Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy 2021 / 2022

Formulár na odhlásenie z obeda


Časopis Dolňáčik č. 2 2021 / 2022


Časopis Dolňáčik č. 1 2021 / 2022


 • Voľno udelené riaditeľom školy.


  Logo školy

  Vážení rodičia, z organizačných dôvodov vyhlasuje riaditeľ školy dňa 15. júna 2022 riaditeľské voľno. V tento deň nebude prebiehať na škole vyučovanie a ani Školský klub detí. Ďakujeme za pochopenie. Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ ZŠ Obchodná 5, Sečovce

 • Druháci sa naučili správne sa starať o svoje zúbky


  Logo školy

  Osvetové programy Dental Alarm & Brusher naučia žiakov čistiť si zuby správne, pravidelne a s radosťou. Práve preto sme ponúkli žiakom druhého ročníka možnosť objednať si tento druh školenia. Záujem žiakov bol pomerne veľký. Osvetový program Dental Alarm absolvovalo 32 druhákov. Počas štyroch stretnutí /28.4., 5. 5., 12. 5. a 13. 5.2022/ so študentkami stomatológie Danielou Balúchovou a Biankou Felégiovou sa pútavou a zábavnou formou naučili, že:

  - správna zubná kefka má malú hlavičku a veľa jemných vlákien
  - zubnej pasty si na kefku dáva iba za hrášok
  - zubnou kefkou pri čistení netlačí
  - zuby a ďasná si čistí krúživým pohybom
  - medzizubnou kefkou a niťou si čistí priestor medzi zubami
  - rodičia by mali dočisťovať zuby približne do 10. roku
  - dôkladne vyčistené zuby sú hladké ako klzisko
  - zuby si umýva ráno, po obede v škôlke/škole a večer pred spaním
  - zubný lekár ma veľa zaujímavých pomôcok a nie je dôvod sa jeho návštevy báť
  - zubné kazy spôsobujú baktérie v povlaku na nevyčistených zuboch
  - baktérie sa najradšej „kŕmia" cukrom, preto je dobré jesť čo najmenej sladkostí
  - sladené nápoje zubom škodia, najlepšia a najzdravšia je čistá voda
  - čisté zuby sa nekazia.
  Veríme, že pridržiavanie týchto rád prispeje k zdravému a peknému úsmevu žiakov po celý život.


  Druháci sa naučili správne sa starať o svoje zúbky - fotogaléria


  Druháci sa naučili správne sa starať o svoje zúbky - fotogaléria

 • Týždeň finančnej gramotnosti


  Logo školy

  Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. V pondelok, 9. mája žiaci i pani učiteľky z prvého stupňa nadviazali na Deň Európy a spoločne spoznávali osem eurobankoviek a sedem euromincí. Téme finančnej gramotnosti sa venujú počas celého školského roka. Žiakov najviac baví práca s magnetickými napodobeninami peňazí. K najobľúbenejším miestnostiam patrí počítačová učebňa. Tam sme na vzdelávacích portáloch počítali sumy vo virtuálnych peňaženkách. Eurá sme sčítali, násobili, delili. Pracovali v pracovných zošitoch, listoch. Reálne spotrebiteľské zručnosti sme reálne uplatňovali pri nákupoch v papiernictve, bufete, či pri zaplatení zdravej mliečnej desiaty. Sporenie zase prispieva k naplneniu osobných cieľov. Deti túžia po kolieskových korčuliach, kolobežkách, či výletoch...


  Týždeň finančnej gramotnosti - fotogaléria


  Týždeň finančnej gramotnosti - fotogaléria


  Týždeň finančnej gramotnosti - fotogaléria

 • MÁJ - „ Darček pre mamičky “


  MÁJ - Darček pre mamičky

  V pondelok 2. mája žiaci I.A triedy pod vedením triednej učiteľky Daniely Jenčovej uskutočnili triednu akciu v rámci mesiaca MÁJ - „ Darček pre mamičky “ . Každý žiak sa snažil majstrovsky strihať, lepiť,... Pre niektorých žiakov to bola náročnejšia práca ako počítanie príkladov. Nakoniec to všetci bravúrne zvládli a pani učiteľka bola na nich právom hrdá. Domov odchádzali šťastní, spokojní a s darčekom v ruke pre svoje najdrahšie mamičky.


  MÁJ - „ Darček pre mamičky “ - fotogaléria

 • Testovanie 5 (T5) pre žiakov piateho ročníka


  Logo školy

  Testovanie 5 sa v školskom roku 2021 / 2022 uskutoční 18. mája 2022 (streda) pre žiakov piateho ročníka základných škôl z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Matematika. Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov na konci 5. ročníka základnej školy a poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.


  Základné informácie k Testovaniu 5 a harmonogram Testovania 5


  Vzorové odpoveďové hárky


  Špecifikácia testov z matematiky


  Špecifikácia testov z jazykov

 • Oznam o riaditeľskom voľne pre žiakov 2. stupňa - TESTOVANIE 5 (2022)


  Logo školy

  RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov 2. stupňa, že dňa 18. mája 2022 - t. j. (streda) udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka riaditeľské voľno v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa paragrafu 150, odsek 5) z organizačných dôvodov (TESTOVANIE 5). Vyučovanie žiakov na prvom stupni prebieha podľa platného rozvrhu pre daný deň. V prevádzke je aj školská jedáleň a Školský klub detí.

 • Slávik Slovenska 2022


  Logo školy

  Dňa 11. mája 2022 sa v Centre voľného času v Trebišove konalo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2022. Našu školu reprezentovali: Timea Antoliková, žiačka III. C triedy a Jakub Korytko, žiak IV. C triedy. Jakub Korytko sa umiestnil na 2. mieste. Obom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.


   Slávik Slovenska 2022 Slávik Slovenska 2022 Slávik Slovenska 2022 Slávik Slovenska 2022
   Slávik Slovenska 2022 Slávik Slovenska 2022 Slávik Slovenska 2022 Slávik Slovenska 2022
 • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo


  Logo školy

  Dňa 4. mája 2022 sa v Zemplínskom kultúrnom centre a hvezdárni v Michalovciach uskutočnil 68. ročník krajského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovala žiačka Daniela Vasilková (6.C), ktorá sa umiestnila na krásnom 3. mieste. Žiačku na súťaž pripravovala p. učiteľka PhDr. Drahomíra Gedorová. Danielke ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!

   Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo
 • Besedy o astronómii na 1. stupni


  Logo školy

  V dňoch 11. mája a 12. mája 2022 sa uskutočnili na 1. stupni besedy na tému: Hviezdy a slnečná sústava. Pracovníčky z útvaru astronómie Mgr. Mária Gimová a Beáta Lešková pripravili zaujímavé prezentácie a aktivity, ktoré boli vekovo odlíšené pre jednotlivé ročníky. Počas jednotlivých prezentácií pracovníčky útvaru – astronómie v krátkosti priblížili žiakom vznik vesmíru, vlastnosti Slnka, galaxie, hviezdy, súhvezdia. Žiaci mohli počas besedy klásť otázky, ktoré ich najviac zaujímali. Žiaci sa hlavne zaujímali o možnosti života vo vesmíre, veľa otázok venovali kozmonautike. Veríme, že beseda priniesla žiakom okrem príjemného zážitku aj rozšírenie ich doterajších vedomosti.

   Beseda o astronómii Beseda o astronómii Beseda o astronómii Beseda o astronómii
   Beseda o astronómii Beseda o astronómii Beseda o astronómii Beseda o astronómii

  Besedy o astronómii na 1. stupni - fotogaléria

 • Triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce oznamuje rodičom, zákonným zástupcom žiakov, že dňa 19. mája 2022 (štvrtok) o 16.30 hod. sa uskutočnia triedne schôdze Združenia rodičov školy pod vedením triednych učiteliek a učiteľov. Tešíme sa na stretnutie s Vami, milí rodičia !

 • Deň Zeme 2022


  Logo školy

  Koordinátori environmentálnej výchovy Základnej školy, Obchodná 5 v spolupráci s vedením školy a mestom Sečovce v rámci Dňa Zeme pripravili spoločné upratovanie a skrášľovanie areálu školy a mesta. Cieľom bolo priblížiť žiakom environmentálnu výchovu ako výchovu živú, aby pri nej prežívali radosť, zábavu a napínavosť.

  Žiaci I. stupňa na 1. a 2. vyučovacej hodine mali pripravené pracovné listy zamerané na ochranu Zeme a výtvarné práce, ktoré budú vystavené v škole na tému „ Rastliny, ktoré liečia ".Celoškolské upratovanie prebiehalo v rámci vyučovania pod vedením triednych učiteľov na 3.a 4. hodine.

  Deň Zeme sprevádzali veselé a zábavné aktivity pre žiakov I.stupňa v spolupráci so žiačkami 9. ročníkov ako sú maľovanie kriedou, hádzanie loptičkou - zemeguľou do vedierka, prihrávky veľkou nafukovacou loptou zemeguľou, podávanie si glóbusu s prianím pre našu Zem, skladanie puzzle, pexeso, pexetrio, a aktivitou „ Čo prospieva a čo škodí našej Zemi".

  Žiaci 9. ročníkov stavali vyvýšené záhony v areáli školy. II. stupeň sa zapojil do skrášľovania a upratovania nášho mesta. V areály školy sme vysádzali nové stromy, kríky a kvety.

  Na škole počas celého školského roka prebieha zber papiera, zber bateriek . Aj naďalej sa škola bude zaoberať triedením odpadu a tak prispievať k ochrane prírody našej Zeme.


  Deň Zeme - fotogaléria


  Deň Zeme - fotogaléria

 • Medzinárodný deň mlieka


  Logo školy

  Mlieko je prvou potravou, s ktorou sa stretneme po svojom narodení a sprevádza nás po celý život. Je jednou zo základných potravín pre všetky vekové skupiny populácie vzhľadom na nezastupiteľný význam jeho biologickej hodnoty pri zabezpečení správnej výživy obyvateľstva.

