Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy

Oznam školskej jedálne

Výsledky dotazníka spokojnosti

Inovovaný školský vzdelávací program

Jedálny lístok 9.apríl - 13. apríl 2018

 • Svetový deň zdravia


  Logo školy

  7. apríla 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a odvtedy si tento deň pripomíname ako Svetový deň zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Témou, ktorá sa každý rok mení, upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať aktuálne zvýšenú pozornosť. Svetový deň zdravia 2018 mal ústrednú tému: PREVENCIA NADVÁHY A OBEZITY. Cieľom kampane bolo zvýšiť informovanosť verejnosti o rizikách nadváhy a obezity a poukázať na možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl. V škole sme zorganizovali zápasy vo florbale žiakov 1. stupňa. Chceli sme poukázať na význam pohybu v prevencii nadváhy a obezity. V pondelok, 9. apríla 2018, súťažili medzi sebou žiaci tretích a štvrtých ročníkov. Najlepšie sa darilo zmiešanému družstvu štvrtákov. Žiaci prvých a druhých ročníkov si svoje sily zmerali v stredu, 11. apríla 2018. Veľmi nás potešil záujem žiakov o tento šport. Svedčí o tom 75 súťažiacich žiakov a úžasná atmosféra, ktorá vládla počas obidvoch dní florbalu. Rozhodcovskej píšťalky sa ujali Mgr. Milan Siksa, Mgr. Valentín, Kožuch, Bc. Miroslav Onderko. Organizáciu mali v rukách organizátorky: Mgr. Dana Hruškociová Mgr. Katarína Kutná.


  Svetový deň zdravia - fotogaléria

 • Slávnostný zápis do 1. ročníka 2018 / 2019


  Zápis do 1. ročníka

  Milí rodičia, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, ktorú ste preukázali našej škole počas slávnostného zápisu Vášho dieťaťa do 1. ročníka. Pevne veríme, že Vašu dôveru nesklameme a už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie v septembri 2018 na začiatku nového školského roka. V prípade, že sa niektorí rodičia zápisu v danom termíne nemohli zúčastniť, môžu zapísať svoje dieťa do školy v pracovných dňoch do 30. apríla 2018 v čase od 8.00 h do 14.30 h na sekretariáte školy.


  Slávnostný zápis do 1. ročníka - fotogaléria (8)


 • Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019


  Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce srdečne pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. apríla 2018 (sobota) a 8. apríla 2018 (nedeľa) v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.. V prípade, že sa zápisu v danom termíne nemôžete zúčastniť, zapísať svoje dieťa do školy môžete v pracovných dňoch od 1. do 30. apríla 2018 v čase od 8.00 h do 14.30 hod. na sekretariáte školy.


  Viac informácií k zápisu na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA


  Plagát k zápisu na školský rok 2018 / 2019

 • Oznam o skrátenom vyučovaní


  Logo školy

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 6. apríla 2018 - t. j. piatok z dôvodu osláv Dňa učiteľov, ktoré organizuje mesto Sečovce, sa vyučovanie končí na prvom aj druhom stupni základnej školy o 10.20 hod.. V uvedený deň nebude v prevádzke Školský klub detí a školská jedáleň.

 • Noc s Andersenom


  Logo školy

  V piatok 23. marca 2018 si žiaci 4. A spoločne pripravili celodenný projekt: Noc v knižnici s Andersenom. Zapojili sa do tak do 18. ročníka a oslávili Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý si pripomíname na celom svete v deň narodenia známeho dánskeho rozprávkara. Akciu sme začali exkurziou vo firme SONAP, navštívili krajčírstvo i galantériu. V škole pokračovali šitím jednoduchého stehu a premietaním videoklipu Pán Andersen... V mestskej knižnici sme prečítali rozprávku: Ihla na plátanie. Kreslili sme nočnú košeľu, skladali puzzle, hľadali ihlu v kope sena, vlajky na špendlíkoch a prišívali gombíky... Pracovníkov knižnice sme potešili hudobným darčekom v našom podaní. Čítali sme rozprávky s baterkami, pripravili miesto na spanie a spali... A ráno? Vstávalo sa nám veru ťažko. Pripravili sme si raňajky a zahrali bedminton, futbal, hry... ĎAKUJEME firme SONAP za podporu, rodičom Števka Kríža a Liány Novákovej za posedenie v pizzérii, Alexa Tutka za zakúpenie ihiel a raňajok, rodičom Sašky Olahovej za posedenie na bowlingu a všetkým, ktorým túto akciu podporili...


  Noc s Andersenom - fotogaléria

 • 22. marec - Svetový deň vody


  Logo školy

  V súčasnej dobe viac ako 663 miliónov ľudí nemá dostatočný prístup k pitnej vode a prístup k základným hygienickým podmienkam. Témou Svetového dňa vody 2018 je Príroda pre vodu, ktorá skúma ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21. storočia. Škody na životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú vodné krízy, ktoré vidíme na celom svete. Povodne, suchá a znečisťovanie vody sú zhoršované degradovanou vegetáciou, pôdami, riekami a jazerami. Poškodené ekosystémy ovplyvňujú množstvo a kvalitu vody, ktorá je k dispozícii pre ľudskú spotrebu. Pri príležitosti Svetového dňa vody sa žiaci a učitelia Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce zapojili do pripravených aktivít: rozhlasová relácia na tému Príroda pre vodu, prezentácia vo vestibule školy, nástenné noviny na chodbe školy, ochutnávka minerálnych vôd, pitný režim - ovocný a bylinkový čaj. Sprievodnou akciou je výstava detských výtvarných prác na tému: Modrá kvapka zdravia, ktorej sa zúčastnili naši prváčikovia a ktoré si môžete prezrieť v areáli školy. Srdečne Vás pozývame.


  22. marec - Svetový deň vody - fotogaléria

 • Futbalový turnaj v Školskom klube detí


  Logo školy

  V Školskom klube detí sa uskutočnil futbalový turnaj v kategórii žiakov a žiačok 1. - 2. ročníka. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev. Žiaci bojovali o putovný pohár. Atmosféra na turnaji bola výborna. Po veľmi napínavých zápasoch nakoniec vyhrali žiaci z I. B triedy. Hlavným organizátorom turnaja bol vychovávateľ Bc. Miroslav Onderko.

   Futbalový turnaj v Školskom klube detí Futbalový turnaj v Školskom klube detí Futbalový turnaj v Školskom klube detí Futbalový turnaj v Školskom klube detí
   Futbalový turnaj v Školskom klube detí Futbalový turnaj v Školskom klube detí Futbalový turnaj v Školskom klube detí Futbalový turnaj v Školskom klube detí
 • Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice


  Logo školy

  V rámci mesiaca knihy sme v našej školskej knižnici pasovali prvákov za čitateľov školskej knižnice. Pasovanie sme začali recitáciou žiaka Lukáša Kocáka, ktorý sa umiestnil na 1. mieste okresného kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Prváčikov prišla pozdraviť aj výborná recitátorka Vanesa Gerdová, ktorá im predniesla úryvok z rozprávky: Bábika s dobrým apetítom. V atmosfére čarokrásnej rozprávky naši budúci čitatelia knižnice hádali názvy rozprávky, farbili si obrázky hlavných hrdinov z najznámejších rozprávok a čítali úryvky. Je to neopísateľný pocit, keď si prvák už číta sám. Pri slávnostnom pasovaní nám prváci sľubovali, že sa ku knihám budú slušne správať, nebudú ich ničiť, trhať, čarbať a vrátia ich načas do školskej knižnice. Veríme, že svoj sľub čítať knihy pre radosť a poučenie dodržia. Koordinátorky akcie: Mgr. Anna Konečná a PhDr. Alica Čekonová

   Pasovanie prvákov v knižnici Pasovanie prvákov v knižnici Pasovanie prvákov v knižnici Pasovanie prvákov v knižnici

  Pasovanie prvákov v knižnici - fotogaléria

 • Marec - mesiac knihy vo IV. B


  Logo školy

  19. marca 2018 sme si so žiakmi vo IV. B. triede urobili projektové popoludnie zamerané na MAREC MESIAC KNÍH. Žiaci prezentovali svoju obľúbenú knihu. Rozprávali o tom, čo ich najviac zaujalo, čo sa im v knihe páčilo a prečo by svoju obľúbenú knihu odporúčali prečítať aj spolužiakom. Následne nastala výmena kníh medzi žiakmi. Nasledoval literárny kvíz, ktorý bol venovaný slovenským spisovateľom, ktorých ukážky sa nachádzajú vo štvrtáckej čítanke. V závere žiaci tvorili básne s témou príroda, jar. Básne písali na jednotlivé stránky knihy, ktorú si žiaci pripravujú do súťaže vyhlásenú školským parlamentom. Svoje umelecké diela dokončili vhodnou ilustráciou. Cieľom tejto triednej akcie bolo podporiť záujem o čítanie kníh.


  Marec - mesiac knihy vo IV. B - fotogaléria


 • Okresné kolo Pytagoriády P3 - P8


  Logo školy

  Dňa 13. marca 2018 (utorok) sa uskutočnilo obvodové kolo Pytagoriády v kategórii P3 - P8 pre 3. - 8. ročník základných škôl v priestoroch Centra voľného času v Trebišove. Najlepšie umiestnenie dosiahli v kategórii P3: Tobias Kačuň z III. B, ktorý skončil na 1. mieste a Zuzana Remenická z III. D , ktorá skončila na štvrtom mieste. V kategórii P8 sa najviac darilo Hane Hvozdikovej z VIII. B, ktorá skončila na druhom mieste a v kategórii P7 Marekovi Leškaničovi zo VII. A, ktorý skončil na štvrtom mieste. K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme !


  Výsledky Okresné kolo Pytagoriády P3 - P8

 • Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo Trebišov


  Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo

  Dňa 16. marca 2018 (piatok) sa uskutočnilo obvodové kolo Fyzikálnej olympiády pre žiakov 8. - 9. ročníka základných škôl v priestoroch Centra voľného času v Trebišove. Našu školu reprezentovala Hana Hvozdiková z VIII. B v kategórii F, ktorá skončila na 4. mieste. K dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme !

 • Oznam o riaditeľskom voľne pre žiakov


  Logo školy

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 21. marca 2018 - t. j. (streda) udeľuje žiakom riaditeľské voľno v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa paragrafu 150, odsek 5) z organizačných dôvodov (TESTOVANIE 9). V prevádzke nebude Školský klub detí a školská jedáleň.

 • Deň otvorených dverí - 16. marec 2018


  Logo školy

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ bol úspešný. Riaditeľka školy Ing. Renáta Strapoňová privítala budúcich prváčikov a ich rodičov. Krátkou prezentáciou priblížila históriu, súčasnosť, ako aj plány do budúcnosti našej školy. Rodičia s deťmi sa rozišli do tried, kde si pozreli ukážky vyučovacích hodín slovenského jazyka, matematiky, angličtiny, techniky, biológie či chémie. V teločvični zase videli ukážky hodín telesnej výchovy, gymnastiky a futbalovej zručnosti.


  Deň otvorených dverí - 16. marec 2018 - fotogaléria (5)


   Deň otvorených dverí - 16. marec 2018 Deň otvorených dverí - 16. marec 2018 Deň otvorených dverí - 16. marec 2018 Deň otvorených dverí - 16. marec 2018
   Deň otvorených dverí - 16. marec 2018 Deň otvorených dverí - 16. marec 2018 Deň otvorených dverí - 16. marec 2018 Deň otvorených dverí - 16. marec 2018
 • Štvrtáci boli v Technickom múzeu v Košiciach


  Logo školy

  Žiaci štvrtých ročníkov sa zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Absolvovali prednášku o vesmíre, následne sa presunuli do múzea, kde si prezreli expozície baníctva, kováčstva a iné. Žiaci sa tak dozvedeli o fungovaní remesiel v minulosti, či prešli výstavou písacích strojov, kde si mohli vyskúšať písanie na stroji.


  Štvrtáci boli v Technickom múzeu v Košiciach - fotogaléria

 • Druháci z áčky boli na bowlingu


  Logo školy

  Žiaci II.A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej strávili popoludnie trocha v inom štýle pohybovej aktivity ako štandardne a to v posilňovaní svojich bicepsov. Žiaci si v zariadení SLZA zahrali bowling a stolný futbal. Zlepšili si nielen svoju kondíciu, ale upevnili si aj svoje kolektívne vzťahy.


