Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy

Inovovaný školský vzdelávací program


 • Letná škola hier - piráti z Obchodnej


  Logo školy

  Pondelok 10. júla 2017 sme odštartovali týždeň zaujímavých aktivít pre žiakov. Počasie nám síce nevyšlo, ale zábava počas dňa a usmiate tváre chlapcov a dievčat boli odrazom ich spokojnosti. Najprv sme si vytvorili 4 družstvá a určili ich vedúcich. Keďže deň mal názov Piráti z Obchodnej, tak aj aktivity boli pirátske. Najprv to bola výzdoba pirátskych šatiek. Každé družstvo si vybralo jednu zo štyroch farieb – modrá, biela, žltá, oranžová – a mohli začať zdobiť. Jednotlivé družstvá si sami vymysleli svoje pomenovania – Morskí vlci, Pirátska kotva, Čierna lebka a Čierna perla. Okrem šatiek si každý člen družstva vyrobil ďalekohľad a spoločne si členovia družstiev vyzdobili pirátsku loď a pirátsku vlajku.


  Piráti z Obchodnej - fotogaléria (3)

 • Letná škola hier - piráti z Obchodnej


  Logo školy

  Popoludní sme sa všetci presunuli do telocvične, kde sa uskutočnili súťažné aktivity – hľadanie pokladu, streľba do pirátskej lode, pirátska reťaz, lúpež dukátov, hádzanie záchranného kolesa, streľba na cieľ. Za všetko získavali družstvá body. Na záver sme tieto body spočítali, aktivity vyhodnotili a odmenili: 1. miesto – získala Pirátska kotva, 2. miesto – Čierna perla, 3. miesto – Čierna lebka a 4. miesto – Morskí vlci. Všetci sme prežili zaujímavý prázdninový deň plný zážitkov. Koordinátorky: Mgr. Eva Ruskovská, Mgr. Katarína Kutná, Mgr. Eva Titková, Mgr. Daniela Jenčová


  Piráti z Obchodnej - fotogaléria (3)

 • Letná škola hier 2017


  Logo školy

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce organizuje LETNÚ ŠKOLU HIER 2017 v termíne od 10. júla - 14. júla 2017 v čase od 8.00 do 16.00 hod.. Letná škola hier je určená pre žiakov 1. - 8. ročníka. Cena je 26 €. Prihlášky je potrebné doručiť na sekretariát školy do 20. júna 2017. V prípade veľkého záujmu prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Viac informácií o programe pre detí nájdete v priloženom dokumente LETNÁ ŠKOLA HIER 2017.


  Letná škola hier 2017 - plagát


  Letná škola hier 2017 - prihláška

 • DRAMATICKÁ HRA SO SPEVOM ZVIERATKÁ - MUZIKANTI


  DRAMATICKÁ HRA SO SPEVOM ZVIERATKÁ - MUZIKANTI

  Žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ v Sečovciach pripravili dramatickú hru so spevom Zvieratká - muzikanti. Keďže všetci členovia sú zároveň žiakmi našej základnej školy, prezentovali sa touto hrou na pôde školy a to 28. júna 2017 to bolo vystúpenie pre rodičov a 29. júna 2017 pre žiakov prvého a druhého ročníka. Rodičia a žiaci tak mohli vidieť veselé, ale aj náučné predstavenie, kde sa spojila dramatika, prednes, pohyb, spev a hra na Orffových nástrojoch. Zvíťazilo tu dobro nad zlom a diváci mali možnosť naučiť sa novú pieseň, ktorú si v závere spoločne s „hercami“ zaspievali.


  Zvieratká - muzikanti - fotogaléria (3)

 • Súťaž v krasopise


  Súťaž v krasopise

  V závere školského roka sa dňa 27. júna 2017 na 1. stupni uskutočnila súťaž o najkrajší prepis textu. Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov v 4 kategóriách. Zároveň bol v každej triede 1. stupňa odmenený žiak za najkrajšiu úpravu v zošitoch.


