a druhé miesto získala Tatiana Madeline Tomášová z III. A. Naša škola ešte získala aj ocenenie v kategórii spoločných prác - konkrétne to boli žiaci III. A triedy. K úspechom srdečne blahoželáme !

 • Vianočné perníčky v III. A


  Logo školy

  Dňa 6. decembra 2018 si žiaci III. A triedy pod vedením Mgr. Daniely Jenčovej spríjemnili popoludnie zdobením perníkov. Už tretí rok spolu so svojimi rodičmi krášlili perníky originálnymi vzormi. Počas „sladkej aktivity“ nezabudli aj ochutnávať perníčky. Predvianočnú atmosféru sprítomnilo počúvanie vianočných kolied. Z akcie všetci odchádzali vo vianočnej nálade a s ozdobenými perníčkami.


   Vianočné perníčky v III. A Vianočné perníčky v III. A Vianočné perníčky v III. A Vianočné perníčky v III. A
   Vianočné perníčky v III. A Vianočné perníčky v III. A Vianočné perníčky v III. A Vianočné perníčky v III. A

  Vianočné perníčky v III. A - fotogaléria


 • Výtvarná súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.


  Logo školy

  Do výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ sa naša škola zapája pravidelne. Aj v tento školský rok sa našim žiakom darilo. V kategórii žiakov 1. stupňa sa na druhom mieste umiestnil Tobias Siksa z III. C. Tretie misto získala Ema Kožuchová z III. C. V kategórii žiakov druhého stupňa druhé miesto obsadil Marek Leškanič z VIII. A. Tretie miesto získala Natália Boboková z VIII. A. Srdečne blahoželáme !


   Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória Šaliansky Maťko - školské kolo 1. kategória

  Diplom 1. stupeň - 2. miesto - Tobias Siksa


  Diplom 1. stupeň - 3. miesto - Ema Kožuchová


  Diplom 2. stupeň - 2. miesto - Marek Leškanič


  Diplom 2. stupeň - 3. miesto - Natália Boboková

 • Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ...


  Logo školy

  Tabule popísané mikulášskymi básničkami, triedy vyzdobené už vianočnou výzdobou, to bol obraz jednotlivých tried na našej škole vo štvrtok 6. decembra 2018. Všetci žiaci túžobne očakávali príchod Mikuláša. Rázne zabúchanie na dvere ich potešilo, no aj sklamalo. V triede sa nakrátko objavil čert. Anjelíci ho však rýchlo z triedy vyhnali a urobili tak priestor pre Mikuláša. Deti Mikulášovi zarecitovalli básničky, zaspievali rôzne pesničky. Mikuláš si ich s radosťou vypočul a potom deťom s pomocníkmi - anjelíkmi rozdali balíčky plné sladkosti.


   Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ... Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ... Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ... Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ...
   Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ... Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ... Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ... Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa ...

  Na svätého Mikuláša ... (6 fotogalérií)


 • Putovanie časom v Školskom klube detí


  Logo školy

  Každý rok v Školskom klube detí putujeme časom. Niekedy sa vyberieme do sveta vecí , ktoré nás obklopujú, písmo ktoré sa vyvíjalo v čase, hračky meniace sa v čase. Tento rok sme sa vybrali na prechádzku Hlavnou ulicou, ktorá menila nielen svoj výzor, ale aj svoj názov a dnes ju poznáme pod názvom Obchodná ulica.


   Putovanie časom v Školskom klube detí Putovanie časom v Školskom klube detí Putovanie časom v Školskom klube detí Putovanie časom v Školskom klube detí
   Putovanie časom v Školskom klube detí Putovanie časom v Školskom klube detí Putovanie časom v Školskom klube detí Putovanie časom v Školskom klube detí
 • Vesmír a slnečná sústava - súťaž


  Logo školy

  Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, útvar astronómie v Trebišove pri príležitosti Dňa zimného slnovratu usporiadalo dňa 4. decembra 2018 pre žiakov 4. ročníkov základných škôl v meste Sečovce súťaž pod názvom „Vesmír a slnečná sústava“. Našu školu reprezentovali štyri dvojice štvrtákov. Najviac sa darilo Sebastiánovi Stierankovi a Branislavovi Malikovi zo IV. D triedy, ktorí obsadili 1. miesto. Na 2. mieste sa umiestnili Adriana Kramérová a Tamara Šoltésová zo IV. B triedy. Srdečne blahoželáme !


   Vesmír a slnečná sústava - súťaž Vesmír a slnečná sústava - súťaž Vesmír a slnečná sústava - súťaž Vesmír a slnečná sústava - súťaž
   Vesmír a slnečná sústava - súťaž Vesmír a slnečná sústava - súťaž Vesmír a slnečná sústava - súťaž Vesmír a slnečná sústava - súťaž
 • Projekt DENTAL ALARM pre žiakov


  Logo školy

  Aj v tomto školskom roku sa naši druháci zapojili do osvetového programu Dental Alarm. Do projektu sa zapojilo 16 žiakov. Deti sa zúčastnili štyroch školení. Vyškolení študenti zubného lekárstva naučili žiakov, ako sa starať o zubné zdravie. Hravou formou a praktickými činnosťami si žiaci osvojili správnu techniku čistenia zúbkov. Každý žiak získal po školení diplom a rôzne motivačné materiály . Počas školenia sme pomohli aj životnému prostrediu. Zapojili sme sa do zberu použitých zubných kefiek. Vyzbierali sme ich presne 101 a tak sme získali zberné koše na triedenie odpadu.


   Dental Alarm Dental Alarm Dental Alarm Dental Alarm

  Dental Alarm - fotogaléria


 • Beseda o oslobodení Sečoviec


  Logo školy

  Dňa 4. decembra 2018 sa ukutočnila beseda pre žiakov siedmeho a deviateho ročníka k 74. výročiu oslobodenia mesta Sečoviec počas druhej svetovej vojny. Na besede sa zúčastnil pán Peter Novýkmec, ktorý sa vo svojom voľnom čase venuje skúmaniu miest bojov v blízkom okolí. Žiakom zaujímavou a pútavou formou priblížil priebeh ťažkých bojov o Sečovce a Dargovský priesmyk cez osudy vojakov aj civilných obyvateľov. Žiaci si mohli prezrieť fotografie starej bojovej techniky, dobové zbrane (nefunkčné), staré vojenské mapy v ruštine.


   Beseda o oslobodení Sečoviec Beseda o oslobodení Sečoviec Beseda o oslobodení Sečoviec Beseda o oslobodení Sečoviec
 • Práca s časopisom R&R


  Logo školy

  Súčasťou výučby anglického jazyka je aj práca s časopisom R&R. Žiaci z tried 5. A a z 5. B si tento časopis objednali po prvý krát a hneď sa im zapáčil. Časopis vychádza každý mesiac a nachádzajú sa tam zaujímavé články k aktuálnym sviatkom a slávnostiam. V každom časopise je čítanie a počúvanie s porozumením, cvičenia zamerané na novú slovnú zásobu a gramatické cvičenia. Žiaci sa taktiež môžu zapojiť aj do súťaží o zaujímavé ceny. Naši žiaci sú veľmi kreatívni a ochotní zapojiť sa do každej súťaže, za čo im vyslovujem veľké ĎAKUJEM.