  Druháci z áčky boli na bowlingu - fotogaléria

 • Cesta do rozprávky

  Rozprávky sú ako reťaz. Obopínajú svet a spájajú ľudí odvšadiaľ. Ján Werich


  Logo školy

  Dňa 14. marca 2018 sa žiaci III.C a III.D triedy zišli v školskej knižnici, aby sa pri príležitosti marca - mesiaca knihy ponorili do sveta rozprávok. Čakali tam na nich postavičky zo známych aj menej známych rozprávok, hádanky, doplňovačky, omaľovanky. Spoločne spoznali a znovuobjavili krásy ľudových rozprávok. S nadšením rozprávali o tom, čo sa im na rozprávkach páči, ktorým hrdinom by sa chceli stať. Na záver si spoločne prečítali rozprávku o síce známych siedmich trpaslíkoch, ale v modernejšom prevedení, ktoré deti veľmi prekvapilo. Strávili sme jedno krásne popoludnie. Ďakujeme!


  Cesta do rozprávky - fotogaléria

 • Napiekli sme si perníčky - IV. C


  Logo školy

  Žiaci IV. C triedy si spolu s pani učiteľkou Mgr. Ľubomírou Vargovou urobili pekné popoludnie. Rozhodli sa upiecť si perníčky a ozdobiť ich. Spolu si pripravili cesto, vykrojili si z neho perníčky a upiekli ich v školskej kuchynke. Deti sa perníčkom veľmi potešili a s obrovskou chuťou ich aj zjedli. Nezostala po nich ani jedna jediná omrvinka ...

   Napiekli sme si perníčky - IV. C Napiekli sme si perníčky - IV. C Napiekli sme si perníčky - IV. C Napiekli sme si perníčky - IV. C
 • Vesmír očami detí v Trebišove


  Logo školy

  Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v tomto roku vyhlásila v poradí 33. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do okresného kola, ktoré organizuje Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie sa aj tento rok zapojili žiaci našej školy. V okresnom kole žiačka II. B triedy Anabela Panáková získala 3. miesto v II. kategórii a jej práca postupuje do finále do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Veríme, že Anabelkina práca uspeje aj v tvrdej celonárodnej konkurencii. Postupujúcou prácou je aj práca žiačky II. A triedy Tatiany Madeline Tomášovej. Ďalšie výtvarné práce, ktoré sú vystavené v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove a sú prístupné verejnosti do 23.3.2018. Medzi vystavenými prácami nájdete aj práce našich žiakov: Wmmy Kičinkovej, Veroniky Ferencovej, Jána Remenického, Ester Malackaničovej a Simony Dulovičovej. Žiaci svojimi prácami vyjadrili svoje predstavy o vesmíre, planétach, mimozemských civilizáciách hviezdach. Blahoželáme všetkým žiakom!

   Vesmír očami detí v Trebišove Vesmír očami detí v Trebišove Vesmír očami detí v Trebišove Vesmír očami detí v Trebišove
 • Deň otvorených dverí 2018


  Logo školy

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce srdečne pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční v piatok 16. marca 2018 o 9.00 hod. Čaká na Vás bohatý program: prezentácia o živote školy, prehliadka priestorov a ukážky vyučovacích hodín.


  Deň otvorených dverí 2018 - plagát

 • Virtuálna knižnica - Zborovňa.sk


  Logo školy

  V súťaži o najlepšieho učiteľa / učiteľku mesiaca február 2018 získala PaedDr. Monika Červeňáková ocenenie UČITEĽ MESIACA - 1.miesto za Košický samosprávny kraj. K tomuto peknému úspechu jej srdečne blahoželáme!

 • Oznam pre stravníkov v školskej jedálni


  Logo školy

  Vážení rodičia žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni, touto cestou sa na Vás obraciame s prosbou o dodržiavanie následujúcich pokynov:

  a.) platbu za odobranú stravu uhrádzať do 15. dňa daného kalendárneho mesiaca
  b.) platbu môžete uhradiť v hotovosti u vedúcej školskej jedálne
  c. ) prevodom cez internetbanking, trvalým príkazom
  d. ) cena obedov: 1,16 € pre 1. stupeň, 1,24 € pre druhý stupeň
  e. ) odhlasovanie z obeda: osobne alebo telefonicky 056 678 27 54 do 8.00 hod.
  f. ) prihlasovanie na obed: osobne alebo telefonicky 056 678 27 54 do 8.00 hod.

  Informácie ohľadom školskej jedálne nájdete aj na stránke:


  Školská jedáleň

 • Upozornenie pre návštevníkov našich stránok


  Logo školy

  Vážení návštevníci, ak máte niekedy dojem, že naše stránky nie sú často aktualizované, odporúčame Vám použiť následovný postup: obnoviť si stránku (stránky) pomocou tlačidla F5 na klávesnici počítača alebo skúste obnoviť stránku (stránky) pomocou tlačidla OBNOVIŤ vo svojom internetovom prehliadači. Takto by sa mali načítať stránky s aktuálnym obsahom a dokumentami. Ďakujeme za pochopenie.

 • Športový deň našich piatakov


  Logo školy

  Štvrtok 8. marec 2018 bol pre našich piatakov celkom výnimočný. V spolupráci triednych učiteliek: p. Petrovskej, Slotovej a Záhradníkovej, ako aj našich telocvikárov p. Siksu a Kožucha, ich čakal športový deň. V telocvični školy si zasúťažili v rôznych športových disciplínach: atletike, futbale, basketbale či florbale. Nebolo dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Vládla tu dobrá nálada, žiaci spolu strávili príjemné chvíle, na ktoré budú ešte dlho spomínať. Ako to všetko prebiehalo ? Pozrite si naše fotogalérie:


  Športový deň našich piatakov - fotogaléria (2)


  Športový deň našich piatakov - fotogaléria (4)

 • Športový deň našich piatakov - fotogaléria


   Športový deň našich piatakov Športový deň našich piatakov Športový deň našich piatakov Športový deň našich piatakov
   Športový deň našich piatakov Športový deň našich piatakov Športový deň našich piatakov Športový deň našich piatakov
 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo


  Logo školy

  Talent, ctižiadostivosť, nebojácnosť či prirodzenosť žiakov je hlavný podnet na úspechy. Práve tieto vlastnosti našich žiakov sa naplno ukázali aj na 64. ročníku súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, ktorý sa konal 6. marca 2018. Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Lukáš Kocák sa v I. kategórii (prednes poézie) umiestnil na úctyhodnom 1. mieste, zároveň postupuje na krajské kolo súťaže (pripravovala p. učiteľka D. Mrázová). Aneta Pavučková v II. kategórii (prednes poézie) obsadila 3. miesto (pripravovala p. učiteľka J. Obrinová). Víťazom srdečne blahoželáme a pevne veríme, že ich úspechy budú inšpiráciou pre ďalšie talenty našej školy.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo - fotogaléria


   Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
 • Nemecká lektorka na besede so žiakmi


  Logo školy

  Dnes sme na našej škole privítali zahraničného hosťa. Pozvanie pani učiteľky Ihnátovej prijala Juliane Gerhard z Nemecka. Absolvovala s našimi nemčinármi z tried 7. A a 7.C besedu, v ktorej sa venovala téme rodina, keďže práve túto tému majú na hodinách nemeckého jazyka. Žiaci sa okrem iného zaujímali aj o to, ako sa v Nemecku oslavujú rozličné sviatky, či prečo má Juliane tak rada mesto Košice. Veríme, že sa našim žiakom beseda páčila a že si novými slovíčkami obohatili svoju slovnú zásobu.

 • Nemecká lektorka na besede so žiakmi- fotogaléria


   Nemecka lektorka na besede so žiakmi Nemecka lektorka na besede so žiakmi Nemecka lektorka na besede so žiakmi Nemecka lektorka na besede so žiakmi
 • Medzinárodný týždeň priateľstva


  Logo školy

  K tomu, aby sa z ľudí stali priatelia netreba veľa, stačí začať milým slovom a úsmevom. Pripravili sme pre žiakov školy týždeň „priateľských aktivít“. Aktivity sme realizovali od pondelka 19. februára 2018 do piatka 23. februára 2018. V pondelok sme odštartovali Medzinárodný týždeň priateľstva rozhlasovou reláciou. Prostredníctvom tejto relácie boli žiaci oboznámení s významom celého týždňa, s pripravovanými aktivitami a vypočuli si výzvu k tvorbe „balónov priateľstva“. Silu a dôležitosť priateľstva sme žiakom priblížili aj prostredníctvom prezentácií a videí, ktoré boli premietané v utorok. V každej triede žiaci v stredu napísali na nafúknutý balón svoje mená – mená priateľov jednotlivých tried. Balóny sme potom vo štvrtok nainštalovali na chodbách školy. V závere týždňa si všetci žiaci mali možnosť priniesť do školy spoločenské hry a počas prestávok si tieto hry spoločne zahrali. Ján Werich povedal: „Priateľstvo je súčasť ľudského šťastia.“ My prajeme všetkým, aby takéto šťastie mohli zažiť. Koordinátorky Mgr. Katarína Kutná, Mgr. Daniela Sotáková.


  Medzinárodný týždeň priateľstva - fotogaléria

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo


  Logo školy

  Umenie prednesu, pútavé rozprávanie, umelecký zážitok či kvalita textu. Aj v tomto duchu sa nieslo tohtoročné školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v II. kategórii pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Na našej škole má nezastupiteľné miesto, nakoľko patrí k súťažiam s najdlhšou tradíciou. Odbornú stránku prednesu hodnotila porota, ktorá nemala jednoduchú úlohu, nakoľko všetci recitátori svoje texty predniesli najlepšie ako vedeli. Po dlhom zvažovaní napokon porota rozhodla: v kategórii poézia: 1. miesto obsadila Aneta Pavučková, 6. C (pripr. Mgr. Obrinová Jana) a v kategórii próza 1. miesto získala Vanesa Gerdová, 6. C (pripr. Mgr. Obrinová Jana). Víťazky postupujú do okresného kola. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - fotogaléria


   Hviezdoslavov Kubín - školské kolo Hviezdoslavov Kubín - školské kolo Hviezdoslavov Kubín - školské kolo Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo


  Logo školy

  Dňa 22. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo 64. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín . Táto súťaž je oslavou krásy slovenského jazyka a má bohatú tradíciu. Počas svojej existencie svoj talent v umeleckom prednese preukázali už príslušníci viacerých generácií. Umelecký prednes v I. kategórii hodnotili dve poroty v tomto zložení: Kategóriu poézia: pani uč. PhDr. Alica Čekonová /predseda poroty/, členmi poroty boli pani učiteľka Mgr. Katarína Ferenčiková a pani učiteľka Mgr. Dagmar Puškášová. Kategóriu próza: pani zástupkyňa Mgr. Iveta Bačová /predseda poroty/, členmi poroty boli pani učiteľka Mgr. Eva Titková a pani učiteľka Mgr. Lenka Lecáková.


  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (3 fotogalérie )


  Výsledky Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

 • Mimoriadne združenie pre rodičov deviatakov


  Logo školy

  Dňa 21. februára 2018 (streda) o 16.30 hod. sa uskutoční mimoriadny aktív Združenia rodičov pre žiakov deviatych ročníkov. Hlavným bodom budú informácie k profesionálnej orientácii žiakov: k vypisovaniu prihlášok a možnostiam štúdia na strednej škole. Dôležite informácie poskytne výchovná poradkyňa PaedDr. Jaroslava Ihnátová.

 • Okresné kolo Dejepisnej olympiády


  Logo školy

  Dňa 15. februára 2018 sa uskutočnilo Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre žiakov 6. - 9. ročníka v priestoroch Centra voľného času v Trebišove. V kategórii deviatakov (C) sa na treťom mieste umiestnil PATRIK KIŠEDA - IX. B. Medzi siedmakmi v kategórii E sa na treťom mieste umiestnil ŠIMON KORYTKO - VII. A. Na piatom mieste sa umiestnili v kategórii F: LAURA LEHONČÁKOVÁ zo VI. B a OLIVER KRASS - VIII. B v kategórii D. K úspechom žiakom srdečne blahoželáme !


  Výsledky Okresného kola Dejepisnej olympiády

 • Valentínske korčuľovanie v Trebišove


  Logo školy

  Tohtoročný Valentín bol pre žiakov druhého stupňa našej školy netradičný. Školský parlament zorganizoval Valentínske korčuľovanie na klzisku v Trebišove. Atmosféra na ľade bola výborná. Nechýbala ani súťaž v družstvách pre skúsených korčuliarov, a to pod dohľadom nášho pána učiteľa Siksu. Žiaci boli naozaj disciplinovaní, ohľaduplní a nezabúdali aj na svojich spolužiakov - začiatočníkov. Pevne veríme, že na ľade sa stretneme aj na budúci rok.