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka, ktorý sa koná každoročne vždy tretí májový utorok , ponúkame žiakom školy objednávku mliečnej desiaty. Záujem je potrebné nahlásiť triednemu učiteľovi vopred, najneskôr do 13. mája 2022.


  Ponuka mliečnej desiaty

 • Poplatky za stravovanie - máj 2022


  Logo školy

  V mesiaci máj 2022 žiaci prvého stupňa zaplatia za stravu 28,60 €. Žiaci druhého stupňa zaplatia tento mesiac za stravu 30,36 €. Ceny sú stanovené za odber stravy za celý mesiac - 22 dní. V prípade preplatku Vám bude suma odpočítaná v ďalšom mesiaci. Zároveň žiadame rodičov a zákonných zástupcov žiakov, aby poplatky za stravu uhrádzali do 10. dňa v danom kalendárnom mesiaci. Ďakujeme za pochopenie.

 • Stavali sme máje v Školskom klube detí


  Logo školy

  Tradíciu stavania májov sme si spolu so žiakmi v Školskom klube detí pripomenuli aj tento školský rok, Pozrite si, ako to u nás prebiehalo.


  Stavali sme máje v Školskom klube detí

 • Eko svet a Deň Zeme v Školskom klube detí


  Logo školy

  Ako si chrániť naše životné prostredie ? Aj o to sme sa s našimi deťmi v Školskom klube detí pokúsili počas Dňa zeme - 22. apríla 2022. Pracovali sme ako včeličky, súťažili, riešili rôzne úlohy. Deň zeme - 22. apríl sme si s deťmi v Školskom klube detí pripomenuli viacerými zaujímavými aktivitami. Upratovali sme a skrášľovali areál školy, kreslili sme kriedou na chodník, ale aj v triedach na výkresy. Posúďte, ako sa nám to podarilo.


  DEŇ ZEME a EKOSVET v Školskom klube detí


  DEŇ ZEME a EKOSVET v Školskom klube detí

 • Oslávili sme Deň Zeme


  Logo školy

  V piatok 22. apríla 2022 bol na našej škole výnimočný deň. Neučili sme sa, ale usilovne pracovali a skrášľovali areál školy a mesta. Žiaci prvého stupňa pod vedením svojich triednych učiteliek pracovali v areáli školy na jeho skrášľovaní - vyhrabávali trávu, sadili a polievali kvety, zbierali polámané konáre zo stromov. Žiaci 5. a 6. ročníka sa vybrali skrášľovať a upratovať okolie materskej školy na Obchodnej ulici v Sečovciach, siedmaci a ôsmaci zase pomáhali pri upratovaní Kochanovskej ulice od materskej školy smerom k železničnému priecestiu. Deviataci pod vedením pána učiteľa Siksu montovali vyvýšené záhony .

   Oslávili sme Deň Zeme Oslávili sme Deň Zeme Oslávili sme Deň Zeme Oslávili sme Deň Zeme
   Oslávili sme Deň Zeme Oslávili sme Deň Zeme Oslávili sme Deň Zeme Oslávili sme Deň Zeme

  Oslávili sme Deň Zeme - fotogaléria


  Oslávili sme Deň Zeme - fotogaléria

 • Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka


  Logo školy

  V dňoch 7.- 8. apríla 2022 sa na našej škole konal slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka. Po dvoch dlhých rokoch, kedy sa zápisu nemohli zúčastniť deti, len rodičia, sa nám podarilo otvoriť brány školy pre všetkých. Ako deti, tak aj my učitelia sme sa tešili, keď sme videli radostné a usmiate detské tváričky. Školou ich sprevádzali rozprávkové postavičky, ktoré im pomáhali plniť úlohy. V závere, po splnení všetkých úloh, čakala na deti sladká odmena. Veríme, že deťom tento deň ostane dlho v pamäti a nedočkavo budú čakať a rátať dni, kedy sa im začne ozajstná škola. Tešíme sa na Vás!

   Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka
   Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka

  Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka - fotogaléria


  Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka - fotogaléria


  Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka - fotogaléria


  Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka - fotogaléria


  Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka - fotogaléria

 • Svetový deň vody

  „Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na zemi.“ Leonardo da Vinci


  Logo školy

  Svetový deň vody je venovaný drahocennej tekutine, bez ktorej nie je možný život. Témou a mottom Svetového dňa vody 2022 je: PODZEMNÁ VODA – ZVIDITEĽNIŤ NEVIDITEĽNÉ. Cieľom tohtoročnej kampane je vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy. Otázkami - Čo je podzemná voda? Prečo je podzemná voda dôležitá? Kvalita a znečistenie podzemných vôd. Prečo by sme sa mali starať o podzemné vody? - sme sa v našej škole bližšie zaoberali v rozhlasovej relácii 22. marca, ktorú vysielali žiaci III.C. Zároveň si zaujímavé informácie k tejto téme mohli žiaci prečítať na nástenke pri prváckom vchode do školy.

  Tento významný deň sme si so žiakmi 1. stupňa pripomenuli aj spoločnou aktivitou pre triedu „Farebná ryba“. Každý žiak z triedy nakreslil do šupinky ryby niečo, čoho/koho život závisí od vody. Všetci žiaci boli veľmi tvoriví a snažili sa dodržať pravidlo, aby sa ilustrácie v šupinkách neopakovali. Tak vznikli nádherné farebné ryby, z ktorých sme pripravili malú, ale zaujímavú výstavku pre všetkých. Veríme, že aktivity dopomohli zviditeľniť neviditeľné, že naši žiaci dostatočne pochopili význam vody pre život, uvedomujú si nutnosť šetriť vodou a chrániť ju pred znečisťovaním.

   Svetový deň vody Svetový deň vody Svetový deň vody Svetový deň vody
 • Turnaj v basketbale žiakov ZŠ o pohár riaditeľa CVČ Trebišov


  Logo školy

  Dňa 21 apríla 2022 Centrum voľného času v Trebišove zorganizovalo turnaj pre žiakov – chlapcov v basketbale. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá (ZŠ Pribinová Trebišov, ZŠ MRŠ Trebišov, ZŠ Komenského Trebišov, ZŠ Obchodná 5 Sečovce). Chlapci zo školy Obchodná 5 Sečovce sa umiestnili na druhom mieste. Turnaj sa konal v telocvični na ZŠ Komenského v Trebišove. Chlapci, ktorí reprezentovali našu školu: Samuel Petričko, Richard Kožuch, Dávid Toth, Vladimír Kolesár, Matej Talian, Damián Magyar, Dávid Tomáš, Tomáš Smržík, Peter Ďurka, Radoslav Geroč, Radoslav Fruštok.

 • Turnaj mini handball pod záštitou klubu Iuventa Michalovce


  Logo školy

  Dňa 7. apríla 2022 sa uskutočnil turnaj v mini hádzanej v Trebišove. Zúčastnilo sa 8 družstiev dievčat a 6 družstiev chlapcov. Družstvo dievčat z Obchodnej 5 sa umiestnilo na peknom druhom mieste. Družstvo chlapcov sa umiestnilo na prvom mieste. Turnaja sa zúčastňujeme pravidelne, kde naše družstvá obsadzujú popredné miesta. Školu Obchodná 5 Sečovce reprezentovalo 16 žiakov. Dievčatá, ktoré reprezentovali našu školu: Emília Borovská, Alexandra Torkosová, Leonie Tomášová, Nina Špirkovská, Nella Hvozdíková, Nina Dankaninová, Bianka Hľasová, Petra Gavlová, Amália Antolíková. Chlapci, ktorí reprezentovali našu školu: Kristián Koško, Boris Ďurka, Peter Rosol, Denis Stegnitz, Alex Kičinko, Rodan Kratochvíla, Lucas Kriha.

 • Turnaj mini handball „Zemplín cup 2022“


  Logo školy

  Dňa 8. apríla 2022 sa uskutočnil turnaj v mini hádzanej v Michalovciach. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev, vrátane družstva dievčat zo základnej školy Obchodná 5 Sečovce. Školu reprezentovalo 7 dievčat. Umiestnili sa na prvom mieste. Tento turnaj sa koná niekoľkokrát ročne, škola sa ho zúčastňuje pravidelne. Turnaje fungujú na základe spolupráce s klubom Zemplín Trebišov a Iuventa Michalovce. Škola plánuje spolupráce s klubmi naďalej. Dievčatá, ktoré reprezentovali našu školu: Emília Borovská, Alexandra Torkosová, Leonie Tomášová, Nina Dankaninová, Bianka Hľasová, Petra Gavlová, Amália Antolíková

 • Máme sa čím pochváliť ...


  Logo školy

  Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych vedomostných a recitačných súťaží. Umiestňujú sa na prvých miestach a prinášajú si z nich rôzne ocenenia. Pozrite si naše posledné diplomy zo súťaží.
   Máme sa čím pochváliť ... Máme sa čím pochváliť ... Máme sa čím pochváliť ...
   Máme sa čím pochváliť ... Máme sa čím pochváliť ... Máme sa čím pochváliť ...
 • Druháci boli v bábkovom divadle


  Logo školy

  Rozprávka bola o Filipkovi a ježibabe, v ktorej deti objavili aj motívy iných rozprávok ako Palček, Janko Hraško, Perníková chalúpka, Pinocchio. Deťom sa rozprávka veľmi páčila, zvlášť vynaliezavý Filipko, ktorý aj napriek všetkým nástrahám ježibaby dokázal nad ňou zvíťaziť. Súčasťou návštevy bábkového divadla bola aj malá prehliadka centra mesta.


  Druháci boli v bábkovom divadle - fotogaléria

 • Informácie k zápisu do 1. ročníka

  Logo školy

  Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2022 / 2023 sa uskutoční v dňoch 8. apríla 2022 (piatok) od 15.00 hod. do 18.00 hod. a 9. apríla 2022 (sobota) od 13.00 hod. do 17.00 hod.. Na zápis sa dostaví dieťa v sprievode zákonných zástupcov. K zápisu je potrebné doniesť: občianske preukazy zákonných zástupcov a kópiu rodného listu dieťaťa.

