Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy 2021 / 2022

Formulár na odhlásenie z obeda


 • Vianočný a novoročný pozdrav


   Vianočný a novoročný pozdrav
 • Vianoce 2021 - video pre Vás

 • Logo školy

  Vážení rodičia, z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie na druhom stupni základnej školy vedenie školy oznamuje, že od 7. decembra 2021 do 17. decembra 2021 žiaci 5. až 9 ročníkov prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu na daný deň. Bližšie informácie dostanete od triednych učiteľov v najbližších dňoch. V prípade zmeny vás budeme včas informovať. S pozdravom Mgr. Daniel Szilágyi - riaditeľ školy

 • Oznam o platbe za obedy v školskej jedálni za mesiac december


  Logo školy

  Vážení rodičia, keďže suma za obedy sa vypočítava vždy na začiatku mesiaca, pre žiakov druhého stupňa bola vypočítaná suma 20,70 eura za mesiac december. Nepredpokladali sme, že žiaci druhého stupňa ostanú doma na dištančnom vzdelávaní. Keďže v mesiaci december boli žiaci druhého stupňa len 4x v škole suma za obedy tento mesiac je 5.52 eura. Ak ste zaplatili plnú sumu 20.70 eur, v nasledujúcom mesiaci vám bude prebytok automaticky odpočítaný. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nedorozumenie.

 • Veniec plný želaní v Školskom klube detí


  Logo školy

  Tradične aj tento rok sme vyslovovali svoje priania a želania. Pre blížiace sa sviatky, najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Čas pokoja...Prsty popichané od ihličia, ale ta vôňa. Za pomoci detí a pani vychovávateliek sme spoločne uvili veniec, ktorý môžete vidieť na hlavnej bráne. Je tam kúsok z nás a každá vetvička a ozdôbka vám našepká, čo si máte priať. Pokojné Vianočné sviatky praje kolektív ŠKD.


  Veniec plný želaní v Školskom klube detí

 • Olympiáda v anglickom jazyku 2021/2022 – školské kolo


  Logo školy

  Tak ako aj po uplynulé roky, s novým školským rokom prichádzajú i nové kolá predmetových olympiád. A tak sme aj my, učitelia anglického jazyka, pripravili pre našich študentov školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2021 v kategóriách A1 a B1. V celoslovenskom meradle je to už 32. ročník tejto súťaže venovanej podpore talentovanej mládeže pod záštitou Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže, kde jej vyhlasovateľom je každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Oslovili sme žiakov 7.- 9. ročníkov pre kategórie A1 a B1. Tridsaťpäť najnadanejších študentov anglického jazyka prijalo “challenge“ v podobe náročného testu. Títo vynikajúci študenti premenili svoje vedomosti na body. Najlepší výkon podal žiak IX.C Gregor Ranič, ktorý z celkového počtu 100 bodov získal 78 bodov a stal sa tak víťazom v kategórii B1. S malým bodovým rozdielom je na druhom mieste Adam Hrešan z VIII.B, ktorý dosiahol 77 bodov a stupienky víťazov nám uzatvorila Viktória Cimbalová z IX.A, ktorá získala 76 bodov. V kategórii A1 vyhral žiak VII.A Michal Koško, ktorý dosiahol 40 bodov z celkového počtu 50, na druhom mieste sa umiestnil Sebastián Steranka zo VII.C s počtom bodov 34 a bronzová je v tomto školskom roku Zlatica Astrabová, VII.A s 29 bodmi.

  Víťazom, Gregorovi Raničovi a Michalovi Koškovi, ktorí postupujú na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v januári 2022, prajeme “Break a leg“ a dúfame, že nadviažu na minuloročné úspechy našich študentov v okresných a dokonca krajských kolách olympiády v anglickom jazyku. Všetkým súťažiacim ešte raz blahoželáme a ďakujeme za účasť.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - VI. C


  Logo školy

  Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac ako inokedy prejavujeme vďaku, city či lásku. Tieto sviatky sme sa rozhodli krabicami plnými maličkostí a mikulášskymi balíčkami potešiť seniorov. Veríme, že sme im tak vyčarili úsmev na tvári a zahriali pri srdci nezištným činom hlavne v súčasnej situácii, ktorá ich v dôsledku ochrany zdravia izolovala od sveta ešte viac. Mnohí z nich na Vianoce naozaj nečakajú žiadne darčeky. Je to ozaj krásne, keď sa ľudia vedia deliť.