  Valentínske korčuľovanie v Trebišove (3 fotogalérie )

 • Spolupracujeme s mestskou knižnicou


  Valentínske popoludnie

  Dňa 15. februára 2018 sa uskutočnilo triedne kolo súťaže jednotlivcov Hviezdoslavovho Kubína v umeleckom prednese detí pre I. kategóriu, triedne kolo IV. A. Súťaž organizačne pripravila mestská knižnica v spolupráci s triednou učiteľkou. Vystúpenia žiakov hodnotila odborná porota zložená z troch členov: predseda: Mária Majovská, Diana Dobranská a tr. uč. PaedDr. Monika Červeňáková. U detí sme upevnili sebavzdelávanie a efektívne využívanie voľného času, najlepší recitátori postúpili na školské kolo. Porota po vypočutí detí pred súťažiacimi vyhlásila výsledky s odborným zdôvodnením svojho rozhodnutia a udelila diplomy a ceny. Ďakujeme i pracovníkovi knižnice PhDr. Branislavovi Bruňákovi, ktorý si v januári pripravil pre žiakov besedu o knihe Jozefa Pavloviča Štvornohé rozprávky


  Spolupracujeme s mestskou knižnicou - fotogaléria

 • Valentínske popoludnie v IV. A


  Valentínske popoludnie

  Naša Lili mala na vystúpení školský kroj s modrotlačou. Veľmi sa jej páčil a bola zvedavá, ako sa tie pečiatky na kroj i zásterku dostali. Pýtala sa a dozvedela sa, že už niekoľko rokov ich vychovávateľka pani Helena Glezová učí deti, ako sa robí technika modrotlače. Dohodli sme sa s ňou, že v stredu 14. februára na sviatok svätého Valentína vyrobíme touto technikou srdiečka. Podľa strihu sme si nastrihali a pripravili bielu tuhú látku. Pripravili farbu a vybrali vhodnú pečiatku. Farbu sme nanášali štetcom. Neriedili sme ju vodou a pečiatku sme otlačili. Po zaschnutí ich triedna učiteľka obšila modrou stužkou. Hotové Valentínky sme pekne zabalili. Na tejto tvorivej dielni sme nadviazali na projekt „Rozvíjame tradície“. Aj vďaka nemu, sme si rozvinili zručnosti a vedomosti o zdobení plátna modrotlačovou technikou. Ďakujeme.


  Valentínske popoludnie v IV. A - fotogaléria

 • Valentínske popoludnie v III. B


  Valentínske popoludnie

  V stredu 14. februára 2018 popoludní sa stretli žiaci III. B na triednej akcii nazvanej Valentínske popoludnie. Na začiatku sa oboznámili s pôvodom a významom sviatku. Potom vyrobili valentínky pre rodičov. Ďalšia časť bola venovaná zábave. K tomu všetkému mali pripravené malé pohostenie – pizzu, jablkový koláč a čaj. Pri zábave a dobrých kamarátoch čas ubehne veľmi rýchlo a tak to bolo aj v spomínaný deň. Tešíme sa na podobné spoločné stretnutia.


  Valentínske popoludnie v III. B - fotogaléria

 • Druháci boli na bowlingu


  Valentínsky bowling

  Veľmi príjemné spoločné popoludnie strávili žiaci II.B a II.C. Na svätého Valentína v sprievode svojich triednych učiteliek Mgr. Evy Titkovej a Mgr. Dany Hruškociovej navštívili neďaleké zariadenie Slza, kde si zahrali bowling a stolný futbal. Športovo - zábavnú atmosféru príjemne dotvorili ich vzájomné kamarátske rozhovory pri posedení.


  Druháci boli na bowlingu - fotogaléria

 • Valentínska diskotéka II. A


  Valentínske disco

  Dňa 13. februára si žiaci II. A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej zatancovali. Valentínskou diskotékou sa všetci poriadne zapotili. Nesmel chýbať stoličkový tanec, ktorého víťazom bol Tobias Balint. Triedna akcia prebehla v rytmickom duchu. Na diskotéke nechýbalo malé občerstvenie. O rok si to zopakujeme znova.


  Valentínska diskotéka II. A - fotogaléria

 • E-TESTOVANIE 9 - 2018 - generálna skúška


  Testovanie NUCEM

  Vážení rodičia deviatakov, milí deviataci, E-TESTOVANIE 9-2018 je elektronická forma testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl (Testovanie 9, resp. T9). Je rovnocenné s papierovou formou Testovania 9. Generálna skúška sa uskutoční dňa 14. februára 2018 (streda). Cieľom Generálnej skúšky E-T9 je, aby žiaci mali možnosť absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" testovaním ETEST-T9. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie ETEST. Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-TESTOVANIA 9-2018 (21. marec 2018 - streda) sa uskutoční po Generálnej skúške ETEST - T9.


  Viac informácií aj na našej stránke v časti TESTOVANIE 9 !

 • Poďakovanie sponzorom za detský karneval


  Logo školy

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce srdečne ďakuje sponzorom, ktorí sa podieľali svojimi darmi na školskom karnevale. Jednotlivé dary boli použité pre deti v tombole. Sponzori: TESCO - Sečovce, papiernictvo - TIMING, Lekáreň u Galena, pán Seman pani Kičiňová, Ing. Daniela Kičinková, pani Nagyová, pán Malackanič, pán Krajkovič, pani Skoromaslejová, pani Zuzana Némethová, pán Kríž.

 • Štvrtáci na valentínskom bowlingu


  Valentínsky bowling

  Medzi netradičné, no veľmi obľúbené pohybové aktivity žiakov 1. stupňa patrí aj bowling. Blížiaci sa sviatok svätého Valentína oslavovali žiaci IV. B a IV. C na bowlingu. Cieľom bolo zapojiť žiakov do poobedňajších pohybových aktivít, v čo najväčšom počte. Žiaci boli rozdelených do viacerých skupín a súťažili v bowlingu a stolnom futbale. Aj toto športové popoludnie motivovalo žiakov k rozvoju pohybových schopností a aktívnemu tráveniu voľného času.


  Štvrtáci na valentínskom bowlingu - fotogaléria

 • Okresné kolo Geografickej olympiády Trebišov


  Logo školy

  Dňa 6. februára 2018 sa uskutočnilo Okresné kolo Geografickej olympiády v priestoroch Centra voľného času v Trebišove. Najlepšie umiestnenie dosiahol v kategórii F (žiaci 6. - 7. ročníka) MAREK LEŠKANIČ zo VII. A, ktorý skončil na 5. mieste. V kategórii E (žiaci 8. - 9. ročníka) najlepšie umiestnenie dosiahol BENJAMÍN ĎUBEK z IX. A, ktorý skončil na 11. mieste. V kategórii G (žiaci 5. ročníka) najlepšie umiestnenie dosiahla LAURA DUDIČOVÁ z V. C, ktorá skončila na 15. mieste.


  Výsledky Okresného kola Geografickej olympiády

 • Okresné kolo Matematickej olympiády Trebišov


  Logo školy

  Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády v Trebišove. V kategórii Z9 (deviaty ročník) sa na 2. mieste umiestnil Patrik Kišeda z IX. B. Na ôsmom mieste sa umiestnil Benjamín Ďubek z IX. A. V kategórii Z5 našu školu reprezentovali: Tomáš Kmec z V. B, ktorý skončil na 10. mieste a Matej Talian z V. C, ktorý skončil na 21. mieste. K úspešným výsledkom našim žiakom srdečne blahoželáme !

 • Školská čitáreň


  Logo školy

  Na našej škole bola zriadená školská čitáreň. K dispozícii sú knihy, ktoré sú uložené na prízemí oproti hlavnému vchodu školy. Knihy je možné si požičať bez poplatku a po prečítaní vráti na pôvodné miesto. Ak chcete podporiť našu čitáreň, môžete jej knihy darovať, stačí ich priniesť na vrátnicu školy.


  Pravidlá školskej čitárne

 • Školské kolo Dejepisnej olympiády


  Logo školy

  Dňa 31. januára 2018 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády pre žiakov 6. - 9. ročníka. V kategórii šiestakov (F) sa víťazom stal KRISTIÁN JEVÁK - VI. A. Medzi siedmakmi (E) sa najviac darilo ŠIMONOVI KORYTKOVI - VII. A. Najúspešnejším žiakom v ôsmom ročníku (D) sa stal OLIVER KRASS - VIII. B. Kategóriu deviatakov (C) vyhral PATRIK KIŠEDA - IX. B. K úspechom srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole v Trebišove.


  Výsledky školského kola Dejepisnej olympiády

 • VÝPIS KLASIFIKÁCIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKA


  Logo školy

  Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v posledný vyučovací deň 1. polroka školského roka (31. januára 2018) vydá triedny učiteľ žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok na poslednej vyučovacej hodine. Tento výpis nie je verejnou listinou. Neobsahuje ani odtlačok pečiatky a nie je potrebné, aby ho podpisoval štatutárny orgán školy, teda riaditeľ školy. Riadne vysvedčenie za prvý aj druhý polrok dostanú všetci žiaci na konci školského roka.

 • Prezentujeme projekty - IV. A


  Logo školy

  Stratégie vyučovania kladú nároky na samostatnosť, tvorivosť a organizáciu práce. Využívanie stratégií umožňuje učiteľovi úspešne vyučovať a žiakovi úspešne sa učiť. Učiteľ si formy a metódy vyberá a používa tak, aby boli variabilné, aktivizujúce, tvorivé a humanizujúce. Správne zvolenými metódami a formami práce vytvára atmosféru , v ktorej sa žiak môže učiť bez strachu a stresu, podnecuje prirodzenú zvedavosť, motivuje k aktívnemu učeniu, podporuje sebahodnotenie, aby žiak poznal svoje prednosti i chyby, vytvára podmienky pre úspešnosť každého žiaka ako i pozitívnu pracovnú atmosféru, tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov. Žiaci IV. A sa pod vedením triednej učiteľky PaedDr. Moniky Červeňákovej celý polrok zapájali do projektového vyučovania. V jeseni reprezentovali školu prostredníctvom TESCO projektu, zberali vrchnáky, pracovali na testoch, zvíťazili v bodovaní tried. Pracovali s počítačom, založili si čitateľské denníky. V stredu 17. januára na triednej akcii odprezentovali svoje papierové projekty z vlastivedy i prírodovedy a pripravili z nich výstavu. Pracovali pri tom i s interaktívnou tabuľou. Polrok ukončili prípravou na karneval.


  Prezentujeme projekty - IV. A (2 fotogalérie )

 • Centrum voľného času - Zdravý životný štýl


  Logo školy

  Centrum voľného času v Sečovciach vyhlásilo v jeseni 2017 pre žiakov materských a základných škôl obvodovú výtvarnú súťaž „Zdravý životný štýl“. Aktuálna téma každoročne motivuje našich žiakov k výtvarnej tvorivosti a vzniknuté malé dielka zobrazujú ich skúsenosti, premýšľanie a predstavy o zdravom spôsobe života. Dôkazom toho sú aj výsledky súťaže, v ktorej naši žiaci získali popredné umiestnenia. Ocenenia si žiaci osobne prevzali v priestoroch Centra voľného času Sečovce 19. januára 2018 z rúk riaditeľky Mgr. Ľubice Holcer a p. Marty Mitrovej.


  Výsledky súťaže Zdravý životný štýl

 • Centrum voľného času - Zdravý životný štýl - fotogaléria


   Centrum voľnéhočasu - Zdravý životný štýl Centrum voľnéhočasu - Zdravý životný štýl Centrum voľnéhočasu - Zdravý životný štýl Centrum voľnéhočasu - Zdravý životný štýl
   Centrum voľnéhočasu - Zdravý životný štýl Centrum voľnéhočasu - Zdravý životný štýl Centrum voľnéhočasu - Zdravý životný štýl Centrum voľnéhočasu - Zdravý životný štýl
 • Vyhodnotenie zberu papiera za 1. polrok 2017 - 2018


  Logo školy

  Naša škola pravidelne organizuje zber druhotných surovín - papiera. Najúspešnejšou zberateľkou sa stala Emma Hrušková z 1. C, ktorá nazbierala 3485 kg papiera. Druhé miesto obsadila Radoslava Jacková zo IV. C, ktorá nazbierala 783 kg papiera. Tretie miesto získal Tomáš Kurpáš z II. B, ktorý nazbieral 714 kg papiera. Medzi triedami 1. miesto získala I. C zo 4219 kg papiera. Na druhom mieste skončila IV. B z 2042 kg papiera. Tretie miesto obsadili žiaci III. A z 1746 kg papiera.