  Písomné podanie prostredníctvom Edupage: Na stránke školy https://zsobchodna.edupage.org/ v časti Zápis do 1. ročníka sa nachádza formulár prihlášky k zápisu do 1. ročníka. Formulár je potrebné vyplniť a odoslať. Následne vytlačiť, podpísať oboma zákonnými zástupcami a doniesť do školy (stačí v termíne zápisu).

  Ak rodič nemá možnosť prihlášku vyplnenú prostredníctvom Edupage vytlačiť, podpíše ju priamo v škole. V takom prípade sa do školy musia dostaviť na podpis prihlášky obaja zákonní zástupcovia dieťaťa v termíne zápisu, poprípade doniesť podpísané splnomocnenie od druhého rodiča, ktorý sa zápisu nemôže zúčastniť.

  Ak rodič nemá možnosť vyplniť prihlášku prostredníctvom Edupage, vypíše tlačivo priamo v škole v termíne zápisu. V takom prípade sa do školy musia dostaviť na podpis prihlášky obaja zákonní zástupcovia dieťaťa v termíne zápisu.

  V prípade, ak je dieťa súdom zverené do starostlivosti jedného z rodičov, je potrebné k zápisu doniesť aj kópiu rozhodnutia súdu, v prípade úmrtia jedného z rodičov je potrebné priniesť kópiu úmrtného listu.

 • Dokumenty k zápisu do 1. ročníka


  Logo školy

  Vážení rodičia budúcich prváčikov k zápisu žiaka do 1. ročníka na školský rok 2022 / 2023 je potrebné doniesť vyplnené tieto tlačivá. Urýchlite tým priebeh samotného zápisu žiaka. Ďakujeme.
  Dotazník k zápisu žiaka do 1. ročníka


  Prihláška k zápisu žiaka do 1. ročníka


  Splnomocnenie k zápisu žiaka do 1. ročníka


  Žiadosť k zápisu žiaka do Školského klubu detí

 • Slávnostný zápis do 1. ročníka


  Logo školy

  Zápis Vašich detí do prvého ročníka základnej školy sa nezadržateľne blíži. V propagačnom videu Vám ponúkame možnosť virtuálne nahliadnuť do priestorov našej školy. Veríme, že Vám toto video pomôže pri rozhodovaní sa o škole, ktorá bude Vašim deťom poskytovať kvalitný výchovno-vzdelávací proces v prostredí, ktoré ho bude správne formovať a pomôže mu osobne rásť.

 • Slávnostný zápis do 1. ročníka - plagát


   Slávnostný zápis do 1. ročníka
 • Testovanie 9 (T9) pre žiakov deviateho ročníka


  Logo školy

  Testovanie žiakov deviateho ročníka sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra dňa 6. apríla 2022 (streda). Náhradný termín je stanovený na 21. apríla 2022 (štvrtok). Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.


  Základné informácie k Testovaniu 9 a harmonogram Testovania 9


  Vzorové odpoveďové hárky


  Špecifikácia testov z matematiky


  Špecifikácia testov z jazykov

 • Veľkonočné pozdravy pre našich poľských kamarátov


  Veľkonočné pozdravy pre našich poľských kamarátov

  Žiaci V. A a V. C sú veľmi šikovní a kreatívni, čo ukázali aj pri vytváraní krásnych veľkonočných pohľadníc pre svojich poľských kamarátov, tiež piatakov. Atmosféra v triede počas vytvárania veľkonočných pozdravov bola vynikajúca, bolo vidno ako si to všetci užívajú.


   Veľkonočné pozdravy pre našich poľských kamarátov Veľkonočné pozdravy pre našich poľských kamarátov Veľkonočné pozdravy pre našich poľských kamarátov Veľkonočné pozdravy pre našich poľských kamarátov
   Veľkonočné pozdravy pre našich poľských kamarátov Veľkonočné pozdravy pre našich poľských kamarátov Veľkonočné pozdravy pre našich poľských kamarátov Veľkonočné pozdravy pre našich poľských kamarátov
 • Veľkonočné pozdravy pre našich priateľov do Francúzska


  Veľkonočné pozdravy pre našich priateľov do Francúzska

  Keďže sa blížia Veľkonočné sviatky a s nimi spojené rôzne zvyky a tradície, tak sa žiaci siedmeho a ôsmeho pod vedením Mgr. Kataríny Dzivákovej, Mgr. Marianny Novýkmecovek a Mgr. Andrei Záhradníkovej rozhodli oboznámiť našich francúzskych kamarátov s týmito krásnymi tradíciami, avšak v anglickom jazyku, čo je aj cieľom vzájomného dopisovania sa. Navyše žiaci k listom pripojili aj krásne Veľkonočné pohľadnice a milé priania!

   Veľkonočné pozdravy pre našich priateľov do Francúzska Veľkonočné pozdravy pre našich priateľov do Francúzska Veľkonočné pozdravy pre našich priateľov do Francúzska Veľkonočné pozdravy pre našich priateľov do Francúzska
   Veľkonočné pozdravy pre našich priateľov do Francúzska Veľkonočné pozdravy pre našich priateľov do Francúzska Veľkonočné pozdravy pre našich priateľov do Francúzska Veľkonočné pozdravy pre našich priateľov do Francúzska
 • Online hodina anglického jazyka s lektormi


  Online hodina anglického jazyka s lektormi

  Anglické jazykové centrum The Bridge so sídlom v Bratislave v spolupráci s našou školou ponúklo žiakom siedmeho a deviateho ročníka ukážkové konverzačné on-line hodiny s britskými lektorkami Giadou a Emmou. Hodiny sa uskutočnili 25. marca 2022. Žiaci si na hodine mohli vyskúšať svoje komunikačné schopnosti a zvládli to ukážkovo. Lektorky boli nadšené. Žiaci našu školu reprezentovali vo veľmi dobrom svetle a ukázali, že sú na takéto výzvy pripravení. Online hodiny pripravila Mgr. Andrea Záhradníková. Všetci sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

   Online hodina anglického jazyka s lektormi Online hodina anglického jazyka s lektormi Online hodina anglického jazyka s lektormi Online hodina anglického jazyka s lektormi
 • Zápis prvákov do školskej knižnice


  Logo školy

  Ako po minulé roky (s výnimkou covidových), aj tento rok sa v marci uskutočnil Slávnostný zápis prvákov do školskej knižnice. Tento rok bol iný, zápis prebiehal vo vynovených priestoroch školskej knižnice. Prostredníctvom aktivít sa žiaci oboznámili s priestorom knižnice, popozerali si knihy, ktoré si môžu požičiavať. V závere im boli slávnostne odovzdané medaily, ktoré označujú, že sú čitateľmi našej knižnice. Veríme, že deti budú knižnicu využívať, či už s pani učiteľkou alebo si zapožičajú knihy na čítanie.


  Zápis prvákov do školskej knižnice - fotogaléria

 • Jarné upratovanie areálu školy


  Logo školy

  Odchodom zimy sme sa s deťmi rozhodli upraviť areál školy. Chlapci zametali, dievčatá sadili kvety, zostrihávali suché kvety a trávu. V spolupráci so združením Stromy v meste, naši žiaci pod dozorom a samozrejme s veľkou pomoc pána Svatka, zasadili v areáli školy päť stromov, ktoré darovalo združenie. ĎAKUJEME!

  Začiatkom marca sme sa zapojili do akcie Kaufland – „Vypestuj si svoju záhradku“, kde nám boli zaslané semená na výsev, dokúpili sme si minipareniská, substrát a hurá do práce! Deti sa už tešia z prvých vyklíčených rastlín, ktoré si po oteplení presadia do svojich triednych vyvýšených záhonov. Do vyvýšených záhonov si nasadia predpestované priesady plodín (fazuľka, kaleráb, paradajky....). Pri príprave na jarnú pestovateľskú sezónu nám pomohlo aj záhradníctvo Dark-win, ktoré nám zasponzorovalo semená na predklíčenie priesad, za čo im ďakujeme. Priebežne Vás budeme o našich pestovateľských úspechoch informovať.


  Jarné upratovanie areálu školy - fotogaléria

 • Boli sme na bowlingu - III. A, III. C


  Logo školy

  Dňa 24. marca 2022 zažili žiaci III. A a III. C triedy netradičné popoludnie v športovom klube Motopub Slza. Zahrali si bowling, biliard a stolný futbal. Popri hre si pochutnali na nápojoch a „dobrotách“, ktoré si mohli zakúpiť. Deti sa zabavili, zašportovali a upevnili vzájomné priateľstvá. Určite si takéto vydarené popoludnie čoskoro zopakujeme.


  Boli sme na bowlingu - III. A, III. C - fotogaléria

 • Plavecký výcvik našich tretiakov


  Logo školy

  V týždni od 15. marca do 18. marca 2022 žiaci 3. ročníka vymenili školské lavice za bazén v priestoroch Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Juraja na Gorkého ulici 55 v Trebišove. Absolvovali základný plavecký kurz pod vedením skúseného inštruktora. Žiaci boli rozdelení do dvoch družstiev. Plavecké zručnosti získali pomocou hier a zábavy. Absolvovali inštruktáž o dýchaní vo vode a splývaní. Všetci sa snažili a robili pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Tretiaci boli disciplinovaní, snaživí a každý urobil veľa dobrej práce. Na ich výkony sme boli právom hrdé. Za odmenu získali "mokré vysvedčenie".


  Plavecký výcvik našich tretiakov - fotogaléria


  Plavecký výcvik našich tretiakov - fotogaléria

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo, 2. kategória


  Hviezdoslavov Hubín - 2. kategória, školské kolo

  16. marca 2022 sa v priestoroch vynovenej školskej knižnice konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Táto prehliadka mladých talentov nás opäť presvedčila, že máme šikovných a nadaných žiakov. Veruže nebolo ľahké sa rozhodnúť. Toto sú naši víťazi: v II. Kategórii v prednese poézie sa víťazkou stala Daniela Vasilková, zo VI. C. V kategórii prózy víťazkou bola Timea Pristášová, z V. C. Na druhom mieste sa umiestnili: Adam Korytko, zo VI. C, Tatiana M. Tomášová, z VI. A a Daniela Vasilková, zo VI. C. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole !

   Hviezdoslavov Hubín - 2. kategória, školské kolo Hviezdoslavov Hubín - 2. kategória, školské kolo Hviezdoslavov Hubín - 2. kategória, školské kolo Hviezdoslavov Hubín - 2. kategória, školské kolo
 • Zbierka pre utečencov z Ukrajiny


  Logo školy

  Vážení rodičia, žiaci a priatelia, vojnový konflikt na susednej Ukrajine nenecháva chladných ani nás. Aj preto, by sme radi pomohli rodinám, ktoré sú nútené utekať pred hrôzami vojny a touto zbierkou pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú – ženám a deťom.

  Budeme veľmi radi, ak aj vy pomôžete v tejto ťažkej chvíli všetkým, ktorí to potrebujú a sú odkázaní na pomoc iných. Z vyzbieraných vecí vytvoríme priamo na našej škole balíčky pre ženy a deti, ktoré následne budú expedované na hraničný prechod s Ukrajinou.

  Zbierka bude trvať od 07. marca 2022 každý deň od 07:00 hod do 16:30 hod. v priestoroch hlavného vchodu našej školy. Ďalšie informácie môžete získať na tel. čísle: 0948 726 692 alebo e-mailom: riaditel@zsobchodna.eu

  Ďakujeme, že podporíte dobrú vec !!!


  Plagát o zbierke pre utečencov z Ukrajiny


  Informácie o balíčkoch pre utečencov z Ukrajiny

 • Medzinárodný týždeň priateľstva


  Medzinárodný týždeň priateľstva

  Priatelia sú rodina, ktorú si vyberáme my sami. Tak znie známe príslovie. Niekto má to šťastie, že má schopnosť byť priateľom. Brata či sestru vám pridelia rodičia alebo osud, ale priateľa si človek volí sám a dobrovoľne. Priatelia sú anjeli, ktorí nám pomáhajú, keď naše krídla zabudli lietať. Skutočné priateľstvo je ako voda. Je nevyhnutné pre život a veľmi ťažko sa dá nájsť.

  Medzinárodný týždeň priateľstva sme žiakom na prvom stupni pripomenuli v týždni od 14. 2. 2022 do 18. 2. 2022. Využili sme netradičnú formu oboznámenia žiakov s aktivitami v danom týždni – prostredníctvom EduPage bola rozposlaná zvuková nahrávka, ktorú načítala žiačka III. C triedy Nina Tomaščiková. Žiakov jednotlivých tried sme vyzvali k tvorbe rúk priateľstva s podpismi. Pospájaním papierových rúk sme vytvorili symbolické srdce priateľstva, ktoré bolo nainštalované vo vestibule školy. Počas prestávok a na krúžkoch sa konali priateľské stretnutia pri spoločenských hrách a stavebniciach. Nech vám tieto detské priateľstvá ostanú čo najdlhšie!

   Medzinárodný týždeň priateľstva Medzinárodný týždeň priateľstva Medzinárodný týždeň priateľstva Medzinárodný týždeň priateľstva
   Medzinárodný týždeň priateľstva Medzinárodný týždeň priateľstva Medzinárodný týždeň priateľstva Medzinárodný týždeň priateľstva
 • Náramky priateľstva v Školskom klube detí


  Medzinárodný týždeň priateľstva

  Vo februári sa pravidelne koná týždeň priateľstva. My sme ho spoločne oslávili výrobou náramkov s deťmi v Školskom klube detí. Je mnoho spôsobov ako vyrobiť náramok, ale krajšie je keď je darovaný. Nezabudnime, že byť priateľským a láskavým je viac, než mať pravdu...  Náramky priateľstva v Školskom klube detí


  Náramky priateľstva v Školskom klube detí

 • Karneval pre žiakov 1. stupňa


  Tradičný karneval pre žiakov 1. stupňa sa uskutoční po jarných prázdninách v pondelok 28. februára 2022. Už teraz sa tešíme na pekné karnevalové masky ....

   Karneval
 • 2 % z Vaších daní pre našu školu


  Logo školy

  Vážení rodičia, ďakujeme vám za ochotu podporiť činnosť rodičovského združenia formou venovania 2% z dane v predchádzajúcom roku. Aj tento rok budeme pokračovať v zlepšovaní podmienok našich detí na štúdium, športové aktivity a záujmovú činnosť. Ak sa chcete pridať, prispejte 2% z Vašej dane z príjmu.

  V prípade, že ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa do 15. februára 2022 o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“, na základe ktorého vyplníte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.

  Obe vyplnené a potvrdené tlačivá je potrebné odovzdať do 22. apríla 2022 na vrátnici školy alebo hospodárke školy prípadne do 30. apríla 2022 na daňovom úrade podľa miesta bydliska.

  Súkromne zárobkovo činné osoby a právnické osoby podávajú daňové priznanie priamo na daňový úrad do 31. marca 2022 a uvedú v ňom údaje o prijímateľovi: IČO: 35564849 Obchodné meno: Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole na Obchodnej ul. v Sečovciach

  Ďakujeme Vám, že sa takto podieľate na spoluvytváraní lepších podmienok pre aktivity Vašich detí. Rada RZ pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce


  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 • Zaplatenie rodičovského príspevku


  Logo školy

  Vážení rodičia, Rada rodičovského združenia pripomína rodičom, ktorí zabudli uhradiť jednorazový rodičovský príspevok vo výške 8 EUR za dieťa respektíve 6 EUR za druhé dieťa (za tretie a ďalšie dieťa sa príspevok neuhrádza), že tak môžu urobiť bankovým prevodom na číslo účtu SK52 0200 0000 0019 0360 6454. Vaše finančné príspevky budú použité na plnohodnotné zabezpečenie akcií Vašich detí, ako sú Vianočná akadémia, karneval, diskotéky, MDD, knižné a sladké odmeny pre žiakov, podpora krúžkovej činnosti, nákup pomôcok na skvalitnenie výučby, hračky a pomôcky na vybavenie školského klubu detí, atď. Ďakujeme Vám, že sa takto podieľate na spoluvytváraní lepších podmienok pre aktivity Vašich detí.

 • Oznam školskej jedálne pre stravníkov za marec 2022


  Logo školy

  Vážení rodičia, prosíme Vás o vyplatenie stravného za mesiac marec 2022. V tomto mesiaci žiaci prvého stupňa zaplatia 29,90 €. Žiaci druhého stupňa v tomto mesiaci zaplatia 31,70 €.Prípadný preplatok Vám bude v nasledujúcom mesiaci automaticky odpočítaný. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu a názov mesiaca, za ktorý platbu realizujete. Platbu môžete zrealizovať internetbankingom na číslo účtu: SK12 0200 0000 0016 3595 8954. Ďakujeme za pochopenie.

 • Výdaj obedov pre žiakov, ktorí v priebehu prezenčného vyučovania prechádzajú na dištančné vzdelávanie a odchádzajú bez prihláseného obeda domov


  Logo školy

  Vážení rodičia, ak trieda v priebehu prezenčného vyučovania v daný deň prechádza na dištančné vzdelávanie a žiaci odchádzajú domov z dôvodu oznámeného pozitívneho testu niektorého žiaka triedy, zákonný zástupca žiaka má v tomto prípade možnosť v daný deň pre prihláseného žiaka na obed vybrať obed prechodom z Blatnej ulice k dverám školskej jedálne od 13:00 -14:00 hod. Obed bude vydaný vedúcou školskej jedálne. V prípade otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne . Ďakujeme za pochopenie. Vedenie školy.

 • Valentín v II. C


  Valentín v II. C

  Na Valentína si žiaci II.C užili svoj prvý valentínsky večierok. Spolu s triednou učiteľkou Mgr. Ivetou Bačovou si pripravili svoje valentínske srdiečka, vyzdobili triedu a pomocou rodičov nachystali malé občerstvenie. Na začiatku sa zoznámili s históriou vzniku sviatku Valentína a potom už nasledovali obľúbené súťaže. Najviac sa asi tešili na obdaruvávanie valentínkami, ktoré symbolizujú nielen lásku ale aj priateľstvo a kamarátstvo. Na večierku vládla správna valentínska nálada. Na príjemné chvíle plné hudby, tanca a zábavných hier budeme ešte dlho spomínať.

   Valentín v II. C Valentín v II. C Valentín v II. C Valentín v II. C
   Valentín v II. C Valentín v II. C Valentín v II. C Valentín v II. C

  Valentín v II. C - fotogaléria

 • Oznam školskej jedálne pre stravníkov za február 2022


  Logo školy

  Vážení rodičia, prosíme Vás o vyplatenie stravného za mesiac február 2022. V tomto mesiaci žiaci prvého stupňa zaplatia 16,90 €. Žiaci druhého stupňa v mesiaci január 2022 zaplatia 17,94 €.Prípadný preplatok Vám bude v nasledujúcom mesiaci automaticky odpočítaný. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu a názov mesiaca, za ktorý platbu realizujete. Platbu môžete zrealizovať internetbankingom na číslo účtu: SK12 0200 0000 0016 3595 8954. Ďakujeme za pochopenie.

 • Najkrajší snehuliak v Školskom klube detí


  Logo školy

  Predstavujeme Vám našich snehuliakov. Síce nie sú zo snehu, ale aspoň ich máme dnu a neroztopia sa. Jeden krajší ako druhý. Fantázii sa medze nekladú. Deti sa vybláznili pri výrobe snehuliakov. Skrášlili sme s nimi našu školu.