  Súťaž v krasopise - fotogaléria

 • Vyhodnotenie zberu papiera - leto 2017


  Logo školy

  Tradične koncom školského roka prichádza k vyhodnoteniu zberu papiera na našej škole. Medzi jednotlivcami bola najlepšia Adriana Rusnáková - III. A 1948 kg pred Marekom Hufnágelom - VI. A 1190 kg a Ester Malackaničovou - VI. A 1002 kg. V triedach zvíťazila VI. A 2925 kg pred III. A 2209 kg a III. B 1667 kg.


  Vyhodnotenie zberu papiera 2017 - jednotlivci


  Vyhodnotenie zberu papiera 2017 - triedy

 • Klobúky a veselý detský deň.


  Klobúky a veselý detský deň.

  Na konci školského roka si deti v Školskom klube detí vyrábajú klobúky. Pripravujú ich rôznou technikou a využívajú rozličný materiál na výrobu. Deti si pritom rozvíjajú jemnú motoriku a svoju fantáziu. Hotové klobúky si potom predvedú na spoločnej diskotéke.  Klobúky a veselý detský deň.


  Klobúky a veselý detský deň.

 • Chceme si pomáhať


  Chceme si pomáhať

  Dokázali sme to aj v posledných mesiacoch tohto školského roku, keď sme priniesli do školy vrchnáky pre Alexa. V blízkom okolí máme ľudí, ktorí sú vážne chorí alebo inak zdravotne či sociálne znevýhodnení a potrebujú finančné prostriedky na vyriešenie zložitej situácie. Najviac žiadostí o pomoc však prichádza od rodičov, ktorí potrebujú rehabilitáciu pre svoje ťažko choré deti. Zberom vrchnákov sme tak pomohli jednej rodine uhradiť aspoň časť nákladov na rehabilitačné pobyty alebo pomôcky.

 • Chceme si pomáhať - fotogaléria


   Chceme si pomáhať - hrad Stará Ľubovňa Chceme si pomáhať - hrad Stará Ľubovňa Chceme si pomáhať - hrad Stará Ľubovňa Chceme si pomáhať - hrad Stará Ľubovňa
   Chceme si pomáhať - hrad Stará Ľubovňa Chceme si pomáhať - hrad Stará Ľubovňa Chceme si pomáhať - hrad Stará Ľubovňa Chceme si pomáhať - hrad Stará Ľubovňa
 • Sladká odmena v III. A


  Sladká odmena v III. A

  V stredu 21. júna 2017 po obede sa žiaci III. A vybrali spolu s triednou učiteľkou PaedDr. Monikou Červeňákovou do cukrárne vychutnať si sladkú odmenu za dobre odvedenú celoročnú prácu. Zaslúžili si ju za úspešnú reprezentáciu školy a triedy vo výtvarných súťažiach, zapojenie sa do čitateľských súťaží. Za 1. miesto v zbere papiera pochválila Adrianku Rusnákovú a jej starých rodičov. Už tretí rok sa zaslúžili o to, že sa táto trieda umiestňuje na prvých priečkach v zbere papiera. Triedna učiteľka týmto vyslovuje starkým veľké poďakovanie.

 • Medzinárodný deň utečencov - 20. jún


  Medzinárodný deň utečencov

  Tento deň sme si v našej škole pripomenuli formou besedy s pracovníčkou Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach Mgr. Svetlanou Koškovou. Pútavou a zaujímavou formou priblížila žiakom tretieho ročníka život utečencov na našom území. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy formou otázok, čo nasvedčuje tomu, že ich rozprávanie veľmi zaujalo.


  Medzinárodný deň utečencov - fotogaléria

 • Projektové popoludnie v III. B


  Projektové popoludnie v III. B

  Dňa 15. júna 2017 sa uskutočnilo v triede III.B projektové popoludnie. Žiaci dostali priestor na to, aby sa navzájom spoznávali a napredovali. Kladom tohto popoludnia bolo, že pri práci na svojich projektoch zužitkovali vedomosti z vlastivedy, prírodovedy, informatickej výchovy, výtvarnej výchovy a slovenského jazyka. Žiaci samostatne hľadali, analyzovali, triedili a interpretovali informácie. Pomocou medzipredmetových vzťahov sa žiaci vyjadrovali v súvislostiach, aplikovali predošlé vedomosti a poznatky z viacerých predmetov a spájali ich do uceleného obrazu - vlastného projektu. Projekty boli pestré, nápadité, originálne. Myslím si, že s takýmto nadšením a zápalom môžu žiaci pokračovať aj v budúcom školskom roku.