  Súčasne sme si pri tejto príležitosti vyzdobili triedu a vytvorili úžasné spomienky pri strihaní, lepení a zdobení vianočného stromčeka v kruhu spolužiakov, za čo sme boli v pondelok na Mikuláša odmenení bohatými balíčkami aj my. Žiaci VI. C a triedna učiteľka Marta Kačuňová


  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - VI. C

 • Oznam školskej jedálne pre stravníkov


  Logo školy

  Vážení rodičia, vzhľadom k situácii, ktorá nastala na našej škole ohľadom stravovania v školskej jedálni, prosíme Vás o vyplatenie stravného za mesiace november a december 2021 v termíne do 13. decembra 2021. V mesiaci november žiaci prvého stupňa zaplatia 9,10 € a decembri 19.50 €. Žiaci druhého stupňa v mesiaci november zaplatia 9,66 € a v mesiaci december 20,70 €. Pokiaľ ste už platby za november realizovali, tak ich opätovne platiť nemusíte. V prípade potreby môžete sumu za oba mesiace spočítať. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu a názov mesiaca, za ktorý platbu realizujete. Platbu môžete zrealizovať internetbankingom na číslo útu: SK12 0200 0000 0016 3595 8954. Ďakujeme za pochopenie.

 • Vytvárali sme rodokmeň rodiny


  Vytvárali sme rodokmeň rodiny

  Žiaci piatych ročníkov v mesiaci november vytvorili zaujímavé a pútavé rodostromy. Pracovali na nich sami a bola to ich samostatná úloha zadaná vyučujúcimi v piatom ročníku - PhDr. Gedorovou a Mgr. Sotákovou. Aj takýmto spôsobom žiaci spoznávajú svoje rodinné väzby, rozvíjajú vedomosti a hlavne budujú vzťah k predmetu dejepis.

   Vytvárali sme rodokmeň rodiny Vytvárali sme rodokmeň rodiny Vytvárali sme rodokmeň rodiny Vytvárali sme rodokmeň rodiny
 • Vianočné prekvapenie


  Vianočné prekvapenie

  Už sú to 2 roky, tak dlho trvá naše priateľstvo s našou partnerskou školou v Brodnici v Poľsku. Mali sme sa stretnúť už pred 2 rokmi, avšak kvôli celosvetovej pandémii sme to museli presunúť na jún 2022. Keďže sa blížia Vianoce, tak sme sa rozhodli prekvapiť našich kamarátov v Poľsku vianočnými balíčkami, ktoré sú zároveň aj poďakovaním za toto cenné priateľstvo.

   Vianočné prekvapenie Vianočné prekvapenie Vianočné prekvapenie Vianočné prekvapenie
   Vianočné prekvapenie Vianočné prekvapenie Vianočné prekvapenie Vianočné prekvapenie
 • Listy z Francúzska z mesta Caen


  Listy z Francúzska z mesta Caen

  Caen je mesto v Normandii na severozápade Francúzska, historické stredisko Normanského vojvodstva, dnes hlavné mesto regiónu Normandia. Leží asi 200 km západne od Paríža. Práve z tohto krásneho, historického mesta si žiaci 7.A, 7.B, 7.C, 8.A a 8.B triedy vymieňajú listy v anglickom jazyku. Je to pre nich výborná príležitosť ako si upevniť anglický jazyk aj inou formou ako je klasická výučba v triede. Žiaci sú nadšení, nevedia sa dočkať ďalších listov a raz aj návštevy Francúzska.

   Listy z Francúzska z mesta Caen Listy z Francúzska z mesta Caen Listy z Francúzska z mesta Caen Listy z Francúzska z mesta Caen
   Listy z Francúzska z mesta Caen Listy z Francúzska z mesta Caen Listy z Francúzska z mesta Caen Listy z Francúzska z mesta Caen
 • Vianočný stromček v I. A


  Logo školy

  Dňa 2. decembra 2021 si žiaci I. A triedy pod vedením Mgr. Daniely Jenčovej spríjemnili popoludnie výzdobou vianočného stromčeka svojimi ručne vytvorenými vianočnými ozdobami. Boli úžasne tvoriví a kreatívni. Na triednej akcii sa zúčastnil a ruky pridal k dielu aj pán Bc. Miroslav Onderko, ktorý vytvoril krásnu dekoráciu z ihličia. Vôňa ihličia žiakov povzbudila k ďalšiemu ozdobovaniu. Predvianočnú atmosféru sprítomnilo počúvanie vianočných kolied. Z akcie všetci odchádzali vo vianočnej nálade a s vlastne vytvoreným darčekom.


  Vianočná atmosféra v I. A

 • Program „Spolu múdrejší 2“


  Spolu múdrejší 2

  Program „Spolu múdrejší 2“, do ktorého sa škola tento školský rok zapojila, je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

  Cieľom projektu je vyrovnávať rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj eliminovať riziko opakovania ročníkov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov. Trvanie projektu je od októbra 2021 do decembra 2021.