   Práca s časopisom R&R Práca s časopisom R&R Práca s časopisom R&R Práca s časopisom R&R

  Práca s časopisom R&R - fotogaléria


 • Európsky týždeň boja proti drogám


  Logo školy

  Drogy sú všade okolo nás. Sprevádzajú náš život od kolísky po hrob. Niektoré sú legálne, iné zakázané. Sú predovšetkým obchodom, v ktorom sa obracajú nepredstaviteľné peniaze a veľa zničených životov. Nemôžeme ich zlikvidovať, ale môžeme urobiť kroky na elimináciu ich rizík. Prvým takýmto krokom je prevencia. Každoročne v našej škole organizujeme aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám, ktorý sa tento rok uskutočnil v dňoch od 19. novembra do 27. novembra 2018.

  V pondelok to bola rozhlasová relácia, nasledujúci deň sa premietali prezentácie na chodbe školy. Celý týždeň žiaci tvorili leporelá na tému drogy. Vo štvrtok prebiehali aktivity na rozvoj tvorivosti a v piatok daného týždňa sa uskutočnila prednáška pre 4. a 8. ročník s Mgr. Jánom Rusnákom z CPPP v Trebišove. Týždeň plný aktivít o drogách bol obohatený futbalovým turnajom, ktorý sa niesol v duchu nosnej témy "Zober loptu, nie drogy". Na futbalovom turnaji bola hojná účasť žiakov z každého ročníka. Pri rozhodovaní futbalových zápasov asistovali kolegovia telesnej a športovej výchovy. Európsky týždeň naplnil očakávania a spokojnosť koordinátoriek drogovej prevencie primárnych závislostí - Mgr. Kataríny Kutnej a Mgr. Daniely Sotákovej.


  Európsky týždeň boja proti drogám (2 fotogalérie)


 • Okresné kolo súťaže „Zemplin špiva i hutori“


  Logo školy

  V utorok 27. novembra 2018 sa v sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove stretli víťazi školských kôl v speve i v hovorenom slove na okresnom kole súťaže „Zemplin špiva i hutori.“. Našu školu reprezentovali v sólovom speve žiaci Adam Korytko z 3. C triedy v 1. kategórii, ktorý sa umiestnil na treťom mieste. Nikola Jenčíková zo 4. C triedy súťažila v 2. kategórii, kde sa umiestnila na prvom mieste. Aneta Pavučková, žiačka 7.C triedy, súťažila v 3. kategórii a takisto sa umiestnila na prvom mieste. Naši súťažiaci predviedli svoj spevácky talent a dočkali sme sa krásnych umiestnení. Našim víťazom blahoželáme a prajeme ešte veľa speváckych úspechov.


   Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori
   Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori
 • Boli sme v kine CINEMAX Košice


  Logo školy

  Dňa 21. novembra 2018 počas celoslovenského testovania piatakov sa žiaci I. stupňa v doprovode svojich triednych učiteliek zúčastnili filmového predstavenia v Košiciach v kine Cinemax. Pozreli si rozprávku Piadinôžka, ktorá sa im veľmi páčila. Už teraz sa tešia na ďalší výlet do kina.


   Boli sme v kine CINEMAX Košice Boli sme v kine CINEMAX Košice Boli sme v kine CINEMAX Košice Boli sme v kine CINEMAX Košice
   Boli sme v kine CINEMAX Košice Boli sme v kine CINEMAX Košice Boli sme v kine CINEMAX Košice Boli sme v kine CINEMAX Košice
 • Beseda o historických Sečovciach


  Logo školy

  Dňa 30. novembra 2018 sa uskutočnila beseda pre žiakov ôsmych ročníkov o histórii mesta Sečovce. Besedu organizačne pre žiakov pripravila pani učiteľka Jaroslava Ihnátová. Žiakom zaujímavé informácie o meste Sečovce prišiel odprezentovať pán Ing. Peter Sklenčár. Priblížil žiakom osudy viacerých, dnes už neexistujúcich stavieb (Vladárov kaštieľ, Fayova kúria, židovská synagóga, zaniknuté kostoly, ... ) na starých dobových fotografiách, porozprával zaujímavé osudy ľudí, ktorí tu žili a písali históriu mesta Sečovce.


   Beseda o Sečovciach Beseda o Sečovciach Beseda o Sečovciach Beseda o Sečovciach
   Beseda o Sečovciach Beseda o Sečovciach Beseda o Sečovciach Beseda o Sečovciach
 • Okresné kolo Technickej olympiády


  Logo školy

  Dňa 29. novembra 2018 sa v Trebišove uskutočnilo Okresné kolo Technickej olympiády pre žiakov základných škôl. Našim žiakom sa na súťaži darilo. V kategórii B pre žiakov 5. - 7. ročníka sa Ľubomír Štempák zo VII. C umiestnil na peknom štvrtom mieste. Viac sa darilo v kategórii A pre žiakov 8. - 9. ročníka Viliamovi Pristášovi a Dávidovi Šintajovi z VIII. C, ktorí skončili na treťom mieste. Žiakom k dosiahnutým úspechom srdečne gratulujeme !

 • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka


  Logo školy

  Dňa 28. novembra 2018 (streda) sa v Trebišove v priestoroch Centra voľného času na Masarykovej ulici konalo Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu tu reprezentovala víťazka školského kola olympiády, žiačka IX. B triedy Hana Hvozdiková, ktorá sa umiestnila na deviatom mieste.

 • Boli sme na hokeji v Košiciach


  Logo školy

  Dňa 27. novembra 2018 sa časť žiakov 2. stupňa (asi 48) vybrala v poobedňajších hodinách autobusom do Košíc. Rozhodli sa, že navštívia východniarske hokejové derby medzi Košicami a Popradom v STEEL ARÉNE. Chladné a studené počasie neprekážalo, všetci sa na zápas tešili a Košičanov aj výdatne podporovali svojimi hlasivkami. Domov sa vrátili neskoro večer plní nových zážitkov a emócií. Už teraz sa tešia na ďalší takýto hokejový výlet do Košíc.


   Boli sme na hokeji Boli sme na hokeji Boli sme na hokeji Boli sme na hokeji
 • Naši deviataci na exkurzii v Košiciach


  Logo školy

  Dňa 21. novembra 2018 počas testovania sa piatakov naši deviataci sa vybrali pod vedením svojich triednych učiteľov na prehliadku historického centra Košíc. Prezreli si viaceré pamätihodnosti: Dóm svätej Alžbety, ktorý ich najviac zaujal. Poprechádzali sa aj po historickej pešej zóne v okolí Štátneho divadla, prezreli si archeologické nálezy v centre mesta - staré vstupné brány.


   Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých
 • Okresné kolo v basketbale chlapcov


  Logo školy

  Dňa 19. novembra 2018 sa uskutočnilo Okresné kolo v basketbale, kde naši žiaci sa umiestnili na 2. mieste. Vo finále prehrali so Základnou školou Milana Rastislava Štefánika v Trebišove. Našu školu reprezentovali títo chlapci: Sebastián Žemba, Richard Borovič, Matúš Pigula, Richard Matta, Ján Lukáč, Maroš Varga, Alex Zorvan, Roland Toth, Erik Fenár.