  Projektové popoludnie v III. B

 • Ružomberok- motel Ranč - výlet siedmakov a šiestakov


  Ružomberok- motel Ranč - výlet siedmakov a šiestakov

  Žiaci VI. C a VII. B sa v dňoch 8. - 10. júna 2017 vybrali na školský výlet. Ubytovali sa v moteli Ranč v Ružomberku. Navštívili sme spolu Oravský zámok, Vlkolínec, Ružomberok – Hlinkovo námestie a centrum mesta, Liptovský Mikuláš – ZOO, kde sme si mohli pohladkať zvieratká a na ceste domov sme sa naobedovali v Liptovskom Jáne


  Ružomberok- motel Ranč - výlet siedmakov a šiestakov

  Ružomberok- motel Ranč - výlet siedmakov a šiestakov

 • Výstavka figurín


  Výstavka figurín

  Odpad je všade okolo nás. Naši žiaci v Školskom klube detí sa učia nielen o separovaní odpadu , ale hľadajú aj iné formy využitia tohto nechceného materiálu. Aj tento školský rok si deti v našom školskom klube vyrobili figuríny z odpadového materiálu.


  Výstavka figurín

 • Výstavka figurín - fotogaléria


   Výstavka figurín Výstavka figurín Výstavka figurín Výstavka figurín
 • Tretiaci na výlete - hrad Stará Ľubovňa


  Tretiaci na výlete - hrad Stará Ľubovňa

  Dňa 6. júna 2017 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili poznávacieho výletu v Starej Ľubovni. Navštívili hrad a skanzen, kde boli pre nich pripravené zábavno - náučné aktivity, Deti si výlet užili a výlet splnil svoj výchovno - vzdelávací účel.


  Tretiaci na výlete - hrad Stará Ľubovňa - fotogaléria

 • Druháci na výlete - hrad Stará Ľubovňa


  Druháci na výlete - hrad Stará Ľubovňa

  Dňa 7. júna 2017 sa žiaci druhých ročníkov so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili školského výletu. Cieľom bol skanzen a hrad v Starej Ľubovni. Pre žiakov bol pripravený program pod názvom „Vstúpte s nami do rozprávky“. V skanzene plnili rôzne úlohy, aby mohli získať zlatú čelenku, zlaté jablko a zlatú šatku. Na hrade boli odmenou za splnené úlohy zasa zlaté ľalie. Na hradnom nádvorí si mohli pozrieť aj vystúpenie sokoliarov. Deti prišli domov šťastní a plných krásnych zážitkov.


  Druháci na výlete - hrad Stará Ľubovňa - fotogaléria


  Druháci na výlete - hrad Stará Ľubovňa - fotogaléria

 • Druháci na výlete - fotogaléria


   Druháci na výlete - hrad Stará Ľubovňa Druháci na výlete - hrad Stará Ľubovňa Druháci na výlete - hrad Stará Ľubovňa Druháci na výlete - hrad Stará Ľubovňa
   Druháci na výlete - hrad Stará Ľubovňa Druháci na výlete - hrad Stará Ľubovňa Druháci na výlete - hrad Stará Ľubovňa Druháci na výlete - hrad Stará Ľubovňa
 • Deň matiek v I. D


  Deň matiek v I. D

  31. mája 2017 žiaci 1. D oslávili DEŇ MATIEK vystúpením pre mamičky. Potešili mamky spevom, básničkami a tancom. Mamkám odovzdali darčeky a spolu si pochutnali na koláčikoch a pudingoch. Ďakujeme mamkám za stopercentnú účasť a tešíme sa na posedenie opäť.

 • MAMKA MOJA, OCKO MÔJ


  MAMKA MOJA, OCKO MÔJ

  Deň matiek a Deň otcov sú sviatkami, ku ktorým patrí aj kytica. Dňa 8. júna 2017 žiaci I. B triedy pre svojich rodičov uvili kyticu z básničiek, pesničiek, ľudových piesní a tancov. Takto vyjadrili svoju vďaku za ich lásku, starostlivosť a obetavosť. Pre mamku a ocka pripravili papierové srdiečka, ktoré im z lásky darovali. Rodičia svoje deti ocenili veľkým potleskom a bozkom na líčko.