  Vyhodnotenie zberu papiera za 1. polrok 2017 - 2018

 • Okresné kolo recitačnej súťaže ŠALIANSKY MAŤKO


  Logo školy

  Žiačky našej školy sa zúčastnili v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko v okresnom kole v priestoroch mestskej knižnice v Trebišove. Súťaž pod názvom „Šaliansky Maťko“ je prednes slovenskej povesti od ľubovoľného autora. Žiačky získali jedno jedno druhé miesto a dve tretie miesta, a to: v I. kategórii Tatiana Madeline Tomášová z II.A triedy získala II. miesto, v II. kategórii Laura Dudičová z V.C triedy získala III. miesto a v III. kategórii Veronika Ferková zo VI.B získala taktiež III. miesto. Všetkým žiačkam srdečne blahoželáme.

 • Okresné kolo recitačnej súťaže ŠALIANSKY MAŤKO - fotogaléria


   Okresné kolo recitačnej súťaže ŠALIANSKY MAŤKO Okresné kolo recitačnej súťaže ŠALIANSKY MAŤKO Okresné kolo recitačnej súťaže ŠALIANSKY MAŤKO Okresné kolo recitačnej súťaže ŠALIANSKY MAŤKO
   Okresné kolo recitačnej súťaže ŠALIANSKY MAŤKO Okresné kolo recitačnej súťaže ŠALIANSKY MAŤKO Okresné kolo recitačnej súťaže ŠALIANSKY MAŤKO Okresné kolo recitačnej súťaže ŠALIANSKY MAŤKO
 • BESEDA „TÝKA SA TO AJ VÁS“


  Logo školy

  V utorok 16 januára 2018 privítali žiaci IV. A, IV. B a IV. C Bc. Kuchárovú z Okresného riaditeľstva PZ v Trebišove, ktorá prišla na besedu pod názvom „Týka sa to aj vás“. Medzi neželané „ vymoženosti“ demokracie a ľudskej slobody, patrí aj problematika šírenia drog a drogovej závislosti. Mnohí z nás si myslia, že problematika drog sa ich netýka. Drogy sú však všade okolo nás. Hlavnou témou besedy bolo fajčenie a alkohol – drogy prístupné mladším žiakom. Dôležitá je prevencia, preventívne programy a jedným z nich bola aj táto beseda. Verím tomu, že sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavého a svoje telo si budú chrániť pred účinkami drog.

 • BESEDA „TÝKA SA TO AJ VÁS“ - fotogaléria


   BESEDA „TÝKA SA TO AJ VÁS“ BESEDA „TÝKA SA TO AJ VÁS“ BESEDA „TÝKA SA TO AJ VÁS“ BESEDA „TÝKA SA TO AJ VÁS“
   BESEDA „TÝKA SA TO AJ VÁS“ BESEDA „TÝKA SA TO AJ VÁS“ BESEDA „TÝKA SA TO AJ VÁS“ BESEDA „TÝKA SA TO AJ VÁS“
 • Výtvarná súťaž: „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“


  Logo školy

  Okresný úrad Trebišov vyhlásil okresné kolo výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia žiakov škôl. I naši žiaci sa zapojili a hravou formou, rôznorodými výtvarnými technikami a formami preukázali, že tematika civilnej ochrany im nie je ľahostajná. Tešíme sa z úspechu Jána Remenického zo IV. A, ktorý obsadil na okresnom kole 1. miesto a blahoželáme i Daniele Vasilkovej z II. C, ktorá sa umiestnila na druhom mieste. Žiaci si hodnotné ceny prevzali z rúk usporiadateľov súťaže. Ich výtvarné práce budú využité v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa.

 • Výtvarná súťaž: „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ - fotogaléria


   Výtvarná súťaž: „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ Výtvarná súťaž: „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ Výtvarná súťaž: „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ Výtvarná súťaž: „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“
 • Druháci z "Áčky" boli v knižnici


  Logo školy

  V pondelok 15. januára 2018 žiaci II. A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej navštívili mestskú knižnicu v Sečovciach. Nielen, že čítali bájky a zaoberali sa ponaučením z nich, zároveň si vymenili vypožičané knihy za iné. Poniektorí už na mieste začali čítať vymenené knihy. Do školy sa vracali s dobrým pocitom a s knihou v ruke.


  Druháci z "Áčky" boli v knižnici - fotogaléria

 • Január a Školský klub detí - fotogaléria


   Január aŠkolský klub detí Január aŠkolský klub detí Január aŠkolský klub detí Január aŠkolský klub detí
   Január aŠkolský klub detí Január aŠkolský klub detí Január aŠkolský klub detí Január aŠkolský klub detí
 • Perníčky v TESCU - Školský klub detí - fotogaléria


   Perníčky v TESCU - Školský klub detí Perníčky v TESCU - Školský klub detí Perníčky v TESCU - Školský klub detí Perníčky v TESCU - Školský klub detí
   Perníčky v TESCU - Školský klub detí Perníčky v TESCU - Školský klub detí Perníčky v TESCU - Školský klub detí Perníčky v TESCU - Školský klub detí
 • Okresné kolo olympiády z anglického jazyka


  Okresné kolo olympiády z anglického jazyka

  Dňa 15. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z anglického jazyka v Trebišove. V kategórii 1A (5. - 7. ročník) našu školu reprezentovala Miroslava Szenczyová zo VII. C, ktorá skončila na 4. mieste. V kategórii 1B (8. - 9. ročník) našu školu reprezentovala Ema Sokolová z IX. A, ktorá skončila na 3. mieste. K úspechom srdečne blahoželáme !

 • Triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 12. januára 2018 (piatok) o 16.30 hod sa uskutočnia triedne schôdze Združenia rodičov školy pod vedením triednych učiteľov.

 • Pozvánka - Medzinárodná výstava King holubov


  Logo školy

  V dňoch 5. a 6. januára 2018 sa v telocvični školy na Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce uskutoční Medzinárodná výstava King holubov. Dňa 5. januára 2018 je vstup od 9:00 hod. do 20:00 hod. a 6. januára 2018 je vstup od 9:00 do 17:00 hod. Medzinárodná výstava King holubov končí 6. januára 2018 o 13:00 hod.. Telocvičňa školy pre športové aktivity je pre verejnosť a žiakov sprístupnená od PONDELKA 8. januára 2018. Ďakujeme za pochopenie.


  Medzinárodná výstava King holubov - fotogaléria

 • Pozvánka na Vianočnú akadémiu 2017


  Vianočná akadémia 2017

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce Vás všetkých srdečne pozýva na tradičnú vianočnú akadémiu spojenú s výstavou, ktorú pre Vás pripravili naši žiaci a učitelia pod názvom ROZSVIEŤME STROMČEK V NÁS. Vianočná akadémia sa uskutoční dňa 19. decembra 2017 o 16.30 hod. (utorok) v Kultúrnom dome v SEČOVCIACH.


  Pozvánka na Vianočnú akadémiu 2017

 • Oznam o riaditeľskom voľne pre žiakov


  Logo školy

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 22. decembra 2017 - t. j. (piatok) udeľuje žiakom riaditeľské voľno v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa paragrafu 150, odsek 5) z prevádzkových dôvodov.

 • Oznam o vianočných prázdninách pre žiakov


  Logo školy

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 23. decembra 2017 - t. j. (sobota) sa začínajú vianočné prázdniny, ktoré potrvajú do 5. januára 2018 - t. j. (piatok). Pravidelné školské vyučovanie v novom kalendárnom roku sa začne 8. januára 2018 - t. j. (pondelok) .

 • Pytagoriáda pre tretiakov a štvrtákov


  Pytagoriáda pre tretiakov a štvrtákov

  Dňa 13. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov. V kategórii P3 (3. ročník) skončili ako úspešní riešitelia 3 žiaci, v kategórii P4 (4. ročník) ich bolo 10. Víťazom v kategórii tretiakov sa stal Tobias Kačuň z III. B. 2. miesto obsadila Zuzana Remenická z III. D. Na treťom mieste sa umiestnila Adriana Kramérová z III.B. Víťazkou v kategórii štvrtákov sa stala Radoslava Jacková zo IV. B. 2. miesto obsadil Jakub Rimbala z IV. B. Na treťom mieste sa umiestnili Elena Jenčová a Dávid Stanko zo IV. B. K úspechom srdečne blahoželáme !

 • Šaliansky Maťko: 3. kategória


  Šaliansky Maťko - 1. stupeň

  Dňa 14. decembra 2017 sa uskutočnila populárna recitačná súťaž pod názvom Šalianky Maťko pre III. kategóriu. V rámci tejto recitačnej súťaže sme si pripomenuli, aká je naša slovenčina krásna. Žiaci zarecitovali povesti známych i menej známych autorov. Odborná porota napokon spomedzi súťažiacich vybrala víťazku - Veroniku Ferkovú z VI.B. Táto žiačka nás bude reprezentovať na okresnom kole súťaže. K úspechu srdečne blahoželáme !

 • Európsky týždeň boja proti drogám


  Európsky týždeň boja proti drogám

  Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa z túžby, ktorá súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania. Tretí novembrový týždeň je Európskym týždňom boja proti drogám vyhláseným z iniciatívy Európskej únie . Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri - sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Aj my sa snažíme v našej škole organizovať rôzne aktivity a tým priblížiť žiakom nebezpečenstvo závislostí a ukázať na zdravý spôsob života.


  Európsky týždeň boja proti drogám - fotogaléria (2)

 • Európsky týždeň boja proti drogám


  Európsky týždeň boja proti drogám

  Kolektívne športy patria k jednému so spôsobov zdravého života a tak pravidelne každý rok organizujeme v ETBPD futbalové zápasy pod heslom: „Zober loptu, nie drogy!“ pre žiakov prvého a druhého stupňa. V tomto školskom roku sa najviac darilo tímom I. B, II. B, III. B, VI. A a VIII. C triedy. Ďalšími aktivitami v rámci tohto týždňa bola pre žiakov 1. stupňa inštalácia Vlaku zdravia a Plagátová štafeta. Vlak je nainštalovaný na stene oproti II. A triede, plagát je pod nástenkou pri zborovni pre 1. stupeň. Žiaci druhého stupňa tvorili „Oblak zdravia“, kde vyjadrovali svoju predstavu o zdraví a robili aktivity na rozvoj tvorivosti a boja proti drogám.


  Európsky týždeň boja proti drogám - fotogaléria (2)

 • Európsky týždeň boja proti drogám


  Európsky týždeň boja proti drogám

  V závere uvedeného týždňa sa uskutočnila beseda so zástupcom riaditeľky CPPPaP v Trebišove Mgr. Jánom Rusnákom. Besedovali žiaci štvrtých a ôsmych ročníkov. V relácii na začiatku Európskeho týždňa boja proti drogám boli vyhlásené dve súťažné úlohy. Odpovede na ne vhadzovali žiaci do schránky na vrátnici a na prvom poschodí školy. Úlohou pre žiakov prvého stupňa bolo vymenovať 2 závislosti, o ktorých počuli v relácii. Úlohou pre žiakov druhého stupňa bolo vymenovať jednu látkovú a jednu nelátkovú závislosť. Víťazmi sa stali žiaci Tamara Šoltésová, Alžbeta Némethová a Sebastián Zeher za prvý stupeň a Kristián Horňák, Zuzana Ferková a Viliam Pristáš za druhý stupeň. Veríme, že sme uvedenými aktivitami pomohli žiakom pochopiť, čo je správne a ako povedať závislostiam „nie“. Koordinátorky: Mgr. Katarína Kutná, Mgr. Daniela Sotáková


  Európsky týždeň boja proti drogám - fotogaléria (2)

 • Šaliansky Maťko: 1. kategória


  Šaliansky Maťko - 1. stupeň

  Dňa 13. decembra 2017 sa uskutočnila populárna recitačná súťaž pod názvom Šalianky Maťko. Súťažili druháci s tretiakmi a recitovaný text bola slovenská povesť. Aj táto súťaž je podpornou aktivitou pre rozvoj čitateľskej gramotnosti. Do súťaže sa zapojilo 16 žiakov 2. a 3. ročníka. Porota vybrala víťazku, ktorá bude reprezentovať našu školu v 1. kategórii na okresnom kole v Trebišove. Víťazkou sa stala Tatiana Madelaine Tomášová z II.A. 2. miesto obsadila Vanessa Ďurková z III.A. Na treťom mieste sa umiestnila Adriana Kramérová z III.B K úspechom srdečne blahoželáme !