   BAsketbal chlapci BAsketbal chlapci BAsketbal chlapci BAsketbal chlapci
 • Hádzanársky turnaj v našej telocvični


  Logo školy

  Dňa 16. novembra 2018 sa v telocvični našej základnej školy uskutočnil hádzanársky turnaj pre chlapcov a dievčatá. Jeho organizátormi boli naša škola a Centrum voľného času v Sečovciach. Na turnaji nešlo o výsledky, ale o príjemné strávenie voľných chvíľ s kamarátmi pri športe.


   Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých
   Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých Hádzaná pre všetkých
 • Okresné kolo vo florbale žiačok


  Logo školy

  Dňa 15. novembra 2018 sa uskutočnilo Okresné kolo vo florbale, kde naše žiačky sa umiestnili na 1.mieste a postúpili tak na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 3. decembra 2018 v Košiciach. Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Klára Funfrovičová, Laura Ferková, Veronika Ferková, Barbora Andrejčáková, Tamara Kučmová, Patrícia Jendželovská, Nikola Ciganpálová, Sofia Mazárová, Ema Porubenská, Vanesa Gerdová, Sofia Szücsová a Daniela Ďumbalová.


   Florbal dievčatá Florbal dievčatá Florbal dievčatá Florbal dievčatá
 • Hovoríte po španielsky ?


  Logo školy

  Tento rok majú žiaci druhého stupňa možnosť navštevovať krúžok španielčiny, ktorý je každý piatok poobede. Krúžok vedie lektor Carol Serrano, ktorý momentálne pôsobí na Spojenej škole v Sečovciach. Okrem výučby španielčiny si žiaci precvičia aj anglický jazyk, v ktorom s Carlosom komunikujú. Carlos využíva vo výučbe interaktívnu tabuľu a zaujímavé aktivity a aj preto sa našim žiakom španielčina veľmi páči.


   Krúžok španielčiny Krúžok španielčiny Krúžok španielčiny Krúžok španielčiny
 • Siedmaci na exkurzii v Košiciach


  Logo školy

  21. novembra 2018 sa žiaci siedmych ročníkov zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. Ide o múzeum technického zamerania s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré dokumentuje vývoj vedy a techniky na území Slovenska. Žiaci si mohli obzrieť zbierky nielen z oblasti kováčstva, hutníctva, fyziky, kinematografie, ale aj rôzne ozdobné predmety z kovu. Veríme, že žiaci sa opäť niečo nové naučili, a tak si rozšírili svoje obzory.


   Technické múzeum Košice Technické múzeum Košice Technické múzeum Košice Technické múzeum Košice
 • Zahráme si pexeso v Školskom klube detí


  Logo školy

  Po príprave na vyučovanie a napísaní domácich úloh si deti VI. a VII. oddelenia Školského klubu detí zasúťažili v hre s pexesom. Pexeso je druh kartovej hry, pri ktorej je dôležitá hlavne pamäť. Deti si precvičili pamäť a zároveň spríjemnili sychravé jesenné popoludnie. Akcia sa deťom páčila, preto sme sa rozhodli, že si ju určite ešte aspoň raz zopakujeme .


   Zahráme si pexeso v Školskom klube detí Zahráme si pexeso v Školskom klube detí Zahráme si pexeso v Školskom klube detí Zahráme si pexeso v Školskom klube detí
   Zahráme si pexeso v Školskom klube detí Zahráme si pexeso v Školskom klube detí Zahráme si pexeso v Školskom klube detí Zahráme si pexeso v Školskom klube detí
 • Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach


  Logo školy

  Dňa 21. novembra 2018 sa počas testovania piatakov žiaci ôsmych ročníkov zúčastnili prehliadky mesta Košice. Aj napriek tomu, že Košice nie sú od Sečoviec ďaleko, žiaci nemali doposiaľ možnosť navštíviť priestory Dómu Sv. Alžbety. Aj keď bol dlhé roky ukrytý pod lešením, dnes si ho turisti môžu vychutnať naplno. Preto sme sa rozhodli nahliadnuť dovnútra a veru sa oplatilo. Dóm sv. Alžbety, je úžasná stavba. Za jeho krásu, monumentálnosť, výtvarné stvárnenie by sa určite nehanbili ani v Mekke svetovej gotiky vo Francúzsku. Preto dóm v Košiciach treba vidieť! Ročne ho vraj navštívi viac turistov, ako je obyvateľov mesta. Žiakom ďakujeme za disciplínu počas celej exkurzie.


   Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach
   Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach Naši ôsmaci na exkurzii v Košiciach
 • Šiestaci boli na exkurzii v Nižnej Myšli a Budimíri


  Logo školy

  Dňa 21. novembra 2018 sa počas testovania piatakov žiaci šiestych ročníkov zúčastnili zaujímavej dejepisnej exkurzie do Nižnej Myšle a Budimíra. V známej archeologickej lokalite v Nižnej Myšli sa v obecnom múzeu zoznámili s archeologickými nálezmi, ktoré sa našli v katastri obce. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácii o živote ľudí v dobe bronzovej (asi 1800 rokov pred narodením Krista). Po skončení prehliadky si to autobusom namierili do Budimíra. V miestnom kaštieli sa dozvedeli o spôsobe života ľudí v 18. - 20. storočí (osud rodiny Ujházyovej). Prezreli si aj expozíciu nástenných hodín, ktoré sú tam umiestnené a dozvedeli sa zaujímavé informácie o spôsobe merania času v minulosti a dnes. Aj keď počasie nebolo ideálne, žiaci odchádzali domov spokojní s peknými zážitkami a zaujímavými informáciami.


   Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre
   Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre Exkurzia v Nižnej Myšli a Budimíre
 • TESTOVANIE 5 - 2018: 21. november 2018


  Logo školy

  TESTOVANIE 5 - 2018 pre žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod. z matematiky a slovenského jazyka. Testovanie prebehne písomnou formou. Cieľom TESTOVANIA 5 - 2018 je overiť úroveň vedomostí a zručnosti žiakov pri prechode z 1. stupňa na druhý stupeň.


  Dôležité dokumenty pre TESTOVANIE 5 - 2018 :


  Základné informácie pre TESTOVANIE 5 - 2018


  Špecifikácia testu z matematiky


  Špecifikácia testu zo slovenského jazyka


  Test z matematiky z E-TESTOVANIA 5 - 2018


  Test zo slovenského jazyka z E-TESTOVANIA 5 - 2018


  Odpoveďový hárok z matematiky pre TESTOVANIE 5 - 2018


  Odpoveďový hárok zo slovenského jazyka pre TESTOVANIE 5 - 2018


 • Projekt DENTAL ALARM - zber zubných kefiek


  Zdravá desiata

  Naša škola sa tento rok zapojila do projektu DENTAL ALARM. V súvislosti so zapojením sa školy do Dental Alarmu, vyhlasujeme zber zubných kefiek. Nepotrebné zubné kefky môžete priniesť do školy a odovzdať triednemu učiteľovi. Zber trvá do 30. novembra 2018. Nepotrebné zubné kefky budú použité na recykláciu a budú z nich vyrobené koše na triedenie odpadu pre školy.