  Mamka moja, ocko môj - fotogaléria

 • 56. ročník Poddargovských hier - atletika dievčatá


  Súťaž v atletike

  Dňa 25. mája 2017 sa v Sečovciach na Základnej škole na Komenského ulici 4 uskutočnil 56. ročník Poddargovských hier - konali sa súťaže v atletike dievčat. Naše dievčatá skončili v rámci hodnotenia škôl na štvrtom mieste z 11 zúčastnených škôl. Štafeta dievčat na 4x60m skončila na 2. mieste a Zoja Pavolová sa stala víťazkou vo vrhu guľou. V skoku do diaľky naše dievčatá Tamara Kučmová, Katarína Serbinová a Ivana Jenčíková skončili na 5. - 7. mieste.


  Celkové výsledky 56. ročníka Poddargovských hier žiakov

 • 56. ročník Poddargovských hier - atletika chlapci


  Súťaž v atletike

  Dňa 25. mája 2017 sa v Sečovciach na Základnej škole na Komenského ulici 4 uskutočnil 56. ročník Poddargovských hier - konali sa súťaže v atletike chlapcov. Naši chlapci skončili na prvom mieste zo 11 zúčastnených škôl. V behu na 60m naši žiaci Damián Havriš a Dávid Szabo obsadili 5. - 6. miesto. V behu na 300m zvíťazil Dávid Szabo a v behu na 1000m obsadil Kristián Pavelka 4. miesto. V skoku do výšky zvíťazil Lukáš Torkos a vo vrhu guľou Tomáš Komjaty a Jakub Tynik obsadili 2. a 3. miesto.


  Celkové výsledky 56. ročníka Poddargovských hier žiakov

 • 56. ročník Poddargovských hier - loptové hry


  56. ročník Poddargovských hier

  Dňa 26. mája 2017 sa na ihrisku Základnej školy na Komenského ulici v Sečovciach uskutočnil turnaj v malom futbale žiakov. Turnaja sa zúčastnilo 12 základných škôl. Naši žiaci sa stali celkovými víťazmi turnaja. V ten istý deň sa na ihrisku Základnej školy na Komenského ulici v Sečovciach uskutočnil turnaj v hádzanej dievčat. Turnaja sa zúčastnilo 5 základných škôl. Naše žiačky skončili na druhom mieste.


  Celkové výsledky 56. ročníka Poddargovských hier žiakov

 • 56. ročník Poddargovských hier - celkové hodnotenie


  56. ročník Poddargovských hier

  V celkovom hodnotení zúčastnených škôl na 56. ročníku Poddargovských hier žiakov podľa výsledkov v atletike chlapcov a dievčat, futbale chlapcov a hádzanej dievčat sa naša škola umiestnila na 1. mieste. Všetkým žiakom a žiačkam, ako aj učiteľom za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme !


  Celkové výsledky 56. ročníka Poddargovských hier žiakov

 • Slávik Slovenska - krajské kolo - fotogaléria


   Slávik Slovenska - krajské kolo Slávik Slovenska - krajské kolo Slávik Slovenska - krajské kolo Slávik Slovenska - krajské kolo
   Slávik Slovenska - krajské kolo Slávik Slovenska - krajské kolo Slávik Slovenska - krajské kolo Slávik Slovenska - krajské kolo
 • Tenis do škôl


  Tenis do škôl

  Naša škola sa v predchádzajúcich rokoch aktívne zúčastnila na celoslovenskom projekte Tenis do škôl. Žiaci, ktorí absolvovali tenis na škole, by mohli v tomto športe pokračovať aj naďalej. Na požiadanie Slovenského tenisového zväzu prinášame Vám odkazy na dôležité dokumenty:


  Projekt Tenis do škôl


  Zoznam tenisových klubov Slovenska


  Projekt Tenis do škôl - video (3 minúty)


  Projekt Tenis do škôl - video (10 minút)

 • Svetový deň bez tabaku


  Mark Twain: „Prestať fajčiť je tá najľahšia vec na svete. Prestal som už asi 1000-krát.“


