Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy 2020 / 2021

Formulár na odhlásenie z obeda


Učiteľ / učiteľka matematiky a informatiky


Informácie k zápisu do 1. ročníka 2021 /2022


 • Letná škola hier - júl 2021


  Letná škola hier - júl 2021

  Posledný deň LŠH – piatok – začal rozcvičkou. Po rozcvičke sme deti losovaním rozdelili do piatich skupín – rodiniek. Vytvorili sme tak tieto rodinky - Bowlingová, Veteránová, Balónová, Loptová, Raketová. Pod vedením svojich vedúcich potom „rodinky“ vykonávali aktivity na pripravených stanovištiach ako: Tunel, Vlajková naháňačka, Raketová štafeta, Hod na cieľ a Bežecká štafeta s indíciami.

  Na záver si každá rodinka našla „poklad“ podľa indícií. Poklad ukrýval sladké odmeny, loptičky a odznaky smajlíkov. Popoludní sme sa zúčastnili prehliadky jednostopových vozidiel v areáli Slza. Po prehliadke si deti zahrali bowling, stolný futbal a pingpong. Po príchode na školský dvor deti posledné chvíle LŠH venovali hrám v bazénoch a na ihriskách.


   Letná škola hier - júl 2021 Letná škola hier - júl 2021 Letná škola hier - júl 2021 Letná škola hier - júl 2021
   Letná škola hier - júl 2021 Letná škola hier - júl 2021 Letná škola hier - júl 2021 Letná škola hier - júl 2021

  Fotogaléria Letná škola hier - júl 2021

 • Júnové aktivity v Školskom klube detí


  Logo školy

  Zatúlajte sa s nami rozprávkovou cestou v školskom klube. Keďže nás horúčavy vyhnali z dvora, poďte s nami do Rozprávkova. Deti hádali indície, rozprávkovú postavu. Iné sa mohli do rozprávky dostať súťažami alebo vymaľovaním perníkovej chalúpky. Okrem toho sme si kreslili rôznymi technikami, vyrábali motýľov ...


  Fotogaléria Júnové aktivity v Školskom klube detí


  Fotogaléria Júnové aktivity v Školskom klube detí


  Fotogaléria Júnové aktivity v Školskom klube detí

 • Šťastný deň detí


  Logo školy

  Svoj šťastný Medzinárodný deň detí strávili prváci a žiaci II. B triedy na futbalovom ihrisku Slavoj Sečovce, kde mali možnosť na krásne vykosenom ihrisku si zašportovať, zasúťažiť a zahrať sa so svojimi spolužiakmi. Strávili tam príjemné chvíle v peknom počasí, na ktoré dlho spomínali.


  Fotogaléria Šťastný deň detí


  Fotogaléria Šťastný deň detí


  Fotogaléria Šťastný deň detí

 • Druháci v Bačkovskej doline


  Logo školy

  25. júna 2021 sa druháci vybrali na turistickú vychádzku do Bačkovskej doliny. Počas vychádzky si všímali okolitú prírodu a spoznávali krásy nášho okolia. Naším cieľom bol Prameň pod Babiou horou. Tam sme sa osviežili a vrátili na ihrisko, kde sme si zahrali loptové hry. Do školy sme prišli plní zážitkov.


  Fotogaléria Druháci v Bačkovskej doline


  Fotogaléria Druháci v Bačkovskej doline

 • Aktívne v júni


  Logo školy

  Počas MDD deti z III. B zavítali do trebišovského múzea. Prilákala ich ponuka v „Kaštieli Andrássyovcov“. Grófka Etela ich sprevádzala expozíciou: „Šľachtické rody trebišovského kaštieľa“. Videli výstavu „Terakotová armáda“, v jazdiarni ich zaujali živočíchy z piatich biotopov sveta a spoznávali remeslá nášho regiónu. Projekt: „Les ukrytý v knihe“ sme vyhodnotili v júni. Od apríla spoločne spoznávali stromy v areáli školy, vytvorili projekty o zvieratách, čítali o stromoch, pripravili výstavu encyklopédií. Besedovali s pracovníčkou z hvezdárne a vybrali sa na výlet do Jasova, kde navštívili kláštor a Jasovskú jaskyňu. Tešilo ich, že sa mohli po uvoľnení epidemiologických opatrení takto vzdelávať.


  Fotogaléria Aktívne v júni - Múzeum Trebišov


  Fotogaléria Aktívne v júni - beseda


  Fotogaléria Aktívne v júni - Jasov


  Fotogaléria Aktívne v júni - Jasov

 • Úspešný Hviezdoslavov Kubín


  Úspešný Hviezdoslavov Kubín

  V rámci 67. ročníka Hviezdoslavovho Kubína dňa 15. júna 2021 našu školu na okresnej súťažnej prehliadke v Múzeu v Trebišove úspešne reprezentovali 5 žiaci. Za svoj umelecký prednes získali 4 žiaci výrazné umiestnenie. V I. kategórii v prednese poézie Jakub Korytko /III.C/ obsadil 2. miesto a v próze Zoja Kešeľová /IV.A/ obsadila 3. miesto. V II. kategórii v prednese poézie Daniela Vasilková /V.C/ obsadila 1. miesto a získala postup na krajské kolo a v próze Emília Borovská /V.C/ obsadila 3. miesto. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a Danielke Vasilkovej prajeme veľa úspechov na Krajskom kole tejto súťaže, ktorá sa uskutoční v septembri v Michalovciach.


   Úspešný Hviezdoslavov Kubín Úspešný Hviezdoslavov Kubín Úspešný Hviezdoslavov Kubín Úspešný Hviezdoslavov Kubín
 • Školský klub detí bol na zmrzline ...


   Školský klub detí bol na zmrzline ... Školský klub detí bol na zmrzline ... Školský klub detí bol na zmrzline ... Školský klub detí bol na zmrzline ...
 • Letná škola hier - Zábavné leto 2021


  Logo školy

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce organizuje pre žiakov: 1.- 8. ročníka našej školy v termíne od 6. 7. do 9. 7. 2021 v čase od 7:30 – 16:00 hod. LETNÚ ŠKOLU HIER 2021 - ZÁBAVNÉ LETO. Pre deti je pripravený bohatý program: zaujímavé aktivity, hry, súťaže, tvorivé dielne, športová olympiáda a celodenný výlet. Cena - 26 € zahŕňa: - celodenný program, stravu (3x denne – desiata, obed, olovrant, pitný režim), jednodňový výlet, dopravu na miesto výletu, spotrebný materiál, ceny do súťaží, poistenie. Prihlášky doručiť do 21.júna 2021 prostredníctvom Edupage triednym učiteľom. POZOR ! Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Potrebu PCR testov k nástupu upresníme.


  Letná škola hier - Zábavné leto 2021(prihláška WORD - docx)

   Letná škola hier - Zábavné leto 2021
 • Dejepisná exkurzia na Duklu


  Logo školy

  V utorok 1. júna 2021 - na Deň detí sa žiaci deviatych ročníkov vybrali na poznávaciu geograficko-historickú exkurziu na Duklu. Najprv sa prezreli Vojenské múzeum vo Svidníku. Tu sa zoznámili s priebehom bojov na našom území počas prvej a druhej svetovej vojny, prezreli si uniformy vojakov, ako aj dobovú vojenskú techniku. Potom si to zamierili na výhliadkovú vežu na Dukle a prezreli si aj neďaleký vojenský cintorín, kde si uctili pamiatku obetí Dukly. Na spiatočnej ceste sa zastavili ešte na mieste najväčších bojov pod Duklou - v ÚDOLÍ SMRTI.


  Fotogaléria Dejepisná exkurzia na Duklu


  Fotogaléria Dejepisná exkurzia na Duklu

   Exkurzia na Duklu Exkurzia na Duklu Exkurzia na Duklu Exkurzia na Duklu
   Exkurzia na Duklu Exkurzia na Duklu Exkurzia na Duklu Exkurzia na Duklu
 • Druháci boli v Malých Ozorovciach


  Logo školy

  Žiaci II. A, II. C a II. D triedy sa 1. júna na MDD vybrali na vlastivedno-tematickú vychádzku na Bralo pri Malých Ozorovciach. Do Malých Ozoroviec sa priviezli autobusom. Počas pešej vychádzky cez les na Bralo si všímali prírodu – rastliny a živočíchy. V cieli si oddýchli a najedli sa. Na lúke pod Bralom si rozložili deky a zahrali sa. Do školy sa všetci vrátili príjemne unavení. Deťom sa vychádzka veľmi páčila a už sa tešia na ďalšiu.


  Fotogaléria Druháci boli v Malých Ozorovciach


  Fotogaléria Druháci boli v Malých Ozorovciach

 • Svetový deň bez tabaku


  Logo školy

  31. máj je od roku 1987 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku. Témou tohtoročného svetového dňa bez tabaku je ochrana mladších generácií, so zameraním na ochranu mládeže a prevenciu pred fajčením a užívaním nikotínu. V súčasnej situácii, kedy všetci vnímame prítomnosť pandémie COVID-19, je dôležité uvedomiť si, že fajčiari majú podľa zistení Svetovej zdravotníckej organizácie v porovnaní s nefajčiarmi podstatne vyššiu pravdepodobnosť nepriaznivých zdravotných následkov, vrátane toho, že fajčiar môže mať komplikovanejší priebeh ochorenia.

  V piatok prišli žiaci na prvom stupni oblečení v bielych tričkách. Bielou farbou vyjadrili dôležitosť čistoty vzduchu a pľúc. Sme moderní ľudia, v modernej dobe, chceme slobodne a úspešne riadiť svoj život, kde ‚diktát‘ akýchkoľvek vonkajších vplyvov by nemal mať svoje miesto. Buďme moderní a moderné je nefajčiť !