  Projekt DENTAL ALARM - zber zubných kefiek

 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku


  Logo školy

  Dňa 16. novembra 2018 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1A (žiaci 5. - 7. ročníka) – zúčastnilo sa 11 žiakov, 1B (8. , 9. ročník) - súťažilo 5 žiakov. Súťaž prebiehala online v programe Socrative, kde si súťažiaci overili vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. Výhercovia jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v januári 2019 v Trebišove. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

  V kategórii 1A sa víťazom stal Kristián JEVÁK, 7.A. Druhé miesto obsadil Patrik PETRUŠKA, 7.B a na treťom mieste sa umiestnila Kristína JENČOVÁ, 7.B.

  V kategórii 1B sa víťazkou stala Bianka BRINDOVÁ, 9.B. Druhé miesto obsadil Ján IVAN, 9.A a na treťom mieste sa umiestnil Richard MATTA, 9.A.


   Školské kolo olympiády z angličtiny Školské kolo olympiády z angličtiny Školské kolo olympiády z angličtiny Školské kolo olympiády z angličtiny
 • Týždeň zdravia v našej škole


  Zdravá desiata

  Jesenné obdobie predstavuje zvýšené riziko vzniku vírusových ochorení, najmä chrípky. Aby nás imunitný systém ubránil pred chorobami, musíme dbať na vyvážený prísun vitamínov a minerálov, viac sa venovať relaxácii, žiť v súlade s prírodou. Pre posilnenie imunitného systému žiakov škola ponúka v týždni od 26. novembra – 30. novembra 2018 zdravú desiatu, ktorú si môžu objednať u svojej triednej učiteľky alebo svojho triedneho učiteľa do 23. novembra 2018.


  Týždeň zdravia v našej škole - ponuka

 • Informatická súťaž IBOBOR 2018 - kategória BOBRÍK


  Logo školy

  Dňa 16. novembra 2018 sa konalo celoslovenské kolo súťaže IBOBOR 2018 v kategórii BOBRÍK pre žiakov 4. a 5. ročníka. Žiaci súťažili online v internetovom teste s 12 úlohami v časovom intervale 30 minút, kde mohli získať maximálne 96 bodov. Do súťaže sa zapojilo 27 žiakov 4. ročníka a 24 žiakov 5. ročníka.

  Najúspešnejšou žiačkou v rámci 4. ročníka bola Zuzana Remenická zo IV. D - 84 bodov pred Tobiasom Kačuňom zo IV. B - 80 bodov a Klárou Kopčovou - zo IV. A so ziskom 76 bodov. Pekné výsledky dosiahli aj Michal Koško zo IV. A a Gabriel Mihok zo IV. C so ziskom 72 bodov.

  Najúspešnejším žiakom v rámci 5. ročníka bol Jakub Rimbala z V. A - 96 bodov pred Radoslavou Jackovou z V. B - 88 bodov. Darilo sa aj Lukášovi Kocákovi z V. B so ziskom 76 bodov a Bianka Kičiňovej - z V. A so ziskom 72 bodov. K úspechu žiakom srdečne gratulujeme !

 • ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI - školské kolo 1. kategória


  Logo školy

  Dňa 15. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI. V prvej kategórii žiakov 1. - 3. ročníka súťažilo celkom 14. žiakov

  Najúspešnejším žiakom sa stal Adam Korytko z III. C pred Laurou Duránikovou z III. B a Timeou Pavučkovou z II. A, ktoré skončili na druhom mieste. Na treťom mieste skončili: Lea Babičová a Sonja Lea Paločková z III. C, Jakub Korytko z I. C a Leónie Tomášová z II. B.

  Na štvrtom mieste skončili: Nikola Barilová, Aneta Hricisková, Viktória Václavská a Elizabeth Vargová z I. B, Alžbeta a Katarína Šamudovské z I. A, Zuzana Domaičová z II. C. K úspechom žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za popoludnie plné zemplínsky piesní. Víťaz súťaže bude reprezentovať našu školu na okresnom kole súťaže v Trebišove 27. novembra 2018. Držíme palce !


   Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori Zemplin špiva i hutori

  ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI - fotogaléria


 • Predchádzame šikane, kyberšikane, extrémizmu


  Logo školy

  12. novembra 2018 sa v našej škole konala beseda pre žiakov siedmeho ročníka s názvom Predchádzame šikane, kyberšikane, extrémizmu s Bc. Alexandrou Kuchárovou z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove. Naši žiaci sa tak dozvedeli nielen o nebezpečenstve, ktoré na nich číha prostredníctvom internetu, ale aj o tom, ako sa majú správať k ľuďom s inou pleťou. Príslušníčka Obvodného oddelenia Policajného zboru v Trebišove im vysvetlila, ako majú reagovať v prípade zistenia, že niekto je týraný. Sú grafity umením alebo vandalizmom? Aj na túto otázku dostali odpoveď. Pevne veríme, že beseda splnila svoj cieľ a naši siedmaci sa tak naučili správnym veciam i správaniu.

 • Píšeme si listy alebo OUR PENFRIENDS


  Logo školy

  Na našej škole už druhý rok pokračuje krásny projekt, ktorý sa týka korešpondencie v anglickom jazyku so žiakmi z Poľska, konkrétne z mesta Brodnica a Francúzska z mesta Grenoble a regiónu Normandia. Žiaci píšu krásne listy, v ktorých si precvičia anglický jazyk a jeho používanie v reálnom živote a navyše sa dozvedia zaujímavé fakty o Poľsku a Francúzsku. Nachádzajú si nových priateľov, takzvaných penfriends a učia sa nové poľské a francúzske slová, slovné spojenia a vety. Žiaci sú z tohto projektu veľmi nadšení a nevedia sa dočkať ďalších listov.


   Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov
   Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov
 • Informatická súťaž IBOBOR 2018 - kategória BENJAMÍN


  Logo školy

  Dňa 14. novembra 2018 sa konalo celoslovenské kolo súťaže IBOBOR 2018 v kategórii BENJAMÍN pre žiakov 6. a 7. ročníka. Žiaci súťažili online v internetovom teste s 15 úlohami v časovom intervale 40 minút, kde mohli získať maximálne 80 bodov. Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov 6. ročníka a 17 žiakov 7. ročníka.

  Najúspešnejším žiakom v rámci 6. ročníka bol Eduard Popaďák zo VI. A - 64,01 bodov pred Kristiánom Horňákom zo VI. A - 50,69 bodov a Anetou Domaničovou - zo VI. A so ziskom 49,69 bodov a Natáliou Tóthovou so ziskom 49,36 bodov.

  Najúspešnejším žiakom v rámci 7. ročníka bol Ján Langmayer zo VII. A - 70,67 bodov pred Štefanom Marhefkom zo VII. A - 68,01 bodov a Vanesou Gerdovou zo VII. A - 59,01 bodov, Damiánom Hoľanom zo VII. C - 58,68 bodov a Dávidom Pristášom zo VII. A - 52,02 bodov . K úspechu žiakom srdečne gratulujeme !