  Program "Spolu múdrejší 2" - informácie


  Program "Spolu múdrejší 2" - plagát

 • Nástup do školy od 29. novembra 2021


  Logo školy

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, týmto vám oznamujeme, že od pondelka 29. novembra 2021 sa obnovuje prevádzka školy v normálnom režime. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, obedy v školskej jedálni budú vydávané podľa harmonogramu a Školský klub detí bude zabezpečovať svoju činnosť podľa harmonogramu do 16:30 hod.

  Zároveň by sme vás radi požiadali ,ak potrebujete kontaktovať vedenie školy, respektíve učiteľov, aby ste tak urobili cez EDUPAGE, telefonicky alebo e-mailom, aby sa obmedzil osobný kontakt. Stále platí nariadenie obmedzujúce vstup iných osôb než zamestnancov do budovy školy. Kontakty nájdete na stránke školy.

  Ďakujeme za pochopenie. S pozdravom Mgr. Daniel Szilágyi - riaditeľ školy

 • Skrátenie vyučovania pre žiakov 1. a 2. stupňa


  Logo školy

  Vážení rodičia, z dôvodu karantény školskej jedálne a z dôvodu neschopnosti zabezpečiť prevádzku školskej jedálne a tým zabezpečiť stravu pre žiakov našej školy, zriaďovateľ a vedenie školy na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove oznamuje, že od 22. novembra 2021 do 26. novembra 2021 žiaci ročníkov 1 až 9 prechádzajú na skrátené vyučovanie. Vyučovanie sa začne podľa rozvrhu od 8:00 a skončí 4.vyučovacou hodinou o 11:35 hod. Školský autobus smer Veľké Ozorovce odchádza o 12:05 hod. z Blatnej ulice. Ranný klub bude fungovať tak ako obvykle. Počas skráteného vyučovania nebude podávaná strava v školskej jedálni ani nebude otvorený Školský klub detí. Bližšie informácie dostanete od triednych učiteľov v najbližších dňoch. Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Nástup do školy pre žiakov 2. stupňa


  Logo školy

  Vážení rodičia, z dôvodu karantény školskej jedálne a z dôvodu neschopnosti zabezpečiť prevádzku školskej jedálne a tým zabezpečiť stravu pre žiakov našej školy, zriaďovateľ a vedenie školy na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove oznamuje, že od 22. novembra 2021 do 26. novembra 2021 žiaci 5. až 9. ročníkov prechádzajú z dištančného vzdelávania na prezenčné vzdelávanie. Vyučovanie sa začne podľa rozvrhu od 8:00 a skončí 4.vyučovacou hodinou o 11:35 hod. Bližšie informácie dostanete od triednych učiteľov v najbližších dňoch. V prípade zmeny vás budeme včas informovať. S pozdravom Mgr. Daniel Szilágyi - riaditeľ školy

 • Dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa


  Logo školy

  Vážení rodičia, z dôvodu karantény školskej jedálne a z dôvodu neschopnosti zabezpečiť prevádzku školskej jedálne a tým zabezpečiť stravu pre žiakov našej školy, zriaďovateľ a vedenie školy na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove oznamuje, že od 9. novembra 2021 do 19. novembra 2021 žiaci 5. až 9 ročníkov prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Bližšie informácie dostanete od triednych učiteľov v najbližších dňoch. V prípade zmeny vás budeme včas informovať. S pozdravom Mgr. Daniel Szilágyi - riaditeľ školy

 • Skrátené vyučovanie pre žiakov 1. stupňa


  Logo školy

  Vážení rodičia, z dôvodu karantény školskej jedálne a z dôvodu neschopnosti zabezpečiť prevádzku školskej jedálne a tým zabezpečiť stravu pre žiakov našej školy, zriaďovateľ a vedenie školy na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove oznamuje, že od 9. novembra 2021 do 19. novembra 2021 žiaci ročníkov 1 až 4 prechádzajú na skrátené vyučovanie. Vyučovanie sa začne podľa rozvrhu od 8:00 a skončí 4.vyučovacou hodinou o 11:35 hod. Školský autobus smer Veľké Ozorovce odchádza o 12:05 hod. z Blatnej ulice. Ranný klub bude fungovať tak ako obvykle. Počas skráteného vyučovania nebude podávaná strava v školskej jedálni ani nebude otvorený Školský klub detí. Bližšie informácie dostanete od triednych učiteľov v najbližších dňoch. Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Naša škola sa umiestnila v TOP 3 v súťaži Jazykový WocaBee šampionát!


  Logo školy

  Žiaci triedy V.A KACUNOVA získali 2.miesto v precvičovaní slovnej zásoby v okresnom kole súťaže. V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. Šampionát prebieha výhradne online, v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok s názvom WocaBee.