  Fotogaléria Svetový deň bez tabaku

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna


  Logo školy

  Dňa 31. mája 2021 riaditeľ Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce udeľuje z organizačných príčin jeden deň riaditeľského voľna žiakom našej školy. V deň riaditeľského voľna nebude v prevádzke školská jedáleň ani ŠKD. Za porozumenie ďakujem. Mgr. Daniel Szilágyi - riaditeľ školy

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo


  Logo školy

  V dňoch 6. mája 2021 a 12. mája 2021 sa uskutočnilo za prísnych hygienických opatrení školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Ľubozvučné slová vo forme básní, poviedok a rozprávok predniesli žiaci druhého až piateho ročníka v jednotlivých kategóriách. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili školského kola, sa snažili zarecitovať svoju ukážku čo najlepšie a zaujať porotu svojim výkonom. Výkony žiakov hodnotila porota, ktorá to nemala jednoduché, no rozhodla, že do okresného kola postúpia títo žiaci:

  V 1. kategórii prednes poézie: Martin Štefanko, žiak II.C a Jakub Korytko, žiak III.C, v 2. kategórii prednes poézie Daniela Vasilková, žiačka V. C. V 1. kategórii prednes prózy Zoja Kešeľová, žiačka IV. A, v 2. kategórii prednes prózy Emília Borovská, žiačka V. C.

  Všetkým recitátorom, ktorí sa zúčastnili umeleckého prednesu v školskom kole, ďakujeme za ich výkony. Víťazom blahoželáme k postupu do okresného kola súťaže, ktoré sa uskutoční v júni.

 • "Čo vieš o hviezdach ?" - krajské kolo


  Logo školy

  Na veľmi pekné výsledky v súťaži Čo vieš o hviezdach ? v online Okresnom kole v Trebišove nadviazali naši žiaci aj počas online súťaže Krajského kola v Košiciach. Branislav Soták z V. C skončil na druhom mieste, Daniela Vasilková z V. C na 8. mieste, obaja v prvej kategórii. Emma Kičinková zo VII. B skončila na 14. mieste. Žiakom k úspechom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Láska, to je moja mama


  Logo školy

  Mama to je láska sama – je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Je nesmierne trpezlivá, chápavá, láskavá a obetavá. Patrí jej vrúcna vďaka a uznanie.

  S veľkou láskou a radosťou pripravovali žiaci I.B na hodinách výtvarnej výchovy a slovenského jazyka darček pre svoju mamičku pri príležitosti Dňa matiek, aby v podobe vlastnoručne vyrobeného srdiečka s pozdravom a prednesom krásnej básne Najkrajšie slovo mama vyjadrili mamičke svoj obdiv, úctu, lásku a vrúcne poďakovanie za všetko, čo pre nich robí.


  Fotogaléria Deň matiek v I. B

 • Máme sa čím pochváliť ...


  Logo školy

  V školskom roku 2020 / 2021 aj napriek zložitej pandemickej situácii sme na našej škole nezaháľali. Aj počas dištančného vzdelávania sme sa so žiakmi zapájali do rôznych predmetových súťaží a olympiád. A neobstali sme v nich zle. Máme víťazov a úspešných riešiteľov súťaží, žiakov s medailovými úspechmi na okresných a krajských kolách jednotlivých súťaží. Presvedčte sa sami.


  Naše úspechy 2020 / 2021

 • Blahoželanie ku DŇU MATIEK


   DEŇ MATIEK
 • Usmernenie pre rodičov, zákonných zástupcov a žiakov platné od 3.mája 2021


  Logo školy

  Z rozhodnutia ministerstva školstva a pandemickej komisie zo dňa 29.4.2021 sa podmienky vzdelávania žiakov na základných školách platné od 3.mája 2021 upravujú takto:

  Žiaci I. stupňa a rodič alebo zákonný zástupca žiaka I. stupňa nemusia preukazovať negatívny test. Rodič alebo zákonný zástupca podáva len Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. (vyhlásenie cez EDUPAGE – Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti - príloha č. 8 )

  Žiaci II. stupňa a rodič alebo zákonný zástupca žiaka II. stupňa nemusia preukazovať negatívny test. Rodič alebo zákonný zástupca podáva len Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. ( vyhlásenie cez EDUPAGE – Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti - príloha č. 8 )

  Zákaz vstupu rodičom a zákonným zástupcom do budovy školy je stále platný.


  Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti (príloha č. 8) (pdf)


  Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti (príloha č. 8) (docx)

   Usmernenie pre rodičov, zákonných zástupcov a žiakov platné od 3.mája 2021
 • Deň Zeme - piatok 30. apríl 2021


  Logo školy

  V piatok 30. apríla 2021 sme si v škole pripomenuli DEŇ ZEME. Žiaci 5. a 6. ročníka pod vedením svojich triednych učiteľov sa na 3. a 4. vyučovacej hodine pustili do skrášľovania areálu školy. Vyhrabávali trávu, zbierali kamene, sadili kvety. Neskôr, na 4. a 5. vyučovacej hodine sa k nim pridali aj žiaci 7. a 8. ročníka. Svojou troškou tak prispeli k skrášleniu životného porostredia školy, ktorá sa na určitý čas stala ich "druhým domovom".


  Fotogaléria Deň Zeme - piatok 30. apríl 2021

 • Deň Zeme v Školskom klube detí


  Logo školy

  Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Upozorňuje ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a riešenia, ako zabrániť znečisteniu. Deťom sa snažíme priblížiť túto problematiku. Cieľom je pripomenúť, že Zem si máme vážiť. A deti ukázali, že si vážia!


  Fotogaléria Deň Zeme v Školskom klube detí


  Fotogaléria Deň Zeme v Školskom klube detí

 • Bocian letí ...


  Bocian letí ...

  Bocian letí, nemá deti ... . Slová zo známej detskej riekanky. Bociany už k nám prileteli a my s deťmi sme si to pripomenuli. Voľný čas v Školskom klube detí sme si spríjemnili prácou na stavbe bocianieho hniezda. Je síce z papiera, bociany tiež, ale šikovné ruky deti zo IV. C triedy vyrobili takéto krásne hniezdo.


   Bocian letí ... Bocian letí ... Bocian letí ... Bocian letí ...
 • Pravidlá pre školy platné od 19. apríla 2021 - žiaci I. a II. stupňa


  Logo školy

  Z dôvodu upresnenia pravidiel návratu žiakov I. a II. stupňa do škôl zo dňa 16. apríla 2021, sa podmienky vzdelávania žiakov I. a II. stupňa upravujú takto:

  Žiaci prvého stupňa sa zúčastňujú vyučovania bez vykonania antigénového alebo PCR testu.

  Žiaci druhého stupňa sa zúčastňujú vyučovania za týchto podmienok:

  Negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako 7 dní

  Prekonanie ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní (potvrdenie od lekára alebo sms covidpass)

  Potvrdenie o zdravotných kontraindikáciách, ktoré neumožňujú vykonať test

   Pravidlá k adaptačnému plánu pre 8. a 9. ročník Pravidlá k adaptačnému plánu pre 8. a 9. ročník
 • Pravidlá pre školy platné od 19. apríla 2021 - zákonní zástupcovia žiakov I. a II. stupňa


  Logo školy

  Z dôvodu upresnenia pravidiel návratu žiakov I. a II. stupňa do škôl zo dňa 16. apríla 2021, sa podmienky pre zákonných zástupcov žiakov I. a II. stupňa upravujú takto:

  Zákonný zástupca žiaka predloží Potvrdenie o bezinfekčnosti (tlačivo 11a I. stupeň a 8a II. stupeň)

  Negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako 7 dní

  Prekonanie ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní (potvrdenie od lekára alebo sms covidpass)

  Potvrdenie o zdravotných kontraindikáciách, ktoré neumožňujú vykonať test

  Potvrdenie 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA ( Pfizer, Moderna)

  Potvrdenie 28 dní po očkovaní vektorovou vakcínou (AstraZeneca)

  Potvrdenie 14 dní po očkovaní mRNA alebo vektorovou vakcínou a prekonaní ochorenia COVID-19 posledných 180 dní

 • Prezenčné vzdelávanie pre 8. a 9. ročník (aktualizované)


  Logo školy

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 12. apríla 2021 pod číslom 2021/12811:1-A1810 vydaným v súlade s opatreniami na celonárodnej úrovni v zmysle COVID AUTOMATU, že dňa 19. apríla 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v 8. a 9. ročníku Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce.


  Oznámenie o obnovení prezenčného vzdelávania pre 8. a 9. ročník základnej školy


  Pokyny k prezenčnému vzdelávaniu pre 8. a 9. ročník základnej školy


  Plán adaptačného a poadaptačného vzdelávania


  Pokyny k prezenčnému vzdelávaniu pre 8. a 9. ročník základnej školy (aktualizované)

 • Informácie k zápisu do 1. ročníka 2021 / 2022 (aktualizované)


  Logo školy

  Vedenie Základnej školy Obchodná 5 v Sečovciach oznamuje rodičom predškolákov, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021 /2022 sa uskutoční od 7. apríla do 9. apríla 2021, vždy od 16:00 hod. do 19:00 hod. v priestoroch školy. Zápis do 1.ročníka sa uskutoční bez dieťaťa, len za prítomnosti oboch zákonných zástupcov.