 • Informatická súťaž IBOBOR 2018 - kategória DROBEC


  Logo školy

  Dňa 13. novembra 2018 sa konalo celoslovenské kolo súťaže IBOBOR 2018 v kategórii DROBEC pre žiakov 2. a 3. ročníka. Žiaci súťažili online v internetovom teste s 9 úlohami v časovom intervale 30 minút, kde mohli získať maximálne 72 bodov. Do súťaže sa zapojilo 14 žiakov 2. ročníka a 30 žiakov 3. ročníka.

  Najúspešnejšími žiakmi v rámci 2. ročníka boli Peter Janda, Adrián Hudák, Leonie Tomášová z II. B a Zoja Kešeľová z II. A po - 40 bodov pred Damiánom Kocúrom z II. A - 37 bodov a Adamom Holomanom - z II. A so ziskom 36 bodov.

  Najúspešnejšou žiačkou v rámci 3. ročníka bola Katarína Rolníková z III.C - 52 bodov pred Sonjou Leou Paločkovou, Tomášom Kmecom a Alžbetou Puškášovou z III. C po - 48 bodov a Anabelou Panákovou a Tomášom Kurpášom z III. B so ziskom 44 bodov. K úspechu žiakom srdečne gratulujeme !

 • Informatická súťaž IBOBOR 2018 - kategória KADET


  Logo školy

  Dňa 12. novembra 2018 sa konalo celoslovenské kolo súťaže IBOBOR 2018 v kategórii KADET pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci súťažili online v internetovom teste s 15 úlohami v časovom intervale 40 minút, kde mohli získať maximálne 80 bodov. Do súťaže sa zapojilo 18 žiakov 8. ročníka a 12 žiakov 9. ročníka.

  Najúspešnejším žiakom v rámci 8. ročníka bol Kristián Topor z VIII. C - 54,69 bodov pred Marekom Leškaničom z VIII. A - 54,14 bodov a ďalšou štvoricou žiakov: Katarína Ferenčiková, Nataša Ďurková, Lucia Pencáková a Michal Petrus - všetci z VIII. A so ziskom 50,69 bodov.

  Najúspešnejšou žiačkou v rámci 9. ročníka bola Ema Kmecová z IX. A - 73,34 bodov pred Tamarou Glezovou z IX. C - 68,01 bodov a Klárou Funfrovičovou z IX. C so ziskom 63,34 bodov. Dobré výsledky dosiahli aj Hana Hvozdiková a Natália Lengyelová z IX. B a Laura Ferková z IX.C so ziskom 60,02 bodov. K úspechu žiakom srdečne gratulujeme !

 • Slávnostná imatrikulácia prvákov 2018 / 2019


  Logo školy

  Dňa 9. novembra 2018 sa v malej telocvični uskutočnila slávnostná imatrikulácia našich prváčikov, na ktorú sa tešili nie len oni, ale najmä naši deviataci, ktorí si pre nich pripravili rozprávku o Snehulienke a trpaslíkoch. Hlavnou myšlienkou rozprávky bolo ukázať prváčikom, že nie vonkajšia krása je pre nás dôležitá. Dôležité je, byť krásny vo vnútri, pomáhať si navzájom, byť čestný, počúvať pani učiteľku. Po rozprávke sa naši prváčikovia imatrikulačným aktom stali právoplatnými žiakmi našej školy.

  Po slávnostnej imatrikulácii si deviataci pre svojich najmladších spolužiakov pripravili zaujímavé stanovištia, kde sa kreslilo, hľadali sa rybky v bazéniku, či hrali sa loptové hry. Pri odchode dostali maličké darčeky ako spomienku na imatrikuláciu. Našim prváčikom ešte raz želáme veľa úspechov a kopec trpezlivosti pri učení.


   Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov
   Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov Slávnostná imatrikulácia prvákov


  Slávnostná imatrikulácia prvákov (3 fotogalérie)

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


  Logo školy

  Dňa 23. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, ktorej sa zúčastnili žiaci ôsmych a deviatych ročníkov. Všetci súťažiaci sa museli popasovať s troma kolami súťaže. Spomedzi všetkých žiakov nakoniec zvíťazila Hana Hvozdiková z IX. B triedy, ktorá zároveň postupuje na okresné kolo. Druhé miesto obsadil Šimon Korytko z VIII. A a na treťom mieste sa umiestnil Viliam Pristáš z VIII. C. Srdečne blahoželáme!

 • E - TESTOVANIE 5 - 2018 ako príprava na TESTOVANIE 5 - 2018


  Logo školy

  E-TESTOVANIE 5-2018 sú elektronické testy slúžiace pre prípravu žiakov na testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl v školskom roku 2018/2019 (Testovanie 5-2018, resp. T5-2018). Obsahové zameranie a štruktúra testov je porovnateľná s testami riadneho termínu Testovania 5-2018, ktoré sa uskutoční papierovou formou 21. novembra 2018.

  Prípravné E-TESTOVANIE 5-2018 sa uskutoční na základných školách, ktoré majú licencie pre systém e-Test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským). Pre žiakov Košického samosprávneho kraja je termín testovania stanovený na 6. november 2018 (utorok). Viac informácií k testovaniu nájdete na: www.nucem.sk a www.etest.sk a našej stránke Testovanie 5.


  Dôležité dokumenty:


  Špecifikácia testu z matematiky


  Špecifikácia testu zo slovenského jazyka


  Špecifické požiadavky testovania T5


  Harmonogram online testovania T5


 • Beseda o vesmíre pre 1. stupeň


  Logo školy

  V dňoch 25. októbra a 26. októbra 2018 sa na 1. stupni v jednotlivých triedach uskutočnili besedy s pracovníkmi Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie. Na množstvo zvedavých otázok poskytli žiakom odpovede Mgr. M. Gimová, B. Lešková. Žiakov 1. a 2. ročníka podmanila Hviezdna rozprávka, v ktorej sa dozvedeli o našej Zemi, Slnku a o planétach slnečnej sústavy. Žiaci 3. a 4. ročníka získali nové poznatky o Zemi, vesmírnych telesách, oboznámili sa s aktivitami človeka vo vesmíre. Žiakov zaujali názorné ukážky kúska vesmíru vo forme meteoritov. Aj takouto formou poodhalili žiaci skryté tajomstvá blízkeho i vzdialeného vesmíru, svoje vedomosti môžu zužitkovať v blížiacich sa súťažiach Vesmír a slnečná sústava a Čo vieš o hviezdach.


  Beseda o vesmíre pre 1. stupeň (2 fotogalérie)

 • Divadelné predstavenie KRTKO A ZÁHRADKA


  Logo školy

  Dňa 25. októbra 2018 boli žiaci IV. B triedy v MŠ na Kochanovskej ulici, kde im „škôlkari“ zahrali divadelné predstavenie pod názvom „Krtko a záhradka“. Pod vedením svojich učiteliek Aleny Bérešovej a Kataríny Štefankovej deti zahrali poučnú rozprávku so spevom a tancom. Predstavenie bolo veľmi pekné a pútavé. Štvrtáci svojich malých kamarátov odmenili potleskom a vlastnoručne vyrobenými motýlikmi s lízankami. Po predstavení sa mohli zahrať v herni materskej školy a tak si zaspomínať na obdobie, kedy oni sami boli škôlkarmi.