  Celkovo sa do súťaže zapojilo celkovo takmer 60 000 žiakov! V našom okrese sa na krásnom 2.mieste umiestnili žiaci našej školy, konkrétne trieda: V.A KACUNOVA, ktorú vedie pani učiteľka Kačuňová. V súťažnom období 20. októbra - 29. októbra 2021 nahrali denne v priemere 325 bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka. Žiaci v aplikácii získavajú body iba za správne odpovede pri precvičovaní slovíčok. Ďakujeme im za skvelú reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

 • Informatická súťaž IBOBOR 2021


  Logo školy

  V termíne od 8. novembra 2021 do 12. novembra 2021sa uskutoční hlavné kolo informatickej súťaže IBOBOR formou online testu. Vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácii a rekonštrukcii našich počítačových učební sa môžu žiaci prihlásiť na toto celoslovenské kolo v uvedené dni aj z domu do 16.00 hod. Zároveň Vás prosíme o dodržanie termínov pre jednotlivé kategórie žiakov v uvedené dni a prihlásenie aspoň 40 minút pred koncom súťaže kvôli časovému limitu.

  Rozpis termínov súťaže a jednotlivých kategórií:
  pondelok 8. novembra do 16:00 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ, tercia, kvarta)
  utorok 9. novembra do 16:00 Drobci (2. a 3. ročník ZŠ)
  streda 10. novembra do 16:00 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ, príma, sekunda)
  piatok 12. novembra do 16:00 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).

  Žiaci, ktorí sa prihlásili do súťaže, budú informovaní o termíne a hesle do súťaže cez aplikáciu EDUPAGE. Informácie nájdete aj na stránke WWW.IBOBOR.SK. Ďakujeme za pochopenie.

 • Vyrezávané tekvice na našej škole


  V pondelok 25.10. 2021 sa uskutočnila školská akcia „Vyrezávanie tekvíc“. Z I. stupňa sa zapojilo 40 žiakov. Z toľkých nádherných, majstrovsky vyrezávaných tekvíc bolo dosť náročné vybrať len prvých troch. Pani učiteľke Mgr. Daniele Jenčovej pomáhala s rozhodovaním aj pani zástupkyňa. I. stupňa Mgr. Ľ. Vargová. Na prvom mieste sa umiestnil Dávid Horňák zo IV.A triedy, na druhom mieste Barborka Bialoňová z I.B triedy a na treťom mieste sa umiestnila Viktória Kužňárová z I.C triedy. Všetkým žiakom ďakujeme, že svojimi krásnymi tekvičkami skrášlili okolie školy. Po jesenných prázdninách dostanú prví traja diplom a vecné ceny a pre ďalších čakajú sladké odmeny.


  Vyrezávané tekvice na našej škole

 • Šarkany v Školskom klube detí


   Šarkany v Školskom klube detí Šarkany v Školskom klube detí Šarkany v Školskom klube detí Šarkany v Školskom klube detí
   Šarkany v Školskom klube detí Šarkany v Školskom klube detí Šarkany v Školskom klube detí Šarkany v Školskom klube detí
 • Jesenné ikebany


  Jesenné ikebany

  Aj tento školský rok náš žiacky parlament v spolupráci so Školským klubom detí pripravil pre žiakov školy zaujímavú akciu. Úlohou žiakov bolo pripraviť ikebany s jesennou tematikou. Z pripravených krásnych ikebán sme urobili zaujímavú výstavku, ktorá skrášľuje steny a chodby našej školy. Všetkým zúčastneným žiakom patrí za vytvorené ikebany veľká vďaka!

   Jesenné ikebany Jesenné ikebany Jesenné ikebany Jesenné ikebany
   Jesenné ikebany Jesenné ikebany Jesenné ikebany Jesenné ikebany
 • Malí veľkí čitatelia


  Malí veľkí čitatelia

  „Prečo ste povedali, že máme čítanie? Mohli sme mať telesnú!“ zaznelo triedou. Tak, by sa pani učiteľka nedozvedela, že najobľúbenejšou knihou vo IV. B je: „Denník malého Minecrafťáka“. Tú Vám k čítaniu odporúča Rišo, ako odborník na svet Minecraftu. Anetka práve číta: „Psiu dušu“ a Lukáš „Klub záhad“. Najobľúbenejšou je však séria kníh: „Denník odvážneho bojka“, tie si deti vypožičali v mestskej knižnici. Učiteľku potešili i encyklopedickými vedomosťami o vesmíre, či vedeckými koncepciami o vyhynutí dinosaurov. Pri čítaní nezabudli ani na bájky a najnovšiu autorskú rozprávku Jána Uličianskeho: „Líza, mačka z Trojice“. Aktivitami a čítaním v kostýmoch si 25. 10. 2021 pripomenuli: „Medzinárodný deň školských knižníc“.