  Najkrajší snehuliak v Školskom klube detí

 • Dištančné vzdelávanie pre žiakov školy v mesiaci január


  Logo školy

  Riaditeľ Základnej školy Mgr. Daniel Szilágyi týmto oznamuje, že v zmysle zákona č. 245/2008, § 150, ods 5. a v zmysle rozhodnutia ministra školstva, č.: 2020/21911:1-A1810, písm. B, bod 6, určuje pre žiakov školy dištančný spôsob vzdelávania v termíne od 27. januára 2022 do 1. februára 2022 z organizačných dôvodov. Prezenčný spôsob vyučovania bude na škole obnovený v stredu 2. februára 2022.S pozdravom Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy

 • Nové podmienky pre školský semafór a karanténu


  Logo školy

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, na základe nového školského semaforu, platného od 25. januára 2022 vám oznamujeme, že počnúc dnešným dňom nadobúdajú účinnosť niektoré zmeny týkajúce sa karantény, postupu ak je dieťa pozitívne testované respektíve prevádzky školy a mimoškolskej činnosti.

  V prílohe je zverejnené celé znenie školského semaforu, so zmenami platnými od 25. januára 2022.V druhej prílohe je zverejnený stručný výpis zmien týkajúcich sa karantény, izolácie a novej definície úzkeho kontaktu.

  Mimoškolská činnosť: Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských zariadeniach bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný). Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských zariadeniach iba za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

  Na základe tohto pokynu vás žiadame, aby ste otestovali vaše dieťa ak nie je očkované alebo neprekonalo COVID ochorenie, vždy v pondelok ráno a v štvrtok ráno a použitie samotestu nahlásili cez EDUPAGE škole, čím zabezpečíte splnenie podmienky pre účasť dieťaťa na krúžku. Z dôvodu neustále sa meniacich opatrení, odporúčame vám preštudovať si aktuálne platný Školský semafor. Za porozumenie vám ďakujeme.


  Nové usmernenie ku COVID-19


  Školský semafór 2021 / 2022

 • Oznam školskej jedálne pre stravníkov za január 2022


  Logo školy

  Vážení rodičia, prosíme Vás o vyplatenie stravného za mesiac január 2022. V tomto mesiaci žiaci prvého stupňa zaplatia 20,80 €. Žiaci druhého stupňa v mesiaci január 2022 zaplatia 22,08 €.Prípadný preplatok Vám bude v nasledujúcom mesiaci automaticky odpočítaný. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu a názov mesiaca, za ktorý platbu realizujete. Platbu môžete zrealizovať internetbankingom na číslo účtu: SK12 0200 0000 0016 3595 8954. Ďakujeme za pochopenie.

 • Vianočný a novoročný pozdrav


   Vianočný a novoročný pozdrav
 • Vianoce 2021 - video pre Vás

 • Dištančné vzdelávanie v mesiaci december


  Logo školy

  Vážení rodičia, z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie na druhom stupni základnej školy vedenie školy oznamuje, že od 7. decembra 2021 do 17. decembra 2021 žiaci 5. až 9 ročníkov prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu na daný deň. Bližšie informácie dostanete od triednych učiteľov v najbližších dňoch. V prípade zmeny vás budeme včas informovať. S pozdravom Mgr. Daniel Szilágyi - riaditeľ školy

 • Oznam o platbe za obedy v školskej jedálni za mesiac december


  Logo školy

  Vážení rodičia, keďže suma za obedy sa vypočítava vždy na začiatku mesiaca, pre žiakov druhého stupňa bola vypočítaná suma 20,70 eura za mesiac december. Nepredpokladali sme, že žiaci druhého stupňa ostanú doma na dištančnom vzdelávaní. Keďže v mesiaci december boli žiaci druhého stupňa len 4x v škole suma za obedy tento mesiac je 5.52 eura. Ak ste zaplatili plnú sumu 20.70 eur, v nasledujúcom mesiaci vám bude prebytok automaticky odpočítaný. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nedorozumenie.

 • Veniec plný želaní v Školskom klube detí


  Logo školy

  Tradične aj tento rok sme vyslovovali svoje priania a želania. Pre blížiace sa sviatky, najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Čas pokoja...Prsty popichané od ihličia, ale ta vôňa. Za pomoci detí a pani vychovávateliek sme spoločne uvili veniec, ktorý môžete vidieť na hlavnej bráne. Je tam kúsok z nás a každá vetvička a ozdôbka vám našepká, čo si máte priať. Pokojné Vianočné sviatky praje kolektív ŠKD.


  Veniec plný želaní v Školskom klube detí

 • Olympiáda v anglickom jazyku 2021/2022 – školské kolo


  Logo školy

  Tak ako aj po uplynulé roky, s novým školským rokom prichádzajú i nové kolá predmetových olympiád. A tak sme aj my, učitelia anglického jazyka, pripravili pre našich študentov školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2021 v kategóriách A1 a B1. V celoslovenskom meradle je to už 32. ročník tejto súťaže venovanej podpore talentovanej mládeže pod záštitou Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže, kde jej vyhlasovateľom je každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Oslovili sme žiakov 7.- 9. ročníkov pre kategórie A1 a B1. Tridsaťpäť najnadanejších študentov anglického jazyka prijalo “challenge“ v podobe náročného testu. Títo vynikajúci študenti premenili svoje vedomosti na body. Najlepší výkon podal žiak IX.C Gregor Ranič, ktorý z celkového počtu 100 bodov získal 78 bodov a stal sa tak víťazom v kategórii B1. S malým bodovým rozdielom je na druhom mieste Adam Hrešan z VIII.B, ktorý dosiahol 77 bodov a stupienky víťazov nám uzatvorila Viktória Cimbalová z IX.A, ktorá získala 76 bodov. V kategórii A1 vyhral žiak VII.A Michal Koško, ktorý dosiahol 40 bodov z celkového počtu 50, na druhom mieste sa umiestnil Sebastián Steranka zo VII.C s počtom bodov 34 a bronzová je v tomto školskom roku Zlatica Astrabová, VII.A s 29 bodmi.

  Víťazom, Gregorovi Raničovi a Michalovi Koškovi, ktorí postupujú na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v januári 2022, prajeme “Break a leg“ a dúfame, že nadviažu na minuloročné úspechy našich študentov v okresných a dokonca krajských kolách olympiády v anglickom jazyku. Všetkým súťažiacim ešte raz blahoželáme a ďakujeme za účasť.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - VI. C


  Logo školy

  Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac ako inokedy prejavujeme vďaku, city či lásku. Tieto sviatky sme sa rozhodli krabicami plnými maličkostí a mikulášskymi balíčkami potešiť seniorov. Veríme, že sme im tak vyčarili úsmev na tvári a zahriali pri srdci nezištným činom hlavne v súčasnej situácii, ktorá ich v dôsledku ochrany zdravia izolovala od sveta ešte viac. Mnohí z nich na Vianoce naozaj nečakajú žiadne darčeky. Je to ozaj krásne, keď sa ľudia vedia deliť.

  Súčasne sme si pri tejto príležitosti vyzdobili triedu a vytvorili úžasné spomienky pri strihaní, lepení a zdobení vianočného stromčeka v kruhu spolužiakov, za čo sme boli v pondelok na Mikuláša odmenení bohatými balíčkami aj my. Žiaci VI. C a triedna učiteľka Marta Kačuňová


  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - VI. C

 • Oznam školskej jedálne pre stravníkov


  Logo školy

  Vážení rodičia, vzhľadom k situácii, ktorá nastala na našej škole ohľadom stravovania v školskej jedálni, prosíme Vás o vyplatenie stravného za mesiace november a december 2021 v termíne do 13. decembra 2021. V mesiaci november žiaci prvého stupňa zaplatia 9,10 € a decembri 19.50 €. Žiaci druhého stupňa v mesiaci november zaplatia 9,66 € a v mesiaci december 20,70 €. Pokiaľ ste už platby za november realizovali, tak ich opätovne platiť nemusíte. V prípade potreby môžete sumu za oba mesiace spočítať. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu a názov mesiaca, za ktorý platbu realizujete. Platbu môžete zrealizovať internetbankingom na číslo útu: SK12 0200 0000 0016 3595 8954. Ďakujeme za pochopenie.

 • Vytvárali sme rodokmeň rodiny


  Vytvárali sme rodokmeň rodiny

  Žiaci piatych ročníkov v mesiaci november vytvorili zaujímavé a pútavé rodostromy. Pracovali na nich sami a bola to ich samostatná úloha zadaná vyučujúcimi v piatom ročníku - PhDr. Gedorovou a Mgr. Sotákovou. Aj takýmto spôsobom žiaci spoznávajú svoje rodinné väzby, rozvíjajú vedomosti a hlavne budujú vzťah k predmetu dejepis.

   Vytvárali sme rodokmeň rodiny Vytvárali sme rodokmeň rodiny Vytvárali sme rodokmeň rodiny Vytvárali sme rodokmeň rodiny
 • Vianočné prekvapenie


  Vianočné prekvapenie

  Už sú to 2 roky, tak dlho trvá naše priateľstvo s našou partnerskou školou v Brodnici v Poľsku. Mali sme sa stretnúť už pred 2 rokmi, avšak kvôli celosvetovej pandémii sme to museli presunúť na jún 2022. Keďže sa blížia Vianoce, tak sme sa rozhodli prekvapiť našich kamarátov v Poľsku vianočnými balíčkami, ktoré sú zároveň aj poďakovaním za toto cenné priateľstvo.

   Vianočné prekvapenie Vianočné prekvapenie Vianočné prekvapenie Vianočné prekvapenie
   Vianočné prekvapenie Vianočné prekvapenie Vianočné prekvapenie Vianočné prekvapenie
 • Listy z Francúzska z mesta Caen


  Listy z Francúzska z mesta Caen

  Caen je mesto v Normandii na severozápade Francúzska, historické stredisko Normanského vojvodstva, dnes hlavné mesto regiónu Normandia. Leží asi 200 km západne od Paríža. Práve z tohto krásneho, historického mesta si žiaci 7.A, 7.B, 7.C, 8.A a 8.B triedy vymieňajú listy v anglickom jazyku. Je to pre nich výborná príležitosť ako si upevniť anglický jazyk aj inou formou ako je klasická výučba v triede. Žiaci sú nadšení, nevedia sa dočkať ďalších listov a raz aj návštevy Francúzska.