   Slávnostný zápis do 1. ročníka Slávnostný zápis do 1. ročníka

  Čo ponúka naša škola žiakom (na stiahnutie)


  Informácie k zápisu do 1. ročníka 2021 /2022

 • Pokyny k zápisu do 1. ročníka od 7. apríla do 9. apríla 2021


  Logo školy

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, z dôvodu dodržiavania protipandemických opatrení Vás žiadame:

  preukázať sa pri vstupe do budovy školy negatívnym testom alebo výnimkou z testovania,

  zápis je bez účasti detí,

  pri vstupe do budovy použite respirátor,

  dodržujte odstupy.

  Ďakujeme za pochopenie

  V Sečovciach, 31. marca 2021, Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy

 • Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov !


   Veselú Veľkú noc !
 • Školský klub detí od 7. apríla do 9. apríla 2021


  Logo školy

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, z dôvodu zápisu žiakov do 1. ročníka Vám oznamujeme, že ŠKD bude v dňoch 7. apríla 2021 -9. apríla 2021 otvorený do 15.30 hod. Žiadame Vás, aby ste do toho času vyzdvihli deti z družiny. Za pochopenie ďakujeme.

  V Sečovciach, 31. marca 2021, Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy

 • Ponožková výzva


  Logo školy

  21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu. Svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom sme aj my vyjadrili obutím ponožiek rôznych farieb. Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomína, že každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejším a lepším. Byť odlišným je normálne. Byť odlišným je skvelé!


  Fotogaléria Ponožková výzva

 • Poplatok za Školský klub detí


  Logo školy

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, radi by sme Vás upozornili, že rodičia ktorých deti sú prihlásené do Školského klubu detí (ŠKD) sú povinní uhradiť príspevok za ŠKD aj v tom prípade, že dieťa sa nezúčastňuje od 1. marca 2021 prezenčného vzdelávania, a tým pádom nenavštevuje ŠKD.

  Ak rodič alebo zákonný zástupca dobrovoľne nechá dieťa doma , nie je to dôvod na odpustenie poplatkov za ŠKD. Žiadame rodičov aby v čo najkratšom čase uhradili poplatok za ŠKD, ak ho doposiaľ neuhradili. V prípade, že poplatok nebude uhradený, budeme musieť dieťa natrvalo vylúčiť z ŠKD.

  V Sečovciach, 30. marca 2021, Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy

 • Jarné aktivity v Školskom klube detí


  Jar v ŠKD

  Jar v Školskom klube detí sme tradične vítali vynášaním Moreny. Vynášanie Moreny mali na starosti naši štvrtáci. Teraz sa to však nedá a preto sme sa rozhodli zaviesť novú tradíciu, nie vynášanie Moreny. Novou tradíciou bola výroba jarného venca. Dievčatá z IV. A vyrobili venček, ktorý nám teraz zdobí vstupnú bránu školy.


  Fotogaléria Jarné aktivity v Školskom klube detí

 • Marec - mesiac knihy


  Radi čítame aj v ŠKD

  Radi čítate? Aj my. Skvelý nápad ako osláviť Marec - mesiac kníh. Deti, ktoré sa zapojili do tejto krásnej aktivity mohli navrhnúť svoj obal na knihu. A veru podarilo sa im to. Chválime aj prváčikov.


  Fotogaléria Radi čítame aj v Školskom klube detí

 • Marec - mesiac knihy


  Školské kolo pytagoriády

  Mesiac marec, rokmi označovaný ako mesiac knihy, sme tento rok vyplnili rôznymi aktivitami na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti. Podarilo sa nám vďaka projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu „Čítame radi 2“ získať finančnú podporu vo výške 400 € na obohatenie školskej knižnice titulmi vhodnými pre deti a mládež. Deti sa na nové knižné tituly veľmi tešili a po dodaní kníh sa vrhli na študovanie a čítanie. Dúfame, že sa im nové tituly budú páčiť a vtiahnu ich do tajov fantázie.

   Školské kolo pytagoriády Školské kolo pytagoriády Školské kolo pytagoriády Školské kolo pytagoriády
 • Oznámenie o obnovení školských spojov


  Logo školy

  Na základe dohody so spoločnosťou ARRIVA a. s., budú od stredy 16. marca 2021 t. j. dnešným dňom, premávať školské autobusové spoje na trase Veľké Ozorovce – Základná škola, Obchodná 5, Sečovce a Základná škola, Obchodná 5, Sečovce - Veľké Ozorovce. Presný časový harmonogram odochodov autobusov zo zastávok nájdete v priloženom textovom dokumente.


  Časový harmonogram odchodov autobusov Veľké Ozorovce - ZŠ Obchodná 5, Sečovce a späť

 • Nové usmernenie pre rodičov a zákonných zástupcov platné od 8. marca 2021


  Logo školy

  Vážení rodičia a zákonní zástupcova, z dôvodu neustále meniacich sa usmernení ministerstva školstva sa musíme aj my neustále prispôsobovať novým usmerneniam. Často meniace sa a neskoro zverejňované usmernenia spôsobujú nejasnosti okolo prevádzky škôl ako Vám, tak aj nám. Aj preto dochádza k zmenám pokynov. Prosíme vás o trpezlivosť, keďže vedenie školy nemôže ovplyvniť tento stav a v snahe čo najskôr vám poskytnúť informácie, sme nútení upravovať usmernenia podľa aktuálnych pokynov ministerstva školstva.

  Na základe najnovšieho usmernenia ministerstva školstva sa podmienky prezenčného vzdelávania žiakov I. stupňa základných škôl upravujú takto:

  Prezenčného vzdelávania sa môžu zúčastňovať všetci žiaci I. stupňa, ktorí spĺňajú podmienky pre prezenčné vzdelávanie.

  Platí podmienka, že dieťa môže navštevovať prezenčné vyučovanie za predpokladu odovzdania kópie aktuálne platného negatívneho PCR alebo antigénového testu rodiča alebo zákonného zástupcu.

  Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, aby kópie výsledkov testov doručili triednemu učiteľovi v papierovej forme (aj v prípade sms), respektíve vytlačenú sms správu o výsledku testu. Výnimky z predkladania negatívneho testu naďalej platia.

  Potvrdenie od zamestnávateľa o nutnosti výkonu práce na pracovisku sa viac vyžadovať nebude.

  ŠKD a školská jedáleň budú pracovať bez zmeny.

  V Sečovciach, dňa 3. marca 2021 Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy

 • Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov


  Logo školy

  Z dôvodu nových vládnych nariadení v snahe zamedziť šíreniu COVID-19, žiadame všetkých rodičov, aby v čo najkratšej dobe (najneskôr však do 4. marca 2021) doručili do školy elektronickou formou cez EDUPAGE alebo papierovou formou prostredníctvom dieťaťa potvrdenie od zamestnávateľa, že nemôžete svoju prácu vykonávať z domu.

  Potvrdenie nájdete na stránke školy a taktiež bude zaslané cez EDUPAGE rodičom a zákonným zástupcom. V prípade potreby je možné si tlačivo vyžiadať od triedneho učiteľa, ktorý vám zašle tlačivo prostredníctvom dieťaťa. Škola bude akceptovať každú formu potvrdenia, ktoré vydá zamestnávateľ na tento účel.

  Radi by sme upozornili rodičov a zákonných zástupcov, že od 8. marca 2021 budú môcť navštevovať školu len tí žiaci, ktorých obaja rodičia musia vykonávať prácu na pracovisku. Za pochopenie Vám vopred všetkým ďakujeme.

  V Sečovciach, dňa 2. marca 2021 Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy


  Potvrdenie zamestnávateľa o nutnosti vykonávať pracovné povinnosti na pracovisku

 • Obnovenie prezenčnej výučby pre 1. stupeň základnej školy - aktualizované


  Logo školy

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 vydaným v súlade s opatreniami na celonárodnej úrovni v zmysle COVID AUTOMATU, ako aj v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 77/2021 z 5. februára 2021 mesto Sečovce, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na svojom území rozhodlo, že dňa 01. marca 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie na prvom stupni Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce.

  Podmienkou nástupu dieťaťa na vyučovanie bude povinnosť odovzdať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénovým testom aspoň jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom. Rodič alebo zákonný zástupca, ktorý bol zaočkovaný vakcínou proti COVID – 19, nemusí preukazovať aktuálny negatívny test, ale preukáže sa COVID pasom o zaočkovaní. Tlačivo o bezinfekčnosti je možné vyplniť a odovzdať cez aplikáciu EDUPAGE alebo stiahnuť si ho zo stránky školy a odovzdať ho pri nástupe dieťaťa do školy 1. marca 2021.

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, škola neurčuje podmienky nástupu dieťaťa do školy, ale riadi sa nariadeniami ministerstva školstva a COVID AUTOMATOM. Povinnosťou školy je dodržiavať tieto nariadenia a vyžadovať pri nástupe dieťaťa do školy prehlásenie o bezinfekčnosti a preukázanie negatívneho testu jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu. Bez splnenia týchto dvoch povinností nebude dieťa môcť nastúpiť do školy, ale ostáva doma tak, ako pri nemoci. Dieťaťu sa nebudú zasielať automaticky domáce úlohy, ale budú zverejnené na stránkach EDUPAGE pre jednotlivé triedy. Povinnosťou každého žiaka bude dobrať si učivo samostatne. Z personálnych a technických dôvodov nie je možné zabezpečiť takýmto žiakom dištančné vzdelávanie.

  Rodičia a zákonní zástupcovia, ktorí sa rozhodnú nedať dieťa na prezenčné vyučovanie, nemajú nárok na pandemickú OČR.