   Malí veľkí čitatelia Malí veľkí čitatelia Malí veľkí čitatelia Malí veľkí čitatelia
   Malí veľkí čitatelia Malí veľkí čitatelia Malí veľkí čitatelia Malí veľkí čitatelia
 • "ZDRAVÁ ŠKOLA" - 2. stupeň


  Na prelome mesiacov september a október sa na našej škole uskutočnila výstava a súťaž Zdravá škola. Žiaci II. stupňa mohli nosiť zaujímavé výtvory z ovocia a zeleniny, košíky plné vitamínov , prípadne nezvyčajné tvary ovocia a zeleniny. Výstavy a súťaže sa zúčastnilo 13 zaujímavých výtvorov, teda 11 žiakov, z ktorých boli všetci odmenení diplomom a cenou.


  ZDRAVÁ ŠKOLA" - 2. stupeň

 • Rozhodnutie o prechode školy na dištančné vzdelávanie


  Logo školy

  Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie na škole a na odporučenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove, prechádza škola v dňoch 26. októbra a 27. októbra 2021 na dištančný spôsob výučby. Nástup do školy bude 2. novembra 2021 po jesenných prázdninách. Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, aby pripravili svoje deti na dištančné vzdelávanie.

  Žiadame rodičov, ktorí majú domáce antigénové testy, aby vykonali tieto testy pred nástupom detí do školy a výsledok oznámili škole. Radi by sme požiadali rodičov, ktorí majú deti v Školskom klube detí, aby vyzdvihli svoje deti z klubu dnes 25. októbra 2021 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

 • 16. október – Svetový deň výživy


  16. október – Svetový deň výživy

  Tento sviatok nám chce pripomenúť, že jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania a vyzýva nás k zdravému životnému štýlu.

  Pri príležitosti tohto dňa sme v našej škole pripravili viaceré aktivity. Pre žiakov 1. stupňa to bola už tradičná súťaž Najväčšie jablko a hruška na desiatu, nástenné noviny vo vestibule školy a rozhlasové vysielanie, v ktorom každoročne hovoríme o jedle. Tento rok sme rozprávali na tému „Jablko a hruška sú vo výžive poklad“, v ktorej sme poukázali na bohaté účinky tohto ovocia pre zdravie človeka. Ak ich budeme mať denne v jedálnom lístku, s veľkou pravdepodobnosťou sa vyhneme mnohým zdravotným problémom. Rozhlasovú reláciu vysielali žiaci IV. C. Z najväčších ocenených plodov v rámci tried I. stupňa sme usporiadali krásnu výstavku.


  Najväčšie jablko, hruška na desiatu - výsledky.

   16. október – Svetový deň výživy 16. október – Svetový deň výživy 16. október – Svetový deň výživy 16. október – Svetový deň výživy
   16. október – Svetový deň výživy 16. október – Svetový deň výživy 16. október – Svetový deň výživy 16. október – Svetový deň výživy
 • 10. október – Svetový deň duševného zdravia


  16. október – Svetový deň výživy

  10. októbra si všetci pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Telo a duša sú spojené nádoby. O duševné zdravie by sme sa mali starať rovnako ako o telesné. Pandémia ukázala, že duševné zdravie je dôležité pre každého jednotlivca. Liga za duševné zdravie prichádza na jeseň 2021 s celonárodnou kampaňou „Vypusťme paru - Naša spoločnosť je pretlakovaná“.

  Naša spoločnosť je pretlakovaná. Vnímame, čo sa okolo nás deje a mali by sme sa začať rozprávať o tom, ako nanovo vybudovať znesiteľné spoločenské vzťahy. Duševné zdravie jednotlivca závisí od duševného stavu celej spoločnosti. Pre žiakov je veľmi dôležité predchádzať záťaži vhodným striedaním práce a odpočinku. Dôležité je zmysluplné trávenie voľného času, vhodná výživa, dodržiavanie všetkých pravidiel zdravého životného štýlu.

  Svetový deň duševného zdravia sme si na 1. stupni pripomenuli týmito aktivitami:
  žiaci prvého ročníka rozprávali o tom, kedy sú šťastní a vymaľovali pripravenú nezábudku,
  žiaci druhého až štvrtého ročníka napísali do lupienkov nezábudky 4 pozitívne veci o sebe a pripravenú nezábudku vymaľovali,
  na druhom stupni dostali žiaci do tried plagátik „Desatoro duševného zdravia“ a ako prevenciu duševného zdravia dostali ponuku cvikov z jógy. Prajeme Vám šťastný úsmev a pevné zdravie – telesné aj duševné!