   Listy z Francúzska z mesta Caen Listy z Francúzska z mesta Caen Listy z Francúzska z mesta Caen Listy z Francúzska z mesta Caen
   Listy z Francúzska z mesta Caen Listy z Francúzska z mesta Caen Listy z Francúzska z mesta Caen Listy z Francúzska z mesta Caen
 • Vianočný stromček v I. A


  Logo školy

  Dňa 2. decembra 2021 si žiaci I. A triedy pod vedením Mgr. Daniely Jenčovej spríjemnili popoludnie výzdobou vianočného stromčeka svojimi ručne vytvorenými vianočnými ozdobami. Boli úžasne tvoriví a kreatívni. Na triednej akcii sa zúčastnil a ruky pridal k dielu aj pán Bc. Miroslav Onderko, ktorý vytvoril krásnu dekoráciu z ihličia. Vôňa ihličia žiakov povzbudila k ďalšiemu ozdobovaniu. Predvianočnú atmosféru sprítomnilo počúvanie vianočných kolied. Z akcie všetci odchádzali vo vianočnej nálade a s vlastne vytvoreným darčekom.


  Vianočná atmosféra v I. A

 • Program „Spolu múdrejší 2“


  Spolu múdrejší 2

  Program „Spolu múdrejší 2“, do ktorého sa škola tento školský rok zapojila, je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

  Cieľom projektu je vyrovnávať rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj eliminovať riziko opakovania ročníkov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov. Trvanie projektu je od októbra 2021 do decembra 2021.


  Program "Spolu múdrejší 2" - informácie


  Program "Spolu múdrejší 2" - plagát

 • Nástup do školy od 29. novembra 2021


  Logo školy

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, týmto vám oznamujeme, že od pondelka 29. novembra 2021 sa obnovuje prevádzka školy v normálnom režime. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, obedy v školskej jedálni budú vydávané podľa harmonogramu a Školský klub detí bude zabezpečovať svoju činnosť podľa harmonogramu do 16:30 hod.

  Zároveň by sme vás radi požiadali ,ak potrebujete kontaktovať vedenie školy, respektíve učiteľov, aby ste tak urobili cez EDUPAGE, telefonicky alebo e-mailom, aby sa obmedzil osobný kontakt. Stále platí nariadenie obmedzujúce vstup iných osôb než zamestnancov do budovy školy. Kontakty nájdete na stránke školy.

  Ďakujeme za pochopenie. S pozdravom Mgr. Daniel Szilágyi - riaditeľ školy

 • Skrátenie vyučovania pre žiakov 1. a 2. stupňa


  Logo školy

  Vážení rodičia, z dôvodu karantény školskej jedálne a z dôvodu neschopnosti zabezpečiť prevádzku školskej jedálne a tým zabezpečiť stravu pre žiakov našej školy, zriaďovateľ a vedenie školy na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove oznamuje, že od 22. novembra 2021 do 26. novembra 2021 žiaci ročníkov 1 až 9 prechádzajú na skrátené vyučovanie. Vyučovanie sa začne podľa rozvrhu od 8:00 a skončí 4.vyučovacou hodinou o 11:35 hod. Školský autobus smer Veľké Ozorovce odchádza o 12:05 hod. z Blatnej ulice. Ranný klub bude fungovať tak ako obvykle. Počas skráteného vyučovania nebude podávaná strava v školskej jedálni ani nebude otvorený Školský klub detí. Bližšie informácie dostanete od triednych učiteľov v najbližších dňoch. Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Nástup do školy pre žiakov 2. stupňa


  Logo školy

  Vážení rodičia, z dôvodu karantény školskej jedálne a z dôvodu neschopnosti zabezpečiť prevádzku školskej jedálne a tým zabezpečiť stravu pre žiakov našej školy, zriaďovateľ a vedenie školy na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove oznamuje, že od 22. novembra 2021 do 26. novembra 2021 žiaci 5. až 9. ročníkov prechádzajú z dištančného vzdelávania na prezenčné vzdelávanie. Vyučovanie sa začne podľa rozvrhu od 8:00 a skončí 4.vyučovacou hodinou o 11:35 hod. Bližšie informácie dostanete od triednych učiteľov v najbližších dňoch. V prípade zmeny vás budeme včas informovať. S pozdravom Mgr. Daniel Szilágyi - riaditeľ školy

 • Dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa


  Logo školy

  Vážení rodičia, z dôvodu karantény školskej jedálne a z dôvodu neschopnosti zabezpečiť prevádzku školskej jedálne a tým zabezpečiť stravu pre žiakov našej školy, zriaďovateľ a vedenie školy na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove oznamuje, že od 9. novembra 2021 do 19. novembra 2021 žiaci 5. až 9 ročníkov prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Bližšie informácie dostanete od triednych učiteľov v najbližších dňoch. V prípade zmeny vás budeme včas informovať. S pozdravom Mgr. Daniel Szilágyi - riaditeľ školy

 • Skrátené vyučovanie pre žiakov 1. stupňa


  Logo školy

  Vážení rodičia, z dôvodu karantény školskej jedálne a z dôvodu neschopnosti zabezpečiť prevádzku školskej jedálne a tým zabezpečiť stravu pre žiakov našej školy, zriaďovateľ a vedenie školy na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove oznamuje, že od 9. novembra 2021 do 19. novembra 2021 žiaci ročníkov 1 až 4 prechádzajú na skrátené vyučovanie. Vyučovanie sa začne podľa rozvrhu od 8:00 a skončí 4.vyučovacou hodinou o 11:35 hod. Školský autobus smer Veľké Ozorovce odchádza o 12:05 hod. z Blatnej ulice. Ranný klub bude fungovať tak ako obvykle. Počas skráteného vyučovania nebude podávaná strava v školskej jedálni ani nebude otvorený Školský klub detí. Bližšie informácie dostanete od triednych učiteľov v najbližších dňoch. Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Naša škola sa umiestnila v TOP 3 v súťaži Jazykový WocaBee šampionát!


  Logo školy

  Žiaci triedy V.A KACUNOVA získali 2.miesto v precvičovaní slovnej zásoby v okresnom kole súťaže. V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. Šampionát prebieha výhradne online, v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok s názvom WocaBee.

  Celkovo sa do súťaže zapojilo celkovo takmer 60 000 žiakov! V našom okrese sa na krásnom 2.mieste umiestnili žiaci našej školy, konkrétne trieda: V.A KACUNOVA, ktorú vedie pani učiteľka Kačuňová. V súťažnom období 20. októbra - 29. októbra 2021 nahrali denne v priemere 325 bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka. Žiaci v aplikácii získavajú body iba za správne odpovede pri precvičovaní slovíčok. Ďakujeme im za skvelú reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

 • Informatická súťaž IBOBOR 2021


  Logo školy

  V termíne od 8. novembra 2021 do 12. novembra 2021sa uskutoční hlavné kolo informatickej súťaže IBOBOR formou online testu. Vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácii a rekonštrukcii našich počítačových učební sa môžu žiaci prihlásiť na toto celoslovenské kolo v uvedené dni aj z domu do 16.00 hod. Zároveň Vás prosíme o dodržanie termínov pre jednotlivé kategórie žiakov v uvedené dni a prihlásenie aspoň 40 minút pred koncom súťaže kvôli časovému limitu.

  Rozpis termínov súťaže a jednotlivých kategórií:
  pondelok 8. novembra do 16:00 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ, tercia, kvarta)
  utorok 9. novembra do 16:00 Drobci (2. a 3. ročník ZŠ)
  streda 10. novembra do 16:00 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ, príma, sekunda)
  piatok 12. novembra do 16:00 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).

  Žiaci, ktorí sa prihlásili do súťaže, budú informovaní o termíne a hesle do súťaže cez aplikáciu EDUPAGE. Informácie nájdete aj na stránke WWW.IBOBOR.SK. Ďakujeme za pochopenie.

 • Vyrezávané tekvice na našej škole


  V pondelok 25.10. 2021 sa uskutočnila školská akcia „Vyrezávanie tekvíc“. Z I. stupňa sa zapojilo 40 žiakov. Z toľkých nádherných, majstrovsky vyrezávaných tekvíc bolo dosť náročné vybrať len prvých troch. Pani učiteľke Mgr. Daniele Jenčovej pomáhala s rozhodovaním aj pani zástupkyňa. I. stupňa Mgr. Ľ. Vargová. Na prvom mieste sa umiestnil Dávid Horňák zo IV.A triedy, na druhom mieste Barborka Bialoňová z I.B triedy a na treťom mieste sa umiestnila Viktória Kužňárová z I.C triedy. Všetkým žiakom ďakujeme, že svojimi krásnymi tekvičkami skrášlili okolie školy. Po jesenných prázdninách dostanú prví traja diplom a vecné ceny a pre ďalších čakajú sladké odmeny.


  Vyrezávané tekvice na našej škole

 • Šarkany v Školskom klube detí


   Šarkany v Školskom klube detí Šarkany v Školskom klube detí Šarkany v Školskom klube detí Šarkany v Školskom klube detí
   Šarkany v Školskom klube detí Šarkany v Školskom klube detí Šarkany v Školskom klube detí Šarkany v Školskom klube detí
 • Jesenné ikebany


  Jesenné ikebany

  Aj tento školský rok náš žiacky parlament v spolupráci so Školským klubom detí pripravil pre žiakov školy zaujímavú akciu. Úlohou žiakov bolo pripraviť ikebany s jesennou tematikou. Z pripravených krásnych ikebán sme urobili zaujímavú výstavku, ktorá skrášľuje steny a chodby našej školy. Všetkým zúčastneným žiakom patrí za vytvorené ikebany veľká vďaka!