  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti


  Súhlas dotknutej osoby so spracovaním údajov k testom COVID


  Opatrenia pred nástupom na prezenčné vzdelávanie 1. stupeň

 • Rodičovské združenie Obchodná 5 prijímateľom 2% z dane


  Logo školy

  Vážení rodičia, učitelia, zamestnanci a priatelia školy,

  Rodičovské združenie pri Základnej škole, Obchodná 5 v Sečovciach je občianske združenie, ktoré je registrované ako príjemca 2% z dane z príjmu. Umožňuje nám to získať ďalšie finančné prostriedky na podporu vzdelania, športových aktivít a záujmovej činnosti našich detí. Poukázaním 2% z dane z vašich príjmov za minulý rok na účet Rodičovského združenia, môžete finančne podporiť činnosť svojich detí bez toho, aby ste niečo platili.

  Rozhodnite, či 2% z vašej dane z príjmu ponecháte štátu alebo pomôžete zlepšiť podmienky rozvoja vašich detí.

  Tieto tlačivá nájdete v elektronickej podobe na webovej stránke školy (pod týmto textom) a rovnako vám budú zaslané prostredníctvom školského informačného systému Edupage.

  Obe potvrdené tlačivá je potrebné odovzdať na vrátnici školy do 28. apríla 2021, prípadne na daňovom úrade podľa miesta trvalého bydliska do 30. apríla 2021.


  Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2020


  Vyhlásenie k zaplateniu dane za rok 2020


  Informácie k zaplateniu dane za rok 2020  Ako postupovať pri zaplatení 2% dane (naša stránka 2% dane pre školu)


 • Oznámenie o pokračovaní dištančného vzdelávania pre žiakov I. a II. stupňa Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce


  Logo školy

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Vám oznamujem, že žiaci našej školy pokračujú od 18. januára 2021 v dištančnom vzdelávaní do odvolania. O zmenách vás budeme priebežne informovať. V prezenčnom vzdelávaní v priestoroch školy môžu pokračovať len žiaci, ktorých rodičia pracujú v zdravotníctve alebo v kritickej infraštruktúre. Za porozumenie ďakujeme. Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy

 • Organizácia vyučovania na ZŠ, Obchodná 5, Sečovce od 11. januára 2021


  Logo školy

  Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území Slovenskej republiky do 24. januára 2021 upravujeme výchovno-vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva Slovenskej republiky a v zmysle pokynov Štátneho pedagogického ústavu. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente.


  Organizácia vyučovania na ZŠ, Obchodná 5, Sečovce od 11. januára 2021

 • Oznam o dištančnom vzdelávaní žiakov 1. stupňa základných škôl


  Logo školy

  Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám oznamujem, že od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 žiaci 1. stupňa základných škôl prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Žiaci 2.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní tak, ako doteraz.

  Od 11. januára 2021 môžu žiaci našej školy absolvovať prezenčné vzdelávanie, ak jeden z rodičov pracuje v zdravotníctve alebo v kritickej infraštruktúre.

  Žiadame rodičov, ktorí pracujú v zdravotníctve alebo kritickej infraštruktúre a majú záujem o prezenčné vzdelávanie svojich detí (platí pre 1. aj 2. stupeň), aby 7. januára 2021 sa prihlásili e-mailom na adrese: zastupkyna1-4@zsobchodna.eu

  Zároveň, žiadame rodičov, aby dokladovali potvrdenie od zamestnávateľa, že pracujú v zdravotníctve alebo kritickej infraštruktúre.

  So želaním veľa zdravia a všetkého dobrého v novom roku 2021 Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy

 • Školské kolo Pytagoriády pre 3. a 4. ročník


  Logo školy

  V stredu 9. decembra 2020 si triedne učiteľky tretích a štvrtých ročníkov pripravili 42. ročník Pytagoriády. V školskom roku 2020 / 2021 sme ho zorganizovali v rámci aktuálne platných protipandemických opatrení v súlade s Usmernením k realizácii školských kôl Pytagoriády. Z ponúkaných foriem sme si vybrali „klasickú“ papierovú formu.

  V tejto matematickej súťaži, okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas.

  Blahoželáme tretiakom: 1. miesto: Klaudia Mihoková, 2. miesto: Zara Paločková, 3. miesto: Jakub Korytko.

  Blahoželáme štvrtákom: 1. miesto: Michal Skyba, 2. miesto: Timea Pristášová, 3. miesto: Zoja Kešeľová. A prajeme im veľa síl pri riešení ďalších matematických úloh.

   Školské kolo pytagoriády Školské kolo pytagoriády Školské kolo pytagoriády Školské kolo pytagoriády
 • Európsky týždeň boja proti drogám


  Týždeň boja proti drogám

  Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa z túžby, ktorá súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.

  Tretí novembrový týždeň je Európskym týždňom boja proti drogám vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Tento školský rok sme z dôvodu pandemických opatrení zrealizovali dobrovoľnú aktivitu pre žiakov 1. stupňa v dňoch od 16. novembra do 20. novembra 2020 v jednotlivých triedach.

  V každej triede žiaci vystrihli farebný lupienok kvetu a naň kreslili to, čo považujú v živote za dôležité: zdravie, rodinu, školu, kamarátov, zábavu, šport, oddych a spánok, výživu. Lupienok bol súčasťou kvetu – vyjadroval hodnoty potrebné na to, aby sme mohli zdravo a šťastne žiť. Vytvorili sme dva kvety, ktoré sú umiestnené na stene pri počítačovej učebni.

  Aby sme boli v boji proti drogám úspešní, musíme začať s primárnou prevenciou drogových závislostí v školách, viesť deti k prosociálnemu správaniu a chrániť mladú generáciu pred prvým kontaktom s drogou motiváciou k zdravému spôsobu života. Práve preto sme sa rozhodli pre danú aktivitu. Zvolili sme motiváciu k zdravému spôsobu života, aby si žiaci vedeli vybrať, čo je pre nich prospešné.

 • Vianočný a novoročný pozdrav


  Vianočný a novoročný pozdrav

  Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v Novom roku 2021 želá kolektív zamestnancov Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce.

   Vianočný a novoročný pozdrav
 • Dotazník pre zákonných zástupcov žiakov 2.stupňa základných škôl


  Logo školy

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, na základe najnovších pokynom ministerstva školstva, Vás dvorilo žiadame o vyplnenie dotazníku v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov druhého stupňa na základných školách. Obnovenie vyučovania na druhom stupni je podmienené záujmom rodičov obnoviť prezenčné vzdelávanie.

  Zriaďovateľ – mesto Sečovce, v spolupráci s vedením Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce podniká všetky kroky k zabezpečeniu testovania zamestnancov školy, zákonných zástupcov a žiakov, v snahe obnoviť vyučovanie na druhom stupni základnej školy.

  Veríme, že vyplnením dotazníku nám pomôžete zvládnuť toto náročné obdobie tak, aby bolo v prospech vašich detí a mohli sme 11. januára 2021 obnoviť prezenčné vzdelávanie na druhom stupni našej školy. Ďakujeme za pochopenie. Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy


  Dotazník pre zákonných zástupcov žiakov 2.stupňa základných škôl.

 • Oznam o vianočných prázdninách


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce oznamuje rodičom, zákonným zástupcom a žiakom, že posledným dňom školského vyučovania je piatok 18. decembra 2020. Zimné prázdniny sa začínajú v pondelok 21. decembra 2020 a potrvajú do piatka 8. januára 2021. Pravidelné školské vyučovanie sa začne v pondelok 11. januára 2021.

 • Postavili sme hmyzí hotel


  Postavili sme hmyzí hotel

  Viete, čo je hmyzí hotel? Nie? Tak my vám predstavíme ten náš v ŠKD. Ide o jednoduchú konštrukciu, ktorá sa umiestni napr. v záhrade a slúži ako domov pre malých užitočných živočíchov. Možno si hmyz spájate s niečím nepríjemným, ale tvorí súčasť prírody a likviduje drobných škodcov. A my sme im takouto formou za pomoci detí pomohli, aby lepšie prezimovali. Stačili k tomu drievka, lístie, seno a šikovné ruky.

   Postavili sme hmyzí hotel Postavili sme hmyzí hotel Postavili sme hmyzí hotel Postavili sme hmyzí hotel
 • Vianočné pohľadnice pre deti


  Vianočné pohľadnice pre deti:

  Pustili sme sa do výroby vianočných pohľadníc. Navodili sme si tak príjemnú predvianočnú atmosféru. Týmito pohľadnicami chceme potešiť deti v ďalekej nemeckej škole pri Kolíne a bližšie v Brne. Takisto očakávame vianočnú poštu aj od nich. Strihalo sa, lepilo, farbilo, trblietky sa ligotali aj na našich tvárach. Ale stálo to za to.

   Vianočné pohľadnice pre deti: Vianočné pohľadnice pre deti: Vianočné pohľadnice pre deti: Vianočné pohľadnice pre deti:
   Vianočné pohľadnice pre deti: Vianočné pohľadnice pre deti: Vianočné pohľadnice pre deti: Vianočné pohľadnice pre deti:
 • Veniec plný želaní


  Veniec plný želaní

  Každý rok s deťmi pred vianočnými prázdninami si robíme spoly veniec plný želaní, pri ktorom sme si spolu popriali k Vianociam. Tento školský rok sme sa museli prispôsobiť situácii, preto si deti vyrobili vetvičky v svojich triedach, ktoré sme spojili do venca, ktorý nám zdobí hlavnú bránu pred školou.