  Svetový deň bez tabaku

  Tabak je pomalý zabijak a tento fakt si v plnej miere uvedomuje len málokto. Veď ako môže ublížiť občasná cigaretka? Fajčiť začíname z úplne banálnych dôvodov. Chceme prejaviť rebéliu, zapadnúť, vyskúšať to na vlastnej koži, potlačiť nervozitu. Nikotín obsiahnutý v tabaku je návykový a veľmi rýchlo sa stávame závislými. Rizika sa nebojíme. Tento optimizmus je spôsobený nedostatkom informácií. Práve preto sa v kalendári objavil Svetový deň bez tabaku. Pripadol na 31. máj. Jeho cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie.


  Svetový deň bez tabaku - fotogaléria

 • Svetový deň bez tabaku


  Svetový deň bez tabaku

  Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. Témou tohtoročného Svetového dňa je cielený marketing tabakového priemyslu na ženy. V tento deň sme pre žiakov 1. stupňa pripravili súťaž vo fúkaní. Úlohou žiaka bolo odfúknuť čo najďalej vrchnák z PET fľaše – súťažil za každú triedu 1 chlapec a 1 dievča počas veľkej prestávky vo vestibule školy. Ukázali sme, že sa nám dýcha dobre, máme zdravé pľúca nepoškodené fajčením.


  Koordinátorka: Mgr. Katarína Kutná


  Svetový deň bez tabaku - fotogaléria

 • Čítajme si 2017


  Čítajme si 2017

  Cieľom podujatia je priblížiť deťom čítanie, aktivitu, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna , podporuje ich fantáziu, prehlbuje vnímavosť a predstavivosť. Krstnou mamou projektu je Oľga Feldeková. Do tohto podujatia sa zapojila aj naša škola. V stredu 31. mája 2017 školskú knižnicu navštívilo 164 žiakov. Každý žiak prečítal jednu stranu z vybranej knihy. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto podujatia.


  Čítajme si 2017 - fotogaléria (2)

  Čítajme si 2017 - fotogaléria (2)

 • Čítajme si 2017 - fotogaléria


   Čítajme si 2017 Čítajme si 2017 Čítajme si 2017 Čítajme si 2017
   Čítajme si 2017 Čítajme si 2017 Čítajme si 2017 Čítajme si 2017
 • Skáčeme pre zdravie - 3. ročník


  Skáčeme pre zdravie

  Dňa 22. mája 2017 sa do súťaže v skákaní cez švihadlo zapojilo spolu 69 žiakov 1. stupňac. Najlepšou triedou u našich prváčikov bola I.C, ktorá mala priemer 55,4 skokov na žiaka. U druhákov to bola II.C s priemerom 59,25 skokov na žiaka. Medzi tretiakmi zvíťazila III.C s priemerom 97,14 skokov na žiaka. V štvrtom ročníku s prehľadom zvíťazila IV.B s priemerom 108,6 skokov na žiaka, ktorá bola aj najlepšou triedou v rámci I. stupňa.


  Výsledky súťaže Skáčeme pre zdravie  Skáčeme pre zdravie - fotogaléria (4)

 • Skáčeme pre zdravie - vyhodnotenie - fotogaléria


   Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo
   Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo
 • Deň matiek - I. A


  Deň matiek - I. A

  Pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej sa dňa 16. mája 2017 uskutočnila triedna akcia ku Dňu matiek. Všetci žiaci prekvapili svoje mamky a staré mamky svojím predstavením, na ktorom recitovali básne, spievali piesne a tancovali. Nakoniec programu žiaci podarovali pripravené darčeky pre mamky aj staré mamky. Ani jedno očko neostalo suché. Z akcie všetci odchádzali spokojní, žiaci svojím vystúpením, mamky a staré mamy darčekom a pekným kultúrnym zážitkom.


  Deň matiek v I. A - fotogaléria

 • Láska, to je moja mama


  Láska, to je moja mama

  Veľkým potešením pre žiakov I. C a ich triednu učiteľku Mgr. Danu Hruškociovú bolo stretnutie s mamičkami a starými mamami na besiedke 16. mája 2017, ktorá sa konala pri príležitosti Dňa matiek. Mama to je láska sama – je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Je nesmierne trpezlivá, chápavá, láskavá a obetavá. Patrí jej vrúcna vďaka a uznanie. V podobe programu, ktorý si pripravili žiaci I. C, vyjadrili mamičkám svoj obdiv, úctu, lásku a vrúcne poďakovanie za všetko, čo pre nich robia.