   Jesenné ikebany Jesenné ikebany Jesenné ikebany Jesenné ikebany
   Jesenné ikebany Jesenné ikebany Jesenné ikebany Jesenné ikebany
 • Malí veľkí čitatelia


  Malí veľkí čitatelia

  „Prečo ste povedali, že máme čítanie? Mohli sme mať telesnú!“ zaznelo triedou. Tak, by sa pani učiteľka nedozvedela, že najobľúbenejšou knihou vo IV. B je: „Denník malého Minecrafťáka“. Tú Vám k čítaniu odporúča Rišo, ako odborník na svet Minecraftu. Anetka práve číta: „Psiu dušu“ a Lukáš „Klub záhad“. Najobľúbenejšou je však séria kníh: „Denník odvážneho bojka“, tie si deti vypožičali v mestskej knižnici. Učiteľku potešili i encyklopedickými vedomosťami o vesmíre, či vedeckými koncepciami o vyhynutí dinosaurov. Pri čítaní nezabudli ani na bájky a najnovšiu autorskú rozprávku Jána Uličianskeho: „Líza, mačka z Trojice“. Aktivitami a čítaním v kostýmoch si 25. 10. 2021 pripomenuli: „Medzinárodný deň školských knižníc“.

   Malí veľkí čitatelia Malí veľkí čitatelia Malí veľkí čitatelia Malí veľkí čitatelia
   Malí veľkí čitatelia Malí veľkí čitatelia Malí veľkí čitatelia Malí veľkí čitatelia
 • "ZDRAVÁ ŠKOLA" - 2. stupeň


  Na prelome mesiacov september a október sa na našej škole uskutočnila výstava a súťaž Zdravá škola. Žiaci II. stupňa mohli nosiť zaujímavé výtvory z ovocia a zeleniny, košíky plné vitamínov , prípadne nezvyčajné tvary ovocia a zeleniny. Výstavy a súťaže sa zúčastnilo 13 zaujímavých výtvorov, teda 11 žiakov, z ktorých boli všetci odmenení diplomom a cenou.


  ZDRAVÁ ŠKOLA" - 2. stupeň

 • Rozhodnutie o prechode školy na dištančné vzdelávanie


  Logo školy

  Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie na škole a na odporučenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove, prechádza škola v dňoch 26. októbra a 27. októbra 2021 na dištančný spôsob výučby. Nástup do školy bude 2. novembra 2021 po jesenných prázdninách. Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, aby pripravili svoje deti na dištančné vzdelávanie.

  Žiadame rodičov, ktorí majú domáce antigénové testy, aby vykonali tieto testy pred nástupom detí do školy a výsledok oznámili škole. Radi by sme požiadali rodičov, ktorí majú deti v Školskom klube detí, aby vyzdvihli svoje deti z klubu dnes 25. októbra 2021 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

 • 16. október – Svetový deň výživy


  16. október – Svetový deň výživy

  Tento sviatok nám chce pripomenúť, že jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania a vyzýva nás k zdravému životnému štýlu.

  Pri príležitosti tohto dňa sme v našej škole pripravili viaceré aktivity. Pre žiakov 1. stupňa to bola už tradičná súťaž Najväčšie jablko a hruška na desiatu, nástenné noviny vo vestibule školy a rozhlasové vysielanie, v ktorom každoročne hovoríme o jedle. Tento rok sme rozprávali na tému „Jablko a hruška sú vo výžive poklad“, v ktorej sme poukázali na bohaté účinky tohto ovocia pre zdravie človeka. Ak ich budeme mať denne v jedálnom lístku, s veľkou pravdepodobnosťou sa vyhneme mnohým zdravotným problémom. Rozhlasovú reláciu vysielali žiaci IV. C. Z najväčších ocenených plodov v rámci tried I. stupňa sme usporiadali krásnu výstavku.


  Najväčšie jablko, hruška na desiatu - výsledky.

   16. október – Svetový deň výživy 16. október – Svetový deň výživy 16. október – Svetový deň výživy 16. október – Svetový deň výživy
   16. október – Svetový deň výživy 16. október – Svetový deň výživy 16. október – Svetový deň výživy 16. október – Svetový deň výživy
 • 10. október – Svetový deň duševného zdravia


  16. október – Svetový deň výživy

  10. októbra si všetci pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Telo a duša sú spojené nádoby. O duševné zdravie by sme sa mali starať rovnako ako o telesné. Pandémia ukázala, že duševné zdravie je dôležité pre každého jednotlivca. Liga za duševné zdravie prichádza na jeseň 2021 s celonárodnou kampaňou „Vypusťme paru - Naša spoločnosť je pretlakovaná“.

  Naša spoločnosť je pretlakovaná. Vnímame, čo sa okolo nás deje a mali by sme sa začať rozprávať o tom, ako nanovo vybudovať znesiteľné spoločenské vzťahy. Duševné zdravie jednotlivca závisí od duševného stavu celej spoločnosti. Pre žiakov je veľmi dôležité predchádzať záťaži vhodným striedaním práce a odpočinku. Dôležité je zmysluplné trávenie voľného času, vhodná výživa, dodržiavanie všetkých pravidiel zdravého životného štýlu.

  Svetový deň duševného zdravia sme si na 1. stupni pripomenuli týmito aktivitami:
  žiaci prvého ročníka rozprávali o tom, kedy sú šťastní a vymaľovali pripravenú nezábudku,
  žiaci druhého až štvrtého ročníka napísali do lupienkov nezábudky 4 pozitívne veci o sebe a pripravenú nezábudku vymaľovali,
  na druhom stupni dostali žiaci do tried plagátik „Desatoro duševného zdravia“ a ako prevenciu duševného zdravia dostali ponuku cvikov z jógy. Prajeme Vám šťastný úsmev a pevné zdravie – telesné aj duševné!


  10. október – Svetový deň duševného zdravia

 • Mesiac úcty k starším v II. C


  16. október – Svetový deň výživy

  Pri príležitosti ,, Októbra - mesiaca úcty k starším ", žiaci II.C triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ivety Bačovej pripravili pre svojich milovaných starých rodičov malé prekvapenie v podobe vlastnoručne vyrobených darčekov. Spoločne veríme, že týmto poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo pre nás urobili, vyčaríme našim babkám a dedkom úsmev na tvári a radosť v očiach a srdiečkach.


  Mesiac úcty k starším v II. C

 • Mesiac úcty k starším v I. A


  mesiac úcty k starším v I. A

  Dňa 15. októbra 2021 žiaci I. A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej uskutočnili triednu akciu v rámci októbra - mesiaca „Úcty k starším“ a to „ Darček pre starých rodičov“. Nálada bola výborná. Žiaci boli natešení zo svojich výtvorov, museli prejaviť svoju kreativitu a precíznosť v strihaní papiera. Všetci odchádzali domov s úsmevom na tvári a s darčekom v ruke.


  Mesiac úcty k starším v I. A

 • Svetový deň vajec na našej škole


  Svetový deň vajec na našej škole

  Svetový deň vajec bol založený vo Viedni 1996, keď sa rozhodlo oslavovať silu vajíčka každý druhý októbrový piatok každý rok. Od tej doby fanúšikovia vajíčok na celom svete vymysleli nové kreatívne spôsoby, ako uctiť túto neuveriteľnú silnú živinu, a deň osláv sa postupom času rozrastal a vyvíjal. Dňa 8. októbra 2021 sme si aj na našej škole pripomenuli tento deň. Do akcie sa zapojili nielen žiaci, ale aj učitelia.


  Svetový deň vajec na našej škole

 • Svetový deň zdravia v ŠKD


   Svetový deň zdravia v ŠKD Svetový deň zdravia v ŠKD Svetový deň zdravia v ŠKD Svetový deň zdravia v ŠKD
 • Najväčšie jablko, hruška na desiatu.


  Logo školy

  Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasujeme súťaž Najväčšie jablko, hruška na desiatu. Kto sa môže do súťaže zapojiť ? Každý žiak 1. stupňa, ktorý si 18. októbra 2021 prinesie na desiatu jablko, hrušku - čo najväčšie. Žiak, ktorý bude mať najväčšie jablko alebo hrušku v rámci triedy získa diplom. Žiaci, ktorí budú mať najväčšie jablko alebo hrušku v rámci celého 1.stupňa, získajú vecné ceny.


  Najväčšie jablko, hruška na desiatu.

 • "Kam na strednú školu ?" - beseda pre deviatakov


  Dňa 8. októbra 2021 sa na našej škole uskutočnila beseda z cyklu " Kam na strednú školu" s MUDr. Dagmarou Molnárovou. Besedu zorganizovala naša výchovná poradkyňa a bola určená pre deviatakov, ktorých čaká dôležitý krok výberu povolania. Pani doktorka sa s našimi deviatakmi podelila o svoju cestu k správnemu povolaniu, priblížila žiakom štúdium na gymnáziu a vysokej škole a porozprávala im, aké je to byť lekárom. Pani doktorka je tiež našou absolventkou a tak sme veľmi radi, že sme ju mohli na našej škole privítať.

 • Európsky deň jazykov na našej škole


  Európsky deň jazykov na našej škole

  Aj tento rok sme si na hodinách cudzích jazykov pripomenuli európsky deň jazykov, ktorý oslávil tento rok už svoje 20. výročie. Žiaci na hodinách anglického, nemeckého a ruského jazyka spoločne pripravovali projekty o európskych krajinách, učili sa každodenné frázy v rôznych jazykoch a spolu s vyučujúcimi, prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít, spoznávali európske krajiny a jazyky, ktorými sa tam rozpráva. Žiacke projekty sú vystavené na medziposchodí hlavného schodiska.

   Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole
   Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole
 • Európsky týždeň športu na našej škole


  Európsky týždeň športu na našej škole

  Posledný septembrový týždeň sa na našej škole uskutočnil „Európsky týždeň športu“. Do projektu sa zapojila celá škola. Týždeň športu sme začali 10 minútovou telovýchovnou chvíľkou na 1. hodine. Na I. stupni svoje cvičenia a športové aktivity počas celého týždňa mali s deťmi triedne učiteľky a vychovávatelia. Na II. stupni tiež triedni učitelia. Aj napriek situácii , aká je ohľadom koronavírusu, všetky aktivity sa zvládlo pripraviť a usporiadať bez akýchkoľvek problémov. Deti I. aj II. stupňa si super zacvičili a zašportovali. Tešíme sa na ďalší ročník, dovidenia a došportovania o rok. Športu zdar 😊

   Európsky týždeň športu na našej škole Európsky týždeň športu na našej škole Európsky týždeň športu na našej škole Európsky týždeň športu na našej škole
 • Slávik Slovenska - školské kolo


  Logo školy

  V dňoch 24. septembra a 28. septembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2021. Súťažiaci spievali dve piesne, z ktorých jedna bola zo spevníka Slávik Slovenska 2020, druhú pieseň si volili súťažiaci podľa vlastného výberu. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov. V I. kategórii žiakov 1. - 3. ročníka 1. miesto obsadila Timea Antolíková z III. C, 2. miesto získal Boris Bočko z III. A a na 3. mieste sa umiestnili Anna Benedeková I. A., Nela Devaldová II. C a Eliška Ištoková II. B. V II. kategórii žiakov 4. – 6. ročníka 1. miesto patrilo Jakubovi Korytkovi zo IV. C. 2. miesto obsadil Adam Korytko VI. C a 3. miesto Mária Dobošová z V. A. Víťazom blahoželáme a držíme palce na okresnom kole Slávika Slovenska.

   Slávik Slovenska - školské kolo Slávik Slovenska - školské kolo Slávik Slovenska - školské kolo Slávik Slovenska - školské kolo
   Slávik Slovenska - školské kolo Slávik Slovenska - školské kolo Slávik Slovenska - školské kolo Slávik Slovenska - školské kolo
 • Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia


  Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september

  Dňa 21. septembra 2021 si žiaci IX. A a IX. C pripomenuli Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia - 9. september formou besedy, ktorú pre nich pripravila p. učiteľka Ihnátová. Zaujímavosti zo života a ťažký osud židovskej komunity v Sečovciach počas druhej svetovej vojny žiakom priblížil formou krátkej prezentácie p. učiteľ Marek Marjov zo Spojenej školy Sečovce. O osudoch ľudí rozprával na základe spomienok z rozhovorov s ľuďmi, ktorí prežili holocaust. Dobové fotografie Sečoviec, ako aj žijúcich svedkov tej doby ešte viac umocnili atmosféru na vyučovacich hodinách. Rozprávanie pána Mgr. Marjova bolo poučné a zaujímavé. Spoločne veríme, že podobné chvíle v budúcnosti už nikdy nikto nebude prežívať !

   Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september
   Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september
 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia


  Logo školy

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

  Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, aby nevstupovali do budovy školy. V prípade potreby kontaktujte triedneho učiteľa alebo vedenie školy cez EDUPAGE, telefonicky respektíve e-mailom. Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, aby nevstupovali do budovy školy. V prípade potreby kontaktujte triedneho učiteľa alebo vedenie školy cez EDUPAGE, telefonicky respektíve e-mailom. Ďakujeme za pochopenie.

 • Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD


   Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD
   Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD
 • Oznam o výsledkoch volieb do Rady školy zo strany rodičov


  Logo školy

  Dňa 23. septembra 2021 sa na našej škole uskutočnili voľby do Rady školy za rodičov. Na základe výsledkov volieb do Rady školy boli zvolení (uvedení v abecednom poradí): Ing. Peter Domanič, Ing. František Korytko, p. Sidónia Pavúrová a p. Slavomír Seman. Zvoleným rodičom blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným kandidátom za ochotu zúčastniť sa volieb a zastupovať rodičov v Rade školy. Detailnejší prehľad o priebehu volieb nájdete v priloženom dokumente.


  Výsledky volieb do rady školy z radov rodičov

 • Oznam o stretnutí rodičov Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce


  Logo školy

  Dňa 23. septembra 2021 o 16:30 hod. sa uskutoční stretnutie rodičov Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce s nasledujúcim programom:
  1. Valné zhromaždenie združenia rodičov školy pri Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce – stretnutie sa uskutoční vzadu za školskou jedálňou
  2. Voľby do rady školy za rodičov – v triedach
  3. Triedne aktívy - v triedach

  Žiadame rodičov, aby dodržiavali nariadenia týkajúce sa zamedzeniu šírenia COVID-19:
  1. Prekrytie horných dýchacích ciest
  2. Dezinfekcia rúk
  3. Vyplniť a odovzdať tlačivo o bezpríznakovosti návštevy školy (tlačivo dostane každý rodič v triede)


  Zoznam kandidátov do rady školy z radov rodičov

 • Oznam pre rodičov detí, stravujúcich sa v školskej jedálni


  Logo školy

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom stravníkom, že stravná jednotka pre žiaka prvého stupňa je 1,30 €. Za september tak žiak prvého stupňa zaplatí 24,70 €. Pre žiaka druhého stupňa je stravná jednotka 1,38 €. Za september tak žiak druhého stupňa zaplatí 26,22 €. Prosíme Vás o vyplacanie obedov cez systém VIAMO EDUPAGE (všetko je nastavené v EDUPAGE) alebo formou internetbankingu na tento účet: SK12 0200 0000 0016 3595 8954. Ako variabilný symbol uveďte mesiac, za ktorý platíte stravu. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. Odhlasovanie zo stravy je možné v daný deň do 8.00 hod. Môžete to uskutočniť mobilom: 0903 616 710, mailom jedalen@zsobchodna.eu alebo na stránke: Formulár na odhlásenie z obeda

 • Európsky týždeň športu 23. - 30. september 2021


  Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021

  Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23. septembra - 30. septembra, nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto období. Vnáša do života systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu sa posilňuje imunita. Preto je dôležité aby sa stal pohyb súčasťou bežného života, čo najväčšieho počtu ľudí.

  Európský týždeň športu na našej základnej škole zahájime 23. septembra 2021 telovýchovnou chvíľkou na 1. vyučovacej hodine. Pohybové aktivity budú prebiehať podľa naplánovaného harmonogramu.


  Európsky týždeň športu 23. - 30. september 2021


   Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021
   Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022 je už minulosťou


  Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022 začalo hymnou Slovenskej republiky. Potom sa prítomným žiakom, pedagógom, rodičom a hosťom prihovoril riaditeľ školy Mgr. Daniel Szilágyi. Prihovoril sa k prváčikom, pre ktorých to bol významný deň - "vstup do veľkej školy". Takisto sa prihovoril aj k deviatakom, pre ktorých to bude posledný rok pobytu na našej škole a pripomenul im dôležité míľniky: prijímačky a Testovanie 9. K prítomným sa prihovorila za školskú komisiu mesta Sečovce p. Bérešová, ako aj zastupujúci primátor p. Havrila. Po zaznení školskej hymny sa žiaci prvých ročníkov vybrali s triednymi učiteľkami do svojich tried. Žiaci druhých až deviatych ročníkov sa od svojich triednych učiteliek a učiteľov dozvedeli dôležité informácie k začiatku školského roka.


  Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022


  Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce oznamuje rodičom, zákonným zástupcom, žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9.00 hod tradične v prietoroch školského dvora za jedálňou. V prípade nepriaznivého počasia sa otovrenie školského roka uskutoční v školskej telocvični. Vstup do priestorov školy bude z Blatnej ulice.

   Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022
 • Dôležité informácie k organizácii školského roka 2021 / 2022


  Logo školy

  Vážení rodičia, na základe vydania manuálu Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ktorý predstavuje prehľad opatrení k 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10. 8. 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12. 8. 2021 pod názvom „Školský semafor“ Vám zverejňujeme stručné, ale potrebné informácie pred nástupom do školy.


  Povinnosti rodiča k dodržiavaniu opatrení COVID-19

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Oznámenie o výnimke z karantény o bezpríznakovosti

 • Testovanie 9 (T9) v školskom roku 2021 / 2022


  Logo školy

  Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským) dňa 6. apríla 2022 (streda). Náhradný termín je stanovený na dňa 21. apríla 2022 (štvrtok). Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Informácie o Testovaní 9 budú postupne zverejňované aj na našej stránke.

 • Testovanie 5 (T5) v školskom roku 2021 / 2022


  Logo školy

  Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) dňa 18. mája 2022 (streda). Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Informácie o Testovaní 5 budú postupne zverejňované aj na našej stránke.

 • Ako to bude počas školského roka 2021 / 2022


  Logo školy

  Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

 • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ


  Logo školy

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečí v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2. septembra 2021 do 29. októbra 2021 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do Informačného systému testovania žiakov (ISTŽ) a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je pre oba ročníky rovnaký. Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.


  Všeobecné informácie k testovaniu žiakov 1. a 3. ročníkov

  Metodické pokyny k testovaniu žiakov 1. a 3. ročníkov

 • Prázdniny v školskom roku 2021 / 2022


  Prázdniny Posledný deň
  vyučovania
  Termín prázdnin Začiatok vyučovania
  po prázdninách
  Jesenné 27. október 2021
  streda
  28. október
  29. október 2021
  2. november 2021
  utorok
  Vianočné 22. december 2021
  streda
  23. december 2021
  7. január 2022
  10. január 2022
  pondelok
  Polročné 3. február 2022
  štvrtok
  4. február 2022
  piatok
  7. február 2022
  pondelok
  Jarné 18. február 2022
  piatok
  21. február - 25. február 2022 28. február 2022
  pondelok
  Veľkonočné 13. apríl 2022
  streda
  14. apríl - 19. apríl 2022 20. apríl 2022
  streda
  Letné 30. jún 2022
  štvrtok
  1. júl - 2. september 2022 5. september 2022
  pondelok

  Termíny jarných prázdnin sú uvedené pre žiakov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Internetová žiacka knižka TOPlist