  10. október – Svetový deň duševného zdravia

 • Mesiac úcty k starším v II. C


  16. október – Svetový deň výživy

  Pri príležitosti ,, Októbra - mesiaca úcty k starším ", žiaci II.C triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ivety Bačovej pripravili pre svojich milovaných starých rodičov malé prekvapenie v podobe vlastnoručne vyrobených darčekov. Spoločne veríme, že týmto poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo pre nás urobili, vyčaríme našim babkám a dedkom úsmev na tvári a radosť v očiach a srdiečkach.


  Mesiac úcty k starším v II. C

 • Mesiac úcty k starším v I. A


  mesiac úcty k starším v I. A

  Dňa 15. októbra 2021 žiaci I. A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej uskutočnili triednu akciu v rámci októbra - mesiaca „Úcty k starším“ a to „ Darček pre starých rodičov“. Nálada bola výborná. Žiaci boli natešení zo svojich výtvorov, museli prejaviť svoju kreativitu a precíznosť v strihaní papiera. Všetci odchádzali domov s úsmevom na tvári a s darčekom v ruke.


  Mesiac úcty k starším v I. A

 • Svetový deň vajec na našej škole


  Svetový deň vajec na našej škole

  Svetový deň vajec bol založený vo Viedni 1996, keď sa rozhodlo oslavovať silu vajíčka každý druhý októbrový piatok každý rok. Od tej doby fanúšikovia vajíčok na celom svete vymysleli nové kreatívne spôsoby, ako uctiť túto neuveriteľnú silnú živinu, a deň osláv sa postupom času rozrastal a vyvíjal. Dňa 8. októbra 2021 sme si aj na našej škole pripomenuli tento deň. Do akcie sa zapojili nielen žiaci, ale aj učitelia.


  Svetový deň vajec na našej škole

 • Svetový deň zdravia v ŠKD


   Svetový deň zdravia v ŠKD Svetový deň zdravia v ŠKD Svetový deň zdravia v ŠKD Svetový deň zdravia v ŠKD
 • Najväčšie jablko, hruška na desiatu.


  Logo školy

  Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasujeme súťaž Najväčšie jablko, hruška na desiatu. Kto sa môže do súťaže zapojiť ? Každý žiak 1. stupňa, ktorý si 18. októbra 2021 prinesie na desiatu jablko, hrušku - čo najväčšie. Žiak, ktorý bude mať najväčšie jablko alebo hrušku v rámci triedy získa diplom. Žiaci, ktorí budú mať najväčšie jablko alebo hrušku v rámci celého 1.stupňa, získajú vecné ceny.


  Najväčšie jablko, hruška na desiatu.

 • "Kam na strednú školu ?" - beseda pre deviatakov


  Dňa 8. októbra 2021 sa na našej škole uskutočnila beseda z cyklu " Kam na strednú školu" s MUDr. Dagmarou Molnárovou. Besedu zorganizovala naša výchovná poradkyňa a bola určená pre deviatakov, ktorých čaká dôležitý krok výberu povolania. Pani doktorka sa s našimi deviatakmi podelila o svoju cestu k správnemu povolaniu, priblížila žiakom štúdium na gymnáziu a vysokej škole a porozprávala im, aké je to byť lekárom. Pani doktorka je tiež našou absolventkou a tak sme veľmi radi, že sme ju mohli na našej škole privítať.

 • Európsky deň jazykov na našej škole


  Európsky deň jazykov na našej škole

  Aj tento rok sme si na hodinách cudzích jazykov pripomenuli európsky deň jazykov, ktorý oslávil tento rok už svoje 20. výročie. Žiaci na hodinách anglického, nemeckého a ruského jazyka spoločne pripravovali projekty o európskych krajinách, učili sa každodenné frázy v rôznych jazykoch a spolu s vyučujúcimi, prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít, spoznávali európske krajiny a jazyky, ktorými sa tam rozpráva. Žiacke projekty sú vystavené na medziposchodí hlavného schodiska.

   Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole
   Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole Európsky deň jazykov na našej škole
 • Európsky týždeň športu na našej škole


  Európsky týždeň športu na našej škole

  Posledný septembrový týždeň sa na našej škole uskutočnil „Európsky týždeň športu“. Do projektu sa zapojila celá škola. Týždeň športu sme začali 10 minútovou telovýchovnou chvíľkou na 1. hodine. Na I. stupni svoje cvičenia a športové aktivity počas celého týždňa mali s deťmi triedne učiteľky a vychovávatelia. Na II. stupni tiež triedni učitelia. Aj napriek situácii , aká je ohľadom koronavírusu, všetky aktivity sa zvládlo pripraviť a usporiadať bez akýchkoľvek problémov. Deti I. aj II. stupňa si super zacvičili a zašportovali. Tešíme sa na ďalší ročník, dovidenia a došportovania o rok. Športu zdar 😊

   Európsky týždeň športu na našej škole Európsky týždeň športu na našej škole Európsky týždeň športu na našej škole Európsky týždeň športu na našej škole
 • Slávik Slovenska - školské kolo