  Divadelné predstavenie KRTKO A ZÁHRADKA - fotogaléria


 • Mesiac úcty k starším - III. C


  Logo školy

  Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav letí, veľa zdravia - šťastia od všetkých detí. Nech Vám úsmev zdobí Vašu tvár a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám.

  Krásnymi, vlastnoručne vyrobenými a ozdobenými srdiečkami potešili svojich starých rodičov žiaci III. C triedy v októbri 2018 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.


  Mesiac úcty k starším - III. C

 • Jazdecký klub NOXWEL - exkurzia prvákov

  Exkurzia

  Vo štvrtok popoludní 25. októbra 2018 kráčali žiaci z I. C triedy na malú exkurziu do jazdeckého klubu Noxwel v Sečovciach. Cestou opisovali svoje zážitky s koníkmi a tešili sa na tie, ktoré uvidia. Pri vstupe do areálu nás privítal pán Jozef Mikloš, ktorý sa nám venoval skoro dve hodiny. Ukázal deťom koníky, ktoré jazdia aj na pretekoch a mali sme možnosť vidieť ako sa predvádzajú na cvičisku, deti mohli koníky nakŕmiť jabĺčkami. Deťom sa páčil aj malý tancujúci poník a koník bielej farby, ktorý si chceli pohladkať pre šťastie. Veľkým prekvapením pre deti boli aj iné zvieratka, ktoré boli milé, krotké a veľmi prítulné videli sme tam psíkov, zajačikov, mačičky. V ďalšej časti exkurzie sa mohli deti pohojdať na lane a zviesť sa na kolotoči. Deťom sa táto exkurzia veľmi páčila a v príjemnej nálade sme odchádzali späť do školy.


   Jazdecký klub NOXWEL - exkurzia prvákov Jazdecký klub NOXWEL - exkurzia prvákov Jazdecký klub NOXWEL - exkurzia prvákov Jazdecký klub NOXWEL - exkurzia prvákov

  Jazdecký klub NOXWEL - exkurzia prvákov


 • Medzinárodný deň školských knižníc


  Logo školy

  Medzinárodný deň školských knižníc sa organizuje už roky vždy štvrtý októbrový pondelok. Pri tejto príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa na našej škole v III. B triede konala zaujímavá akcia pod názvom: Hrnček var !. Akcia sa uskutočnila 22. októbra 2018. Žiaci tak mali mali možnosť ocitnúť sa nachvíľu v prekrásnom svete kníh a rozprávok.

   Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR ! Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR ! Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR ! Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR !
   Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR ! Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR ! Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR ! Medzinárodný deň školských knižníc - HRNČEK VAR !

  Plagát k Medzinárodnému dňu školských knižníc


  Rozprávka pre našich predškolákov - HRNČEK VAR ! (4 fotogalérie)

 • #BeActive na ZŠ Obchodnej


  Logo školy

  Za našu aktívnu účasť v rámci Európskeho týždňa športu - #BeActive v mesiaci september 2018 sme dostali v týchto októbrových dňoch ocenenie od riaditeľa Národného športového centra - pána Borisa Čavajdu z Bratislavy. Toto ocenenie je pre našu školu dôkazom o správnosti vybraných športových aktivít venovaných našim žiakom.


  Poďakovanie za #BeActive na ZŠ Obchodnej

 • Oznam o riaditeľskom voľne pre žiakov


  Logo školy

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 29. októbra 2018 - t. j. (pondelok) udeľuje žiakom riaditeľské voľno v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa paragrafu 150, odsek 5) z organizačných dôvodov.

 • Jesenné prázdniny 2018


  Logo školy

  Posledným vyučovacím dňom pred jesennými prázdninami je piatok 26. októbra 2018. V pondelok 29. októbra 2018 majú žiaci udelené riaditeľské voľno. V utorok 30.októbra 2018 je štátny sviatok - deň pracovného pokoja. V stredu až piatok 31. októbra - 2. novembra 2018 sú jesenné prázdniny. Vyučovanie po jesenných prázdninách sa začne v pondelok 5. novembra 2018.

 • Svetový deň duševného zdravia


  Zdravie

  Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Nezaslúžene málo pozornosti venujeme najmä tej duševnej zložke. Pritom dobre vieme, že telo a duša sú spojené nádoby. Duševné zdravie by sme mali hodnotiť a starať sa o neho rovnako ako o telesné. Podľa informácií cca 27% populácie EÚ trpí niektorou z diagnostikovateľných duševných porúch, depresia je hlavnou príčinou samovrážd, duševné ochorenia sú na 3. mieste invalidizácie.

  Liga za duševné zdravie prišla na jeseň 2018 s celonárodnou kampaňou Vyliečme nezáujem. „Chceme upozorniť spoločnosť, že jednotlivci aj inštitúcie, ministerstvá, úrady a celá spoločnosť by mali venovať duševnému zdraviu viac pozornosti,“ uviedol Breier a pripomenul, že 10. októbra je Svetový deň duševného zdravia. Pre žiakov je veľmi dôležité predchádzať záťaži vhodným striedaním práce a odpočinku. Dôležité je zmysluplné trávenie voľného času, vhodná výživa, dodržiavanie všetkých pravidiel zdravého životného štýlu.

  V našej škole sme si tiež pripomenuli Svetový deň duševného zdravia v stredu – 10. októbra 2018. Žiaci rozdávali pri jednotlivých vchodoch do školy symboly duševného zdravia – nezábudky. Krásnym prianím duševného zdravia, ktoré je pre prácu pedagóga dôležité, potešili učiteľov školy. Všetky informácie si každý mal možnosť prečítať na nástenke pri vchode do školy. To, že sa duševné zdravie týka každého z nás a ako sa máme o duševné zdravie starať všetkým priblížili v rozhlasovej relácii žiaci IV. B a III. C triedy. Prajeme Vám šťastný úsmev a pevné zdravie – telesné aj duševné !


   Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia
 • Výstava jesenných ikebán


  Zdravie

  Aj v tomto školskom roku zorganizovali žiaci školského parlamentu výstavu jesenných ikebán, do ktorej sa zapojili celé triedy a aj jednotlivci z prvého a druhého stupňa. Krásne ikebany vyrábali žiaci spolu so svojimi učiteľkami, či už na hodinách pracovného vyučovania, v školskom klube, či na krúžku. Vyrobené ikebany sú naozaj krásne. Všetky ikebany budú vystavené ešte celý týždeň, až do začiatku jesenných prázdnin, na dolnej chodbe oproti hlavnému vchodu.


   Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia Svetový deň duševného zdravia
 • Prváci pri práci


  Logo školy

  Žiaci I. B sa v mesiaci október pustili pod vedením triednej učiteľky PaedDr. Moniky Červeňákovej a vychovávateľky Bibiány Baňackej do tvorivých aktivít. Kreslili, maľovali jablká i hrušky, zberali listy na výkresy a ikebany, z plastelíny vymodelovali prvé písané písmeno: a. Starí rodičia priniesli na výstavu vypestovanú zeleninu i ovocie. 8. októbra spoločne dotvorili záložky do kníh. Odmenou im bola vychádzka do okolia. Majiteľ firmy SONAP ich pozval do svojho areálu. Tam si pozreli výstavu starých motoriek. Fotografie na detskej motorke im vykúzlili úsmev na tvári. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri aktivitách pomáhali.