 • Šaliansky Maťko: 1. kategória - fotogaléria


   Šaliansky Maťko: 1. stupeň Šaliansky Maťko: 1. stupeň Šaliansky Maťko: 1. stupeň Šaliansky Maťko: 1. stupeň
 • Šaliansky Maťko: 2. kategória


  Šaliansky Maťko - 1. stupeň

  Dňa 13. decembra 2017 sa uskutočnila populárna recitačná súťaž pod názvom Šalianky Maťko. Súťažili štvrtáci s piatakmi a recitovaný text bola slovenská povesť. Aj táto súťaž je podpornou aktivitou pre rozvoj čitateľskej gramotnosti. Porota vybrala víťazku, ktorá bude reprezentovať našu školu v 2. kategórii na okresnom kole v Trebišove. Víťazkou sa stala Laura Dudičová z V. C. 2. miesto obsadili Emma Kičiňková a Radoslava Jacková zo IV. B. K úspechom srdečne blahoželáme !

 • Šaliansky Maťko: 2. kategória - fotogaléria


   Šaliansky Maťko: 1. stupeň Šaliansky Maťko: 1. stupeň Šaliansky Maťko: 1. stupeň Šaliansky Maťko: 1. stupeň
 • Zdobenie perníkov v II. A


  Sovička - logo

  Dňa 8. decembra 2017 si žiaci II. A triedy pod vedením Mgr. Daniely Jenčovej spríjemnili popoludnie zdobením perníkov. Už druhý rok spolu so svojimi rodičmi krášlili perníky originálnymi vzormi. Počas „sladkej aktivity“ nezabudli aj ochutnávať perníčky. Predvianočnú atmosféru sprítomnilo počúvanie vianočných kolied. Z akcie všetci odchádzali vo vianočnej nálade a s ozdobenými perníčkami.


  Zdobenie perníkov v II. A - fotogaléria

 • Školské kolo PYTAGORIÁDY pre piatakov


  Pytagoriáda

  Dňa 13. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre žiakov 5. ročníka základných škôl. Prvé miesto obsadil TOMÁŠ KMEC - V. B. Druhé miesto obsadila SIMONA HOLOMANOVÁ - V. A. Tretie miesto obsadili KRISTIÁN HORŇÁK - V. A a STANISLAV PARLAGI - V. B. K úspechom srdečne blahoželáme !

 • Školské kolo matematickej olympiády


  Matematická olympiáda

  Dňa 27. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Matematickej olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl. V kategórii piatakov zvíťazili MATEJ TALIAN - V. C a TOMÁŠ KMEC - V. B s rovnakým počtom bodov. Tretie miesto obsadil KRISTIÁN HORŇÁK - V. A. Kategóriu deviatakov vyhral BENJAMÍN ĎUBEK - IX. A pred PATRIKOM KIŠEDOM - IX. B a MÁRIOU REMENICKOU - IX. C. K úspechom srdečne blahoželáme !

 • Týždeň zdravia v našej škole


  Sovička - logo

  Už tradične, vždy koncom novembra počas jedného týždňa ponúkame žiakom zdravú desiatu, pripravenú v našej školskej jedálni s cieľom posilnenia imunitného systému žiakov v jesennom období. Ako žiakom chutila ? Spolu bolo predaných 1115 ks desiat, z toho 611 ks na 1. stupni a 504 ks na 2. stupni. Oproti minulému počtu aj napriek chorobnosti žiakov sa celkový počet odpredaných desiat mierne zvýšil. Najväčší záujem žiakov bol o detskú krupicu a puding s piškótami a ovocím. Za prípravu chutných a zdravých desiat srdečne ďakujeme vedúcej školskej jedálne Irenke Hankoščákovej a našim tetám kuchárkam. V rámci týždňa zdravia odvysielali žiaci II.C rozhlasovú reláciu na tému Včelí med je tekuté zlato. Žiaci sa dozvedeli, ako významne môže posilniť imunitný systém človeka v jesennom období vzácna tekutina z prírody – med. Sprievodnou aktivitou týždňa zdravia boli aj besedy pre žiakov 2. ročníka so školskou psychologičkou PhDr. Bibianou Kravcovou pod názvom „Vážim si seba, vážim si teba.“


  Týždeň zdravia v našej škole - fotogaléria

 • Krajské kolo starších žiačok vo florbale Spišská Nová Ves


  Florbal

  Dňa 4. decembra 2017 sa v Spišskej Novej Vsi v športovej hale uskutočnilo krajskéé kolo vo florbale starších žiačok. Turnaja sa zúčastnilo 10 škôl, ktoré hrali v troch skupinách. Naše dievčatá bez problémov vyhrali svoju skupinu (2 zápasy so skóre 4:0). Vo finálovej skupine si poradili s Gelnicou (2:0) a prehrali so Spišskou Novou Vsou (2:1) a celkovo sa umiestnili na na druhom mieste. K úspechu srdečne blahoželáme !. Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Klára Funfrovičová, Katarína Serbinová, Viktória Bajusová, Laura Ferková, Veronika Ferková, Lucia Durániková, Nikola Ciganpálová, Adriana Čeľovská, Tamara Kučmová, Ema Porubenská, Timea Semanová Dominika Bereščiková.

 • Krajské kolo florbal starších žiačok v Spiškej Novej Vsi - fotogaléria


   Krajské kolo florbal starších žiačok v Spiškej Novej Vsi Krajské kolo florbal starších žiačok v Spiškej Novej Vsi Krajské kolo florbal starších žiačok v Spiškej Novej Vsi Krajské kolo florbal starších žiačok v Spiškej Novej Vsi
 • DEŇ 112 očami detí


  Olympiáda slovenský jazyk

  Do 5. ročníka výtvarnej súťaže DEŇ 112 OČAMI DETÍ sa zapojilo 7 základných škôl s 90 výtvarnými prácami. Vyhlasovateľom súťaže bol: Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov. Našej škole sa darilo najmä v 1. kategorii: Ján Remenický zo IV. A obsadil 1. miesto a Daniela Vasilková z II. C obsadila 2. miesto. K dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme !

 • Mikulášske trhy v Sečovciach


  Sovička - logo

  Dňa 5. decembra 2017 sa žiaci IV. A v popoludňajších hodinách spolu s triednou učiteľkou PaedDr. Monikou Červeňákovou vybrali na mikulášsky jarmok v Sečovciach. Z drobného vreckového si kúpili varešky, pečené zemiačiky, drobnosti. Stretli tam Sečovčanov – svojich známych, rodičov, starých rodičov. Nadviazali tak na tradíciu z predchádzajúcich rokov a zažili kúsok predvianočnej atmosféry v mikulášskych kostýmoch s vianočnou hudbou, sladkosťami i prekvapeniami.


  Mikulášske trhy v Sečovciach - fotogaléria

 • Obvodné kolo Technickej olympiády Trebišov


  Technická olympiáda

  Dňa 30. novembra 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo Technickej olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v priestoroch Základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove. V staršej kategórii (A - 8. a 9. ročník) našu školu reprezentovali MICHAL MAGYAR a JOZEF STANKO - IX. A, ktorí sa umiestnili na druhom mieste ! V mladšej kategórii (B - 5. a 7. ročník) našu školu reprezentoval VILIAM PRISTÁŠ - VII. C, ktorý sa umiestnil na štvrtom mieste ! K dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme !

 • Obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka Trebišov


  Olympiáda slovenský jazyk

  Dňa 29. novembra 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v priestoroch Centra voľného času na ulici T. G. Masaryka v Trebišove. Žiaci súťažili v troch disciplínach: práca s textom, transformácia textu a ústny prejav. Našu školu reprezentovala ADRIANA ČEĽOVSKÁ - IX. A, ktorá sa v silnej konkurencii umiestnila na piatom mieste. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme !

 • Okresné kolo starších žiačok vo florbale v Trebišove


  Florbal

  Dňa 21. novembra 2017 sa v Trebišove na Základnej škole na ulici Komenského uskutočnilo okresné kolo vo florbale starších žiačok. Turnaja sa zúčastnilo 6 škôl, ktoré hrali v dvoch skupinách. Naše dievčatá bez problémov vyhrali svoju skupinu (2 zápasy so skóre 5:0). Vo finále si poradili s Cejkovom (3:0) a vybojovali si postup na krajské kolo súťaže do Spišskej Novej Vsi. K úspechu srdečne blahoželáme !. Našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Klára Funfrovičová, Katarína Serbinová, Viktória Bajusová, Laura Ferková, Veronika Ferková, Lucia Durániková, Nikola Cigánpálová, Adriana Čeľovská, Tamara Kučmová, Ema Porubenská, Timea Semanová.

 • Obvodné kolo starších žiakov vo florbale v Sečovciach


  Florbal

  Dňa 23. novembra 2017 sa v Sečovciach na Základnej škole na ulici Obchodnej 5 uskutočnilo obvodné kolo vo florbale starších žiakov. Turnaja sa zúčastnili 3 školy (Parchovany, Zemplínska Teplica, Obchodná 5, Sečovce). Naši chlapci 1 zápas prehrali a 1 remizovali. Obsadili tretie miesto a nepostupili na okresné kolo súťaže do Trebišova. Našu školu reprezentovali títo chlapci: Kristián Beľuš, Tomáš Cigánpal, Peter Šimko, Markus Šimko, Jozef Stanko, Erik Fenár, Alex Zorvan, Richard Borovič, Benjamín Ďubek, Nikolas Maľuda, Pavol Kelbel, Adam Antolík.

 • Školské kolo geografickej olympiády


  Geografická olympiáda

  Dňa 15. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl. Žiaci súťažili v troch kategóriách: piataci, šiestaci a siedmaci; ôsmaci a deviataci. V kategórii piatakov zvíťazila LAURA DUDIČOVÁ - V. C. Kategóriu šiestakov a siedmakov vyhral MAREK LEŠKANIČ - VII. A. Najúspešnejšou žiačkou v kategórii ôsmakov a deviatakov sa stala KATARÍNA VARGOVÁ - VIII. C. K úspechom srdečne blahoželáme !


  Školské kolo geografickej olympiády - výsledky

 • Posedenie pri bylinkovom čaji


  Sovička - logo

  Dňa 16. novembra 2017 popoludní v III. B triede rozvoniavali bylinkové čaje. Žiaci si pozvali svojich rodičov a súrodencov na príjemné posedenie spojené s ochutnávkou bylinkových čajov. Svojim „hosťom“ prečítali o ich liečivých účinkoch. Všetci prítomní mali možnosť ochutnať z 5 druhov bylinkových čajov – bazového, zázvorového, šípkového, žihľavového a z čaju z horských bylín. Akcia sa konala práve v období zvýšeného výskytu chorôb. Príroda je úžasná. Poskytuje nám mnohé bylinky, ktoré dokážeme použiť na prípravu čajov. Pitím bylinkového čaju podporujeme vylučovanie toxínov z nášho organizmu, pričom si súčasne vychutnávame chute a vône, ktoré nám príroda ponúka. Okrem získania nových informácií sa tretiaci zdokonalili v čítaní s porozumením, čo prispelo k rozvoju ich čitateľskej gramotnosti.


  Posedenie pri bylinkovom čaji - fotogaléria

 • Oznam pre rodičov žiakov


  Logo školy

  V utorok 28. novembra 2017 sa v čase od 7.45 hod. na našej škole uskutoční fotografovanie žiakov na portréty. Je určené pre tých žiakov, ktorí ho nestihli v prvom termíne (13. novembra 2017). Fotografie budú ponuknuté vo forme portrétovej kolekcie v cene 10,50 €.

 • Týždeň zdravia v našej škole


  Zdravá desiata

  Jesenné obdobie predstavuje zvýšené riziko vzniku vírusových ochorení, najmä chrípky. Aby nás imunitný systém ubránil pred chorobami, musíme dbať na vyvážený prísun vitamínov a minerálov, viac sa venovať relaxácii, žiť v súlade s prírodou. Pre posilnenie imunitného systému žiakov škola ponúka v týždni od 27. novembra – 01. decembra 2017 zdravú desiatu, ktorú si môžu objednať u svojej triednej učiteľky alebo svojho triedneho učiteľa do 24. novembra. 2017.