  Logo školy

  V dňoch 24. septembra a 28. septembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2021. Súťažiaci spievali dve piesne, z ktorých jedna bola zo spevníka Slávik Slovenska 2020, druhú pieseň si volili súťažiaci podľa vlastného výberu. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov. V I. kategórii žiakov 1. - 3. ročníka 1. miesto obsadila Timea Antolíková z III. C, 2. miesto získal Boris Bočko z III. A a na 3. mieste sa umiestnili Anna Benedeková I. A., Nela Devaldová II. C a Eliška Ištoková II. B. V II. kategórii žiakov 4. – 6. ročníka 1. miesto patrilo Jakubovi Korytkovi zo IV. C. 2. miesto obsadil Adam Korytko VI. C a 3. miesto Mária Dobošová z V. A. Víťazom blahoželáme a držíme palce na okresnom kole Slávika Slovenska.

   Slávik Slovenska - školské kolo Slávik Slovenska - školské kolo Slávik Slovenska - školské kolo Slávik Slovenska - školské kolo
   Slávik Slovenska - školské kolo Slávik Slovenska - školské kolo Slávik Slovenska - školské kolo Slávik Slovenska - školské kolo
 • Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia


  Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september

  Dňa 21. septembra 2021 si žiaci IX. A a IX. C pripomenuli Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia - 9. september formou besedy, ktorú pre nich pripravila p. učiteľka Ihnátová. Zaujímavosti zo života a ťažký osud židovskej komunity v Sečovciach počas druhej svetovej vojny žiakom priblížil formou krátkej prezentácie p. učiteľ Marek Marjov zo Spojenej školy Sečovce. O osudoch ľudí rozprával na základe spomienok z rozhovorov s ľuďmi, ktorí prežili holocaust. Dobové fotografie Sečoviec, ako aj žijúcich svedkov tej doby ešte viac umocnili atmosféru na vyučovacich hodinách. Rozprávanie pána Mgr. Marjova bolo poučné a zaujímavé. Spoločne veríme, že podobné chvíle v budúcnosti už nikdy nikto nebude prežívať !

   Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september
   Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september
 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia


  Logo školy

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

  Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, aby nevstupovali do budovy školy. V prípade potreby kontaktujte triedneho učiteľa alebo vedenie školy cez EDUPAGE, telefonicky respektíve e-mailom. Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, aby nevstupovali do budovy školy. V prípade potreby kontaktujte triedneho učiteľa alebo vedenie školy cez EDUPAGE, telefonicky respektíve e-mailom. Ďakujeme za pochopenie.

 • Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD


   Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD
   Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD Jesenné tvorenie a výroba ježka v ŠKD
 • Oznam o výsledkoch volieb do Rady školy zo strany rodičov


  Logo školy

  Dňa 23. septembra 2021 sa na našej škole uskutočnili voľby do Rady školy za rodičov. Na základe výsledkov volieb do Rady školy boli zvolení (uvedení v abecednom poradí): Ing. Peter Domanič, Ing. František Korytko, p. Sidónia Pavúrová a p. Slavomír Seman. Zvoleným rodičom blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným kandidátom za ochotu zúčastniť sa volieb a zastupovať rodičov v Rade školy. Detailnejší prehľad o priebehu volieb nájdete v priloženom dokumente.


  Výsledky volieb do rady školy z radov rodičov

 • Oznam o stretnutí rodičov Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce


  Logo školy

  Dňa 23. septembra 2021 o 16:30 hod. sa uskutoční stretnutie rodičov Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce s nasledujúcim programom:
  1. Valné zhromaždenie združenia rodičov školy pri Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce – stretnutie sa uskutoční vzadu za školskou jedálňou
  2. Voľby do rady školy za rodičov – v triedach
  3. Triedne aktívy - v triedach

  Žiadame rodičov, aby dodržiavali nariadenia týkajúce sa zamedzeniu šírenia COVID-19:
  1. Prekrytie horných dýchacích ciest
  2. Dezinfekcia rúk
  3. Vyplniť a odovzdať tlačivo o bezpríznakovosti návštevy školy (tlačivo dostane každý rodič v triede)


  Zoznam kandidátov do rady školy z radov rodičov

 • Oznam pre rodičov detí, stravujúcich sa v školskej jedálni


  Logo školy

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom stravníkom, že stravná jednotka pre žiaka prvého stupňa je 1,30 €. Za september tak žiak prvého stupňa zaplatí 24,70 €. Pre žiaka druhého stupňa je stravná jednotka 1,38 €. Za september tak žiak druhého stupňa zaplatí 26,22 €. Prosíme Vás o vyplacanie obedov cez systém VIAMO EDUPAGE (všetko je nastavené v EDUPAGE) alebo formou internetbankingu na tento účet: SK12 0200 0000 0016 3595 8954. Ako variabilný symbol uveďte mesiac, za ktorý platíte stravu. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. Odhlasovanie zo stravy je možné v daný deň do 8.00 hod. Môžete to uskutočniť mobilom: 0903 616 710, mailom jedalen@zsobchodna.eu alebo na stránke: Formulár na odhlásenie z obeda