  Láska, to je moja mama - fotogaléria

 • Láska, to je moja mama - fotogaléria


   Láska, to je moja mama Láska, to je moja mama Láska, to je moja mama Láska, to je moja mama
   Láska, to je moja mama Láska, to je moja mama Láska, to je moja mama Láska, to je moja mama
 • Medzinárodný deň mlieka


  Medzinárodný deň mlieka

  Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie každý tretí májový utorok. Tohto roku to pripadlo na 16. mája. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života. V našej škole si Medzinárodný deň mlieka pripomíname každoročne. Tento krát sme so žiakmi V. B pripravili a odvysielali rozhlasovú reláciu na tému Mlieko a jeho výživová hodnota.V relácií sa žiaci dozvedeli, že mlieko je jednou z najzdravších potravín. Obsahuje významné živočíšne bielkoviny, tuk, minerálne látky, esenciálne aminokyseliny, vitamíny, stopové prvky. Dané látky sú významné pre zdravý vývoj, funkciu nervovej sústavy a celkovo priaznivo ovplyvňujú zdravie a vývoj človeka.

 • Medzinárodný deň mlieka


  Medzinárodný deň mlieka

  Taktiež od 15. mája do 19. mája 2017 prebiehal v škole v spolupráci so školskou jedálňou týždeň mliečnej výživy zameraný na zdravú mliečnu desiatu, ktorú si žiaci mohli vopred objednať u svojho triedneho učiteľa. Záujem bol veľký. Zapojili sa žiaci z celej školy i dospelí. Počet predaných desiat za uvedený týždeň: 1. stupeň: 670, 2. stupeň: 497, dospelí: 26. Najväčší záujem bol o: detskú krupicu – 302ks, cereálnu bagetku so syrečkovou nátierkou, šalátovým listom a čokoládové mlieko – 248 ks, ovocný jogurt so sladkým rožkom – 217ks.Spolu počas celého týždňa sa predalo 1193 ks desiat.

  Koordinátorky: Mgr. Dana Hruškociová, Mgr. Katarína Ferenčiková

 • Mliečna desiata - fotogaléria


   Mliečna desiata Mliečna desiata Mliečna desiata Mliečna desiata
   Mliečna desiata Mliečna desiata Mliečna desiata Mliečna desiata
 • Triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 19. mája 2017 (piatok) o 16.30 hod sa uskutočnia triedne aktívy Združenia rodičov školy pod vedením triednych učiteľov.

 • Zasadnutie rady školy


  Logo školy

  Vážení rodičia, zamestnanci školy, pozývame Vás na zasadnutie Rady školy pri Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce, ktoré sa uskutoční dňa 18. mája 2017 o 16:30 hod. (štvrtok) v pracovni riaditeľa školy. Tešíme sa na Vašu účasť. MUDr. Marek Kožuch, podpredseda Rady školy pri Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce


  Pozvánka a program zasadnutia rady školy


 • Exkurzia do Štátnej vedeckej knižnice Košice


  Exkurzia do Štátnej vedeckej knižnice Košice

  Dňa 9. mája 2017 sa naši žiaci 7 a 8 ročníka študujúci nemecký jazyk, zúčastnili exkurzie do Šštátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Navštívili oddelenie nemeckej knižnice, ktorá úzko spolupracuje s Goetheho inštitútom. Žiaci sa dozvedeli základne informácie ohľadom služieb a registra knižnice. Pozreli si aj náučný film, ktorý im priblížil rôzne zaujímavosti o nemecky hovoriacich krajinách. Na zaver mali možnosť vyskúšať si svoje zručnosti pri nemeckých stolových hrách. Každý žiak si za odmenu odniesol aj malý darček v podobe odznaku.