  Týždeň zdravia v našej škole - ponuka

 • Oznam o riaditeľskom voľne pre žiakov


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov 2.stupňa (6. - 9. ročník), že dňa 22. novembra 2017 - t. j. (streda) udeľuje žiakom riaditeľské voľno v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa paragrafu 150, odsek 5) z dôvodu Testovania T5 2017. Riaditeľské voľno sa netýka žiakov 1. stupňa (1. - 4. ročník), kde bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu platného pre daný deň. Žiaci 5. ročníka v uvedený deň píšu Testovanie T5 2017.

 • Projekt TESCO - Ihrisko pre všetkých


  Projekt Ihrisko

  Milí rodičia, priatelia školy, touto cestou Vám ďakujeme za prejavenú dôveru, ktorú ste preukázali našej škole počas hlasovania v projekte spoločnosti TESCO - Ihrisko pre všetkých. Aj keď sme v projekte neuspeli (skončili sme na druhom mieste), veríme, že Vás táto skutočnosť neodradí od podpory našej školy v ďalších projektoch. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

 • IBOBOR 2017 - celoslovenská súťaž v informatike


  Knihy

  V dňoch 7. - 10. novembra 2017 (utorok - piatok) sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže z informatiky IBOBOR 2017 formou online testu na počítači. Do súťaže sa našej škole zapojilo 127 žiakov 2. - 9. ročníka v štyroch kategóriách: DROBEC (druháci a tretiaci - 41, 22 ocenených diplomom), BOBRÍK (štvrtáci a piataci - 31, 5 ocenených diplomom), BENJAMÍN (šiestaci a siedmaci - 23, 7 ocenených diplomom), KADET (ôsmaci a deviataci - 32, 4 ocenení diplomom). Viac informácií o súžaži nájdete na www.ibobor.sk.


  Výsledky kategórie DROBEC

  Výsledky kategórie BOBRÍK

  Výsledky kategórie BENJAMÍN

  Výsledky kategórie KADET

 • Hrali sme sa s rozprávkou


  Sovička - logo

  Dramatizácia rozprávok sa uskutočnila v triede IV. B - 20. 11. 2017 v popoludňajšom čase. Aj touto triednou akciou sme chceli prispieť ku školským aktivitám, ktoré sú venované rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov. Dramatizácia je metóda, ktorej základom je využitie divadelných prostriedkov, tie umožňujú osvojiť si poznatky z jednotlivých vyučovacích predmetov prostredníctvom vlastných zážitkov. My sme využili tému autorských a ľudových rozprávok. Využitie dramatizácie malo pre žiakov veľkú motivačnú silu, žiaci sa učili spolupracovať v skupinách, následne rozvíjať rečové schopnosti a súvislé vyjadrovanie. Žiaci mali možnosť objavovať svet cez rozprávky, učili sa preciťovať a uvedomovať si vzťahy k okolitému svetu.


  Hrali sme sa s rozprávkou - fotogaléria

 • TESTOVANIE 5 - 2017 sa blíži


  Logo školy

  TESTOVANIE 5 - 2017 pre žiakov 5. ročníka základných škôl v školskom roku 2017/2018 (Testovanie 5-2017, resp. T5-2017) sa uskutoční dňa 22. novembra 2017 (streda). Testovanie sa uskutoční papierovou formou. Testovanie sa uskutoční na všetkých základných školách na Slovensku z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským). Viac informácií na: www.nucem.sk a našej stránke Testovanie 5.


  Pokyny pre administrátorov a harmonogram TESTOVANIA 5 - 2017

  Špecifikácia testu z matematiky počas TESTOVANIA 5 - 2017

  Špecifikácia testu z vyučovacieho jazyka počas TESTOVANIE 5 - 2017

  Základné požiadavky TESTOVANIA 5 - 2017

  Test zo slovenského jazyka TESTOVANIE 5 - 2015

  Test z matematiky TESTOVANIE 5 - 2015

 • Spoločenské hry v II. A


  Sovička - logo

  V pondelok 13. novembra 2017 sa žiaci II.A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej, zahrali spoločenské hry, ktoré si doniesli z domu. Každý žiak si prezentoval svoje spoločenské hry. Žiakov zaujala triedna akcia a navrhli, aby sme ju určite zopakovali. Naučili sa niečo nové a prehĺbili si vzťahy medzi sebou.


  Spoločenské hry v II. A - fotogaléria

 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka


  Knihy

  Dňa 2. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 1A (žiaci 5.- 7.roč.) a 1B (žiaci 8.- 9.roč.). Spolu súťažilo 32 žiakov, ktorí počas 4.a 5. vyučovacej hodiny absolvovali náročné online testovanie prostredníctvom programu Socrative na tabletoch. V kategórii 1A zvíťazila Miroslava Szenczyová zo VII.C a víťazkou kategórie 1b sa stala Ema Sokolová z IX. A. Obe dievčatá si tak vybojovali právo reprezentovať školu na okresnom kole súťaže v Trebišove. Gratulujeme a držíme palce !


  Výsledky školského kola olympiády z angličtiny

 • Slávnostná imatrikulácia prvákov 2017


  Logo školy

  Vo štvrtok 9. novembra 2017 sa malá telocvičňa zmenila na zázračný les, do ktorého naši prváci vstupovali v sprievode svojich pani učiteliek, rozprávkových víl a zelených žabiakov. Skôr než sa sa imatrikulačným aktom stali skutočnými žiakmi našej školy, žiaci deviateho ročníka spolu so školským parlamentom, si pre nich pripravili krátku rozprávku o žabiakoch Čľupke a Kvakovi. Príbehom, tancom či spevom im ukázali, že naučiť sa čítať, písať a počítať to nie je len tak, stojí to veľa trpezlivosti. Byť však trpezlivý ako Člupka a Kvak v rozprávke, to sa určite vyplatí. Po slávnostnej imatrikulácii si deviataci pre svojich najmladších spolužiakov pripravili zaujímavé stanovištia, kde sa kreslilo na tvár, tancovalo, hľadali sa zázračné semienka či hádzalo sa šiškami do plechoviek. Na záver si naši prváčikovia ešte raz spolu s vílami a žabiakmi zaspievali a zatancovali. Pri odchode dostali maličké darčeky ako spomienku na imatrikuláciu. Našim prváčikom ešte raz želáme veľa úspechov a kopec trpezlivosti pri učení.


  Slávnostná imatrikulácia prvákov - fotogaléria (2)


  Slávnostná imatrikulácia prvákov - fotogaléria (3)

 • E - TESTOVANIE 5 - 2017 ako príprava na TESTOVANIE 5 - 2017


  Logo školy

  E-TESTOVANIE 5-2017 sú elektronické testy slúžiace pre prípravu žiakov na testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl v školskom roku 2017/2018 (Testovanie 5-2017, resp. T5-2017). Obsahové zameranie a štruktúra testov je porovnateľná s testami riadneho termínu Testovania 5-2017, ktoré sa uskutoční papierovou formou 22. novembra 2017. E-TESTOVANIE 5-2017 sa uskutoční na základných školách, ktoré majú licencie pre systém e-Test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským). Pre žiakov Košického samosprávneho kraja je termín testovania stanovený na 9. november 2017 (štvrtok). Viac informácií na: www.nucem.sk a www.etest.sk a našej stránke Testovanie 5.

 • Obvodové kolo Školský pohár SFZ - mladší žiaci


  Malý futbal

  Dňa 26. októbra 2017 sa v telocvični ZŠ Obchodná 5 Sečovce uskutočnilo obvodové kolo Školského pohára SFZ - mladších žiakov. Turnaja sa zúčastnilo 5 škôl (ZŠ Parchovany, Zemplínska Teplica, Vojčice, Obchodná 5 Sečovce a Komenského 4 Sečovce). Naše družstvo chlapcov skončilo na prvom mieste. Vyhrali 3 zápasy a 1 remizovali so skóre 7:0. Ako víťazi obvodového kola postúpili na okresné kolo súťaže do Trebišova. Našu školu reprezentovali títo chlapci: Erik Balog, Damián Pástor, Timotej Ďubek, Samuel Varga, Ľuboslav Štempák, Štefan Marhefka, Samuel Draľ, Nikolas Maľuda, Pavol Kelbel, Damián Hoľan, Radoslav Geroč.

 • Beseda o historických Sečovciach


  Beseda

  Dňa 25. októbra 2017 sa pre žiakov deviatych ročníkov na našej škole uskutočnila beseda o histórii Sečoviec na začiatku 20. storočia. Besedu pre žiakov pripravila a organizačne zabezpečila PaedDr. Jaroslava Ihnátová. Formou prezentácie besedu spojenú s prednáškou viedol Ing. Peter Sklenčár, ktorý sa venuje histórii Sečoviec ako svojej veľkej záľube. Žiaci si pomocou starých zachovaných fotografií pripomenuli atmosféru Sečoviec spred 100 rokov. Pán Sklenčár im priblížil osudy vzácnych stavebných pamiatok mesta. Žiakom pripomenul známe stavby na dobových fotografiách. Reč prišla aj na stavby, ktoré kedysi neodmysliteľne patrili k Sečovciam, no dnes už bohužiaľ neexistujú. Pán Sklenčár priblížil žiakom aj osudy známych rodín, ktoré žili v Sečovciach v 19. a 20. storočí. Žiaci s nadšením počúvali jeho informácie a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie s ním pri besede o histórii Sečoviec.

 • Beseda o historických Sečovciach - fotogaléria


   Beseda o historických Sečovciach Beseda o historických Sečovciach Beseda o historických Sečovciach Beseda o historických Sečovciach
   Beseda o historických Sečovciach Beseda o historických Sečovciach Beseda o historických Sečovciach Beseda o historických Sečovciach
 • Jesenná výstava ikebán a ovocia


  Logo školy

  Žiacky školský parlament pripravil v tento jesenný čas výstavku ikebán a ovocia. Ikebany, ktoré žiaci vytvorili, boli skutočne nádherné. Do akcie sa zapojili žiaci 1. a 2. stupňa. Žiaci pri tvorbe ikebán v plnej miere využili to, čo im jesenná príroda ponúkla. Výstavka bola sprístupnená na 1. poschodí pri schodisku. Výstavku ikebán doplnili krásne jesenné plody ovocia z našich záhrad. Ako to vyzeralo ? Pozrite si našu fotogalériu !

 • Jesenná výstava ikebán a ovocia - fotogaléria


   Jesenná výstava ikebán a ovocia Jesenná výstava ikebán a ovocia Jesenná výstava ikebán a ovocia Jesenná výstava ikebán a ovocia
   Jesenná výstava ikebán a ovocia Jesenná výstava ikebán a ovocia Jesenná výstava ikebán a ovocia Jesenná výstava ikebán a ovocia
 • Šiestaci boli v múzeu v Trebišove


  Logo školy

  Dňa 23. októbra 2017 sa žiaci šiestych ročníkov zúčastnili dejepisnej exkurzie do Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína. Žiaci si prezreli zrekonštruované priestory múzea. V nich videli pôvodný nábytok Andrášiovcov. Zaujímavosťou bolo aj pôvodné kreslo rodiny Čákyovcov, ktoré múzeu daroval súkromný zberateľ. Prezreli si aj priestory zrekonštruovanej jazdiarne, kde sa teraz nachádzajú poľovnícke expozície podľa svetadielov. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, odchádzali domov s novými vedomosťami a zážitkami.

 • Šiestaci boli v múzeu v Trebišove - fotogaléria


   Šiestaci boli v múzeu v Trebišove Šiestaci boli v múzeu v Trebišove Šiestaci boli v múzeu v Trebišove Šiestaci boli v múzeu v Trebišove
 • Obvodové kolo v malom futbale FUTBAL CUP - starší žiaci


  Malý futbal

  Dňa 24. októbra 2017 sa v telocvični ZŠ Obchodná 5 Sečovce uskutočnilo obvodové kolo v malom futbale žiakov FUTBAL CUP. Turnaja sa zúčastnili 4 školy (ZŠ Parchovany, Zemplínska Teplica, Obchodná 5 Sečovce a Komenského 4 Sečovce). Naše družstvo chlapcov skončilo na prvom mieste. Vyhrali všetky 3 zápasy so skóre 14:5. Ako víťazi obvodového kola postúpili na okresné kolo súťaže do Trebišova. Našu školu reprezentovali títo chlapci: Ladislav Balog, Kristián Pástor, Benjamín Ďubek, Leonard Kariško, Richard Matta, Milan Mrúz, Richard Borovič, Erik Fenár, Alex Zorvan, Filip Pencák, Damián Rusnák.