   Veniec plný želaní Veniec plný želaní Veniec plný želaní Veniec plný želaní
   Veniec plný želaní Veniec plný želaní Veniec plný želaní Veniec plný želaní
 • Piekli sme vianočné perníčky


   Piekli sme vianočné perníčky Piekli sme vianočné perníčky Piekli sme vianočné perníčky Piekli sme vianočné perníčky
   Piekli sme vianočné perníčky Piekli sme vianočné perníčky Piekli sme vianočné perníčky Piekli sme vianočné perníčky
 • Petícia na zachovanie Gymnázia v Sečovciach.


  Spojená škola

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, priatelia našej školy, na základe rozhodnutia odboru školstva Košického samosprávneho kraja (KSK) nebude môcť Spojená škola Sečovce otvoriť gymnaziálnu triedu v školskom roku 2021/2022. Keďže sa jedna o jediné Gymnázium v Sečovciach vedenie školy a zamestnanci Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce podporujú aktivity na zmenu rozhodnutia KSK.

  Veríme, že spoločne s nami podporíte petíciu na zachovanie Gymnázia v Sečovciach. Ďakujeme.

  Adresa na podporu petície:


  Petícia za zachovanie Gymnázia v Sečovciach

 • Na svätého Mikuláša ...


  Na svätého Mikuláša ...:

  Opäť po roku patril začiatok decembra obdarovaniu a radosti. V pondelok 7.12. deti už od rána netrpezlivo vyčkávali na príchod Mikuláša. Nemuseli sme na neho dlho čakať a hneď zrána zavítal medzi deti, ktoré mu vinšovali a recitovali rôzne básne. Ten ich za odmenu obdaroval bohatými balíčkami. Bol to nezabudnuteľný deň pre úprimnú radosť detí, ich prekvapeným pohľadom a iskierkam v očiach. Ďakujeme rodičom, pani učiteľkám a Združeniu rodičov za krásne balíčky, ktoré pripravili pre detičky.

   Na svätého Mikuláša ...: Na svätého Mikuláša ...: Na svätého Mikuláša ...: Na svätého Mikuláša ...:
   Na svätého Mikuláša ...: Na svätého Mikuláša ...: Na svätého Mikuláša ...: Na svätého Mikuláša ...:

  Fotogaléria Na svätého Mikuláša ...


  Fotogaléria Na svätého Mikuláša ...


  Fotogaléria Na svätého Mikuláša ...


  Fotogaléria Na svätého Mikuláša ...

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?


  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?:

  V dobe, ktorú momentálne prežívame sa trhajú sociálne kontakty a ľudia si od seba udržujú odstup. Mnoho ľudí je viac osamotených ako inokedy. Práve preto sme sa rozhodli zapojiť do aktivity „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

  Detičky spolu s rodičmi, triednymi učiteľkami a vychovávateľkami mali možnosť pripraviť za maximálne bezpečnostných podmienok krabice od topánok a naplniť ich maličkosťami, ktoré by potešili seniorov, ktorým boli tieto darčeky určené.

  Deti mali radosť, že môžu svojou rúčkou zabaliť darčeky a urobiť niekomu radosť. Len tak, z lásky. Chceli by sme sa v mene seniorov veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa do aktivity zapojili a prispeli aspoň málom. A verte, bolo toho nemálo. Ešte raz, SRDEČNÁ VĎAKA!

   Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?:
   Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?:

  Fotogaléria Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? - I. B


  Fotogaléria Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? - I. C


  Fotogaléria Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? - 1. stupeň

 • Biela pastelka


  Biela pastelka:

  Už každoročne sa naša škola zapája do verejnej zbierky Biela pastelka, vďaka ktorej sú podporovaní ľudia so zrakovým postihnutím. Aj tento rok deti k tejto aktivite pristúpili veľmi zodpovedne a vďaka rodičom sa podarilo vyzbierať peniažky na podporu tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Za vašu podporu Ďakujeme.


  Fotogaléria Biela pastelka

 • Tvoríme v Školskom klube detí


   Tvoríme v Školskom klube detí: Tvoríme v Školskom klube detí: Tvoríme v Školskom klube detí: Tvoríme v Školskom klube detí:
   Tvoríme v Školskom klube detí: Tvoríme v Školskom klube detí: Tvoríme v Školskom klube detí: Tvoríme v Školskom klube detí:
 • Krabice plné lásky v Školskom klube detí


   Krabice plné lásky v Školskom klube detí: Krabice plné lásky v Školskom klube detí: Krabice plné lásky v Školskom klube detí: Krabice plné lásky v Školskom klube detí:
   Krabice plné lásky v Školskom klube detí: Krabice plné lásky v Školskom klube detí: Krabice plné lásky v Školskom klube detí: Krabice plné lásky v Školskom klube detí:
 • Rozprávky v Školskom klube detí


  Rozprávky v Školskom klube detí:

  Kto by nemal rád rozprávky ? November je čas keď sa už nedá chodiť veľmi vonku, deti trávia svoj čas dnu pozeraním a možno aj čítaním rozprávok: "aspoň nám to tvrdia", preto sme im pripravili krátky kvíz. Deti vedeli o rozprávkach dosť. Tretiaci a štvrtáci mali hádať nielen čo to o rozprávkach, ale aj spisovateľov a pomotané názvy kníh a hlavných hrdinov.

   Rozprávky v Školskom klube detí: Rozprávky v Školskom klube detí: Rozprávky v Školskom klube detí: Rozprávky v Školskom klube detí:
 • Anketa o testovaní rodičov a žiakov


  Logo školy

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, na základe novej smernice o podmienkach vzdelávania, by sme vás radi požiadali o vyjadrenie sa k ankete o testovaní žiakov a rodičov pred nástupom do školy. Na základe usmernenia bude možné otvoriť školy pre II. stupeň základných škôl za predpokladu, že sa nechá otestovať viac ako 70 % žiakov a rodičov našej školy.

  Je v našom, ale verím že aj vo vašom záujme, aby sa deti vrátili do školy čo najskôr. Preto verím, že anketa ktorá bude zverejnená na EDUPAGE od 7. decembra 2020 od 13:00 hod, do 8. decembra 2020 do 10:00 hod. nám pomôže zistiť záujem rodičov obnoviť vzdelávanie na II. stupni našej školy. Verím, že po vyhodnotení ankety budeme môcť obnoviť vyučovanie na našej škole v plnom rozsahu čo najskôr.

  Ďakujeme za pochopenie. Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov


  Logo školy

  Na základe možnosti elektronických platieb, ktoré naša škola spustila od septembra 2020, žiadame rodičov a zákonných zástupcov, aby všetky finančné prevody cez elektronické platby t. j. Edupage a príslušné platobné účty školy (poplatky ŠKD, školská jedáleň), zrealizovali najneskôr do 15. decembra 2020.

  Dôvodom tohto opatrenia je koncoročná uzávierka bankových účtov a následný presun finančných prostriedkov, na príslušné účty zriaďovateľa. V prípade platieb po tomto termíne, škola bude nútená vrátiť všetky finančné prostriedky späť na účty, z ktorých tieto finančné prostriedky budú zaslané.

  Ďakujeme za pochopenie. Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Medzinárodný deň školských knižníc


  Medzinárodný deň školských knižníc:

  Posledný októbrový pondelok už tradične patrí školským knižniciam - oslavuje sa totiž Medzinárodný deň školských knižníc. Tento rok bol iný, lebo sme svoje aktivity mohli realizovať len vo svojich triedach. A tak sa v triedach čítalo, kreslilo, hralo divadielko a vyrábalo sa rozprávkové oblečenie. V každej triede vládla kniha, tvorivosť a spokojnosť detí.

   Medzinárodný deň školských knižníc: Medzinárodný deň školských knižníc: Medzinárodný deň školských knižníc: Medzinárodný deň školských knižníc:

  Fotogaléria Rozprávka o Červenej čiapočke


  Fotogaléria Rozprávanie o knihe


  Fotogaléria Stretnutie s knihou v II. C

 • Medzinárodný deň školských knižníc


  Medzinárodný deň školských knižníc:

  Vtáky nemôžu byť bez krídel. Ani my, ľudia, nemôžeme byť bez kníh. Vďaka knihám môžeme snívať, môžeme sa oslobodiť od vlastných problémov, môžeme prežívať život knižných hrdinov. Kniha nám dáva nadhľad, voľnosť, krídla. Prináša nám zaujímavé informácie, umožňuje navšťíviť miesta, kam sa často nedostaneme.

   Medzinárodný deň školských knižníc: Medzinárodný deň školských knižníc: Medzinárodný deň školských knižníc: Medzinárodný deň školských knižníc:
   Medzinárodný deň školských knižníc: Medzinárodný deň školských knižníc: Medzinárodný deň školských knižníc: Medzinárodný deň školských knižníc:

  Fotogaléria Stretnutie s knihou v III. B


  Fotogaléria Stretnutie s knihou v III. B

 • Záložky z partnerskej školy


  Záložka do knihy spája školy:

  Prišiel nám balíček so záložkami. Spoločne sme si ho rozbalili a popozerali sme záložky, ktoré nám poslali žiaci z našej partnerskej školy zo Záhorskej Vsi. Záložky nám urobili veľkú radosť a potešenie. Boli veľmi pekné. O svoju radosť sme sa podelili aj s kamarátmi z ostatných tried. Záložky sme rozdali aj svojim spolužiakom a kamarátom v našej škole.

   Záložka do knihy spája školy: Záložka do knihy spája školy: Záložka do knihy spája školy: Záložka do knihy spája školy:
   Záložka do knihy spája školy: Záložka do knihy spája školy: Záložka do knihy spája školy: Záložka do knihy spája školy:
 • Záložka do knihy spája školy


  Záložka do knihy spája školy:

  Stáva sa už tradíciou, že mesiac október patrí knihám. Nebolo to inak ani tento rok. Opäť sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy. Našou partnerskou školou bola ZŠ v Záhorskej Vsi. Vyrobili sme okolo 180 záložiek pre našich kamarátov. Každý žiak sa snažil vyrobiť záložku jedinečnú a s pocitom, že ju posiela svojmu novému kamarátovi.