 • Európsky týždeň športu 23. - 30. september 2021


  Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021

  Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23. septembra - 30. septembra, nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto období. Vnáša do života systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu sa posilňuje imunita. Preto je dôležité aby sa stal pohyb súčasťou bežného života, čo najväčšieho počtu ľudí.

  Európský týždeň športu na našej základnej škole zahájime 23. septembra 2021 telovýchovnou chvíľkou na 1. vyučovacej hodine. Pohybové aktivity budú prebiehať podľa naplánovaného harmonogramu.


  Európsky týždeň športu 23. - 30. september 2021


   Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021
   Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022 je už minulosťou


  Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022 začalo hymnou Slovenskej republiky. Potom sa prítomným žiakom, pedagógom, rodičom a hosťom prihovoril riaditeľ školy Mgr. Daniel Szilágyi. Prihovoril sa k prváčikom, pre ktorých to bol významný deň - "vstup do veľkej školy". Takisto sa prihovoril aj k deviatakom, pre ktorých to bude posledný rok pobytu na našej škole a pripomenul im dôležité míľniky: prijímačky a Testovanie 9. K prítomným sa prihovorila za školskú komisiu mesta Sečovce p. Bérešová, ako aj zastupujúci primátor p. Havrila. Po zaznení školskej hymny sa žiaci prvých ročníkov vybrali s triednymi učiteľkami do svojich tried. Žiaci druhých až deviatych ročníkov sa od svojich triednych učiteliek a učiteľov dozvedeli dôležité informácie k začiatku školského roka.


  Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022


  Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce oznamuje rodičom, zákonným zástupcom, žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9.00 hod tradične v prietoroch školského dvora za jedálňou. V prípade nepriaznivého počasia sa otovrenie školského roka uskutoční v školskej telocvični. Vstup do priestorov školy bude z Blatnej ulice.

   Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022
 • Dôležité informácie k organizácii školského roka 2021 / 2022


  Logo školy

  Vážení rodičia, na základe vydania manuálu Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ktorý predstavuje prehľad opatrení k 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10. 8. 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12. 8. 2021 pod názvom „Školský semafor“ Vám zverejňujeme stručné, ale potrebné informácie pred nástupom do školy.


  Povinnosti rodiča k dodržiavaniu opatrení COVID-19

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Oznámenie o výnimke z karantény o bezpríznakovosti

 • Testovanie 9 (T9) v školskom roku 2021 / 2022


  Logo školy

  Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským) dňa 6. apríla 2022 (streda). Náhradný termín je stanovený na dňa 21. apríla 2022 (štvrtok). Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Informácie o Testovaní 9 budú postupne zverejňované aj na našej stránke.

 • Testovanie 5 (T5) v školskom roku 2021 / 2022


  Logo školy

  Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) dňa 18. mája 2022 (streda). Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Informácie o Testovaní 5 budú postupne zverejňované aj na našej stránke.

 • Ako to bude počas školského roka 2021 / 2022


  Logo školy

  Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

 • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ


  Logo školy

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečí v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2. septembra 2021 do 29. októbra 2021 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do Informačného systému testovania žiakov (ISTŽ) a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je pre oba ročníky rovnaký. Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.


  Všeobecné informácie k testovaniu žiakov 1. a 3. ročníkov

  Metodické pokyny k testovaniu žiakov 1. a 3. ročníkov

 • Prázdniny v školskom roku 2021 / 2022


  Prázdniny Posledný deň
  vyučovania
  Termín prázdnin Začiatok vyučovania
  po prázdninách
  Jesenné 27. október 2021
  streda
  28. október
  29. október 2021
  2. november 2021
  utorok
  Vianočné 22. december 2021
  streda
  23. december 2021
  7. január 2022
  10. január 2022
  pondelok
  Polročné 3. február 2022
  štvrtok
  4. február 2022
  piatok
  7. február 2022
  pondelok
  Jarné 18. február 2022
  piatok
  21. február - 25. február 2022 28. február 2022
  pondelok
  Veľkonočné 13. apríl 2022
  streda
  14. apríl - 19. apríl 2022 20. apríl 2022
  streda
  Letné 30. jún 2022
  štvrtok
  1. júl - 2. september 2022 5. september 2022
  pondelok

  Termíny jarných prázdnin sú uvedené pre žiakov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Internetová žiacka knižka TOPlist