 • Záložka do knihy spája školy
  Tajuplný svet knižných príbehov


  Logo školy

  Je to už 8. ročník česko - slovenského projektu. Naša škola sa zúčastnila každého ročníka. Tento rok sme dostali partnera zo Slovenska. Je to Základná škola Petra Jilemnického 1032/2, Zvolen. Deti usilovne pracovali na záložkách, kde využívali svoju fantáziu a kreativitu. Nakoniec sme partnerskej škole poslali 300 záložiek. Netrpezlivo čakáme na záložky od svojich nových kamarátov.

 • Záložka do knihy spája školy
  Tajuplný svet knižných príbehov - fotogaléria


   Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov
 • Medzinárodný deň školských knižníc - 2. stupeň


  M. R. Štefánik

  Dňa 23. októbra 2017 si žiaci na 2. stupni pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc zaujímavou akciou, venovanou osobe Milana Rastislava Štefánika. Akciu pripravili vyučujúci slovenského jazyka a dejepisu. Žiaci si mohli vypočuť krátky príbeh zo života M. R. Štefánika, pozreli si prezentáciu o jeho živote a prezreli si výstavku, venovanú tomuto významnému slovenskému rodákovi. K akcii pripravili plagáty o živote M.R. Štefánika aj samotní žiaci. Na záver celej akcie sa uskutočnil zaujímavý kvíz o živote M. R. Štefánika pre žiakov 7. až 9. ročníka.

 • Medzinárodný deň školských knižníc - kvíz o M. R. Štefánikovi


  M. R. Štefánik

  Dňa 23. októbra 2017 si žiaci 7. - 9. ročníka zasúťažili v kvíze o živote M. R. Štefánika. Žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti o živote generála Štefánika. Prvé miesto si vybojovali žiaci VII. C - Ema Kolesárová, Viliam Pristáš, Oliver Čižmár. Druhé miesto obsadila IX. A - Peter Šimko, Michal Magyar, Benjamín Ďubek. Na treťom mieste sa umiestnili tri triedy: VIII. C - Katarína Vargová, Sofia Rozmanová, Róbert Petruška, IX. C - Adam Ihnát, Filip Pencák, Pavol Raniak a VIII. A - Ema Kmecová, Richard Matta, Daniel Brinda. Na štvrtom mieste sa umiestnili tri triedy: IX. B, VIII. B a VII. A.

 • Medzinárodný deň školských knižníc - 2. stupeň

  Fotogaléria


   Medzinárodný deň školských knižníc - 2. stupeň Medzinárodný deň školských knižníc - 2. stupeň Medzinárodný deň školských knižníc - 2. stupeň Medzinárodný deň školských knižníc - 2. stupeň
 • Medzinárodný deň školských knižníc


  M. R. Štefánik

  Stáva sa už tradíciou na našej škole, že s jeseňou sa prihlási sviatok všetkých školských knižníc - Medzinárodný deň školských knižníc. Školská knižnica sa stáva príjemným miestom na posedenie, relax, ale i poučenie. Aktivity, ktoré naša knižnica organizuje, sú pre žiakov obrovským obohatením a príjemne stráveným časom. Tak to bolo aj 23. októbra 2017, kde sme spoznávali život M. R. Štefánika.


  Medzinárodný deň školských knižníc - fotogaléria (3)

 • Medzinárodný deň školských knižníc - besedy


  M. R. Štefánik

  V dňoch 23. a 24. októbra 2017 sa uskutočnili besedy s pracovníkmi Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, z úseku astronómie. 23. októbra 2017 mali besedy žiaci 3. a 4. ročníka, ktoré boli súčasťou celodenného projektu ku Medzinárodnému dňu školských knižníc tematický zamerané na M. R. Štefánika. 24. októbra 2017 mali besedy žiaci 1. a 2. ročníka na tému: Hviezdna rozprávka. Žiaci sa primeranými metódami a formami práce oboznámili so slnečnou sústavou. Všetkých zaujalo interaktívne rozprávanie o telesách slnečnej sústavy a o najznámejších súhvezdiach nočnej oblohy, ku ktorým sa viaže množstvo legiend. Aj takouto formou sa žiaci oboznámili so základnými pojmami, ktoré súviseli s vesmírom.


  Medzinárodný deň školských knižníc - besedy - fotogaléria

 • Jesenné tvorivé dielne v IV. B


  Logo školy

  Dňa 23. októbra 2017 sa v popoludňajších hodinách uskutočnila triedna akcia so žiakmi IV. B triedy pod názvom Jesenné tvorivé dielne. Akcia začala púšťaním šarkanov v areáli školy a pokračovala tvorivou prácou žiakov. Medzi typické jesenné symboly patrí gaštan a jesenný list. Žiaci vyrobili z jesenných listov, gaštanov, šípok, šišiek, žaluďov a ďalších jesenných plodov pekné jesenné ikebany, z gaštanov vytvorili rôzne figúrky a zvieratká. Poslednou aktivitou bola práca s listami, všetci sa snažili experimentovať a vytvoriť z otlačených listov zaujímavý a pestrý obraz prírody. Žiaci strávili príjemné jesenné popoludnie a presvedčili sa o tom, že aj jesenná príroda má svoje neopísateľné čaro.


  Jesenné tvorivé dielne v IV. B - fotogaléria

 • 16. október - Svetový deň potravín


  Logo školy

  Nesprávna výživa je veľmi častou príčinou rôznych ochorení. Človek preto pri výbere potravín, ich množstva, zloženia, ale aj podmienok ich prijímania musí využívať svoje rozumové schopností. Nemal by jesť bez výberu, to čo má práve k dispozícii, pretože takýto spôsob stravovania je nesprávny a často prináša nepriaznivé následky. Práve preto sme si Svetový deň potravín v našej škole pripomenuli rozhlasovou reláciou zameranou na Potravinovú pyramídu, ktorá veľmi jednoducho a prehľadne poskytuje dôležité informácie o potravinách. Mladší žiaci v tento deň už tradične súťažili o najväčšie jablko a hrušku na desiatu. Z najväčších ocenených plodov v rámci tried prvého stupňa sme usporiadali krásnu výstavku.


  Najväčšie jablko a hruška - 1.stupeň

 • 16. október Svetový deň potravín

  Fotogaléria


   16. október Svetový deň potravín 16. október Svetový deň potravín 16. október Svetový deň potravín 16. október Svetový deň potravín
 • Návšteva Bábkového divadla Košice II. ABC


  Logo školy

  Napínavý príbeh malého sloníka prežívalo 13. októbra 2017 päťdesiatpäť žiakov 2.ročníka počas predstavenia najnovšej hry SLONÍK, ktorá sa stala vlajkovou loďou Bábkového divadla v Košiciach. Malí návštevníci sa tešili z nádherného diela plného africkej hudby, tanca, spevu, krásnych masiek a bábok.

 • Návšteva Bábkového divadla Košice II. ABC

  Fotogaléria


   Návšteva Bábkového divadla Košice II. ABC Návšteva Bábkového divadla Košice II. ABC Návšteva Bábkového divadla Košice II. ABC Návšteva Bábkového divadla Košice II. ABC
 • Voľby do rady školy 2017 - pedagogickí zamestnanci


  Logo školy

  Dňa 19. októbra 2017 (štvrtok) sa o 14:00 hod. v zborovni uskutočnili voľby členov do Rady školy pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce za pedagogických zamestnancov. Pre obdobie 2017 / 2021 budú pedagogických zamestnancov v rade školy zastupovať Mgr. Martin Magyar, MBA. a Mgr Magdaléna Petrovská .


  Výsledky volieb členov Rady školy pedagogických zamestnancov

 • Voľby do rady školy 2017 - nepedagogickí zamestnanci


  Logo školy

  Dňa 19. októbra 2017 (štvrtok) sa o 15:00 hod. v triede VIII. A uskutočnili voľby členov do Rady školy pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce za nepedagogických zamestnancov. Pre obdobie 2017 / 2021 bude nepedagogických zamestnancov v rade školy zastupovať Pani Irena Hankoščáková .


  Výsledky volieb členov Rady školy nepedagogických zamestnancov

 • Výchovný koncert o šikanovaní a kyberšikovaní


  Logo školy

  Naši žiaci na druhom stupni sa dňa 17. októbra 2017 zúčastnili výchovného koncertu s témou šikanovanie a kyberšikanovanie. O prednášku sa postaral nadporučík Mgr. Branislav Koncový a o hudobnú zložku spevák Marcel Dragúň, ktorý zahral 4 známe slovenské pesničky. Žiaci mali možnosť vypočuť si príbehy zo života ich rovesníkov a dozvedieť sa niečo viac o kyberšikanovaní a možnostiach, ako sa mu vyhnúť.


  Výchovný koncert o šikanovaní a kyberšikovaní - fotogaléria (3)

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry


  Knihy

  Dňa 11. októbra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov VIII. a IX. ročníka. Víťazkou školského kola sa stala Adriana Čeľovská z IX. A, ktorá postúpila na okresné kolo súťaže do Trebišova. Na 2. mieste skončila Lucia Pristášová z IX. B a tretie miesto obsadil Filip Pencák z IX. C. Krok s deviatakmi držala na 4. mieste Sofia Rozmanová z VIII. C.

 • Futbalový zápas Zemplín Michalovce - Spartak Trnava


  Lopta

  Žiaci nasej školy sa pod vedením učiteľov Mgr. Stanislava Svepeša a Mgr. Milana Siksu zúčastnili v rámci krúžkovej činnosti sobotňajšieho futbalového zápasu (14. októbra 2017) v Michalovciach. Ešte pred súbojom medzi domácim celkom a Spartakom Trnava si naši žiaci zatrénovali a popasovali sa s pohybovými aktivitami na vedľajšom ihrisku, ktoré pre nich pripravili mládežnícki tréneri. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať MFK Zemplín Michalovce za prijemne športové popoludnie.

 • Futbalový zápas Zemplín Michalovce - Spartak Trnava

  Fotogaléria


   Futbalový zápas Zemplín Michalovce - SpartakTrnava Futbalový zápas Zemplín Michalovce - SpartakTrnava Futbalový zápas Zemplín Michalovce - SpartakTrnava Futbalový zápas Zemplín Michalovce - SpartakTrnava
 • Svetový deň duševného zdravia


  Logo školy

  10. október je Svetovým dňom duševného zdravia. Svetová federácia za duševné zdravie vyhlásila pre rok 2017 heslo „Duševné zdravie na pracovisku“. Duševné zdravie by sme mali hodnotiť a starať sa o neho rovnako ako o telesné. Tento deň slúži na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o tom, ako si pestovať a čo najdlhšie udržať duševné zdravie. Naše životy sú dnes rýchle, vzťahy často povrchné. Priamym dôsledkom je rastúci výskyt ochorení, súvisiacich s pracovnou záťažou. Najčastejšie sú to práve duševné poruchy.


  Svetový deň duševného zdravia - fotogaléria

 • Svetový deň duševného zdravia


  Logo školy

  Nebuďme ľahostajní k problémom druhých. Navzájom si pomáhajme ! Smiech a úsmev lieči. Pri duševnom zdraví to platí dvojnásobne! Svetový deň duševného zdravia sme si v našej škole pripomenuli v utorok – 10. októbra 2017. Žiaci rozdávali pri jednotlivých vchodoch do školy symboly duševného zdravia – nezábudky. Krásnym prianím duševného zdravia, ktoré je pre prácu pedagóga dôležité, potešili žiaci učiteľov školy. Všetky informácie si mohli a stále môžu rodičia a žiaci prečítať na nástenke pri vchode do školy. Koordinátorky: Mgr. Daniela Sotáková, Mgr. Dana Hruškociová, Mgr. Katarína Kutná


  Svetový deň duševného zdravia - fotogaléria

 • Voľby do rady školy 2017 - druhé kolo


  Logo školy

  Dňa 12. októbra 2017 (piatok) sa v čase od 14:00 do 17:00 hod. v triede II. C uskutočnilo druhé kolo volieb členov za rodičov do Rady školy pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce. Pre obdobie 2017 / 2021 budú rodičov zastupovať v rade školy títo zástupcovia: MUDr. Marek Kožuch, Ing. František Korytko, Bc. Daniela Kašníková a Miriam Šiňanská.