  Prváci pri práci


 • Svetový deň výživy


  Desiata

  16. októbra si pripomínajú ľudia Svetový deň výživy vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane Slovenska. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Pri príležitosti tohto dňa sme v našej škole pripravili viaceré aktivity. Pre žiakovi 1. stupňa to bola už tradičná súťaž Najväčšie jablko a najväčšia hruška na desiatu, ktorá je spojená s následnou výstavou ocenených plodov, nástenné noviny vo vestibule školy a rozhlasové vysielanie, v ktorom každoročne hovoríme o jedle. Tento rok sme rozprávali na tému Ako si správne rozdeliť jedlo počas dňa.


  Najväčšie jablko - výsledky za triedu


  Najväčšia hruška - výsledky za triedu


  Najväčšie jablko a hruška - výsledky 1.stupeň

   Svetový deň výživy Svetový deň výživy Svetový deň výživy Svetový deň výživy
   Svetový deň výživy Svetový deň výživy Svetový deň výživy Svetový deň výživy
 • Svetový deň ochrany zvierat


  zvierata

  Dňa 4. októbra 2018 sa v spolupráci environmentálnych koordinátorov 1. a 2. stupňa, učiteľov a ŠKD uskutočnili aktivity k Svetovému dňu ochrany zvierat. Koordinátori environmentálnej výchovy pripravili pre deti, kolegov i verejnosť tvorivé aktivity. Žiaci I. stupňa kreslili plagáty zákonom chránených zvierat, riešili zábavné úlohy – skladali drevené pexeso, drevené puzzle, vytvárali zvieracie rodinky. Z gaštanov a prírodnín sme si vytvorili v spolupráci s ŠKD oddelenie pani Winklerovej a Bc. Onderka sovičku. Svoj postoj k ochrane zvierat žiaci preukázali aj nazbieraním gaštanov pre zvieratká v lese, ktoré odovzdali lesníkovi Eduardovi Jenčovi. Obrázky a projekty vznikali postupne, počas celého týždňa. Hotovú galériu prác môžete vidieť v priestoroch školy. Žiaci si pozreli aj zaujímavú prezentáciu a vypočuli rozhlasovú reláciu, ktorá pre nich bola pripravená počas prestávky koordinátorom II. stupňa. Aktivity prebiehali postupne od raňajších hodín, počas vyučovania. Každá z tried prispela k dobrej nálade. Akcia splnila svoje edukačné ciele.


  Svetový deň ochrany zvierat (2 fotogalérie)

 • Zberáme vrchnáky pre Timoteja


  vrchnaky

  Koordinátori environmentálnej výchovy Základnej školy, Obchodná 5, v rámci ochrany života a zdravia spolu s učiteľmi , žiakmi a rodičmi sa zapájajú do zberu vrchnákov „PET“ fliaš. Hlavnou myšlienkou je nielen ochrana prírody formou recyklovania a triedenia odpadu ale najmä pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Vrchnáky zbierame na škole aj naďalej a to pre Timoteja, ktorý trpí detskou mozgovou obrnou v kvadruspatickej forme ťažkého stupňa. Timotej je na domácej pľúcnej ventilácií je kŕmený sondou, nositeľom tracheostomickej kanyly a je epileptik. Chlapček je ležiaci, nevie udržať hlavičku a ani sedieť. Napriek všetkým diagnózam všetko vníma a vyjadruje očkami , robí radosť všetkým ale hlavne maminke. Žiaci sa zapájajú do tohto zberu s cieľom pomôcť ťažko chorému dieťaťu. Vyjadrujú tak svoj postoj vzájomne si pomáhať bez nároku na akúsi odmenu. Učia sa tak pomáhať jeden druhému, vážiť si ľudský život a chrániť si aj ten svoj. Prispievame tým k rozvoju osobnosti žiakov tak, že nadobudnú schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí. Zároveň pochopia potrebu ochrany životného prostredia, ktorú využijú na ušľachtilú pomoc pre malého Timoteja. Svojou pomocou si žiaci uvedomujú potrebu chrániť si to najvzácnejšie čo človek má - zdravie a život


   Vrchnáky pre Timoteja Vrchnáky pre Timoteja Vrchnáky pre Timoteja Vrchnáky pre Timoteja
 • 16. október - Svetový deň potravín


  Logo školy

  Výživa patrí k rozhodujúcim faktorom,ktoré ovplyvňujú zdravie každého z nás. Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasujeme súťaž NAJVÄČŠIE JABLKO, HRUŠKA NA DESIATU.Kto sa môže do súťaže zapojiť? Každý žiak 1. stupňa, ktorý si 16.októbra prinesie na desiatu jablko, hrušku - čo najväčšie. Žiak, ktorý bude mať najväčšie jablko alebo hrušku, získa diplom. Žiaci, ktorí budú mať najväčšie jablko alebo hrušku v rámci celého 1.stupňa, získajú vecné ceny.


  Najväčšie jablko a hruška - 1.stupeň

 • Mesiac úcty k starším - III. A


  Logo školy

  Dňa 11. októbra 2018 žiaci III.A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej uskutočnili akciu v rámci októbra - mesiaca „Úcty k starším“ pod názvom „ Vyrezávanie tekvíc so starými rodičmi“. Nálada bola výborná. Vnuci a vnučky spolu so starými rodičmi vytvorili krásne jesenné dekorácie z tekvíc aj z iných prírodnín a kvetín. Niektorí žiaci si svoje tekvice zobrali domov. Na akcii bolo pripravené aj malé pohostenie. Všetci odchádzali domov s úsmevom na tvári.


  Mesiac úcty k starším - III. A (2 fotogalérie)

 • Testovanie 5 2018 sa blíži


  Logo školy

  TESTOVANIE 5 - 2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda). Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka základných škôl. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyka a literatúra. Základné informácie o TESTOVANÍ 5 - 2018 sú zverejnené na tejto stránke: www.nucem.sk.Informácie o dôležitých dokumentoch o Testovaní 5 -2018 nájdete aj na našej stránke v časti TESTOVANIE 5

 • Európsky týždeň športu #Be active


  Desiata

  Do Európskeho týždňa športu sa škola zapojila už tretíkrát. Po dvojročnej skúsenosti sme v týždni od 24. septembra do 28. septembra 2018 pre žiakov opäť pripravili množstvo zaujímavých pohybových aktivít. Už tradične všetci žiaci a učitelia školy otvorili Európsky týždeň športu hodinou telesnej a športovej výchovy v pondelok 24. septembra na prvej vyučovacej hodine. Tento rok nám počasie veľmi neprialo. Dážď spôsobil, že sme cvičili nielen v telocvični, ale aj v triedach.