   Záložka do knihy spája školy: Záložka do knihy spája školy: Záložka do knihy spája školy: Záložka do knihy spája školy:
   Záložka do knihy spája školy: Záložka do knihy spája školy: Záložka do knihy spája školy: Záložka do knihy spája školy:
 • Oznam o jesenných prázdninách


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce oznamuje žiakom a rodičom, že v dňoch 6. novembra 2020 (piatok) a 9. novembra 2020 (pondelok) sú jesenné prázdniny. Školské vyučovanie sa začne v utorok 10. novembra 2020 podľa rozvrhu platného pre daný deň.

 • Svetový deň duševného zdravia


  Svetový deň duševného zdravia

  "Niet celkového zdravia bez duševného zdravia!" Podľa slov prezidentky Svetovej federácie duševného zdravia, Dr. Ingrid Daniels, ku Svetovému dňu duševného zdravia, svet zažíva bezprecedentný vplyv aktuálnej globálnej situácie, kvôli COVID-19 a to ovplyvňuje aj duševné zdravie miliónov ľudí. Úrovne úzkosti, strachu, izolácie, sociálneho dištancovania a rôznych iných reštrikcií, neistota a emocionálne vypätie, sa stali rozšírené, pretože celý svet sa snaží dostať vírusovú pandémiu pod kontrolu a nájsť všetky možné riešenia.

  "Duševné zdravie má v týchto časoch prioritu viac, ako kedykoľvek predtým." V týchto dňoch Liga prichádza do verejného priestoru s novou celospoločenskou kampaňou Vážme si dušu. Cieľom tohtoročnej kampane je vyzvať ľudí na Slovensku, aby si vážili svoju dušu, duševné zdravie.

  Leitmotívom kampane je váha ľudskej duše, o ktorej sa laicky hovorí, že má 21 gramov. Vizuálnym symbolom je pierko vyjadrujúce ľahkosť a krehkosť duše. Na hlavnom vizuále kampane sa pierko vznáša nad rukou. Tá symbolizuje váženie duše, ku ktorému ľudí metaforicky vyzývame, a zároveň je to aj podaná pomocná ruka všetkým, ktorí ju potrebujú. V našej škole sme si pripomenuli Svetový deň duševného zdravia v piatok – 9. októbra 2020 rozhlasovou reláciou, ktorú pripravili žiaci V. C triedy.

 • Nové tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti


  Logo školy

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, podľa zákona o osobných údajoch (GDPR), nie je možné žiadať preukazovanie negatívneho testu dieťaťa. Na základe tejto skutočnosti Vás žiadame, aby ste odovzdali vyplnené nové tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu pri nástupe dieťaťa do školy.

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti je nutné vyplniť a odovzdať vždy, ak dieťa chýba v škole tri a viac dní. Za porozumenie vopred ďakujeme.


  Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti (pdf)


  Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti (docx)

 • Oznam o jesenných prázdninách


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce oznamuje žiakom a rodičom, že v dňoch 30. októbra 2020 (piatok) a 2. novembra 2020 (pondelok) sú jesenné prázdniny. Školské vyučovanie sa začne v utorok 3. novembra 2020 podľa rozvrhu platného pre daný deň.

 • Pokyny pre odovzdávanie úloh


  Logo školy

  Žiaci 2. stupňa (5. – 9. ročník), ktorí počas dištančného vzdelávania dostávajú úlohy od učiteľov v papierovej forme, sú povinní vypracované úlohy doručiť na adresu školy: Základná škola, Obchodná 5, 078 01 Sečovce vždy o týždeň v utorok po ich doručení.

 • Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí


  Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí

  Počasie nám v tento jesenný deň prialo, bolo príjemne teplo a pofukoval aj vietor. Bolo to ideálne počasie na púšťanie šarkanov. Deti nám na školskom dvore predviedli, ako letia ich šarkany. A veru bolo sa na čo pozerať. Oblohu nad našimi školskými ihriskami ovládli veľkí pestrofarební draci. Zažili sme príjemné popoludnie.

   Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí
   Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí
 • Pokyny pre zákonných zástupcov


  Logo školy

  Pri nástupe žiaka do školy po absencii dlhšej ako tri dni (rátajú sa aj víkendové dni), je rodič alebo zákonný zástupca povinný predložiť vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť z našej stránky a vyplnené odovzdať svojim triednym učiteľom. Zároveň Vám oznamujeme, že toto Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti môže podať rodič alebo zákonný zástupca žiaka aj elektronickou formou cez systém EDUPAGE zo svojho rodičovského konta. Toto vyhlásenie už nie je potrebné predkladať v papierovej (tlačenej) forme.


  Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti (pdf)


  Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti (docx)

 • Návod, ako odosielať vypracované úlohy


  Logo školy

  Na základe viacerých telefonických žiadosti s prosbou o pomoc pri zasielaní vyplnených domácich úloh pre učiteľa cez systém EDUPAGE, Vám prinášame v priloženom súbore krátky návod, ako postupovať, aby vyplnená domáca úloha prišla k svojmu adresátovi včas a správne odoslaná.


  Návod, ako odosielať vypracované úlohy

 • Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov


  Logo školy

  Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ, Obchodná 5, Sečovce. Popisujú organizačné kroky a postupy vyučovania od 26. októbra 2020.

  Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR

  Rúška sú povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov vo všetkých priestoroch školy.


  Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov

 • Oznam o dištančnom vzdelávaní pre žiakov 2. stupňa


  Logo školy

  Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 22/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 bude vyučovací proces na našej základnej škole prebiehať takto:

  Na prvom stupni (1. – 4. ročník) bude prebiehať vyučovanie prezenčnou formou v škole. V prevádzke bude aj Školský klub detí, ako aj školská jedáleň. Celé vyučovanie bude prebiehať v duchu protipandemických opatrení (zákaz miešania skupín, povinné rúška, ...) Ministerstva školstva, vedy, techniky a športu Slovenskej republiky.

  Na druhom stupni (5. – 9. ročník) prebieha vyučovanie dištančnou formou. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania prostredníctvom aplikácie ZOOM. Účasť na vyučovaní je povinná! Prípadnú neúčasť na vyučovaní (choroba, lekárske vyšetrenie, iné dôvody) je povinný zákonný zástupca žiaka oznámiť svojmu triednemu učiteľovi, triednej učiteľke. Neúčasť na vyučovaní sa bude zaznamenávať do triednej knihy. Žiaci sú povinní mať zapnutú kameru a zapnutý zvuk. Žiaci budú od učiteľov dostávať zadania domácich úloh cez EDUPAGE. Vypracované úlohy zašlú vyučujúcim dohodnutým spôsobom – mailom alebo cez EDUPAGE. Žiaci, ktorí nebudú pripojení online na vyučovanie, budú dostávať úlohy písomnou formou prostredníctvom pošty alebo formou obecných úradov.

  Na školskej stránke www.zsobchodna.edupage.org bol zverejnený aj nový, aktuálny rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa (5. – 9. ročník). O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať formou správ cez EDUPAGE a na našej školskej stránke www.zsobchodna.eu.

  Riaditeľstvo Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce

 • Oznam o ukončení karantény pre 1.stupeň základnej školy


  Logo školy

  Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove sa končí karanténa pre žiakov 1. stupňa. Od zajtra - štvrtka 22. októbra 2020 sa začína klasická školská výučba podľa platného rozvrhu vyučovania. Zároveň Vám oznamujeme, že v prevádzke za sprísnených hygienických podmienok bude aj Školský klub detí, rovnako tak funguje aj stravovanie v školskej jedálni.

  Riaditeľstvo Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce

 • Platenie poplatkov - účty pre internetbanking


  Logo školy

  Vážení rodičia! Pri platbe formou internetbankingu, (pokiaľ nevyužívate služby VIAMO cez EDUPAGE) môžete využívať tieto školské účty. Do správy pre prijímateľa stále uvádzajte meno a priezvisko žiačky / žiaka a triedu, ktorú navštevuje. Výšku poplatku v školskej jedálni sa dozviete od vedúcej školskej jedálne. Poplatok za Školský klub detí je 4 €, prosíme vyplácať mesačne, maximálne do konca kalendárneho roka 2020. Výška poplatku za ZRŠ je 8 € prvé dieťa, 6 € druhé dieťa, 2 € tretie dieťa, štvrté a ďalšie dieťa 0 €.

  Školská jedáleň: SK12 0200 0000 0016 3595 8954

  Školský klub detí:: SK71 0200 0000 0016 3596 2451

  Združenie rodičov školy: : SK52 0200 0000 0019 0360 6454

 • Udelenie riaditeľského voľna pre 1.stupeň základnej školy


  Logo školy

  Riaditeľ Základnej školy Obchodná 5, Sečovce oznamuje zákonným zástupcom žiakov 1. stupňa, že z dôvodu karantény učiteľov 1. stupňa udeľuje žiakom riaditeľské voľno v dňoch od 19. októbra 2020 do 21. októbra 2020 (pondelok - streda). Nástup do školy bude 22. októbra 2020 (štvrtok).

  Upozorňujeme rodičov, že žiaci počas riaditeľského voľna budú dostávať úlohy cez EDUPAGE, ktoré sú povinní vypracovať.

  Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Inšpirujeme školy


  Festival vedy a techniky AMAVET

  Nezisková spoločnosť Amavet, ktorá sa venuje tvorbe žiackych a študentských projektov, vydáva každý mesiac elektronický časopis a zasiela ho do škôl v rámci celého Slovenska. Ako motiváciu pre žiakov, aby sa prihlásili do krajského kola Festivalu vedy a techniky (Krajské kolá Festivalu vedy a techniky AMAVET budú online), si organizátori vybrali projekt, s ktorým sme uspeli minulý školský rok. Žiaci riešili v projekte Vplyv púpavy lekárskej na zdravie ľudí pod vedením Mg. Daniely Sotákovej. Sme radi, že aj takto môžeme inšpirovať iných žiakov a študentov k práci na projektoch.

 • Dary Zeme 2020


  Logo školy

  Už tradične, v našej škole každý rok, v období, keď sa má konať prvé rodičovské združenie, pripravujú vyučujúce prvých ročníkov výstavu ovocia a zeleniny. Hoci tohtoročnú úrodu veľmi ovplyvnilo počasie, napriek tomu sa nám podarilo pripraviť pestrú výstavu krásnych a zdravých darov Zeme. Žiaci na nej mohli obdivovať najmä čerstvé plody rôznych druhov ovocia a zeleniny, no nechýbali ani sušené plody, alebo konzervované v podobe chutných zaváranín a džemov. Žiaľ, rodičia si výstavu nestihli pozrieť, preto vám ju ponúkame prostredníctvom fotografií.


  Fotogaléria Dary Zeme 2020

 • Školský klub detí počas núdzového stavu


  Logo školy

  Vedenie školy týmto žiada rodičov, ak to nie je nutné, aby nedávali svoje detí počas núdzového stavu do Školského klubu detí. Ďakujeme za pochopenie.

  Žiadame rodičov, aby vyberali deti zo Školského klubu detí podľa možností čo najskôr. Ďakujeme za pochopenie.

  Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Platby Školský klub detí cez EDUPAGE - aktualizované


  Logo školy

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, touto cestou Vás žiadame, aby ste všetky platby (Školský klub detí, školská jedáleň) formou internetbankingu alebo cez EDUPAGE uhrádzali mesačne a nevyplácali celú sumu do konca školského roka.

  Pri platbách rodičov cez EDUPAGE stránku školy (Školský klub detí, školská jedáleň) sa využíva systém VIAMO. Ten v súčasnosti na Slovensku podporujú len tri banky: TATRA BANKA, OTP BANKA a VUB BANKA. Pri platbách z inej banky prosíme rodičov o využitie INTERNETBANKINGU, kde do poznámky uveďte meno, priezvisko a triedu dieťaťa. Takto zrealizovaná platba sa Vám neobjaví v našom elektronickom systéme. Po doručení výpisu platieb za daný kalendárny mesiac, Vám bude platba do systému zadaná ručne administrátorom systému. Ďakujeme za pochopenie.

  Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Ovocný a vitamínový deň v Školskom klube detí


  Logo školy

  Ovocie a vitamíny sú prvou spoločnou témou, ktorej sa venujeme každý rok. Nie je tomu inak ani v tomto školskom roku. Deti túto našu už tradičnú akciu majú radi. Poniektoré zjedia ovocie, aj keď ho ,,vraj" neobľúbujú. Deti zbožňujú jednoduchú prípravu jedál v podobe chutných nátierok alebo šalátov. Za odmenu si pochutnajú na spoločnom výtvore. Nemôžu chýbať aj práce z papiera, omaľovánky a výstavka je hotová.

 • Postup zákonných zástupcov pri kontakte člena rodiny s nakazeným človekom na vírus COVID-19


  Logo školy

  Upozorňujeme rodičov a zákonných zástupcov, že pri kontakte člena rodiny s nakazeným človekom vírusom COVID-19, je povinný rodič a zákonný zástupca túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť vedeniu školy a ponechať dieťa v 10-dňovej karanténe doma.

  Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trebišov - "oranžový semafor"


  Logo školy

  Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove bolo riaditeľom školy udelené žiakom riaditeľské voľno z preventívnych dôvodov. Podľa upozornenia a odporučania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy a školské zariadenia pred začiatkom nového školského roka 2020 / 2021 v súvislosti s výskytom pandemického ochorenia COVID-19 a zabráneniu jeho šírenia a ochrany zdravia v školách a školských zariadeniach sa naša škola momentálne nachádza v "oranžovom semafóre". V tejto súvislosti žiadame žiakov, rodičov a zákonných zástupcov, všetkých zamestnancov školy, ako aj širokú verejnosť, aby počas zdržiavania sa v priestoroch školy, rešpektovali dané bezpečnostné a preventívne opatrenia. Ďakujeme za pochopenie.

 • Udelenie voľna riaditeľom školy - aktualizované


  Logo školy

  Riaditeľ školy na doporučenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove vyhlasuje riaditeľské voľno v dňoch 24. - 25. septembra 2020 z preventívnych dôvodov. Z tohto dôvodu sa neuskutoční plánované stretnutie Združenia rodičov školy. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

  Zároveň upozorňujeme rodičov a zákonných zástupcov žiakov, že pri nástupe do školy pri absencii dlhšej ako tri dni (rátajú sa aj víkendové dni), je rodič alebo zákonný zástupca povinný predložiť vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť z našej stránky. Ďakujeme za pochopenie.

  Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy


  Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti (pdf)


  Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti (docx)

 • Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov o stretnutí Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, ktorí prídu na stretnutie rodičov ZRŠ, aby si stiahli z našej webovej stránky a vypísali tlačivo Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. V prípade, že nemáte možnosť doma vytlačiť tlačivo, bude vám poskytnuté pri vchode do budovy.

  Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, ak máte možnosť si tlačivo pripraviť a podpísať doma, aby ste tak urobili, vzhľadom na nutnosť dodržiavať protipandemické opatrenia pri vstupe do budovy školy. Uľahčí to vstup do budovy a nebudú sa tvoriť rady pred vstupom.

  Za porozumenie vopred ďakujeme. Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy


  Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (pdf)


  Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (docx)

 • Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov o stretnutí Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Dňa 24. septembra 2020 o 16:00 hod. sa uskutoční stretnutie Združenia rodičov pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce. Stretnutie rodičov sa uskutoční v triedach

  Program stretnutia triednych dôverníkov: 1. Privítanie, 2. Voľba vedenia ZRŠ, 3. Voľba predsedu ZRŠ, 4. Správa o rozpočte, 5. Správa riaditeľa školy o činnosti, 6. Záver

  Z dôvodu prísnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu Covid-19, sa valné zhromaždenie ZRŠ uskutoční v náhradnom termíne.

  Žiadame rodičov, aby dodržiavali opatrenia súvisiace s ochranou zdravia pred šírením koronavírusu COVID-19.

  Opatrenia: 1. Do budovy bude mať povolený vstup len jeden rodič alebo zákonný zástupca, 2. Povinne nasadené rúško zakrývajúce nos a ústa, 3. Dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy, 4. Zákaz pohybu po budove školy – presun do triedy a späť, prípadne do telocvične triedni dôverníci, 5. Pred vstupom do budovy bude prevádzaný filter (meranie teploty), 6. Do budovy nesmie vstúpiť osoba, ktorá vykazuje príznaky nákazy (kašeľ, zvýšená teplota, strata čuchu, dýchacie problémy, únava, malátnosť).

 • Opatrenia na zamemedzenie COVID-19


  Logo školy

  Vážení rodičia, radi by sme vás požiadali o trpezlivosť a pochopenie počas obmedzení na zamedzenie šírenia COVID-19, týkajúcich sa prevádzky školy. Opatrenia vydané ministerstvom školstva a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva majú za úlohu chrániť Vaše deti a aj zamestnancov školy. Vedenie školy sa snaží, aby dopady týchto obmedzení boli čo najmenšie, a čo najmenej komplikovali plynulosť prevádzky školy.

  Verím, že všetci chápeme zložitosť tejto doby a pomôžete nám tým, že budete rešpektovať naše pokyny. Ďakujeme za pochopenie.

  Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy


  Opatrenia pre základnú školu 16. - 30. september 2020


  Opatrenia pre Školský klub detí 16. - 30. september 2020

 • Opatrenia na zamemedzenie COVID-19 - základná škola (1. časť)


  Logo školy

  Naďalej platí prísny zákaz vstupu rodičov a zákonných zástupcov do budovy školy.

  Naďalej bude prevádzaný ranný filter žiakov a zamestnancov školy (meranie teploty).

  Rodič alebo zákonný zástupca predkladá pri prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič alebo zákonný zástupca (tri pracovné dni – nepočíta sa predlžený víkend).

  Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

  Žiak si pravidelne umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR (žiaci 5. až 9. ročníka musia nosiť rúška aj v triede).

  Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg, psychológ) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

 • Opatrenia na zamemedzenie COVID-19 - základná škola (2. časť)


  Logo školy

  V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

  Aktivity budú naďalej prevádzané tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.

  Žiaci trávia prestávky v triede, ktorá sa musí vždy vetrať a platí obmedzenie pohybu žiakov mimo tried, len na nevyhnutný čas.

  Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné.

  Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

  Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

  Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

 • Opatrenia na zamemedzenie COVID-19 - Školský klub detí


  Logo školy

  Od 16.septembra 2020 je zrušený zákaz miešať žiakov po skupinách, preto žiaci budú zaradení do pôvodných skupín ŠKD.

  Vstup do budovy školy rodičom alebo sprevádzajúcim osobám je prísne zakázaný !