 • Exkurzia do Štátnej vedeckej knižnice Košice - fotogaléria


   Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo
 • Slávik Slovenska - okresné kolo


  Slávik Slovenska - okresné kolo

  Dňa 10. mája 2017 sa v Centre voľného času v Trebišove uskutočnilo Okresné kolo celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska, na ktorom zaznamenala naša škola gigantický úspech. Vo všetkých troch súťažných kategóriách si naši žiaci vybojovali prvé miesto a zároveň získali postup na krajské kolo menovanej súťaže. V najmladšej kategórii (1. - 3.ročník) zvíťazila Nikolka Jenčíková, žiačka 2.C triedy. V strednej kategórii (4.- 6.ročník) si prvenstvo odniesol Šimon Korytko, žiak 6.B triedy a v najstaršej kategórii (7. - 9.ročník) zvíťazila Ema Sokolová, žiačka 8.A triedy.

  K úspešným výsledkom srdečne blahoželáme !


  Slávik Slovenska - okresné kolo - fotogaléria

 • Slávik Slovenska - okresné kolo - fotogaléria


   Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo
   Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo Slávik Slovenska -okresné kolo
 • Dejepisná súťaž DEJINY MESTA SEČOVCE


  Dejepisná súťaž REGIONÁLNE DEJINY-DEJINY MESTA SEČOVCE

  Dňa 10. mája 2017 sa uskutočnila na našej škole súťaž venovaná dejinám mesta Sečovce. Do súťaže sa zapojili žiaci 6. - 8. ročníka (6 družstiev). Žiaci preukázali kvalitné vedomosti v pripravenom teste. Víťazom po tuhom boji sa stalo družstvoVII. C - Róbert Petruška, Katarína Vargová, Sofia Rozmanová. Druhé miesto obsadila VI. A - Marek Leškanič, Michal Petrus. Na treťom mieste skončila VIII. C - Pavol Raniak, Filip Pencák. Štvrté miesto obsadila VII. A - Ema Kmecová, Matúš Varga, Matúš Pigula. Piate miesto patrilo VI. C - Matej Korba, Viliam Pristáš, Kristián Topor a šieste miesto získala VIII. B - Marek Jacko, Lucia Pristášová, Patrik Kišeda.

 • Dejepisná súťaž MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY


  Dejepisná súťaž MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY

  Dňa 5. mája 2017 sa uskutočnila v Centre voľného času v Trebišove dejepisná súťaž so zameraním na protifašistický odboj pod názvom MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY. Súťaž pripravil Okresný výbor Slovenského zväzu protifašitických bojovníkov. Súťaže sa zúčastnilo 13 družstiev. Naše družstvo v zložení Anna Remenická (IX. A), Šimon Leškanič (IX. B), Patrik Škvarkovský (IX. C) skončilo na druhom mieste.

  K úspešnému výsledku srdečne blahoželáme !

 • Týždeň finančnej gramotnosti


  Týždeň finančnej gramotnosti

  Žiakom prvého stupňa sme praktickým využitím poznatkov a ich prepojením s realitou posilnili povedomie o finančnej gramotnosti ako schopnosti využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. V stredu 3. mája 2017 pracovníci finančných inštitúcii Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group primerane veku vysvetlili deťom výhody stavebného sporenia a poistenia. Za preukázané vedomosti boli všetci žiaci odmenení rozvrhmi hodín, záložkami, perami i lízankami.


  Týždeň Finančnej gramotnosti - fotogaléria

 • Týždeň finančnej gramotnosti - ocenenie


  Týždeň finančnej gramotnosti

  Lišiak, maskot Prvej stavebnej sporitele, a. s. z vyše sto projektov vytvorených tretiakmi a štvrtákmi odmenil: Kristínu Suchaničovú z III. A - za projekt Ako som si nasporila na kolieskové korčule - vysvetlila v ňom, ako sporenie prispelo k naplneniu jej osobného cieľa; Elenu Jenčovú z III. B za projekt, v ktorom vysvetlila výhodu nákupov v akcii; Lauru Kamenskú z III. B a Sofiu Krajkovičovú z III. C - zaujali ich slovné úlohy venované finančnej gramotnosti; Dávida Tomáša zo IV. B - ten zostavil a porovnal cenu napolitánky v dvoch rôznych obchodoch.


  Týždeň Finančnej gramotnosti - fotogaléria

Internetová žiacka knižka TOPlist