  O popoludňajšie pohybové aktivity prejavili pekný záujem mladší žiaci, čo potvrdili svojou účasťou – štafetový beh 56 žiakov, futbal 61 žiakov, bedminton 67 žiakov, hra so šatkou 26 žiakov, gumová škôlka 32 žiakov, bodová stena 36 žiakov, súboj s loptami 50 žiakov, hra so štipcami 30 žiakov a skákanie cez švihadlo 34 žiakov. Účasť žiakov II. stupňa na pohybových aktivitách bola menšia – futbal 46 žiakov, štafetový beh 6 žiakov, atletika 5 žiakov, florbal 30 žiakov. Ako vidieť, žiaci na II. stupni mali najväčší záujem o loptové hry. Celkovo počas celého týždňa športovalo 392 žiakov 1. stupňa a 87 žiakov 2. stupňa. Veríme, že ponúknuté pohybové aktivity sú pre deti dobrou príležitosťou na pravidelnú fyzickú aktivitu a prispeli k pozitívnym návykom, ktoré môžu prechádzať do dospelosti.

  Európsky týždeň športu sme obohatili aj o zdravú výživu. Zdravú desiatu pre žiakov pripravili tety kuchárky v našej školskej jedálni. Predaný počet desiat – 1111 kusov, z toho 650 na 1. stupni a 461 na 2. stupni, svedčí o tom, že zdravá desiata našim žiakom chutí: detská krupica – 289 ks, chlieb s vajíčkovou nátierkou – 221ks, tvarohový koláč – 217 ks, cereálna bagetka 208 ks, ovocný jogurt 176 ks.


   Európsky týždeň športu #Be active Európsky týždeň športu #Be active Európsky týždeň športu #Be active Európsky týždeň športu #Be active
 • Európsky deň jazykov na našej škole


  Logo školy

  26. septembra 2018 sa na našej škole konal Európsky deň jazykov. Na našej škole sa vyučuje anglický, nemecký a ruský jazyk, preto sa kládol väčší doraz na krajiny hovoriace týmito jazykmi, ale nielen na ne. Žiaci sa zapojili do rôznych aktivít ako napríklad výroba triednych plagátov, vlajok európskych krajín, prezentácie o európskych krajinách, výroby muffinov s vlajkami. Žiaci boli taktiež oboznámení, ako sa ľudia zdravia v rôznych krajinách Európy. Bola pripravená výstavka žiackych prác. Žiaci si tento deň užili a tešili sa z neho. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník.

   Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole

  Európsky deň jazykov na našej škole


 • Plenárne a triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce oznamuje rodičom, zákonným zástupcom žiakov, že dňa 5. októbra 2018 (piatok) o 16.30 hod. sa uskutoční plenárna schôdza Združenia rodičov školy v priestoroch školskej telocvične. Po skončení plenárnej schôdze budú pokračovať triedne schôdze Združenia rodičov školy pod vedením triednych učiteliek a učiteľov. Tešíme sa na stretnutie s Vami, milí rodičia !

 • #BeActive - aktivity 24. - 26. september 2018


  Logo školy

  Európsky týždeň športu sme začali v pondelok 24. septembra 2018 športovými aktivitami v rámci prvej vyučovacej hodiny. Počasie nám síce neprialo, ale ani to nás neodradilo od športových aktivít. Športovali sme v telocvičniach školy, ale aj v improvizovaných priestoroch tried. Telocvičňa v poobedňajších hodinách zažila štafetový beh žiakov 1.stupňa. Neskôr ich vystriedali starší spolužiaci na druhom stupni, kde si žiaci mali možnosť zahrať futbal. V utorok 25. septembra 2018 si žiaci 1. stupňa vyskúsali svoje zručnosti v kolektívnych športoch (futbal,badminton), kým žiaci 2. stupňa sa venovali štafetovému behu. V stredu 26. septembra 2018 sa žiaci 1. stupňa venovali zábavným pohybovým hrám, ich starší spolužiaci súťažili v rôznych atletických disciplínach.


  #BeActive - aktivity 24. - 26. september 2018 - fotogaléria (4)


 • #BeActive na ZŠ Obchodnej


  Logo školy

  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2018 pobeží už jeho 4. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.Základná škola, Obchodná 5, Sečovce sa do 4. ročníka tejto akcie zapojí pod názvom #BeActive na ZŠ Obchodnej v dňoch od 24. septembra do 28. septembra 2018 prostredníctvom rôznych aktivít. Viac informácií o aktivitách nájdete v priloženom plagáte. Súčasťou aktivít k týždňu športových aktivít je aj ponuka zdravej desiaty pre žiakov a zamestnacov školy.


  Plagát k #BeActive na ZŠ Obchodnej


  Ponuka zdravej desiaty


 • Slávnostné otvorenie školského roka minulosťou


  Logo školy

  Školský rok 2018 / 2019 sa začal už tradične hymnou Slovenskej republiky. S príhovorom k žiakom, rodičom a pedagógom vystúpila pani riaditeľka Mgr. Iveta Bačová. Naši piataci spoznali nových triednych učiteľov, ktorých im predstavila zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň Ing. Renáta Strapoňová. Nakoniec sa dočkali aj naši prváčikovia, ktorí spoznali svoje nové triedne učiteľky. Predstavila im ich zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň Mgr. Mária Kešeľová. Slávnostné otvorenie školského roka sa skončilo školskou hymnou.


  Otvorenie nového školského roka - fotogaléria (3)


 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018 / 2019


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce oznamuje žiakom, rodičom i širokej verejnosti, že slávnostné otvorenie školského roka 2018 / 2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 (pondelok) o 9.00 hod. v priestoroch za školskou jedálňou. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie uskutoční v priestoroch školskej telocvične. Už teraz sa tešíme na Vás, naši budúci prváci !

 • Ako to bude v školskom roku 2018 / 2019 ?


  Logo školy

  Školský rok 2018 / 2019 sa začína 1. septembra 2018 (sobota). Pravidelné školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Vyučovanie v prvom polroku končí 31. januára 2019 (štvrtok). Vyučovanie v druhom polroku 2018 / 2019 sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí 28. júna 2019 (piatok). Pre piatakov je určené TESTOVANIE 5 - 2018, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2018 (streda). Nahradný termín Testovania 5 nie je stanovený. Pre deviatakov je určené TESTOVANIE 9 - 2019, ktoré sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) pre žiakov 9. ročníka. Náhradný termín testovania je 16. apríla 2019 (utorok). Uvedené termíny Testovania 9 sa týkajú žiakov v školách s vyučovacím jazykom slovenským.

 • Prázdniny v školskom roku 2018 / 2019


  Prázdniny Posledný deň
  vyučovania
  Termín prázdnin Začiatok vyučovania
  po prázdninách
  Jesenné 30. október 2018
  utorok
  31. október - 2.november 2018 5. november 2018
  pondelok
  Vianočné 21. december 2018
  piatok
  23. december 2018
  7. január 2019
  8. január 2019
  utorok
  Polročné 31. január 2019
  štvrtok
  1. február 2019
  piatok
  4. február 2019
  pondelok
  Jarné 15. február 2019
  piatok
  18. február - 22. február 2019 25. február 2019
  pondelok
  Veľkonočné 17. apríl 2019
  streda
  18. apríl - 23. apríl 2019 24. apríl 2019
  streda
  Letné 28. jún 2019
  piatok
  1. júl - 31. august 2019 2. september 2019
  pondelok

  Termíny jarných prázdnin sú uvedené pre žiakov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Internetová žiacka knižka TOPlist