  Rodič alebo sprevádzajúca osoba telefonicky kontaktuje príslušného vychovávateľa svojho dieťaťa a ostáva čakať pred vchodom, kým nepríde dieťa k hlavnému vchodu. Žiaci prvého ročníka odchádzajú bočným vchodom pri papiernictve Timing.

  Rodič alebo sprevádzajúca osoba čaká pri hlavnom alebo bočnom vchode na dieťa, ktoré príde v doprovode poverenej vychovávateľky a odchádzajú spoločne domov.

  Rodičia alebo sprevádzajúce osoby pri vchode dodržujú medzi sebou odstup minimálne 2 metre.

  Rodič alebo sprevádzajúca osoba je povinná mať nasadené rúško alebo inú ochranu tváre, úst a nosa v priestoroch školy.

  Rodič alebo sprevádzajúca osoba nesmie vstúpiť na pozemok školy v prípade, že vykazuje príznaky ochorenia vírusom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, kožné prejavy, strata čuchu, chuti atď.)

  Ranná družina pre žiakov 1. až 4.ročníka začne svoju činnosť 17. septembra 2020. Žiadame rodičov, aby triednym učiteľom nahlásili záujem o návštevu rannej družiny.

 • Udelenie voľna riaditeľom školy


  Logo školy

  Vedenie ZÁKLADNEJ ŠKOLY, OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 14.septembra 2020 bude z organizačných dôvodov žiakom našej školy udelené riaditeľské voľno. V uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň ani Školský klub detí.

  Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Organizácia slávnostného otvorenia školského roku 2020 / 2021


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na Obchodnej ulici č. 5 v Sečovciach oznamuje rodičom, žiakom aj širokej verejnosti, že slávnostné otvorenie školského roka 2020 / 2021 sa uskutoční za sprísnených bezečnostných podmienok:

  Začiatok slávnostného otvorenia školského roku 2020 / 2021 o 9:00 hod..

  Žiaci prvého ročníka budú mať slávnostný nástup za školskou jedálňou, po privítaní a rozdelení žiakov po triedach, sa žiaci pod vedením triednych učiteliek presunú do tried.

  Žiaci 2. až 9. ročníka sa slávnostného nástupu nezúčastňujú a po príchode do školy idú rovno do svojich tried.

  Rodičia a zákonní zástupcovia majú zakázaný vstup do budovy, s výnimkou rodičov a zákonných zástupcov žiakov prvého ročníka.

  Ukončenie slávnostného otvorenia školského roku 2020/2021 o 10:15 hod..

 • Pokyny pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka počas slávnostného otvorenia školského roka 2020 / 2021 - aktualizované


  Logo školy

  Každý rodič a zákonný zástupca je povinný mať rúško a pri príchode si dezinfikovať ruky

  Rodičia a zákonní zástupcovia prichádzajú do školy z ulice Blatnej – prosíme rodičov a zákonných zástupcov, aby neprechádzali cez budovu.

  Pri slávnostnom privítaní rodičia a zákonní zástupcovia budú zhromaždení vo vybranom priestore.

  Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, aby počas slávnostného privítania nechodili k svojim deťom.

  Po odchode do tried odchádzajú najprv žiaci 1.A za nimi jeden rodič alebo zákonný zástupca, po nich žiaci 1.B a za nimi jeden rodič alebo zákonný zástupca a 1.C a za nimi jeden rodič alebo zákonný zástupca.

  V triedach rodičia a zákonní zástupcovia stoja v zadnej časti a po stranách triedy.

  Po skončení privítania v triedach rodičia a zákonní zástupcovia odchádzajú so svojím deťmi najbližším východom z budovy.

  Žiadame rodičov, aby dodržiavali všetky pokyny a opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID – 19, počas slávnostného otvorenia školského roku 2020 / 2021.

 • Pokyny pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov 2. - 9. ročníka počas slávnostného otvorenia školského roka 2020 / 2021


  Logo školy

  Rodičia a zákonní zástupcovia majú prísny zákaz vstupovať do budovy školy.

  Rodičia a zákonní zástupcovia môžu počkať svoje deti v priestore pred hlavným vchodom.

  Každý rodič a zákonný zástupca je povinný mať rúško.

  V prípade potreby komunikovať s triednym učiteľom, prosíme rodičov a zákonných zástupcov, aby si stretnutie dohodli vopred telefonicky.

  Žiadame rodičov, aby dodržiavali všetky pokyny a opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID – 19, počas slávnostného otvorenia školského roku 2020 / 2021.

 • Nová mailová adresa školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na Obchodnej ulici č. 5 v Sečovciach oznamuje rodičom, žiakom aj širokej verejnosti zriadenie novej mailovej adresy skola@zsobchodna.eu s účinnosťou od 1. septembra 2020. Uvedená mailová adresa bude jedinou oficiálnou a platnou mailovou adresou. Viac informácií o dôležitých telefónnych číslach a mailoch nájdete na našej stránke Kontakty .

 • Fungovanie Školského klubu detí - dokumenty


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na Obchodnej ulici č. 5 v Sečovciach oznamuje rodičom, zákonným zástupcom a žiakom, že k zápisu dieťaťa do Školského klubu detí v školskom roku 2020 / 2021 je potrebné predložiť vyplnené dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť z nášho webového sídla.

  Informovaný súhlas rodiča o spôsobe odchodu dieťaťa

  Žiadosť o prijatie do Školského klubu detí

  Žiadosť o prijatie do ranného Školského klubu detí

  Žiadosť o príležitostnú zmenu odchodu dieťaťa z ŠKD

  Organizácia a preberanie žiakov v Školskom klube detí

  Denný režim v Školskom klube detí

 • Zásadné pravidlá pre školy a školské organizácie (tzv. semafor)


  Logo školy

  Dôležité upozornenia a odporučania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy a školské zariadenia pred začiatkom nového školského roka 2020 / 2021 v súvislosti s výskytom pandemického ochorenia COVID-19 a zabráneniu jeho šírenia a ochrany zdravia v školách a školských zariadeniach:

 • Zásadné pravidlá pre školy a školské organizácie


  Logo školy

  Dôležité upozornenia a odporučania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy a školské zariadenia pred začiatkom nového školského roka 2020 / 2021 v súvislosti s výskytom pandemického ochorenia COVID-19 a zabráneniu jeho šírenia a ochrany zdravia v školách a školských zariadeniach:

 • Povinnosti zákonného zástupcu


  Logo školy

  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020 / 2021.

  Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  V prípade, že u dieťaťa / žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu / žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa (žiak) zo školy vylúčené.

 • Oznam zákonným zástupcom,
  sprevádzajúcim osobám, deťom a žiakom


  Logo školy

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa / žiaka do školy sa dieťa / žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.


  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka pred začiatkom nového školského roka 2020 / 2021
 • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov základných škôl


  Logo školy

  Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov základných škôl je potrebné uskutočniť v termíne od 2. septembra 2020 do 31. októbra 2020 na všetkých základných školách v Slovenskej republike okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Súbor testov je rovnaký pre obidva ročníky. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke Testovanie pohybových predpokladov žiakov

  Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2021 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

 • Testovanie 5 - 2021


  Logo školy

  TESTOVANIE 5 - 2021 pre žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) z matematiky a slovenského jazyka. Testovanie prebehne písomnou formou. Cieľom TESTOVANIA 5 - 2021 je overiť úroveň vedomostí a zručnosti žiakov pri prechode z 1. stupňa na druhý stupeň. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka základných škôl, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Viac informácií nájdete na našej stránke Testovanie 5 alebo na Testovanie 5 - 2021 NUCEM

 • Testovanie 9 - 2021


  Logo školy

  TESTOVANIE 9 - 2021 pre žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra pre školy s vyučovacím jazykom slovenským. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. apríla 2021 (streda). Viac informácií nájdete na našej stránke Testovanie 9 alebo na Testovanie 9 - 2021 NUCEM

 • Ako to bude v školskom roku 2020 / 2021 ?


  Logo školy

  Školský rok 2020 / 2021 sa začína 1. septembra 2020 (utorok). Pravidelné školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Vyučovanie v prvom polroku končí 29. januára 2021 (piatok). Vyučovanie v druhom polroku 2020 / 2021 sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí 30. júna 2021 (streda). Pre piatakov je určené TESTOVANIE 5 - 2021, ktoré sa uskutoční dňa 19. mája 2021 (streda). Nahradný termín Testovania 5 nie je stanovený. Pre deviatakov je určené TESTOVANIE 9 - 2021, ktoré sa uskutoční 24. marca 2021 (streda). Náhradný termín testovania je 14. apríla 2021 (streda). Uvedené termíny Testovania 9 sa týkajú žiakov v školách s vyučovacím jazykom slovenským.

 • Prázdniny v školskom roku 2020 / 2021


  Prázdniny Posledný deň
  vyučovania
  Termín prázdnin Začiatok vyučovania
  po prázdninách
  Jesenné 28. október 2020
  streda
  29. október - 30.október 2020 2. november 2020
  pondelok
  Vianočné 22. december 2020
  utorok
  23. december 2020
  7. január 2021
  8. január 2021
  piatok
  Polročné 29. január 2021
  piatok
  1. február 2021
  pondelok
  2. február 2021
  utorok
  Jarné 19. február 2021
  piatok
  22. február - 26. február 2021 1. marec 2021
  pondelok
  Veľkonočné 31. marec 2021
  streda
  1. apríl - 6. apríl 2021 7. apríl 2021
  streda
  Letné 30. jún 2021
  streda
  1. júl - 31. august 2021 2. september 2021
  štvrtok

  Termíny jarných prázdnin sú uvedené pre žiakov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Internetová žiacka knižka TOPlist