  Výsledky volieb členov Rady školy zo zástupcov rodičov

 • CFT Academy Sečovce: Slovensko -Island U21


  Lopta

  Stáť po boku veľkých profesionálnych futbalistov pred medzištátnym zápasom je pre mnohých chlapcov hrajúcich futbal veľkým, ale často nesplniteľným snom. Chlapcom, žiakom našej školy, ktorí sú členmi futbalovej akadémie CFT Academy Sečovce sa tento sen naplnil. Stalo sa tak počas zápasu kvalifikácie Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov v Poprade dňa 3. októbra 2017, keď vyprevádzali mladých futbalistov oboch krajín na ihrisko počas stretnutia Slovensko - Island.

 • CFT Academy Sečovce: Slovensko -Island U21 - fotogaléria


   CFT Academy Sečovce CFT Academy Sečovce CFT Academy Sečovce CFT Academy Sečovce
 • Voľby do rady školy 2017 - druhé kolo


  Logo školy

  Dňa 6. októbra 2017 (piatok) sa v čase od 14:00 do 17:00 hod. v triede II. C uskutočnilo prvé kolo volieb členov za rodičov do Rady školy pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce. V prvom kole sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina voličov a predseda volebnej komisie vyhlásil neplatnosť prvého kola volieb. Voľby členov za rodičov do Rady školy pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce sa uskutočnia v druhom kole dňa 12. októbra 2017 (štvrtok) v čase od 14:00 do 17:00 hod. v triede II. C.

 • Európsky týždeň športu: #BeActive 2017


  Európsky týždeň športu

  Do Európskeho týždňa športu sa naša škola zapojila už po druhý krát. Po minuloročnej skúsenosti sme v týždni od 25. septembra do 29. septembra 2017 pre žiakov opäť pripravili množstvo zaujímavých pohybových aktivít. Pondelok 25. septembra všetci žiaci školy zahájili Európsky týždeň športu hodinou telesnej a športovej výchovy počas 1. vyučovacej hodiny. Krásne babie leto nám umožnilo športovať vonku. Žiaci so svojimi učiteľmi si našli vhodný kúsok športoviska, kde sa venovali rôznym pohybovým a zdraviu prospešným aktivitám. Popoludní žiaci 1. stupňa súťažili v štafetovom behu, žiaci 2. stupňa si zahrali futbal.

 • Európsky týždeň športu: #BeActive 2017


  Európsky týždeň športu

  Utorok 26. septembra si žiaci 1. stupňa zahrali futbal a bedminton, pre žiakov druhého stupňa bol pripravený štafetový beh. V stredu 27. septembra sa mladší žiaci tešili na zaujímavé pohybové hry - Hru so šatkou a Gumovú škôlku, starší žiaci sa venovali atletike. Vo štvrtok 28. septembra sa mladší žiaci s nadšením snažili trafiť loptičkou do otvorov Bodovej steny, čo najrýchlejšie pripínať štipce na svojho kamaráta, alebo zvíťaziť v Súboji s loptami. Starší žiaci skákali Gumovú škôlku a hrali Hru so šatkou. Piatok 29. septembra Európsky týždeň športu ukončili mladší žiaci skákaním cez švihadlo, starší si zasúťažili vo florbale.

 • Európsky týždeň športu: #BeActive 2017


  Európsky týždeň športu

  Európsky týždeň športu sme obohatili aj o zdravú výživu. Chutnú zdravú desiatu pre žiakov pripravili tety kuchárky v našej školskej jedálni. O tom, že zdravá desiata, je medzi našimi žiakmi obľúbená svedčí vysoký počet predaných desiat – 1110 kusov. Celkovo počas celého týždňa športovalo okolo 350 žiakov 1.stupňa a 200 žiakov 2. stupňa. Veríme, že ponúknuté pohybové aktivity sú pre deti dobrou príležitosťou na pravidelnú fyzickú aktivitu a prispeli k pozitívnym návykom, ktoré môžu prechádzať do dospelosti.

 • TESTOVANIE 5 - 2017


  Logo školy

  Dňa 22. novembra 2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl - TESTOVANIE 5 - 2017. Testovanie prebehne v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra. Informácie o TESTOVANÍ 5 - 2017 sú zverejnené na týchto stránkach: www.nucem.sk a www.etest.sk. Informácie a prístup k dôležitým dokumentom nájdete aj našej stránke Testovanie 5.

 • Projekt IHRISKO od spoločnosti TESCO


  Projekt IHRISKO od spoločnosti TESCO

  Vážení rodičia, prosíme Vás o podporu v hlasovaní za projekt našej školy „Ihrisko“. Hlasovať je možné získaným žetónom za nákup v ktoromkoľvek obchode spoločnosti TESCO v čase od 3. októbra do 30. októbra 2017 vhodením hlasovacieho žetónu v našom regióne. Informácie nájdete na facebooku: Sovy zo ZŠ Obchodná a na našej web stránke školy: www.zsobchodna.eu. Za vašu podporu ďakujeme.


  Aktuálny stav hlasovania podľa stránok spoločnosti TESCO

 • Voľby do rady školy 2017 - Aktualizácia


  Logo školy

  Mesto Sečovce, ako zriaďovateľ Základnej školy Obchodná 5, Sečovce oznamuje v súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy trvá štyri roky. Koniec funkčného obdobia Rady školy pri Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce je 30. októbra 2017.


  Kandidátna listina na voľby členov Rady školy zo zástupcov rodičov


  Výzva na uskutočnenie volieb do Rady školy


  Voľby do Rady školy - všeobecné informácie


  Súhlas rodiča s kandidatúrou do Rady školy

 • Svetový deň ochrany zvierat


  Svetový deňochrany zvierat

  Dňa 4. októbra 2017 sa v spolupráci environmentálnych koordinátorov 1. a 2. stupňa, učiteľov a ŠKD uskutočnili aktivity k Svetovému dňu ochrany zvierat. Koordinátori environmentálnej výchovy pripravili pre deti, kolegov i verejnosť tvorivé aktivity. Žiaci I. stupňa kreslili plagáty zákonom chránených zvierat, riešili zábavné úlohy – skladali drevené pexeso, drevené puzzle, vytvárali zvieracie rodinky. Z gaštanov sme si vytvorili sovičku.


  Svetový deň ochrany zvierat - fotogaléria

 • Svetový deň ochrany zvierat


  Svetový deňochrany zvierat

  Svoj postoj k ochrane zvierat žiaci preukázali aj nazbieraním gaštanov pre zvieratká v lese, ktoré odovzdali lesníkovi Eduardovi Jenčovi. Obrázky a projekty vznikali postupne, počas celého dňa. Hotovú galériu prác môžete vidieť v priestoroch školy. Žiaci si pozreli prezentáciu, ktorá pre nich bola pripravená počas prestávky, vypočuli si rozhlasovú reláciu. Aktivity prebiehali postupne od raňajších hodín, počas vyučovania. Každá z tried prispela k dobrej nálade. Koordinátori: Mgr. Eva Ruskovská a Mgr. Branislav Soták


  Svetový deň ochrany zvierat - fotogaléria

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu


  Cezpoľný beh Trebišov

  V piatok 29. septembra 2017 sa v Trebišove uskutočnilo okresné kolo atletickej súťaže v cezpoľnom behu. Najlepšie umiestnenie zo žiakov našej školy získal Richard Borovič, ktorý skončil na treťom mieste. Našu školu ešte reprezentovali: Alex Zorvan, Erik Fenár, Adriana Čeľovská, Lucia Durániková, Katarína Serbinová. K úspechu srdečne blahoželáme.

 • Vitamínový deň v Školskom klube detí


  Viatmínový deň

  Stalo sa už tradíciou, že v Školskom klube detí začiatkom jesene sa uskutočňuje Vitamínový deň. Nebolo tomu ináč ani teraz. Deti v školskom klube ochutnávali rôzne ovocie a zeleninu. Ako spomienku na skonzumované ovocie a zeleninu ho rôznou výtvarnou technikou aj stvárňovali.


  Vitamínový deň v Školskom klube detí

 • Plenárne a triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 22. septembra 2017 (piatok) o 16.30 hod sa uskutoční plenárna schôdza Združenia rodičov školy v priestoroch školskej telocvične. Po jej skončení sa budú konať triedne aktívy zruženia rodičov pod vedením triednych učiteľov.

 • Európsky týždeň športu: Dni zdravej výživy


  Zdravá výživa

  Európsky týždeň športu v dňoch 23. - 30. septembra 2017 podporíme aj ponukou zdravej desiaty. Záujem o účasť v jednotlivých aktivitách a desiatu je potrebné nahlásiť svojmu triednemu učiteľovi. Aktuálnu ponuku zdravej desiaty nájdete kliknutím na odkaz:


  Dni zdravej výživy na našej škole

 • Európsky týždeň športu: 23. - 30. september 2017


  Európsky týždeň športu

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce sa do 3. ročníka #Be Active zapojí pod názvom BE ACTIVE na ZŠ Obchodnej 25. septembra – 29. septembra 2017 prostredníctvom týchto aktivít:  Pondelok 25. septembra 2017 – zahájenie podujatia hodinou telesnej a športovej výchovy, Štafetový beh - 1. stupeň, Futbal - 2. stupeň
  Utorok 26. septembra 2017 - Štafetový beh - 2. stupeň, Futbal, badminton - 1. stupeň
  Streda 27. septembra 2017 - Zábavné a pohybové hry - 1. stupeň, Atletika - 2. stupeň
  Štvrtok 28. septembra 2017 - Zábavné pohybové hry 1. a 2. stupeň
  Piatok 29. septembra 2017 - Skáčeme cez švihadlo - 1. stupeň, Florbal - 2. stupeň
  Pohybové aktivity sa budú konať vždy od 13:00 hod. podľa vopred vytvorených súpisiek žiakov.

 • Európsky týždeň športu: 23. - 30. september 2017


  Európsky týždeň športu

  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 si pripomenieme jeho tretí ročník. Hlavnou témou kampane ostáva #Be Active, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.


  Plagát Európsky týždeň športu

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka

  2017 / 2018


  Otvorenie školského roka

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce oznamuje žiakom, rodičom a širokej verejnosti, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2017 / 2018 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017 o 9.00 hod. v priestoroch za budovou školskej jedálne. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie školského roka uskutoční v priestoroch školskej telocvične. Tešíme sa hlavne na Vás, naši budúci prváci !

 • Ako to bude v školskom roku 2017 / 2018 ?


  Logo školy

  Školský rok 2017 / 2018 sa začína 1. septembra 2017 (piatok). Pravidelné školské vyučovanie sa začína v pondelok 4. septembra 2017 (pondelok). Vyučovanie v prvom polroku končí 31. januára 2018 (streda). Vyučovanie v druhom polroku 2017 / 2018 sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí 29. júna 2018 (piatok). K dôležitým akciám patrí TESTOVANIE 9 - 2018, ktoré sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) pre žiakov 9. ročníka. Náhradný termín testovania je 5. apríla 2018 (štvrtok).

 • Prázdniny v školskom roku 2017 / 2018 - 1. polrok


  Prázdniny Posledný deň
  vyučovania
  Termín prázdnin Začiatok vyučovania
  po prázdninách
  Jesenné 27. október 2017
  piatok
  30. - 31. október 2017 2. november 2017
  štvrtok
  Vianočné 22. december 2017
  piatok
  23. december 2017
  5. január 2018
  8. január 2018
  pondelok
  Polročné 1. február 2018
  štvrtok
  2. február 2018
  piatok
  5. február 2018
  pondelok
 • Prázdniny v školskom roku 2017 / 2018 - 2. polrok


  Prázdniny Posledný deň
  vyučovania
  Termín prázdnin Začiatok vyučovania
  po prázdninách
  Jarné 23. február 2018
  piatok
  26. február - 2. marec 2018 5. marec 2018
  pondelok
  Veľkonočné 28. marec 2018
  streda
  29. marec - 3. apríl 2018 4. apríl 2018
  streda
  Letné 29. jún 2018
  piatok
  2. júl - 31. august 2018 3. september 2018
  pondelok

  Termíny jarných prázdnin sú uvedené pre žiakov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Internetová žiacka knižka TOPlist